Стандартни номинални Е-серии

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Стандартни номинални Е-серии (Стандартни номинални серии или Е-серии) се наричат поредици от числа, установени от стандартите, чиито цифри определят номиналните стойности (номинали) на основните параметри на произвежданите пасивни електронни елементи (резистори, кондензатори, индуктивни бобини).

Графичното представяне на поредица от два цикъла стандартни стойности от 1 до 82 Ω от серия E12 илюстрира експоненциалното им изменение.

Сериите се означават с буквата Е и число, което показва броя на числата в серията, от които се получават номиналните стойности на елементите чрез умножаване по 10 на степен цяло число (0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 и т.н.). Тези основни числа имат стойности от 1 до 10. Броят им в серията съответства на точността на основния параметър на елемента и е по-голям при по-висока точност. Така всяка серия се отнася за определен клас точност: E3 – 30 %, E6 – 20 %, E12 – 10 %, E24 – 5 %, E48 – 2 %, E96 – 1 %, E192 – 0,5 %, 0,25 % и 0,1 %.

Например: От второто число (1,2) в серията E12 може да има една от следните стойности:
1,2 ома, 12 Ω, 120 Ω, 1,2 kΩ, 12 kΩ, 120 kΩ, 1,2 MΩ, 12 MΩ, 120 MΩ, … и т.н.

Има универсален начин за определяне на номинал от всяка серия:

където е номерът на серията: 3, 6, 12, 24, 48, 96 или 192; това е степен на 2, умножена по 3;

= 0, 1, 2, ..., N означава поредния номер на номинала в серията. [1]

Номиналните стойности в една серия с номер N образуват геометрична прогресия с първи член 1 и частно 101/N. Така всяка от тях може да се получи от предходната чрез умножаване с частното или от следващата чрез разделяне на 101/N. Получените стойности от изчисленията от 1 до 10 се закръглят с точност, определена от номера на серията. Всички номинални стойности са регламентирани от международен стандарт IEC 60063 от 2015 г.

Номинални серии E3, E6, E12 и E24[редактиране | редактиране на кода]

Числото в името на серията показва общия брой стойности в нея, тоест серията E3 съдържа 3 числа, E6 - 6 числа, E12 - 12 числа и E24 – 24 числа в диапазона от 1 до 10. Този брой определя точността (толеранса) на номиналните стойности, както се вижда от фигурата за Е12 (±10%). Аналогично се получават толерансите за сериите Е3 (±30%), Е6(±20%) и Е24 (±5%), показани на таблицата. Толерансът е допустимата разлика между действителната и стандартната стойност на параметъра на електронния елемент (съпротивление на резистор, капацитет на кондензатор). Елементите от тези серии образуват геометрична прогресия с частно 101/3 ≈ 2,15443469, 101/6 ≈ 1,4678, 101/12 ≈ 1,21152765 и 101/24 ≈ 1,1. Получените стойности от изчисленията от 1 до 10 се закръглят с точност до 0,1.

Толерансът на почти всяка стандартна стойност точно покрива интервалите между съседните стойности (за серия E12 е ±10% от стойността).
Декада от стойности на E12, показани с техните електронни цветови кодове върху резистори
Номинални серии E3, E6, E12, E24
E3 ±30% E6 ±20% E12 ±10% E24 ±5%
1,0 1,0 1,0 1,0
1,1
1,2 1,2
1,3
1,5 1,5 1,5
1,6
1,8 1,8
2,0
2,2 2,2 2,2 2,2
2,4
2,7 2,7
3,0
3,3 3,3 3,3
3,6
3,9 3,9
4,3
4,7 4,7 4,7 4,7
5,1
5,6 5,6
6,2
6,8 6,8 6,8
7,5
8,2 8,2
9,1

Вижда се, че серията E12 се получава чрез отпадане на всяка втора стойност от E24, по същия начин начин се получава E6 от E12 и всяка една серия от съседната с по-голям номер. Серията E3 се използва много рядко.

По неизвестни исторически причини осем по-стари официални стойности на индустрията (показани с удебелен шрифт) след изчислението са закръглени в обратна посока на правилото: 2,7 (вместо 2,6), 3,0 (вместо 2,9), 3,3 (вместо 3,2), 3,6 (вместо 3,5), 3,9 (вместо 3,8), 4,3 (вместо 4,2), 4,7 (вместо 4,6) и 8,2 (вместо 8,3). Те не съществуват в следващите серии E48, E96 и E192.

Номинални серии E48, E96 и E192[редактиране | редактиране на кода]

Серията E48 съответства на относителна точност от ±2 %, E96 – ±1 %, E192 – ±0,5 %, същата серия се използва за точност от 0,25 % и 0,1 %. Елементите от тези серии образуват геометрична прогресия с частно 101/48 ≈ 1,04914, 101/96 ≈ 1,024275, 101/192 ≈ 1,01206483 и могат да бъдат изчислени с калкулатор. Получените изчислени стойности от 1 до 10 са закръглени с точност до 0,01. Изключение е официалната 9,20 вместо изчислената 9,19.

Номинални серии E48, E96, E192
E48 E96 E192 E48 E96 E192 E48 E96 E192 E48 E96 E192 E48 E96 E192 E48 E96 E192
1,00 1,00 1,00 1,47 1,47 1,47 2,15 2,15 2,15 3,16 3,16 3,16 4,64 4,64 4,64 6,81 6,81 6,81
1,01 1,49 2,18 3,20 4,70 6,90
1,02 1,02 1,50 1,50 2,21 2,21 3,24 3,24 4,75 4,75 6,98 6,98
1,04 1,52 2,23 3,28 4,81 7,06
1,05 1,05 1,05 1,54 1,54 1,54 2,26 2,26 2,26 3,32 3,32 3,32 4,87 4,87 4,87 7,15 7,15 7,15
1,06 1,56 2,29 3,36 4,93 7,23
1,07 1,07 1,58 1,58 2,32 2,32 3,40 3,40 4,99 4,99 7,32 7,32
1,09 1,60 2,34 3,44 5,05 7,41
1,10 1,10 1,10 1,62 1,62 1,62 2,37 2,37 2,37 3,48 3,48 3,48 5,11 5,11 5,11 7,50 7,50 7,50
1,11 1,64 2,40 3,52 5,17 7,59
1,13 1,13 1,65 1,65 2,43 2,43 3,57 3,57 5,23 5,23 7,68 7,68
1,14 1,67 2,46 3,61 5,30 7,77
1,15 1,15 1,15 1,69 1,69 1,69 2,49 2,49 2,49 3,65 3,65 3,65 5,36 5,36 5,36 7,87 7,87 7,87
1,17 1,72 2,52 3,70 5,42 7,96
1,18 1,18 1,74 1,74 2,55 2,55 3,74 3,74 5,49 5,49 8,06 8,06
1,20 1,76 2,58 3,79 5,56 8,16
1,21 1,21 1,21 1,78 1,78 1,78 2,61 2,61 2,61 3,83 3,83 3,83 5,62 5,62 5,62 8,25 8,25 8,25
1,23 1,80 2,64 3,88 5,69 8,35
1,24 1,24 1,82 1,82 2,67 2,67 3,92 3,92 5,76 5,76 8,45 8,45
1,26 1,84 2,71 3,97 5,83 8,56
1,27 1,27 1,27 1,87 1,87 1,87 2,74 2,74 2,74 4,02 4,02 4,02 5,90 5,90 5,90 8,66 8,66 8,66
1,29 1,89 2,77 4,07 5,97 8,76
1,30 1,30 1,91 1,91 2,80 2,80 4,12 4,12 6,04 6,04 8,87 8,87
1,32 1,93 2,84 4,17 6,12 8,98
1,33 1,33 1,33 1,96 1,96 1,96 2,87 2,87 2,87 4,22 4,22 4,22 6,19 6,19 6,19 9,09 9,09 9,09
1,35 1,98 2,91 4,27 6,26 9,20
1,37 1,37 2,00 2,00 2,94 2,94 4,32 4,32 6,34 6,34 9,31 9,31
1,38 2,03 2,98 4,37 6,42 9,42
1,40 1,40 1,40 2,05 2,05 2,05 3,01 3,01 3,01 4,42 4,42 4,42 6,49 6,49 6,49 9,53 9,53 9,53
1,42 2,08 3,05 4,48 6,57 9,65
1,43 1,43 2,10 2,10 3,09 3,09 4,53 4,53 6,65 6,65 9,76 9,76
1,45 2,13 3,12 4,59 6,73 9,88

Обща таблица[редактиране | редактиране на кода]

E-серии, стойности 1.0–2.13
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 1.00 1.00
1.01
1.02 1.02
1.04
1.05 1.05 1.05
1.06
1.07 1.07
1.09
1.1 1.10 1.10 1.10
1.11
1.13 1.13
1.14
1.15 1.15 1.15
1.17
1.18 1.18
1.20
1.2 1.2 1.21 1.21 1.21
1.23
1.24 1.24
1.26
1.27 1.27 1.27
1.29
1.30 1.30
1.32
1.3 1.33 1.33 1.33
1.35
1.37 1.37
1.38
1.40 1.40 1.40
1.42
1.43 1.43
1.45
1.5 1.5 1.5 1.47 1.47 1.47
1.49
1.50 1.50
1.52
1.54 1.54 1.54
1.56
1.58 1.58
1.60
1.6 1.62 1.62 1.62
1.64
1.65 1.65
1.67
1.69 1.69 1.69
1.72
1.74 1.74
1.76
1.8 1.8 1.78 1.78 1.78
1.80
1.82 1.82
1.84
1.87 1.87 1.87
1.89
1.91 1.91
1.93
2.0 1.96 1.96 1.96
1.98
2.00 2.00
2.03
2.05 2.05 2.05
2.08
2.10 2.10
2.13
E-серии, стойности 2.15–4.59
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
2.2 2.2 2.2 2.2 2.15 2.15 2.15
2.18
2.21 2.21
2.23
2.26 2.26 2.26
2.29
2.32 2.32
2.34
2.4 2.37 2.37 2.37
2.40
2.43 2.43
2.46
2.49 2.49 2.49
2.52
2.55 2.55
2.58
2.7 2.7 2.61 2.61 2.61
2.64
2.67 2.67
2.71
2.74 2.74 2.74
2.77
2.80 2.80
2.84
3.0 2.87 2.87 2.87
2.91
2.94 2.94
2.98
3.01 3.01 3.01
3.05
3.09 3.09
3.12
3.3 3.3 3.3 3.16 3.16 3.16
3.20
3.24 3.24
3.28
3.32 3.32 3.32
3.36
3.40 3.40
3.44
3.6 3.48 3.48 3.48
3.52
3.57 3.57
3.61
3.65 3.65 3.65
3.70
3.74 3.74
3.79
3.9 3.9 3.83 3.83 3.83
3.88
3.92 3.92
3.97
4.02 4.02 4.02
4.07
4.12 4.12
4.17
4.3 4.22 4.22 4.22
4.27
4.32 4.32
4.37
4.42 4.42 4.42
4.48
4.53 4.53
4.59
E-серии, стойности 4.64–9.88
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
4.7 4.7 4.7 4.7 4.64 4.64 4.64
4.70
4.75 4.75
4.81
4.87 4.87 4.87
4.93
4.99 4.99
5.05
5.1 5.11 5.11 5.11
5.17
5.23 5.23
5.30
5.36 5.36 5.36
5.42
5.49 5.49
5.56
5.6 5.6 5.62 5.62 5.62
5.69
5.76 5.76
5.83
5.90 5.90 5.90
5.97
6.04 6.04
6.12
6.2 6.19 6.19 6.19
6.26
6.34 6.34
6.42
6.49 6.49 6.49
6.57
6.65 6.65
6.73
6.8 6.8 6.8 6.81 6.81 6.81
6.90
6.98 6.98
7.06
7.15 7.15 7.15
7.23
7.32 7.32
7.41
7.5 7.50 7.50 7.50
7.59
7.68 7.68
7.77
7.87 7.87 7.87
7.96
8.06 8.06
8.16
8.2 8.2 8.25 8.25 8.25
8.35
8.45 8.45
8.56
8.66 8.66 8.66
8.76
8.87 8.87
8.98
9.1 9.09 9.09 9.09
9.20
9.31 9.31
9.42
9.53 9.53 9.53
9.65
9.76 9.76
9.88

Литература[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Бодиловский В.Г., Смирнов М.А. – Справочник молодого радиста – издание 3-е перераб. и доп., М., издателство „Высшая школа“, 1976.