Списък на условните обозначения на НАТО за ракети "въздух-въздух"

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Условни наименования на руските ракети “въздух-въздух" според класификацията на НАТО
Класификация на САЩ Класификация на НАТО Ракета, модели и модификации
АА-1 „Alkalai“
(„Алкалай“)
РС-1, РС-2, Р-55
АА-1 1 „Alkalai“ Б-89 (балист. тест без двигател),

Б-140 (балист. тест без двигател),
РС-1У (Изделие M); (К-5 тестова версия),
РС-2У (Изделие И); (K-5M тестова версия),
K-5С (само на проект),
РС-2УС (Изделие ИС) (за Миг-21 и Су-9); (K-5MC/K-51 тестова версия);
ЦМ-4Б (тест на гояма височина),
ЦМ-6П (тест); Модификации:

 • K-55ТГ (телеметричен тест),
 • K-55СВ (телеметричен тест),
 • K-55ТС (телеметричен тест),

Р-55 (ИЧ насочване); (K-55 тестова версия),
Р-55M (ИЧ насочване); (K-55М тестова версия),

АА-2 „Atoll“
(„Атол“)
Р-3, Р-13
АА-2 „Atoll“ Р-3 (ИЧ насочване; Изделие 310 или 300?); (К-13 тестова версия). Модификации:
 • Изделие 301 (аеродинамичен тест)
 • Изделие 302 (балистичен тест)
 • Изделие 303 (телеметричен тест)
 • Изделие 304 (двигателен тест)
 • Изделие 305 (тест за връщане)
АА-2А „Atoll“ Р-3С (Изделие 310A) (ИЧ); (K-13A или K-13С тестова версия).

Модификации:

 • Изделие 312 (тест)
 • Изделие 317 (тест)
АА-2В „Atoll“ ?
АА-2С „Atoll“ Р-3Р (Изделие 320) (K-13Р тестова версия);

Р-3РВ (Изделие 320Р) (K-13РВ двигателен тест). Модификации:

 • Изделие 321 (аеродинамичен тест)
 • Изделие 322 (тест за изстрелване)
 • Изделие 323 (телеметричен тест)
 • Изделие 324 (телеметричен тест)
„Atoll“ Р-3У (тренировъчен тест); Р-3П (стрелба без БГ)
 • K-13В (опростена тест версия)
 • K-13ВВ (височинен тест)
AA-2D „Atoll“ Р-13M (Изделие 380) (ИЧ); (K-13M тестова версия)

Р-13M1 (Изделеие 380M); (K-13M1 тестова версия)

„Atoll“ Р-14 (проект)
AA-2-2 „Advanced Atoll“ (Вероятно Р-13M1?)
AA-3 „Anab“
(„Анаб“)
Р-8, Р-30, Р-98
AA-3 Р-8 (K-8 тестова версия);
Р-8МР (Изделие 24M или 24-2В?) (K-8M тестова версия)
Р-8MT (Изделие 24M (или 24-2Н?) (ИЧ); УР-8M (тренировъчен тест).
Р-30Р (Р-8M1Р, Изделие 24M1) (K-8M1 тестова версия),
Р-30T (R-8M1T, Изделие 24M1) (ИЧ).
Р-98Р (Изделие 54) (K-98 тестова версия),
Р-98T (Изделие 55) (ИЧ).
AA-3-2(?) „Advanced Anab“ Р-98РM (или 98МР?) (Изделие 56) (K-98M и K-8M3, тестова версия).

Р-98TM (или 98MT?) (Изделие 57) (ИЧ)

АА-4 „Awl“
(„Оул“)
Р-9
AA-4 „Awl“ K-9-155 (тестова версия)
Изделие 90 (основен тест); Изделие 91 (балистичен тест);
Изделие 92 (програмен тест);
Изделие 93 (телеметричен тест)
АА-5 „Ash“
(„Аш“)
Р-4
AA-5 2 Ash Р-4Р (Изделие 36); (К-80R тестова версия)
Р-4T (Изделие 36) (ИЧ); (К-80T тестова версия)
Р-4МР (Изделие 36M); Р-4MT (Изделие 36M) (ИЧ); Р-4РР
AA-6 „Acrid“
(„Акрид“)
Р-40, Р-46
AA-6A Acrid-А Р-40Р; (К-40 тестова версия)
AA-6B Acrid-В Р-40T (ИЧ)
Р-40Д
Р-40Д1
AA-6C Acrid-С Р-40RД; (вероятно К-46 тестова версия)

Р-46РД
Р-40РД-1

AA-6D Acrid-D Р-40ТД (ИЧ)

Р-46ТД
Р-40ТД-1 (за МиГ-31)

AA-7 „Apex“
(„Ейпекс“)
Р-23, Р-24
AA-7A Apex-A Р-23R (Изделие 340); (К-23 тестова версия)
AA-7B Apex-B Р-23T (Изделие 360) (ИЧ)
AA-7C Apex-C Р-24Р (Р-23МР, Изделие 140);
T-140Р (тренировъчен тест)
AA-7D Apex-D Р-24T и Р-23MT (Изделие 160) (ИЧ);
T-160Р (тренировъчен тест);
Р-24M (снабден със система за радарно заглушаване)
AA-8 „Aphrid“
(„Африд“)
Р-60
AA-8 3 Aphrid Р-60 (Изделие 62) (ИЧ); (К-60 тестова версия);
Р-60K (за експорт);
Р-60T;
UZP-60T (тренировъчен тест);
Р-60TM и Р-60M (Изделие 62M) (ИЧ); (К-60M тестова версия);
Р-60TMK и Р-60MK (за експорт);
Р-60MK (Изделие 62В) (за хеликоптери);
Р-60MK (Изделие 64В) (няма данни)
AA-9 „Amos“
(„Еймъс“)
Р-33
AA-9A Amos-A Р-33 (Изделие 410); (К-33 тестова версия)
AA-X-9B Amos-B Р-33С (с увеличена далекобойност)
AA-10 „Alamo“
(„Аламо“)
Р-27
AA-10A Alamo-A Р-27Р (Изделие 470); (К-27 тестова версия);
Р-27R1 (с увеличена далекобойност)
AA-10B Alamo-B Р-27T (ИЧ);
Р-27T1 (с увеличена далекобойност)
AA-10C Alamo-C Р-27EР;
Р-27ER1 (с увеличена далекобойност)
AA-10D Alamo-D Р-27ET (ИЧ);
Р-27ET1 (с увеличена далекобойност)
Alamo -27EM;
Р-27AE (или Р-27EA?) (с активна RH)
AA-10E Alamo-E Р-27P (с пасивна RH)
AA-10F Alamo-F Р-27EP (с пасивна RH)
AA-11 „Archer“
(„Арчър“)
Р-72, Р-73
AA-11 Archer Р-73M1 (Р-73 РДМ-1) (ИЧ);
Р-73M2 (Р-73 РДМ-2);
Р-73E;
Р-73K;
Р-73Л (Р-73ЕЛ);
Р-72 (за хеликоптери)
AA-12 „Adder“
(„Адер“)
Р-77
AA-12 Adder Р-77 (РВВ-AE) (с активна RH);
Р-77M;
Р-77M-ПД (Р-77П, РВВ-ПД) (постояннотоков РД);
Р-77TE (ИЧ);
Р-77PE (с пасивна RH);
AA-X-13 4 Р-37
AA-X-13 Р-37 (RH); Р-37M (с усилвател); Р-90

Забележки:

 1. Съгласно американска класификация за AA-1 има две допълнителни класификации: AA-1A (за РС-2У) и AA-1B (за РС-2УС).
 2. В някои източници се среща по-подробна класификация за AA-5, включваща: AA-5A „Ash-A“ (за Р-4Р) и AA-5B „Ash-B“ (за Р-4T).
 3. В някои източници се среща по-подробна класификация за AA-8, включваща: AA-8A „Aphid-A“ (за Р-60/60K/60T), AA-8B „Aphid-B“ (за Р-60M) и AA-8C „Aphid-C“ (за Р-60MK).
 4. Най-вероятно условното обозначение на НАТО за AA-13 ще бъде „Arrow“ или „Andi“.