Направо към съдържанието

Торзия

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Торзия (усукване) на дадена крива в елементарната диференциална геометрия е величина, която измерва как кривата се усуква в пространството, т.е. характеризира отклонението ѝ от оскулачната ѝ равнина. Торзията е аналогична на кривината на кривата в равнината.

За дадена функция r(t) със стойности в R3 торзията при дадена стойност е:

,

където с се означават съответно първата, втората и третата производна на функцията в точка . Ако векторното произведение в знаменател е нула, торзията също се дефинира като нула. Това е възможно, тогава и само тогава когато кривата лежи във фиксирана равнина.

Величината , дефинирана за се нарича радиус на торзията.

Терминът torsion е въведен от френския математик Луи Вале през 1825 г.