Трафопост

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Трафопостът служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия от разпределителната мрежа (10 или 20 kV) към крайните консуматори.

Добре известно е, че електрическата енергия за бита в България е с напрежение 230 V (може да варира в границите 217 – 253 V) за монофазни и 400 V за трифазни консуматори и честота 50 Hz. Не е възможно това напрежение да доставя електроенергия на големи разстояния. Ето защо, след като се произведе от електроцентрала, напрежението на електроенергията се повишава чрез трансформатори на 110 kV, 220 kV или 400 kV и се доставя чрез електропроводи до подстанцията на дадено населено място. В подстанцията то се понижава обикновено на 10 или 20 kV и се доставя до трафопостовете на отделните квартали или предприятия. Съответно трафопостът понижава напрежението до 230/400 V и захранва отделните потребители.

В най-общи линии трафопостът се състои от три части – разпределителна уредба за средно напрежение (РУ-СН), силов трансформатор и разпределителна уредба ниско напрежение (РУ-НН).

В РУ-СН се монтира комутационата и защитната апаратура. Обикновено комутационите апарати са разединители или мощностни разединители, в много редки случаи силови прекъсвачи. За защита на трансформатора обикновено се използват предпазители със стопяеми вложки. Също така може да се монтират и токови и напреженови трансформатори за измерване на енергията на страна СН или за релейна защита. В последните години на страна СН най-често се монтират КРУ.

Силовите трансформатори обикновено са маслени, с естествена циркулация на маслото и охлаждащия въздух. Напрежението им се регулира без товар (в изключено състояние). Също така се използват и сухи силови трансформатори, които имат по-лоши технико-икономически характеристики, но понякога се предпочитат поради факта, че изискванията за място и начин на монтаж са по-леки сравнение с маслените.

В РУ-НН се извършва разпределянето на електрическата енергия за 230/400 V, състояща се от табло НН, в което е монтирана комутационата и защитната апаратура на изходящите линии от трафопоста.

Трафопостовете биват тип килийни (стария тип), комплектни (КТП) и мачтови.[1]

Масово се правят комплектни трансформаторни постове (КТП). Те са типови решения, като фирмите-производители си имат обикновено каталог на КТП-тата, които предлагат. Корпусите им са метални или бетонови (БКТП).

Бележки[редактиране | редактиране на кода]