Търговски регистър

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, която се управлява от информационна система, за търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води отделно дело в електронна форма.

В него задължително се регистрират:

  • фирмата и точния адрес,
  • предмет на дейност,
  • собственик,
  • лично носещи отговорността съдружници,
  • ръководството на фирмата,
  • търговски пълномощия и други обстоятелства представени от Търговския закон,
  • защитеност на фирмата – наименованието на фирмата може да се използва единствено от търговеца, който е регистрирал фирмата. При нарушено това право от чужда фирма, заинтересованите лица може да поискат прекратяване на понататъшното използване на тяхното фирмено наименование и обезщетение за вредите и щетите, които е понесла фирмата.

България[редактиране | редактиране на кода]

В България Търговският регистър[1] е нормативно уреден от Закона за търговския регистър, който урежда:

  1. търговската регистрация;
  2. съхраняването и достъпа до търговския регистър;
  3. действието на вписванията, заличаванията и обявяванията.

Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация на Национална агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон. Към окръжните съдилища вече няма да се водят търговските регистри, съответно всички налични дела следва да бъдат прехвърлени към Агенцията, където да се трансформират в електронна форма.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]