Стопанство на Финландия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Финландия е индустриално-аграрна страна с развита промишленост и интензивно селско и горско стопанство. Главното място на държавата в международното разделение на труда е износът на дървесина, целулоза, хартия и други. В страната е добре развито животновъдството. То е главен отрасъл, който играе важна роля за икономиката на Финландия, като дава 2/3 от селскостопанската продукция. Растениевъдството е второстепенен отрасъл. Производството на зърнени култури задоволява 2/3 от нуждите на финландците. Горите заемат цели 70% от площта на страната. По обема на промишлената продукция страната заема второ място в Северна Европа.

Енергийните ресурси на Финландия задоволяват едва 20% от нейните потребности, като развитието на енергетиката се основава на вносни суровини – нефт, природен газ, въглища и кокс от Русия. От цялата електроенергия, която се произвежда в страната 2/3 е благодарение на ТЕЦ, разположени в южната и западната част близо до големите селища и нефтените пристанища. Мощни ВЕЦ са построени на р.Оулуйоки и Кемийоки. Водопади – Иматра и Похякоски. Част от електроенергията се изнася за Швеция и Русия.

Черната металургия се развива на основата на местни суровини – железни и хромови руди. Годишно се произвеждат 2 млн.т. чугун,3,3 млн.т. стомана и 2млн.т.прокат. Най-голямо металургично предприятие е “Раутарукки” в гр.Рахе. В пограничната територия между Русия и Финландия е построен миннообогатителния комбинат, който осигурява руда за металургичния комбинат в Рахе. Цветната металургия е един от най-бързо развиващите се отрасли. Има заводи в Пори и Харявалта, а за производство на цинк в Коккола.

Машиностроенето също е добре развито.Произвеждат се машини за дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост.Основните центрове са Турку и Хелзинки.

Електротехнически и електронни изделия се произвеждат в Хелзинки и Турку. Финландска е и световноизвестната фирма “Нокиа” за производство на мобилно-комуникационни уреди. Химическата промишленост се развива с вносен нефт и местни дървени отпадъци. Половината от производството се пада на нефтохимията! Произвеждат се сярна киселина, синтетични смоли и влакна, пластмаси и други. Големите предприятия са в градовете Оулу, Коккола, Котка и други.

Продукцията произвеждана от хранително-вкусовата промишленост е предназначена изцяло за вътрешно потребление.Дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост са развити толкова, че са на второ място по общо промишлено производство и на първо място по износ (50% от износа). Главни райони на целулозно-хартиената промишленост са долината на р. Кюминйоки, крайбрежието на Ботническия залив и други. 80 % от продукцията се изнася, като това представлява 5%о от световното производство на целулоза. Голямо значение за страната има железопътният транспорт. Дължината на жп линиите са над 6 хил.км. Най-гъста е жп-мрежата в Южна Финландия. Страната има шосета с обща дължина над 80 хил.км. Финландският автопарк се състои от над 1,9 млн. автомобила, като 1,6 млн. от тях са леки. Важни за корабоплаването са главните морски пристанища - Хелзинки, Турку, Котка. Разчленената брегова линия спомага за интензивното развитие на морския транспорт.

Финландия няма добре развит туризъм. Поради тази причина тя се посещава едва от 800 хил. души годишно. Главните посетители на тази страна са от Западна Европа, Русия и страните от Източна Европа.Делът на Финландия в световната търговия е над два пъти повече от нейния дял в световното промишлено производство. Тя изнася на външния пазар дървен материал, целулоза, хартия и други. На целулозно-хартиената и дървопреработващата промишленост се пада около 40% от целият износ, а на машиностроенето – 30%.Половината от вноса заемат твърдите и течните горива, суровините и полуфабрикатите.

Главен търговски партньор на Финландия, въпреки многото им воини заедно е Русия. Тя осигурява 15% от стокооборота на страната. Предстои да се изгради руско-финландска специална икономическа зона в района на Сайменския канал. Те ще си сътрудничат в лазерната техника, нефтохимията и горско-химическата промишленост. Други големи търговски партньори на Финландия са Швеция, Великобритания, Германия и САЩ.