Уеб цветове

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Уеб цветове са цветовете, използвани за показването на уеб страници, както и методите за описание и определяне на цветовете. Цветове могат да се определят като RGB тройки или в шестнадесетичен вид (шестнадесетични тройки). Те могат също така в някои случаи да бъдат идентифицирани с техните обичайни английски имена. За генериране на цветовите стойности често се използва инструмент за цвят (на английски: color tool) или друг графичен софтуер. В някои случаи, шестнадесетичните кодове на цветовете се означават с водещ знак за номер (#). Цветът се определя в зависимост от интензитета на червената, зелената и синята му компоненти, всяка от които е представена с осем бита. По този начин всеки уеб-цвят е зададен с 24 бита, или така могат да бъдат определени 16 777 216 цвята.

Първите версии на Mosaic и Netscape Navigator, са използвали X11 цветови имена като основа за своите цветови списъци, тъй като и двете започнаха като приложения X Window System. Уеб цветове имат недвусмислено колориметрично определение, sRGB, който се отнася за цветността на конкретен фосфорен набор, дадена крива на трансфер, адаптивно баланс на бялото, и условия на наблюдение. Те са били избрани да бъдат подобни на много от реалните монитори и условия на гледане, така че дори и без управление на цветовете е доста близо до посочените стойности. Потребителските средства варират с точността, с която те представляват определени цветове. По-напреднали потребителски агенти използват управление на цветовете, за да се осигури по-добро цветопредаване; това е особено важно за уеб-до-печат приложения.

Шестнадесетична тройка[редактиране | редактиране на кода]

Шестнадесетичен триплет е шестцифрен, три-байтов шестнадесетичен номер, който се използва в HTML, CSS, SVG и други компютърни приложения за представянето на цветовете. Байта представлява червения, зеления и синия компонент на цвета. Един байт представлява число в диапазона от 00 до FF (в шестнайсетична система), или от 0 до 255 в десетична бройна система. Това представлява най-малко (0) на най-(255) Интензитетът на всеки от компонентите на цвета. Така уеб цветовете уточняват цветове в True Color (24-битов RGB) цветова схема. Шестнадесетична тройка се формира от смесването на три байта в шестнайсетична система, в следния ред:

Байт 1: red (червен)
Байт 2: green (зелен)
Байт 3: blue (син)

Например, когато червено/зелено/синьо десетичните стойности са: червено=36, зелено=104, синьо=160 ще получим сиво-син цвят. Изведените десетични числа 36, 104 и 160 са еквивалентни на шестнадесетичните номера 24, 68 и съответно A0. Шестнадесетичната тройка се получава чрез комбиниране на 6 шестнадесетични цифри заедно, 2468A0 в този пример.

Ако някой от трите цветови стойности е по-малко от 16 (hex) или 10 (десетичен), той трябва да бъде представен с нули, така че тройки винаги има точно шест цифри. Например, десетичната тройка 4, 8, 16 ще бъде представена като шестнадесетични числа 04, 08, 10, образувайки шестнадесетичната тройка 040810.

Брой цветове, които могат да бъдат представени на тази система е 2563 или 224 или 166 = 16,777,216.

Shorthand hexadecimal form[редактиране | редактиране на кода]

An abbreviated, three (hexadecimal)-digit form is used. Expanding this form to the six-digit form is as simple as doubling each digit: 09C becomes 0099CC as presented on the following CSS example:

Public discussion on SVG mailing list Re: color names in SVG-1.0 conflict with /usr/lib/X11/rgb.txt. // Lists.w3.org. Посетен на 8 July 2013.

Три-цифрената форма е описана в спецификацията на CSS, а не в HTML. Като резултат, три-цифрената форма в атрибут, освен като „стил“ не се интерпретира като валиден цвят в някои браузъри.

Този съкратена форма намалява палитра до 4096 цвята, което е равно на 12-битов цвят за разлика от 24-битов цвят с помощта на общо шест цифри (16777216 цвята), това ограничение е достатъчно за много текстови документи.

Конвертиране от RGB в шестнадесетичен[редактиране | редактиране на кода]

RGB-стойности обикновено са дадени в диапазона 0 – 255; ако те са в диапазона 0 – 1, стойностите се умножават по 255, преди преобразуването. Това число разделен на шестнадесет (целочислено деление; пренебрегвайки всички останали) ни дава първата шестнадесетична цифра (между 0 и F, където букви от A до F символизират числата от десет до петнадесет. Прочетете шестнадесетичен за повече информация). Остатъкът ни дава втория шестнадесетичен номер. Например RGB-стойност 201 се разделя на дванадесет групи от шестнадесет, следователно първата цифра е С. остатъка от девет ни дава шестнадесетичен номер C9. Този процес се повтаря за всеки от трите цветови стойности.

Преобразуване между числови бази е обща черта на калкулатори, включително и ръчни модели и софтуер калкулатори в комплект с повечето модерни операционни системи. Уеб инструменти, специално за преобразуване на стойностите на цветове също са на разположение.

HTML цветови имена[редактиране | редактиране на кода]

Спецификацията на HTML 4.01, ратифицирана през 1999 г., определя 16 именувани цветове, както следва (имена са определени в този контекст, за да бъдем чувствителни към малки и големи букви):

Тези 16 са били етикетирани като sRGB и са включени в спецификацията на HTML 3.0, това подсказва, че те са били „стандартните 16 цвята, поддържани от Windows VGA палитрата.“

Х11 имена на цветове[редактиране | редактиране на кода]

СВГ Версия имена на цветове в X11

Брой цветове се определя от уеб браузъри. Конкретен браузър не може да разпознае всички тези цветове, но към края на 2005 година всички модерни общо употребявани браузъри поддържали пълен списък от цветове. Много от тези цветове са от списъка на Х11 цветови имена разпространени с X Window System. Тези цветове са стандартизирани по СВГ 1.0 и са приети от СВГ пълен потребителски агенти. Те не са част от СВГ малки.

Списъкът на цветове доставени с продукта Х11 варира между реализации, и се сблъсъци с някои от имената в HTML, например зелено. Х11 цветовете се определят като прости УОС (следователно, нямат определено цветово пространство), а не sRGB. Това означава, че списъците с цветове, открити в X11 (например, в /usr/lib/X11/rgb.txt) не трябва директно да се използват за избор на цветове за уеб страници.

Списъкът на уеб „X11 цветове“ от спецификацията на CSS3, заедно с техните шестнадесетичен и десетичен еквивалент, е показан по-долу. Сравни алфавитные списъци по стандартите на W3C. Това включва общи синоними: Aqua (HTML4 и CSS 1.0 стандартно име) и циан (общи пространства от имена), магента (общи пространства от имена) и фуксия (HTML4 и CSS 1.0 стандартно име), сив (HTML4 и CSS 1.0 стандартно име) и сив.

Безопасни уеб цветове[редактиране | редактиране на кода]

В ранните дни на компютърните технологии, много от мониторите са могли да изобразяват само 256 цвята. Когато се установи цвят (например в един образ), който не е достъпен, различен трябва да се използва. Това може да стане или чрез използване на най-близкия цвят, което спестява времето за зареждане или чрез използване на трептене, което води до по-точни резултати, но отнема повече време, за да се зареди поради сложните изчисления.

Бяха различни опити да се направи „стандарт“ цветова палитра. Набор от цветове, който може да бъде показан без изглаждане на 256-цветен дисплей; номер 216 е избран отчасти поради факта, че компютърните операционни системи, които обикновено са предназначени само шестнадесет до двадесет цвята за собствените си нужди; той също беше избран, тъй като той дава възможност за точно шест еднакво разстояние един от друг нюанси на червено, зелено и синьо.(6 × 6 × 6 = 216), всеки от 00 до FF (включително и двете граници).

Списък на цветя се рекламира така, сякаш той има уникални свойства, които ги правят непроницаеми за дизеринг. На 256-цветен дисплеи приложения могат да зададете палитра на избраните цветове, които те избират, размиването на останалите. Тези цветове са избрани специално, защото те се качват палитра избрани различни браузъри. Там не беше много различни палитри, използвани в различни браузъри. [редактиране]

„Уеб безопасни“ цветове са имали недостатък е, че такива системи, като Х11, където палитра се разпределя между приложения, по-малко цветове кубчета (5×5×5 или 4×4×4), са били разпределени браузъри—"уеб-безопасни" цветове ще дизеринг на такива системи. Различните резултати са получени чрез предоставяне на изображението с по-голям спектър от цветове и позволява на браузъра на квантоване на цветовото пространство, ако е необходимо, а не да страдат от загуба на качество двойна квантоване.

Не всички „Уеб-безопасни“ цветове имат стандартни имена, но всеки може да се определени с RGB триплет: всеки компонент (червен, зелен и син) има една от шестте стойности от таблицата по-долу (от възможните 256 достъпни за всеки компонент в пълен цвят 24-битови стойности).

6 нюанси на всеки цвят
Ключ Клевети Нагли Фракция
0 00 0 0
3 33 51 0.2
6 66 102 0.4
9 99 153 0.6
C или (12) CC 204 0.8
F или (15) FF 255 1

Таблицата по-долу показва всички „уеб-безопасни“ цветове. (Един недостатък на уеб-безопасно палитра е неговата слаба селекция на светъл фон цветове.) Интензивността в долния край на диапазона, като двете най-тъмни, са почти сходни помежду си.

Таблица с цветове[редактиране | редактиране на кода]

В таблицата по-долу, всеки цвятови код е съкращение за RGB-стойност; например, код 609 е еквивалентен на код 102-0-153 RGB или hex код #660099.

Web-safe colors
*000* 300 600 900 C00 *F00*
*003* 303 603 903 C03 *F03*
006 306 606 906 C06 F06
009 309 609 909 C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C
*00F* 30F 60F 90F C0F *F0F*
030 330 630 930 C30 F30
033 333 633 933 C33 F33
036 336 636 936 C36 F36
039 339 639 939 C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C
03F 33F 63F 93F C3F F3F
060 360 660 960 C60 F60
063 363 663 963 C63 F63
066 366 666 966 C66 F66
069 369 669 969 C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C
06F 36F 66F 96F C6F F6F
090 390 690 990 C90 F90
093 393 693 993 C93 F93
096 396 696 996 C96 F96
099 399 699 999 C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C
09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0
0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6
0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC
0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
*0F0* 3F0 *6F0* 9F0 CF0 *FF0*
0F3 *3F3* *6F3* 9F3 CF3 *FF3*
*0F6* *3F6* 6F6 9F6 *CF6* *FF6*
0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
*0FC* *3FC* 6FC 9FC CFC FFC
*0FF* *3FF* *6FF* 9FF CFF *FFF*

Безопасни уеб цветове[редактиране | редактиране на кода]

Дизайнерите са насърчавани да се придържат към тези 216 „уеб-безопасни“ цветове в техните уебсайтове, защото имаше много 8-битови цветни дисплеи, когато е разработена 216-цветната палитра. Дейвид Лехн и Хадлей Стерн открили, че само 22 от 216 цветовете в уеб-безопасно палитрата са надеждно показвани без непоследователно пренастройка на 16-битов компютърния дисплеи. Те нарекоха тези 22 цвята „наистина безопасна“ палитра; тя се състои от нюанси на зелено, жълто и синьо, както може да се види в таблицата по-долу.

Най-безопасните уеб цветове
0 3 6 9 С Ф
00 *000* *F00*
03 *003* *F03*
0F *00F* *F0F*
F0 *0F0* *6F0* *FF0*
F3 *3F3* *6F3* *FF3*
F6 *0F6* *3F6* *CF6* *FF6*
FC *0FC* *3FC*
FF *0FF* *3FF* *6FF* *FFF*

Цвят в CSS[редактиране | редактиране на кода]

В cascading style sheets Specification определя еднакъв брой именувани цветове в спецификацията на HTML 4, а именно 16 цвята HTML и 124 цвят с браузърите на Netscape Х11 цвят списък с общо 140 имена, които са били признати internet Explorer (IE) и Netscape Navigator 3.0 и 3.0. Blooberry.com отбелязва, че опера и Сафари 2.1 1 и са включени в Netscape разширен списък от 140 имена на цветя, но по-късно е открит на 14 заглавия, не включени в Операта 3.5 за Windows 98.

В CSS 2.1, цветът „оранжево“ (един от 140) се добавя към секцията с 16 HTML4 цветове като 17 цвят. Спецификацията на CSS3.0 не включва оранжево в секцията „HTML4 цветни ключови думи“, който е преименуван на „основни цветни ключови думи“.В същата справка, раздела „SVG цветни ключови думи“, е преименуван на „Разширени цветни ключови думи“, след началото си като „X11 цветни ключови думи“ в по-ранен работен проект. Проекта CSS4 цветен модул съчетава основни и разширени секции заедно с в раздел „Наименувани цветове“.

CSS 2, SVG и CSS 2.1 позволяват на уеб разработчиците да използват системни цветове, които са цветове чиито стойности са взети от операционната система, избирането на подчертания цвят на операционната система, или цвета на фона за контрол подсказка. Това позволява на уеб авторите да стилизират съдържанието им в съответствие с операционната система според нуждите на потребителя. CSS3 отхвърля използването на системните цветове в полза на CSS3 UI Външен вид система, който впоследствие бе изхвърлен от CSS3.

Развиващата се CSS3 спецификация въвежда също така и HSL цветови пространствени стойностни стилове:

* Adobe RGB color space

21 юни 2014 г., в CSS РГ добавя цвят RebeccaPurple за редактора на проект CSS4 цвят на модула, в памет на Ерик Майер дъщеря на Ребека, която почина на 7 юни 2014 г. в шестия си рожден ден.

Достъпност[редактиране | редактиране на кода]

Някои браузъри и устройства не поддържат цветове. За тези дисплеи, или за слепи и далтонистки потребители, уеб съдържание в зависимост от цветове, могат да се окажат неизползваеми или е трудни за употреба.

Трябва или никой цвят да не бъде специфициран (на повикване по подразбиране на браузъра ви цветове), или и двете на заден план и всички цветове на преден план трябва да бъдат определени (като цветовете на обикновен текст, непосетени връзки, активни връзки и посетените връзки), за да се избегне черно върху черно или бяло на бяло ефекти.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Сайтове за Уеб цветове в архивно копие на проект „Отворена директория“

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Web colors“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.