Съвършена конкуренция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

В пазарната икономика важно място заема конкуренцията. Тя е специфично поведение на взаимодействие и на съперничество между продавачи и между купувачи, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси сам или заедно с останалите. Конкурентните пазари се характеризират със следното:

 • съвършена конкуренция (при която пазарните сили действат свободно) или несъвършена конкуренция( когато има някакво ограничение в свободата);
 • ценова конкуренция (чрез промените в цената) и неценова конкуренция (свързано с качеството на благата);
 • вътрешноотраслова (м-у фирми от един отрасъл) и междуотраслова конкуренция (от агенти, работещи в различни отрасли);
 • вътрешно-национална (като съперничество между национални фирми) и международна конкуренция (м-у фирми от различни страни).

От изброените видове конкуренция най-голямо значение имат съвършената и несъвършената конкуренция, тъй като те засягат свободата на действие на фирмата.

Съвършената конкуренция е такъв модел на съперничество, при който голям брой малки и средни фирми се съревновават по между си при производството и реализацията на еднотодна продукция в условията на свободен достъп до пазара и информацията и има мобилност на производствените фактори.

Условия[редактиране | редактиране на кода]

Съвършената конкуренция протича при следните условия.

 • Наличие на голям брой независимо действащи един от друг продавачи и купувачи.
 • Еднородност на продукцията или производствените фактори (капитали и труд), така че да няма възможност да се предпочете един или друг продавач или фактор.
 • Свободен достъп до всеки отрасъл и пазар и свободно влизане и излизане от тях (т. е. да няма никакви законодателни, технолигически, финансови и др. бариери за това).
 • Пълна прозрачност на пазара. Фирмите участнички знаят цените на всички суровини и стоки, технолигиите на производство, продуктите или пазарите и прочее. Това им позволява да предприемат съответните стъпки за защита на своите интереси.
 • Свободно движение на хора и капитали, свободен пазар на земя.

Предимства[редактиране | редактиране на кода]

 • Икономическа свобода на вземане на решения. Всеки участник може самостоятелно да вземе решение какво, как и за кого да произвежда. Това той прави за своя сметка, свой риск и на своя отговорност.
 • Рационално и ефективно използване на ресурсите, защото потребителското търсене информира веднага производителите за промените в асортимента, количеството и качеството.
 • Рационално поведение на потребителите чрез закупуване на продукти, които носят максимална полза при потреблението им.

Недостатъци[редактиране | редактиране на кода]

 • Голям брой малки и средни фирми на пазара, които не са в състояние да развиват технологиите си и да правят научни изследвания поради ограничените си финансови ресурси.
 • Липса на стимул за собствени разработки в областта на техническия прогрес, организацията и управлението (защото получените резултати стават достояние на конкурентите без те да са правили разходи, докато фирмата, инвестирала в откритията, не може сама да бере плодовете от тях).
 • Еднородност на продукцията, което рационализира производството, но ограничава потребителския избор.
 • Икономическа свобода, която има различни последици (стремежа на фирмите да печелят може да доведе до неразумно използване на стратегически суровини, замърсяване на околната среда, влошаване на условията на живот и мн. др.)

Съвършената конкуренция е характерна за икономиката на Западна Европа и САЩ главно през XIX в. Днес в класическия си вид се среща по-рядко. Независимо от това тя е отправна точка за анализ на пазарите и днес, защото в най-достъпен вид показва връзките „разход - обем на производството - цена - приход - ефективност“.