Старобългарски ръкописи

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Всички ръкописи в таблицата принадлежат към категорията Старобългарска литература.

Заглавие Графика Създаване Произход Азбука Език Стр. Колекция Номер Откриване ДФ[1]
Аргиров триод
Триод постен и цветен (Аргиров триод).jpg
XIII в. Втора българска държава, Охридско Кирилица,

глаголица

Среднобългарски език 117 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Архив на Македония-Скопие

Архив на Кирил Мирчев

933

МФ-1

ДФ
Асеманиево евангелие
CodVatSlav3Glag158.jpg
Х–XI в. Първа българска държава,

Македония

Глаголица

Кирилица – вписвания, указания, приписки, листи.

Старобългарски език 316 Ватиканска апостолическа библиотека[2] Vat. Slav. 3
Банишко евангелие
Банишкое Евангелие.png
XIII в. България, село Баница, Врачанско[3] Кирилица Среднобългарски език 404 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 847
Бдински сборник
Бдинский сборник.png
1360 България, Видин Кирилица Среднобългарски език 484 Ghent University Library [4]
Берлински сборник
Берлински сборник
XIII–XIV в. Кирилица

глаголическа буква

Среднобългарски език 276 Берлинска библиотека 48
Битолски листове
Bitolya Lists.jpg
XII в. Втора българска държава, Македония[5] Кирилица Среднобългарски език 4
Битолски триод
Bitola Triodion.jpg
XII в. Втора българска държава, Македония Кирилица,

Глаголически думи и фрази

Старобългарски език
Среднобългарски език
202 Централна библиотека на БАН 38
Болонски псалтир
ZografskiyKodeks.png
1230 – 1241 г.

втора четвърт на XIII в.

Втора българска държава, Македония Кирилица

Глаголически букви и думи

Среднобългарски език 528 Болонски университет 2499
Борилов синодик
Борилов Синодик.png
1211, 1235 Втора българска държава Кирилица Среднобългарски език Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 289
Боянски псалтир
NHMB-Boyana-Psalter-13centuryAD.jpg
ХІІІ в. Кирилица 448 Национален исторически музей 35 1981
Боянски палимпсест
Боянски палимпсест 1.png
XI в.

1200s

13 в.

Западна България Глаголица,Кирилица Старобългарски език 218 Руска държавна библиотека фонд 87, №8 /M. 1690 1844 – 1847
Ватикански палимпсест
Ватиканский палимпсест.jpg
900s

X–XI в.

XIІ–ХІІІ в.

Кирилица,

Глаголически паратекст

Старобългарски език 186 Ватиканска апостолическа библиотека Vat. Gr. 2502 1982
Видинско четвероевангелие
1348 Втора българска държава,

Видинско деспотство

Кирилица Среднобългарски език Британска библиотека Add. MS 39625
Висарионов патерик
Patericon Scepticum 1346.jpg
1346 Кирилица Среднобългарски език Народна библиотека на Сърбия
Вранешнички апостол
Вранешнички апостол.jpg
1300s Кирилица Среднобългарски език Хърватска академия на науките и изкуството III.a.48
Врачанско евангелие
Врачанско евангелие.png
XIII в. Втора българска държава

Северозападна България[6]

Кирилица Старобългарски език 201 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Германов сборник
Германов Сборник.png
1400s Кирилица Среднобългарски език 296 Dealul Mitropoliei, Румъния 1
Григоровичев паримейник
Григоровичев паримейник.jpg
1200s

XII – XIII в.

Кирилица Среднобългарски език 208 Руска държавна библиотека Григ. № 2 / М.1685 1844
Добрейшово евангелие
Dobreisho Gospel.jpg
1300s[7]
1221[7]
България Кирилица Среднобългарски език 175 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ НБКМ 17[8]
Добромирово четириевангелие
DobromirGospelTetraevangelionFol121.jpg
1100s

XII в.

Кирилица

Глаголическа буква

Среднобългарски език 434:

366

46

18

4

Руска национална библиотека


Синайски манастир


Национална библиотека на Франция

Q.п.I.55
Sinait. Slav. 43
Paris. Slav. 65, fols. 3 – 4
Драганов миней
Драганов миней.png
Кирилица Зографски манастир, Руска държавна библиотека, Руска национална библиотека № I.д.8;

ф. 87 (Григорович), № 1725;

№ Q.п.I.40

Евтимиев служебник
Евтимиев служебник.png
XIV в. България, Търново Кирилица Среднобългарски език 166 Зографски манастир

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

№ 231 1889

1908

Енински апостол
Enina Apostle TB.jpg
XI в. Кирилица

Глаголически букви и инициали

78 Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ № 1144
Загребски триод XIII в. Кирилица 196 Хърватската академия на науките и изкуствата (ХАЗУ), Загреб IV.d.107
Зографски листове
Zograf Lists.jpg
Кирилица
Зографско четвероевангелие
ZographensisSmall.jpg
1000s Глаголица Старобългарски език 304 Руска национална библиотека Глаг. 1 1843
Карпински апостол
Karpinskiot apostol.jpg
Кирилица
Карпинско евангелие
Karpinskoto evangelie.jpg
Кирилица
Киевски листове
Kiev Folios, fol. 7r.jpg
1000s Глаголица Старобългарски език 7 Национална академия на науките на Украйна
Киприанова Лествица
Киприанова Лествица.png
1387 Цариград, Студийски манастир Кирилица Среднобългарски език 560 Руска държавна библиотека фонд 173.I, № 151
Кичевски октоих
Kičevski Oktoih.jpg
XIII Кирилица Среднобългарски език
Клоцов сборник
Клоцов зборник.jpg
1100s Глаголица Старобългарски език 488 Tyrolean State Museum

Тренто

Кюстендилски палимпсест
1200s Педагогическо училище – гр.

Кюстендил

Кирилица Старобългарски език 18 Народна

библиотека „Иван Вазов“ –

Пловдив

Кюстендилско четвероевангелие
Кюстендилско четвероевангелие 4.png
1300s Кирилица Старобългарски език 122
Кюстендилски триод
1300s Кирилица Старобългарски език 140 РИМ „Академик Йордан Иванов“ – гр.Кюстендил; БАН – гр.София; НБ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. София;

НБ „Иван Вазов" – гр.Пловдив;

УБ в гр.Краков, Полша; Архив на Петербургското отделение на Института за история.

№ 401.

№ 39.

№ 575.

№ 59.

№ 687/3.

Лаврентиев сборник
Лаврентиев сборник.jpg
1348 г. Търново Кирилица 438 Руска национална библиотека F.I.376
Лесновски паренесис
Lesnovo-Parenesis.jpg
Кирилица
Листове на Ундолски
Listki-undolskogo.jpg
Кирилица
Ловчански сборник
Кирилица
Македонски кирилски лист
Macedonian Cyrillic Fragment.jpg
XI в. Кирилица

глаголически букви

2 Руска академия на науките 24.4.16 (Срезн. 63)
Манасиева летопис
57-manasses-chronicle.jpg
1335 – 1345[9]

1345 – 1347[10][11]

Кирилица 412 Ватиканска апостолическа библиотека[12] Codex Vaticanus Slavicus 2
Мариинско евангелие
Codex Marianus, fol 36r.jpg
1100s Глаголица Старобългарски език 348 Руска държавна библиотека

Австрийска национална библиотека[13]

Григ. № 6 / М.1689;

Vindob. Slav. 146

Новгородски листове
Novgorod Fragments.jpg
Кирилица
Норовски псалтир
Норовская псалтырь.png
Кирилица
Оливеров миней 1342 Кирилица
Орбелски триод
Triod of Orbele.jpg
XIII в. Кирилица
Охридска Лествица 1360 (~) Кирилица
Охридски апостол
CodexVaticanusSlavicus3Gagoliticus.jpg
XII в. Кирилица, с букви и думи на Глаголица РГБ-Москва, сб. на В. И. Григорович, № 13 (М. 1695) 224
Охридско евангелие
Evangelium Achridanum.jpg
1100s Глаголица Старобългарски език Одески национален университет 24 1845
Пирдопски апостол
Pirdopski Apostol.jpg
XIII-XIV век България,

Пирдо̀п

Кирилица Среднобългарски език 260 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 497 1870
Погодински псалтир
Кирилица
Псалтир на Димитър
22 psalter dimitrijs.jpg
1200s Глаголица Старобългарски език 145 Синайски манастир 3/N 1975
Радомиров псалтир
Радомиров псалтир.jpg
Кирилица
Радомирово евангелие
Радомирово евангелие.jpg
XIII в. Втора българска държава, Македония Кирилица Среднобългарски език 364 Хърватската академия на науките и изкуствата (ХАЗУ), Загреб III.b.24
Раждавички сборник
1100s село Раждавица, Кюстендилско Кирилица Старобългарски език 316 РИМ „Академик Йордан Иванов“ - гр.Кюстендил 1842
Рилски глаголически листове
Rila Glagolithic Fragments.jpg
1100s Глаголица Старобългарски език Руска академия на науките


Рилски манастир

24.4.15
3/6
Савина книга
Саввина книга, л. 050.jpg
Кирилица
Синайски молитвеник
Euchologium Sinaiticum 1N, fol. 1r.jpg
1100s

XI в.

Глаголица

Кирилска приписка

Старобългарски език 274

210

56

4

2

2

Синайски манастир „Св. Екатерина“
Руска академия на науките
Руска национална библиотека
Sinait. Slav. 37
Sinait. Slav. 1/N
24.4.8
Глаг. 2
Глаг. 3
Синайски псалтир
Psalterium Sinaiticum 2N, fol1r.jpg
1000s

XI в.

Глаголица

Кирилско-глаголически лингвистични глоси и указателни бележки, вписвания на кирилски букви в заглавия и в текст

Старобългарски език 418

354

64

Синайски манастир „Св. Екатерина“ Cod. slav. 38

Cod. slav. 2/N

1850
Скопски миней
Скопски празничен минеј.jpg
Кирилица
Скопски октоих XIII в.

1500 г.

Кирилица, цял ред на глаголица Библиотека на Института за история на книжовността към Филологическия факултет на Университета в Скопие, № 1511 (М II 4). 6
Слепченски апостол
Slepcenski apostol.jpg
Кирилица
Солунски октоих Кирилица
Софийски октоих
Sofijski octoih.jpg
Кирилица
Софийски песнивец
Sofia Psalter 1337.png
1337 Кирилица

Глаголически и кирилско-глаголически цифрови обозначения

Среднобългарски език 634 Българска академия на науките № 2
Станиславов пролог
Кирилица
Струмишки апостол
Струмички (македонски) апостол.jpg
XIII в. Кирилица

Глаголическа цифра

182 Народен музей-Прага № IX.E.25
Супрасълски сборник
Codex Suprasliensis.jpg
Кирилица Старобългарски език
Теодосиева Лествица Кирилица
Тертерово евангелие
Hilandar18(Jn).jpg
Кирилица
Томичов псалтир
Tomic Psalter.JPG
Кирилица Държавен исторически музей, Русия Муз. 2752
Търновски Пандекти на Никон Черногорец XIII–XIV в. Кирилица

Глаголически абецедар

Институт по руска история

Руска държавна библиотека

колл. 238, оп. 1, е.х. 502

собр. Е. Е. Егорова, № 1

Търновско евангелие 1273 Кирилица
Хилендарски листове
Hilandar Lists.jpg
Кирилица
Хлудов паримейник Кирилица
Хлудов триод Кирилица
Четвероевангелие на цар Иван-Александър
Ivan ALexander and his family Tetraevangelia.jpg
1355 Кирилица Британска библиотека
Шафариков триод XIII в. Кирилица,

глаголически вставки

314

4

Руска национална библиотека

Народна библиотека на Сърбия

F.п.I.74

№ 274 (395)

Ягичев златоуст
Ягичев Златоуст.png
ХІV в. Кирилица Руска национална библиотека[14]

Национална библиотека на Франция[15]

Q.п.I.56

Paris. Slav. 65, fol.5

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Дигитално факсимиле на ръкописа.
 2. digi.vatlib.it
 3. Христова, Б., Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х-ХVIII век. Т.1. С., 2003, № 30.
 4. lib.ugent.be
 5. Ивановъ, Йорданъ. Български старини изъ Македония. Второ, допълнено издание. София, Издава Българската академия на наукитѣ, Държавна печатница, 1931. с. 449.
 6. Цонев, Б. Врачанско евангелие, Български старини, бр. 4. София, 1914, с. 6.
 7. а б www.europeana.eu
 8. www.nationallibrary.bg, http://82.147.128.134:8082/show-sr?id=2, посетен на 2022-07-18 
 9. Божилов, Иван, Стара българска литература, Том II – Исторически съчинения, Български писател, С., 1983, стр. 400
 10. Die Bulgaren und Bulgarien in der alten Russischen Literatur www.pravoslavieto.com, gesehen am 30. November 2008
 11. www.mfa.government.bg (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., PDF, 4,7 MB, gesehen am 30. November 2008
 12. (1) Московски препис: 1345 г., Държавен исторически музей, Москва; (2) Ватикански препис: 1400 г., 206 листа, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Vaticanus Slavicus 2; (3) Тулчански препис: 1600 – 1700 г., Румънска академия на науките, Букурещ; (4) Хилендарски препис: 1510 г., Хилендарски манастир; (5) Новгородски препис: 1800 г., Санкт Петербург.
 13. Речник на българската литература, том 2 Е-О. София, Издателство на Българската академия на науките, 1977. с. 337.
 14. Христова, Б. и др. Славянски ръкописи от български произход в Руската национална библиотека, Санкт-Петербург. С., 2009, № 16.
 15. Станчев, К. Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже. – Старобългаристика, 5, 1981, кн. 3, 92.