Търговия на едро

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Търговията на едро представлява стопанска дейност, при която се осъществява покупкопродажба на стоки и услуги, предназначени за по-нататъшна препродажба, преработка, внос или износ с цел получаване на печалба.

Извършва се между стокопроизводителите и търговците на дребно, както и между преработвателните фирми, поради което тя се разглежда като посредническа дейност.

Като специфична търговска дейност търговията на едро притежава своите особености.

 • Осъществява и осигурява непрекъснато движение на стоковата размяна между отделните отрасли и стопански дейности, както и между самите стопански единици в страната. В това се проявява посредническият характер, който осигурява възможност за по-нататъшна реализация на предлаганите на пазара стоки и услуги.
 • Организира движението на стоките от производителите и вносителите до търговията на дребно в страната, като от качеството и ефективността на тяхното движение зависи крайната реализация.
 • Търговията на едро е стопанска дейност, която закупува големи количества стоки. Това ѝ дава възможност да ползва отстъпки от цените на тези стоки.
 • В складовете си търговията на едро преобразува производствения асортимент в търговски. Извършва се разфасоване, групиране и комплектоване на стоки в съответствие с изискванията на търговските фирми на дребно или на други клиенти. '
 • Закупува и формира стокови запаси при определена организация, технология и управление, като целта е те да бъдат реализирани при най-добри пазарни условия.
 • Организира доставката на стоките при минимални транспортни разходи.
 • Организира стоковото движение на икономическа и юридическа основа. Тази дейност се извършва на основата на сключени договори с доставчиците и търговците на дребно. В тях основно място имат срока на доставка, начина на плащане, количеството, равнището на цената.

Видове предприятия[редактиране | редактиране на кода]

Стоковите търговци на едро са специализирани фирми и кооперации за осъществяване на търговия на едро, които придобиват собственост върху стоката. Те предлагат пълно или ограничено обслужване.

 • В зависимост от района на дейностите, които извършват биват:
  • търговци на едро с национално значение;
  • търговци на едро с местно значение.
 • Според вида на търгуваната стока биват:
  • търговски предприятия на едро, които търгуват с потребителски стоки;
  • търговски предприятия, търгуващи със стоки с производствено предназначение.

Брокерите са специализирани посредници, чиято основна функция е да улеснят производителите и доставчиците при установяване на контакти и водене на преговори за сключване на сделки. Участват в реализацията на стоките на производствени или търговски фирми, но не получават правото на собственост върху тях.

Агентите са представители на продавачите или купувачите, работят за тяхно име и за тяхна сметка. В зависимост от взаимоотношенията им с фирмите и предоставените им права биват:

 • агенти по продажбите – получават права да продават стокова продукция на фирма производител или търговец на едро от тяхно име и за тяхна сметка;
 • агенти по покупките – получават пълномощия от фирмите производители и търговците на едро и дребно да проучват пазара и да сключват сделки за покупка на стоки от тяхно име и за тяхна сметка.

Тържищата са места, определени за търгуване.

Източници[редактиране | редактиране на кода]