Направо към съдържанието

Тракийска археология

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тракийската археология е дял на археологията, която се занимава с културата и паметниците на траките, обитавали територията на днешна България. Обхваща основните периоди от възникването и развитието на тракийския етнос. Особено внимание се обръща на селищата, архитектура, пътна мрежа, търговски контакти, произведения на тракийската торевтика, въоръжение и военно дело, керамика и керамични комплекси и погребални обреди.[1]

През 1983 г. се създава Секция за тракийска археология в Националения археологически институт с музей при Българската академия на науките.[2]

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

 • Агре, Д. Класификация на керамиката от тракийски могили в Етрополско (V-IV в. пр. Хр.). – Археология, 2002, кн. 2.
 • Бонев, Ал. Някои проблеми на златното съкровище от Вълчитрън. – Археология, 1983, кн. 1-2.
 • Ваклинов, Ст. Археология, част I. София, 1973.
 • Велков, В. Градът в Тракия през I хил. пр. н. е. – Сборник в чест на проф. д-р Христо Гандев. София, 1985.
 • Велков, В. Тракийският град Кабиле. – Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък, 1991.
 • Велков, В. Надписи от Кабиле. – Кабиле, т. II. София, 1991.
 • Венедиков, Ив. Панагюрското златно съкровище. София, 1961.
 • Венедиков, Ив. Разкопките и проблемите на нашето Черноморие. – Археология, 1964, кн. 3.
 • Венедиков, Ив. Тайната на тракийските могили. София, 1968.
 • Венедиков, Ив., Т. Герасимов, Тракийското изкуство. София, 1973.
 • Венедиков, Ив. Вълчитрънското съкровище. – Изкуство, 1975, кн. 3-4.
 • Венедиков, Ив. Кой е погребан в Казанлъшката гробница. – Изкуство, 1986, кн. 8.
 • Венедиков, Ив. Тракийското съкровище от Летница. София, 1996.
 • Георгиева, Р., Т. Спиридонов, М. Рехо. Етнология на траките. София, 1999.
 • Гергова, Д. Постижения и проблеми в проучванията на ранножелязната епоха в Тракия. – Археология, 1986, кн. 3.
 • Гергова, Д. Обредът на обезсмъртяването в древна Тракия. София, 1996.
 • Гочева, Зл. Завещано от траките. Велико Търново, 1997.
 • Данов, Хр. Западният бряг на Черно море в древността. София, 1947.
 • Данов, Хр. Древна Тракия. София, 1969.
 • Данов, Хр. Характер и значение на гръцката колонизация по западния бряг на Черно море. – Археология, 1969, кн. 1.
 • Димитров Д. П. Тракийският град Севтополис. – Севтополис, т. I. София, 1984.
 • Димитров, Б. Аполония Понтика. София, 2004.
 • Земите на България – люлка на тракийската култура. Том I. София, 2003.
 • Земите на България – люлка на тракийската култура. Том II. София, 2005.
 • История на България, т. I. София, 1979.
 • Китов, Г. Тракийската гробница-мавзолей при гр. Стрелча. – Векове, 1977, кн. 1.
 • Китов, Г. Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка. – Проблеми на изкуството (ПрИ), 1994, кн. 4.
 • Китов, Г., Д. Агре, Въведение в тракийската археология. София, 2002.
 • Китов, Г. Панагюрското съкровище. Варна, 2003.
 • Китов, Г. Тракийски култов център Старосел. Варна. 2003.
 • Китов, Г. Долината на тракийските царе. Варна, 2005.
 • Китов, Г. Александровската гробница. Варна, 2005.
 • Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Варна, 2005.
 • Кратка енциклопедия „Тракийска древност“. София, 1993.
 • Лазаров, М. Антична рисувана керамика от България. София, 1990.
 • Лазаров, М. Древногръцката рисувана керамика от България. Варна, 2003.
 • Лазаров, М. Одесос – Варна. Варна, 2003.
 • Маразов, И. Към семантиката на стенописите на Казанлъшката гробница. – Изкуство, 1978, кн. 7.
 • Маразов, И. За семантиката на изображенията в гробницата от Свещари. – Изкуство, 1984, кн. 4.
 • Маразов, И. Мит, ритуал и изкуство у траките. София, 1992.
 • Маразов, И. Рогозенското съкровище. София, 1996.
 • Михайлов, Г. Траките. София, 1972.
 • Огненова-Маринова, Л. Някои проучвания на културата и изкуството в Тракия през втората половина на I хил. пр. н. е. – Археология, 1974, кн. 4.
 • Огненова, Л. Месамбрия Понтийская. – Месамбрия, Месемврия, Несебр. София, 1991
 • Огненова-Маринова, Л. Казанлъшката гробница – шедьовър на тракийското изкуство. – Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък, 1991.
 • Панайотов, И. За хронологията и периодизацията на бронзовата епоха в българските земи. – Исторически преглед, 1975, кн. 6.
 • Панайотов, И. Д. Вълчева, Археологически култури от късната бронзова епоха в българските земи. – Векове, 1989, кн. 1.
 • Повече от 100 археологически открития в България. София, изд. „Фют“, 2005.
 • Попов, Д. Тракология. София, 1999.
 • Попов, Д. Древни общества и култури. Гърция. Рим.Тракия. София, 2004.
 • Попов, Хр. Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VI-I в. пр. Хр. София, 2002.
 • Русева, М. Тракийска култова архитектура. Ямбол, 2000.
 • Русева, М. Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V-VIII в. пр. н.е. Ямбол, 2002.
 • Стоянов, Т. Гетската столица при Сборяново – проучвания, резултати, исторически проекции. – История, 1996, кн. 5-6.; 1997, кн. 1-2.
 • Стоянов, Т. Могилен некропол от ранножелязната епоха. – Сборяново, I. София, 1997.
 • Стоянов, Т. Съкровището от Борово в археологически и исторически контекст. – Seminarium Thracicum (Sem Th), 3. Първи академични четения в памет на акад. Гаврил Кацаров. София, 1998.
 • Стоянов, Т. Тракийският град в Сборяново. София, 2000.
 • Тачева, М. История на българските земи в древността, част II. София, 1987.
 • Тачева, М. Севт III, Севтополис и Кабиле (341-252 г. пр. Хр.) според епиграфските и нумизматичните данни. София, 2000.
 • Тонев, Л. Градоустройството по българските земи през античността. София, 1995.
 • Тракийски паметници, т. I. (Мегалитите в Тракия). София, 1976.
 • Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий в Пловдивско. София, 1934.
 • Филов, Б. Куполните гробници при Мезек. – ИАИ, XI, 1937.
 • Фол, Ал. Политическа история на траките. София, 1972.
 • Фол, Ал. История на българските земи в древността, част I. София, 1981.
 • Фол, Ал. Тракийската култура – казано и премълчано. София, 1995.
 • Фол, Ал., Б. Николов, Сп. Машов, Пл. Иванов. Тракийското съкровище от Рогозен. София, 1988.
 • Христоматия по Тракология, том 1. София, 1989; том 2. София, 1998.
 • Чичикова, М. Поселищното развитие в Тракия през I хил. пр. н. е. (по археологически данни). – Първи конгрес на Българското историческо дружество. София, 1972.
 • Чичикова, М. Проучвания върху тракийската култура през старата желязна епоха. – Археология, 1974, кн. 4.
 • Чичикова, М. Антична керамика. – Севтополис, т. I. София, 1984.
 • Чичикова, М. Керамиката от старата желязна епоха в Тракия. – Археология, 1968, кн. 4.
 • Чичикова, М. Тракийският град. – ГСУ, ИФ, т. 77, кн. 2, София, 1985.
 • Чичикова, М. Нови наблюдения върху градоустройството и архитектурата на Севтополис. – Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък, 1991.
 • Чичикова, М. Свещарската гробница – архитектура и декорация. – Terra Antiqua Balcanica (=TAB), III, София, 1988.
 • Чичикова, М. Декоративната система на гробната живопис в Тракия (V-III в. пр. н.е.). – Годишник на Нов Български университет, Департамент за Средиземноморски и Източни изследвания, том 2. София, 2004, с. 211-221.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. ARHB636 Тракийска археология // ecatalog.nbu.bg. Посетен на 2 септември 2020.
 2. „30 години Секция за тракийска археология в НАИМ при БАН“ // naim.bg. Посетен на 2 септември 2020.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]