Търговия на едро

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Търговията на едро представлява стопанска дейност, при която се осъществява покупкопродажба на стоки и услуги, предназначени за по-нататъшна препродажба, преработка или износ с цел получаване на печалба. Търговията на едро изключва производителите, селските стопани и търговците на дребно.

Търговията на едро се намира между стокопроизводителите и търговците на дребно, от една страна, и между преработвателните фирми от друга, поради което тя се разглежда като посредническа дейност. Като специфична търговска дейност, търговията на едро притежава своите особености:

 • Осъществява и осигурява непрекъснато движение на стоковата размяна между отделните отрасли и стопански дейности, както и между самите стопански единици в страната. В това се проявава посредническият ѝ характер, който осигурява възможност за по-нататъшна реализация на предлаганите на пазара стоки и услуги.
 • Организира движението на стоките от производителите и вносителите до търговията на дребно в страната, като от качеството и ефективността на тяхното движение зависи крайната реализация.
 • Търговията на едро е стопанска дейност, която закупува големи количества стоки. Това ѝ дава възможност да ползва отстъпки от цените на тези стоки.
 • В складовете си търговията на едро преобразува производствения асортимент в търговски. Извършва се разфасоване, групиране и комплектоване на стоки в съответствие с изискванията на търговските фирми на дребно или на други клиенти. '
 • Закупува и формира стокови запаси при определена организация, технология и управление, като целта е те да бъдат реализирани при най-добри пазарни условия.
 • Организира доставката на стоките при минимални транспортни разходи.
 • Организира стоковото движение на икономическа и юридическа основа. Тази дейност се извършва на основата на сключени договори с доставчиците и търговците на дребно. В тях основно място имат срока на доставка, начина на плащане, количеството, равнището на цената.

Видове предприятия за търговия на едро[редактиране | редактиране на кода]

Стокови търговци на едро са специализирани фирми и кооперации за осъществяване на търговия на едро, които придобиват собственост върху стоката. Те предлагат пълно или ограничено обслужване.

 • В зависимост от района на дейностите, които извършват биват:
  • Търговци на едро с национално значение;
  • Търговци на едро с местно значение.
 • Според вида на търгуваната стока биват:
  • Търговски предприятия на едро, които търгуват със стоки за широко потребление;
  • Търговски предприятия търгуващи с производствено или промишлено предназначение.

Брокерите са специализирани звена, като основната функция, която изпълняват, е да улеснят производителите и доставчиците при установяване на контакти и водене на преговори за сключване на сделки. Участват в реализацията на стоките на производствени или търговски фирми, но не получават правото на собственост върху тях.

Агентите са постоянни представители на продавачите и купувачите и работят за тяхно име и за тяхна сметка. В зависимост от взаимоотношенията им с фирмите и предоставените им права биват:

 • Агенти по продажбите — получават права да продават стокова продукция на фирма производител или търговец на едро от тяхно име и за тяхна сметка.
 • Агенти по покупките — получават пълномощия от фирмите производители и търговците на едро и дребно да проучват пазара и да сключват сделки за покупка на стоки от тяхно име и за тяхна сметка.

Тържищата са места, определени за търгуване.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 • Филип Котлър, „Управление на марктинга“, Издателство „Клсика и стил“ ООД, София, 2005, второ издание
 • Съвременен тълковен речник на българския език, ИК Елпис, Велико Търново, 1994
 • Димитър Дончев, Цонка Лалева, „Икономика на предприятието“, част втора, Изд. Мартилен, София.