Страшимировско блато

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Защитена местност „Ятата“
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
Белослав, община Белослав
Константиново, община Варна
Данни
Площ 154 хектара
Създаден 23 юли 1987 г.

Страшимировското блато (Ятата, Алъданско блато) е защитена местност, разположена на южния бряг на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро, на 1 км източно от град Белослав и южно от село Страшимирово.

Местността „Ятата“ представлява блато с водолюбива растителност, което е превърнато в отстойник. Местообитание на защитени видове птици като малък корморан, розов пеликан, къдроглав пеликан, малък воден бик, нощна чапла, черен щъркел, бял щъркел и др. Площта му е 154 ха. Обявена е за защитена местност на 23 юли 1987 г. с цел опазване на естествените местообитания на редки изащитени видове птици. Тя се прирпокрива с защитената зона по директивата за птиците Ятата.[1]

Отличава се с богато видово разнообразие от птици през всички сезони. На територията му са установени 208 вида птици, от които 62 са включени в Червената книга на България. То е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук кокилобегач (Himantopus himantopus), малък воден бик (Ixobrychus minutus) и червения ангъч (Tadorna ferruginea). Ежегодно по време на миграция над мястото прелитат ята бели и черни щъркели и различни видове грабливи птици. Саблеклюнът (Recurvirostra avosetta) също гнезди в Ятата, макар и в малки количества. По време на миграция могат да се наблюдават 5 световно застрашени вида – малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), белооката потапница (Aythya nyroca), както и блестящият ибис (Plegadis falcinellus) и бялата лопатарка (Platalea leucorodia).

Към мястото се отнасят и заобикалящите го пасища, възвишения с ниски скални венци и малка долина в южната му част. Мястото представлява мозайка от разнообразни местообитания, като най-характерни са заблатените територии. Местността е обявена за защитена с цел запазване естествените местообитания на редките и защитени птици. Видовото многообразие представлява орнотологичен интерес и дава възможност за предлагане на специализиран екотуристически продукт.

В защитената местност се забраняват:

 • убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата или събиране на яйцата и малките им;
 • ловуване;
 • сечи, освен отгледни и санитарни;
 • строителство, разкриване на кариери и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим;
 • изхвърляне на непречистени води от пречиствателната станция или фенолни продукти;
 • залесяване с подходящи дървесни видове, съгласувано с Комитета за опазване на природната среда;
 • биотехнологични мероприятия, подобряващи условията за размножаване на водолюбивите птици;
 • ремонтни и други видове работи, свързани с поддръжката на пречиствателната станция;
 • паркоустрояване на крайните западни части по изготвен за целта проект;
 • извеждане на отгледни и санитарни сечи в периода от 15 август до 1 март;
 • ползване на земите от селскостопанския фонд по традиционен начин.[1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б Ятата. // ИАОС. Посетен на 20 юни 2018 г. (на български)

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]