Трансформиращ преразказ

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

1.При трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач още в началото трябва да се предаде героя, който разказва; в оригиналния текст той е разказвач и не дава много сведения за себе си, но в преразказа трябва да го предадем като герой -да назовем при възможност името му, пола му, възрастта, поведението, чувствата, като говорим за него в 3-то лице.

2.Този вид преразказ се отнася само за текстове, които са написани в АЗ-форма – 1л. ед.число-в противен случай не може да има смяна на гледната точка и не може да има трансформация.

3. Сюжетът на оригиналния текст не се променя:

а)не се размества последователността на епизодите;

б)сюжетът се предава вярно, точно и последователно, така както е написан от автора;

в)неутралният разказвач разполага с цялата информация за мислите, чувствата и действията на героя, за намеренията и усещанията му, затова преразказът има пълно покритие с оригиналния текст-този разказвач е всевиждащ и всечуващ!

4.Преобразуването засяга само стилово-езиковото оформление:

а)при този вид преразказ от съществено значение е умението със свои думи за да се предаде текстът.

б)използват се изрази на автора само в краен случай-набляга се на творчеството при езика и стила.

5.Смяната на гледната точка се осъществява, като се използва 3 лице на сегашно историческо време.

6.Преценяват се епизодите по важност и се използват двете преразказни техники-сбит и подробен преразказ, но преобладава подробният преразказ.

Това е трансформиращ преразказ със смяна на гледната точка!

7.Особености:

а)преразказва се в 1 л. ед.ч., основно глаголно време- минало св.време-„АЗ РЕШИХ”, спомагателни времена-мин. несв.вр., минало предварително време-за минали действия, бъдеще време в миналото-за бъдещи действия;

б)подбират се епизоди от текста, в които участва героят или е пряк свидетел на случващото се;

в)трансформира се преразказът така, че текстът да се предаде през погледа на героя-той има сведения само за себе си и за онези неща, които може да види, чуе и усети;

г)изисква се осмислянето на случващото се само от позицията на героя; възможно е да се поставят различни акценти, които зависят от личното мнение на героя или от оценката му за случващото се;

д)в резултат на това може да се стигне до промени както в подредбата на сюжета, така и в цялата постройка на текста;

е)преценяват се епизодите по степен на важност-могат да се разместят отделни епизоди и да бъдат изпуснати някои.

8.Изготвя се план на текста в зависимост от дидактическата задача

а)епизоди, в които героят не участва и не е свидетел- не се предават;

б)възможни са промени в строежа -може да е необходимо въведение, което да не променя съдържанието на оригиналния текст и в което героят да се представя;

в)възможно е преподреждане на епизоди според тяхната хронология.

9.Общи изисквания за преразказа :

а)не се променя съдържанието на оригиналния текст;

б)не се допускат лични преценки и коментари;

в)пряката реч се преобразува в непряка;

г)спазва се едно основно глаголно време;

д)съдържанието на текста се предава със свои думи;

е)преразказът трябва да е смислово свързан, логичен, последователен и завършен текст;

ж) употребяват се стилово уместни думи и изрази; използват се подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя;

з)спазват се изискванията за графично оформление на писмения текст-открояване на абзаците, ясна графика на буквите, отделяне на думите, четливо оформяне на редакциите;

и)не се допускат отклонения от книжовната, лексикална, граматична, правописна и пунктуационна норма.