Стефан Мутафов

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Стефан Мутафов
български учен невролог
Роден
Стефан Стефанов Мутафов
Починал

Националност Флаг на България България
Професия лекар, преподавател
Научна дейност
Област неврология
Школа Софийска духовна семинария; класически отдел на Русенска мъжка гимназия.
Публикации над 550 научни труда
Известен с Откритите от него оригинални анатомични находки в скелета на човека. Тях по-късно обобщава главно в монографията си „Черепът на човека в медико-антропологичен аспект“. /с чл,-кор. Д. Каданов/ издадена в БАН през 1984 г.
Награди Удостоен е като „почетен професор“ на Благоевградския университет, а е също така медалоносец на: СУ, В.Т.У и Карловия университет на Прага, както и кавалер на ордена „Св., св. Кирил и Методий – първа степен“ (1985 г.), заради неговата научна и преподавателска дейност в БАН – СУ. Награден е и със „златна значка“ на БАН.
Титла ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“.
Членува в

Действителен член на Нюйоркската академия на науките (САЩ)

от 1994 г.; Редовен член на Българската Национална Академия по медицина от 1995 г.; Членува в много научни дружества, освен у нас и в чужбина. На някои от тях е и „почетен“ член, като напр. на: Дружество на историците на медицината – в България и Португалия, на дефектолозите в Чехословакия, на Дружеството по радиестезия, биолокация и психотроника и др.
Семейство
Баща Стефан Константинов Мутафов
Майка Дочка Дончева Мутафова
Съпруга Снежинка Александрова Мутафова
Деца Антоанета Стефанова Дойчева и проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов; Внуци: Гл. ас. Боян Петров Дойчев, доктор и Сибила Петрова Дойчева

Проф. д-р Стефан Мутафов, д.м.н. е български учен невролог.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Стефан Стефанов Мутафов е роден на 20 март 1925 г. в гр. Попово в семейството на известен търговец. Завършва средното си образование през 1945 г. получавайки две дипломи с отличие: на Софийската духовна семинария и на класическия отдел на Русенската мъжка гимназия. Завършва хуманна медицина през 1952 г. в София. След дипломирането си работи в Лудогорието – първо е селски лекар в Каменово, Разградско, а после главен лекар на болницата в гр. Кубрат. В периода 1953 – 1955 г. е началник на отдел „Народно здраве и социални грижи“ в гр. Силистра, а след това е старши. инспектор в Окръжния здравен отдел на гр. Русе. Първата му специализация в ИСУЛ е по „Организация на здравеопазването и история на медицината“, а втората специализация е по „Неврология“. Назначен е в периода 1958 – 1961 г. за началник на нервно отделение към трите Медико-санитарни части на Русе.

През 1961 г. с конкурс е избран за научен сътрудник в БАН, а от 1969 г. получава първоначалната си хабилитация на „старши научен сътрудник – втора степен“ по медицинска антропология. През 1982 г. е избран за „старши научен сътрудник първа степен“ по приложна антропология към Института по морфология при БАН. Преподавателската си работа е започва през 1959 г. в Полувисшия фелдшерски институт в гр. Русе. При преместването му в София придобива правоспособност „специалист по нервни болести“. След първата му хабилитация и успешната защита на олигофренологичен дисертационен труд е избран през 1969 г. за „хонорован преподавател“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, отначало в „Клиника на олигофренията“. През 1975 г. е избран в СУ за редовен „доцент по неврология и психопатология“, а от 1986 г. е „професор по неврология“ към СУ, където от 1973 г. завежда сектора по „Дефектология“ към Катедрата по педагогика на Философския факултет. От 1987 г. преминава на щат само към създадената от него дефектологична катедра, която завежда до пенсионирането си през 1991 г. През 1993 г. създава и оглавява Катедрата по „Специална педагогика и социагогика“. Той е и последен декан (1993 – 1994 г.) на Педагогическия факултет на ШУ, като тогава биват разделени и създадени от него трите нови педагогически факултета на университета. Освен посочените четири научни хабилитации (1969, 1975, 1983, 1986) – във връзка с двете му различни професури, Ст. Мутафов по научни степени е също така „кандидат на медицинските науки“, а от 1970 г. и „доктор на медицинските науки“. От 1994 г. е избран и удостоен със седма научна диплома вече като действителен член на Нюйорската академия на науките САЩ, а през 1995 г. получава осмата си научна диплома като редовен член на Българската Национална Академия по медицина. От 1996 г. е щатен професор в ИПКУ на Тракийския университет – Стара Загора.

Проф. Стефан Мутафов е автор на над 550 научни труда, от които 1/5 са публикувани в чужбина. Взел е участие в над 180 научни конгреса, конференции, симпозиуми и сесии. Конструирал е 12 изобретения и 5 рационализации, заради които е „почетен изобретател“ на Р. България.Научната му продукция е богата и разностранна, и разработва различни проблеми из областите на неврологията, психиатрията, педагогиката, дефектологията, антропологията, хигиената, ергономията, културологията, история на медицината и психопатологията. Автор е на 35 монографии и на 7 университетски учебника по различни дисциплини.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Шошева, В., К. Кирилов, Био-Библиография 1952 – 1997, Тракийски Университет – Стара Загора, 1999.