Уикипедия:Военна история на България/ДВИА фондове

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Таблицата се генерира автоматично въз основа на предварително обработена база от данни. Периодично ще се добавят и другите статии, които цялостно или частично съответстват на фондовете.

Фонд Бр. описи Бр. а.е. Период Наименование на фонда Статия в Уикипедия
1 14 3078 1877 – 1988 Кабинет на Министъра
2 19 529 1951 – 2004 Централен военен архив
3 12 1496 1944 – 1992 Главно политическо управление на БНА – под. (35650) 22000
4 9 826 1887 – 1997 Командване на артилерията – под. (35260) 36380 Артилерийска инспекция
5 12 985 1914 – 1988 Артилерийско въоръжение – под. (35500) 26040
6 11 176 1945 – 1988 Управление „БТМВ“ – под. (35350) 24010 Управление „Бронетанкови и механизирани войски“
7 11 2136 1889 – 1992 Управление „Кадри“ МНО – под. (35240) 24080
8 10 224 1950 – 1990 Планов отдел при МНО – под. (35510) 24020
9 12 912 1910 – 1990 Тил на БНА – под. (35570) 22420
10 6 333 1915 – 1972 Главно интендантство – под. 35360, 35200 Главно интендантство
11 23 1918 1916 – 1996 Медицински отдел – под. 35160
12 4 97 1929 – 1959 Ветеринарен отдел – под. 35040
13 27 2071 1925 – 1994 Квартирно-експлоатационен отдел – под. (35030) 18870, 46410, 42510
14 3 11 1950 – 1971 Отдел ГСМ – под. 35210
15 6 80 1914 – 1966 Отдел Военни съобщения – под. 35310
16 7 518 1890 – 1997 Военносъдебен отдел
17 14 1813 1943 – 1991 Финансово управление при МНО
18 1 1 1968 Военноисторическо научно дружество
19 1 57 1911 – 1947 Дворцова рота
20 4 326 1912 – 1947 Военнопленнически отдел
21 2 8 1916 – 1918 Българско представителство в странство
22 10 1366 1894 – 1991 Генерален щаб Щаб на отбраната
23 15 1772 1899 – 2002 Разузнавателен отдел – (35440) 46380
24 14 1269 1892 – 1988 Оперативен отдел – (35420) 24190 Дирекция „Операции и подготовка“
25 12 1968 1887 – 1988 Организационно-мобилизационно управление – под. (35630) 24000
26 10 639 1891 – 1988 Инженерно управление – под. (35550) 22010 Инженерна инспекция
27 12 290 1938 – 1991 Свързочен отдел – под. (35920) 22910, 26340 Свързочни войски на България
28 14 587 1901 – 1973 Управление „Бойна подготовка“ – под. (35540) Пехотна инспекция
29 6 116 1915 – 1978 Военноучебни заведения – под. (35530) Управление „Военно-учебни заведения“
30 3 44 1943 – 1961 Автотракторно управление – под. 35270, 80890
31 7 69 1940 – 1990 Отдел „Секретно деловодство“ – под. (35830) 24120
32 13 465 1934 – 1988 Военнонаучен отдел – под. (35010) 26310 Управление „Научно-техническо осигуряване на отбраната“
33 1 8 1935 – 1945 Отделение за подпомагане пострадалите от войните
34 6 64 1950 – 1992 Топографски отдел – под. (35740) 26020, 46040
35 13 116 1930 – 1988 Военно-химически отдел – под. (35660) 24100
36 10 611 1907 – 1995 Административен отдел – под. (35150) 22970
37 6 91 1954 – 1990 Национален военноисторически музей
38 2 158 1944 – 1955 Отдел VІ – по Примирието
39 5 2020 1915 – 1951 Отделение „Военни музеи, паметници и гробове“
40 6 2191 1903 – 1945 Щаб на Действащата армия
41 53 16867 Лични кадрови дела
42 12 130 1953 – 1994 Гаражи МНО – ГЩ – под. (80190) 24220
42а 2 18 1942 – 1950 Дружество на военните писатели и публицисти в България Дружество на военните писатели и публицисти в България
42б 1 12 1952 – 1953 Българска медицинска бригада в Корея
42в 1 349 1930 – 1956 Дирекция „Гражданска мобилизация“
42г 2 309 1915 – 1919 Дирекция за социални грижи и обществена предвидливост
42д 1 8 1880 – 1883 Дунавска европейска комисия
42е 1 11 1944 – 1945 Българска военна мисия при 3-ти украински фронт
42ж 1 4 1877 – 1879 Щаб на руската действаща армия
42з 1 1 1915 – 1916 34-ти сибирски стрелкови полк
42и 1 2 1877 – 1878 Девети армейски корпус (руски)
42к 1 104 1878 – 1879 Щаб на Българско опълчение
42л 1 41 1878 – 1880 Българска земска войска
42м 1 327 1908 – 1956 Военноисторическо отделение Военноисторическа комисия
42н 2 61 1915 – 1941 Информационно-цензурна секция
42о 9 384 1902 – 1994 Международни връзки с чужбина
42п 2 102 1879 – 1885 Щаб на Източно-румелийска милиция и жандармерия
42р 1 15 1942 – 1944 Германска дивизия „Принц Ойген“
42с 2 58 1951 – 1975 Институт за проучване и проектиране „ПРОНО”
43 2 22 1909 – 1947 1-ва армейска област Първа армейска област
44 2 4 1930 – 1943 4-та армейска област Четвърта армейска област
45 5 137 1896 – 1945 1-ва дивизионна област Първа дивизионна област
46 2 141 1905 – 1953 6-а дивизионна област Шеста дивизионна област
47 2 56 1911 – 1946 7-а дивизионна област Седма дивизионна област
48 24 1471 1912 – 1987 1-ва отделна армия – под. (40 400) 22490 Първа армия
49 4 619 1944 – 1945 1-ва българска армия
50 5 450 1912 – 1946 4-та отделна армия
51 4 127 1912 – 1950 5-а отделна армия
52 1 1 1944 7-а армия
53 2 17 1915 – 1918 11-а армия
54 2 42 1913 – 1919 Тилово управление на Съединените армии
55 3 105 1944 – 1945 3-ти български корпус
56 2 133 1945 – 1946 4-ти български корпус
57 4 15 1944 – 1945 Първа гвардейска народоосвободителна дивизия Първа гвардейска пехотна дивизия
58 20 772 1894 – 1987 1-ва пехотна софийска дивизия – под. (45410, 45530) 24300
59 8 637 1895 – 1956 6-а пехотна дивизия – под. 45440, 45740, 45360, 45260
60 6 515 1904 – 1956 7-а пехотна дивизия
61 2 67 1916 – 1920 1-ва планинска дивизия Планинска дивизия (България)
62 2 190 1889 – 1918 1-ва, 2-ра, 3-та пехотна бригада от 1-ва пехотна дивизия
63 3 137 1904 – 1918 1-ва, 2-ра, 3-та пехотна бригада от 6-а пехотна дивизия
64 4 140 1912 – 1918 1-ва, 2-ра, 3-та пехотна бригада от 7-а пехотна дивизия
65 2 15 1918 Отделна сборна бригада
65а 1 9 1913 Щаб на Отделната бригада
66 2 27 1917 – 1919 1-ва, 2-ра бригада от Планинската дивизия
67 19 353 1949 – 1987 3-та отделна планинска стрелкова бригада – под. (40550) 26400 Бригадно командване
68 2 12 1944 – 1948 1-ви гвардейски народоосвободителен полк
69 1 32 1944 – 1946 2-ри гвардейски народоосвободителен полк
70 2 9 1944 – 1947 3-ти гвардейски народоосвободителен полк
71 1 4 1944 4-ти гвардейски народоосвободителен полк
71а 2 17 1885 – 1886 Конарски полк Конарски полк
72 13 538 1885 – 1975 1-ви пехотен полк – под. 45020 Първи пехотен софийски полк
73 5 782 1886 – 1955 3-ти пехотен бдински полк – под. 45050 Трети пехотен бдински полк
74 20 792 1879 – 1998 6-и пехотен търновски полк – под. (45120) 24320 Шести пехотен търновски полк
75 4 638 1885 – 1956 13-и пехотен рилски полк – под. 45220 Тринадесети пехотен рилски полк
76 3 388 1892 – 1955 14-и пехотен македонски полк – под. 45080 Четиринадесети пехотен македонски полк
77 3 588 1882 – 1946 15-и пехотен ломски полк Петнадесети пехотен ломски полк
78 4 400 1889 – 1945 16-и пехотен ловчански полк Шестнадесети пехотен ловчански полк
79 3 384 1889 – 1920 17-и пехотен доростолски полк Седемнадесети пехотен доростолски полк
80 2 341 1891 – 1946 22-ри пехотен тракийски полк Двадесет и втори пехотен тракийски полк
80а 21 396 1950 – 1998 32-ри стрелкови полк – под. (45280) 18950
81 9 396 1904 – 1950 25-и пехотен драгомански полк Двадесет и пети пехотен драгомански полк
81а 16 276 1951 – 1987 1-ви планински стрелкови батальон от 3-та отделна стрелкова бригада – под. (45580) 22360
81б 1 9 1951 – 1955 2-ри планински стрелкови батальон от 3-та отделна стрелкова бригада
81в 18 231 1951 – 1987 3-ти планински стрелкови батальон от 3-та отделна стрелкова бригада – под. (45380, 45580) 28390
82 3 262 1900 – 1939 26-и пехотен пернишки полк Двадесет и шести пехотен пернишки полк
83 11 424 1904 – 1963 31-ви пехотен варненски полк – под. 80490 Тридесет и първи пехотен варненски полк
84 20 1104 1900 – 1989 35-и пехотен врачански полк – под. 45150 Тридесет и пети пехотен врачански полк
85 5 478 1885 – 1955 36-и пехотен козлодуйски полк – под. 45350 Тридесет и шести пехотен козлодуйски полк
86 2 255 1912 – 1968 39-и пехотен солунски полк – под. 45480 Тридесет и девети пехотен солунски полк
87 11 86 1964 – 1987 9-и отделен мотострелкови батальон – под. (45800) 22300
88 3 164 1912 – 1945 48-и пехотен полк Четиридесет и осми пехотен дойрански полк
89 18 176 1959 – 1998 48-и мотострелкови полк – под. (45140) 22370
90 3 170 1912 – 1944 49-и пехотен полк Четиридесет и девети пехотен калимански полк
91 3 160 1912 – 1945 50-и пехотен полк Петдесети пехотен нишавски полк
92 3 53 1915 – 1918 81-ви пехотен полк Осемдесет и първи пехотен полк
93 2 46 1916 – 1918 84-ти пехотен полк Осемдесет и четвърти пехотен полк
94 2 63 1951 – 1958 76-и стрелкови полк – под. 45590
95 3 6 1879 – 1886 2-ри пехотен струмски полк Втори пехотен струмски полк
96 16 209 1955 – 1987 137-и планински стрелкови полк – под. (40650) 26300
97 2 48 1955 – 1963 9-и отделен мотострелкови полк – под. 70210
98 2 43 1941 – 1945 1-ви армейски пехотен попълващ полк
99 2 13 1941 – 1945 4-ти армейски пехотен попълващ полк
100 2 4 1912 – 1913 Сборен допълващ полк от 7-а дивизионна област
101 1 1 1918 1-ви сборен отпускарски полк
103 3 58 1915 – 1918 Допълващ македонски полк
107 1 2 1945 1-ва гвардейска бронеизтребителна дружина
110 1 2 1899 – 1901 Планински артилерийски полк Планински артилерийски полк
111 1 1 1885 Управление на Западния отряд Западен корпус
111а 1 66 1885 Кюстендилски отряд
111б 2 74 1885 – 1886 Северен отряд Северен отряд
111в 1 1 1912 – 1913 Босилеградски отряд Босилеградски отряд
111г 1 2 1885 Брезнишко-трънски отряд
111д 1 1 1985 Радомирски отряд Радомирски отряд
111е 1 1 1978 – 1979 Софийски отряд
112 1 8 1912 – 1918 Опълченски дружини при 1-во полково военно окръжие
113 1 12 1912 – 1918 Опълченски дружини при 3-то полково военно окръжие
114 3 35 1909 – 1947 Опълченски дружини при 6-о полково военно окръжие
115 1 6 1912 – 1924 Опълченски дружини при 14-о полково военно окръжие
116 1 16 1912 – 1918 Опълченски дружини при 16-о полково военно окръжие
117 1 1 1912 – 1913 Опълченски дружини при 22-ро полково военно окръжие
118 1 12 1912 – 1918 Опълченски дружини при 25-о полково военно окръжие
119 2 5 1912 – 1918 Опълченски дружини при 26-о полково военно окръжие
120 3 10 1912 – 1918 Опълченски дружини при 35-о полково военно окръжие
121 1 1 1916 Опълченски дружини при 36-о полево военно окръжие
121а 1 1 1915 – 1916 Опълченски дружини при 39-о полево военно окръжие
122 3 35 1935 – 1945 1-ва дивизионна картечна дружина
123 2 9 1941 – 1944 7-а дивизионна картечна дружина
124 2 16 1939 – 1944 6-а дивизионна картечна дружина
125 3 83 1915 – 1919 4-ти тежък артилерийски полк Четвърти тежък артилерийски полк
126 1 12 1945 – 1955 7-и дивизионен разузнавателен дивизион – под. 45490
127 11 83 1961 – 1987 85-и армейски отряд за радиотехническо разузнаване – под. 40070
128 12 73 1961 – 1987 1-ви армейски дивизион за разузнаване – под. (40270) 22710
129 1 3 1943 – 1944 1-ва етапна военнополицейска дружина
131 3 11 1915 – 1918 1-ви военнополицейски ескадрон
132 1 1 1917 – 1918 4-ти армейски военнополицейски ескадрон
133 5 39 1975 – 1987 3-ти дивизионен изтребителен противотанков артилерийски дивизион – под. 28380
135 2 19 1881 – 1886 1-ви артилерийски полк Първи артилерийски полк (1880 – 1886)
136 1 11 1941 – 1945 1-во армейско щурмово артилерийско отделение
136а 1 16 1912 – 1913 1-во скорострелно гаубично отделение при 4-ти артилерийски полк
137 2 13 1915 – 1918 4-та артилерийска бригада Четвърта артилерийска бригада
137а 1 11 1879 – 1917 1-ва артилерийска бригада Първа артилерийска бригада
138 2 7 1916 – 1919 6-а артилерийска бригада Шеста артилерийска бригада
139 2 43 1915 – 1919 7-а артилерийска бригада Седма артилерийска бригада
139а 1 19 1915 – 1918 Тежка полска артилерийска бригада
139б 1 3 1905 – 1907 Планинска артилерийска бригада
140 3 28 1944 – 1945 1-ви български армейски артилерийски полк
140а 1 2 1913 – 1918 Крепостно-обсадна артилерия
141 4 482 1886 – 1963 1-ви армейски артилерийски полк – под. 40120 Първи армейски артилерийски полк
142 4 466 1886 – 1948 4-ти армейски артилерийски полк Четвърти армейски артилерийски полк
143 2 54 1915 – 1919 5-и тежък артилерийски полк
144 1 9 1945 – 1946 1-ви гвардейски дивизионен артилерийски полк
145 4 528 1880 – 1955 2-ри дивизионен артилерийски полк – под. 45450 Втори артилерийски полк
146 4 409 1885 – 1960 4-ти дивизионен артилерийски полк – под. 45420 Четвърти артилерийски полк
147 5 376 1904 – 1956 7-и дивизионен артилерийски полк – под. 45780 Седми артилерийски полк
148 5 42 1975 – 1987 1-ви армейски радиорелеен кабелен батальон – под. 28650
149 4 158 1915 – 1944 14-и дивизионен артилерийски полк Четиринадесети артилерийски полк
149а 3 36 1912 – 1917 4-ти нескорострелен артилерийски полк Четвърти артилерийски полк
149б 3 27 1912 – 1918 7-и нескорострелен артилерийски полк Седми артилерийски полк
150 2 24 1951 – 1955 31-ви гаубичен артилерийски полк – под. 40250
151 19 199 1950 – 1998 18-и гаубичен артилерийски полк – под. (45520) 22390
152 3 39 1948 – 1953 53-ти гаубичен артилерийски полк – под. 80490
153 3 271 1899 – 1920 1-ви планински артилерийски полк Първи планински артилерийски полк
154 18 271 1935 – 1985 1-во армейско товарно артилерийско отделение – под. (40420) 28170
155 1 51 1932 – 1946 4-то армейско товарно артилерийско отделение
155а 2 17 1912 – 1913 1-во нескорострелно гаубично артилерийско отделение
156 1 2 1899 – 1917 Планинско артилерийско отделение
157 3 51 1950 – 1955 52-ри гаубичен артилерийски полк – под. 45650
158 16 156 1947 – 1988 51-ви гаубичен артилерийски полк – под. (75650) 24340
159 2 52 1951 – 1956 85-и гаубичен артилерийски полк – под. 45770
160 1 2 1953 – 1955 87-а артилерийска картечна рота – под. 45990
160а 1 1 1916 1-ви артилерийски огнестрелен парк
161 1 19 1952 – 1955 86-и артилерийски картечен батальон – под. 45730
162 2 10 1912 – 1918 1-ви огнестрелен парк при 1-ва пехотна софийска дивизия
163 2 7 1912 – 1918 6-и огнестрелен парк при 6-а пехотна дивизия
164 2 14 1915 – 1918 7-и дивизионен огнестрелен парк
165 1 7 1915 – 1919 Огнестрелен парк при Сборната дивизия
166 2 15 1915 – 1919 1-ва армейска паркова колона при 1-ва пехотна дивизия
167 2 8 1915 – 1919 6-а армейска паркова колона
168 2 14 1915 – 1918 Армейска паркова колона при 7-а пехотна дивизия
169 14 92 1952 – 1987 138-и корпусен артилерийски склад – под. (40430) 22780
170 1 5 1951 – 1955 Зенитен батальон при 4-та танкова бригада – под. 40530
171 2 39 1950 – 1955 6-и дивизионен зенитен дивизион – под. 45060
172 18 237 1949 – 1998 1-ви армейски зенитен артилерийски полк – под. (40220) 26580
173 2 33 1950 – 1963 9-и артилерийски зенитен дивизион – под. 75850
174 19 211 1949 – 1998 1-ви дивизионен зенитен дивизион под. (45920) 26360
175 2 53 1948 – 1956 7-и зенитен дивизион – под. 45190
176 16 157 1955 – 1990 49-и зенитен артилерийски полк – под. 40670
177 2 63 1942 – 1961 1-ва дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 45820
178 3 17 1944 – 1955 6-а дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 45950
179 4 74 1943 – 1946 7-а дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 45090
180 18 264 1942 – 1987 1-ва армейска бронеизтребителна дружина – под. (40320) 24070
181 2 60 1941 – 1955 4-та армейска бронеизтребителна дружина – под. 45950
182 1 9 1940 – 1944 5-а армейска бронеизтребителна дружина
183 5 25 1955 – 1961 3-ти отделен противотанков дивизион – под. 40660, 40690
184 4 233 1936 – 1951 1-ва танкова бригада – под. 40020
185 19 406 1950 – 1987 9-а танкова дивизия – под. (75500) 32360, 34340
186 16 214 1947 – 1990 1-ви танков полк – под. (75050) 34300
187 2 103 1947 – 1961 2-ри танков полк – под. 75250
188 3 22 1951 – 1955 96-и механизиран полк – под. 40440
189 2 31 1951 – 1959 98-и танков полк – под. 40240
190 4 106 1947 – 1961 17-и механизиран полк – под. 75450
190а 15 145 1955 – 1996 15-и танков полк – под. (75250) 22330
191 2 20 1951 – 1955 44-ти механизиран полк – под. 40430
192 2 40 1951 – 1955 42-ри самоходен танков полк – под. 75280
193 16 173 1950 – 1988 65-и танков самоходен батальон – под. (45030) 34810
194 2 25 1951 – 1955 Учебен танков батальон при 4-та танкова бригада – под. 40260
194а 1 29 1950 – 1955 9-и танков сапьорен батальон – под. 75160
195 2 77 1950 – 1963 Учебен танков батальон при 9-а танкова дивизия – под. 75560
196 2 43 1950 – 1955 84-ти самоходен танков полк – под. 45160
197 2 41 1951 – 1956 71-ви самоходен танков полк – под. 45290
198 16 180 1954 – 1990 3-ти отделен танков самоходен батальон – под. (40680) 22380
199 2 17 1941 – 1945 1-ви армейски свързочен полк
200 17 299 1941 – 1987 4-ти армейски свързочен полк – под. (40520) 28640
201 5 16 1915 – 1918 1-ви армейски телеграфски парк
202 1 3 1918 Телеграфен парк на 4-та отделна армия
203 17 164 1944 – 1988 1-ва дивизионна свързочна дружина – под. (45720) 26390
204 3 68 1941 – 1955 6-а дивизионна свързочна дружина – под. 45850
205 3 28 1941 – 1956 7-а дивизионна свързочна дружина – под. 45880
207 12 74 1955 – 1987 3-ти отделен свързочен батальон – под. 40960
208 2 68 1920 – 1946 1-ва инженерна дружина Първи инженерен полк
208а 1 3 1915 – 1918 1-во полско прожекторно отделение
209 18 280 1921 – 1987 4-ти инженерен полк – под. (40620) 24110 Четвърти инженерен полк
211 16 176 1942 – 1988 1-ва дивизионна инженерно-щурмова дружина – под. (45620) 28350
212 3 4 1916 – 1918 Щурмова дружина при Действащата армия
213 5 17 1898 – 1918 1-ва пионерна дружина
213а 2 69 1912 – 1918 6-а пионерна дружина
213б 3 79 1912 – 1918 7-а пионерна дружина
213в 1 4 1916 – 1918 Планинска пионерна дружина
214 2 67 1941 – 1955 6-а дивизионна инженерна дружина – под. 45750
215 3 49 1942 – 1956 7-а дивизионна инженерна дружина – под. 45980
217 3 54 1947 – 1965 1-ви армейски автомобилен батальон – под. 40720
218 2 28 1950 – 1957 166-и отделен ремонтно-възстановителен батальон за товарни автомобили – под. 40310
219 2 24 1951 – 1961 1-ва армейска химическа рота – под. 40360
220 16 122 1955 – 1990 3-ти отделен сапьорен батальон – под. (40970) 36320
221 13 58 1954 – 1987 261-ви корпусен инженерен склад – под. 40920
222 12 85 1961 – 1988 1-ви армейски батальон за химическа защита – под. (40150) 22860
223 2 7 1907 – 1945 1-ва софийска дивизионна болница
223а 1 4 1940 – 1945 3-та гранична бригадна хирургическа болница
224 4 167 1889 – 1955 Дивизионна болница при 6-а пехотна бдинска дивизия
225 18 196 1904 – 1988 7-а дивизионна болница – под. 16880
225а 1 2 1915 – 1918 Болница при Планинската дивизия
226 2 4 1944 Лечебница на 1-ва бронирана бригада
227 3 22 1912 – 1945 Дивизионен лазарет при 1-ва пехотна софийска дивизия
228 3 52 1915 – 1945 6-и дивизионен лазарет
229 2 37 1941 – 1944 7-а дивизионна лечебница
229а 1 2 1915 – 1918 Лазарет при Планинската дивизия
230 1 4 1913 Опълченска дружина при 37-о полково военно окръжие
231 1 2 1944 28-о тежко санитарно отделение
232 3 41 1915 – 1944 1-ва армейска ветеринарна лечебница
232а 1 16 1912 – 1913 Ветеринарен лазарет при 4-та армия
233 1 3 1944 – 1945 5-а армейска ветеринарна лечебница
233а 2 7 1915 – 1944 6-а дивизионна ветеринарна лечебница
233б 1 1 1915 – 1918 7-а дивизионна ветеринарна лечебница
234 1 5 1944 – 1945 7-а армейска ветеринарна лечебница
235 2 3 1945 1-ва гвардейска дивизионна ветеринарна лечебница
236 2 3 1915 – 1944 1-ва дивизионна ветеринарна лечебница
237 2 5 1915 – 1918 Ветеринарна лечебница при Планинската дивизия
238 1 4 1944 – 1952 1-ви армейски ветеринарен склад – под. 40230
239 1 1 1918 Картечно училище при 1-ва армия
240 3 97 1915 – 1944 6-и етапен полк
241 3 94 1915 – 1945 1-ви етапен полк
242 2 64 1915 – 1944 7-и етапен полк
243 1 14 1944 1-ва етапна инспекция
244 1 1 1912 – 1913 Опълченски дружини при 15-о полково военно окръжие
247 1 9 1944 – 1945 6-а охранителна дружина
248 1 13 1943 – 1945 7-а охранителна дружина
251 4 13 1942 – 1945 4-та армейска етапна военнополицейска дружина
252 2 19 1912 – 1918 1-ва армейска подвижна работилница
253 1 2 1918 4-та подвижна армейска артилерийска работилница
254 6 39 1961 – 1983 Артилерийска работилница – Божурище – под. 85480
255 2 33 1915 – 1918 1-ви армейски автомобилен транспорт
256 2 12 1916 – 1918 4-ти армейски автомобилен транспорт
258 3 5 1941 – 1945 1-ви армейски разходен автомобилен склад
259 1 2 1942 – 1944 4-ти армейски разходен автомобилен склад
259а 1 1 1944 6-и армейски разходен автомобилен склад
260 1 3 1942 – 1945 7-и армейски разходен автомобилен склад
262 2 23 1915 – 1918 1-ви тилен армейски продоволствен транспорт
263 2 31 1915 – 1918 4-ти тилен армейски продоволствен транспорт
264 2 31 1915 – 1918 6-и тилен армейски транспорт
265 3 16 1915 – 1918 7-и тилен армейски транспорт
266 2 28 1915 – 1918 1-ви армейски спомагателен продоволствен транспорт
266а 1 26 1915 – 1919 Спомагателен транспорт при 4-та преславска дивизия
267 2 13 1915 – 1918 6-и армейски спомагателен транспорт
268 1 16 1915 – 1918 7-и армейски спомагателен транспорт
269 3 12 1915 – 1918 1-ви дивизионен продоволствен транспорт
270 3 20 1912 – 1919 6-и дивизионен продоволствен транспорт
270а 3 29 1912 – 1918 7-и дивизионен продоволствен транспорт
271 1 3 1916 – 1918 Продоволствен транспорт при Планинската дивизия
272 2 6 1916 – 1918 1-ви дивизионен воден транспорт
273 1 1 1912 – 1913 1-ва интендантска транспортна линия
274 1 2 1944 1-ва дивизионна коларопревозна дружина
275 1 1 1944 6-а дивизионна коларопревозна дружина
276 1 5 1941 7-а дивизионна коларообозна дружина
277 1 4 1878 – 1884 12-а габровска пеша дружина
278 3 7 1915 – 1944 Разходен интендантски магазин при 1-ва пехотна дивизия
279 2 4 1916 – 1918 Разходен интендантски магазин при 6-а дивизия
280 1 1 1915 – 1918 Разходен магазин при 7-о дивизионно интендантство
281 1 1 1916 – 1918 Разходен интендантски магазин при Планинска дивизия
281а 1 3 1916 – 1917 Преден етапен интендантски магазин при 6-а дивизия
283 2 10 1915 – 1918 Базисен интендантски магазин при 1-ва пехотна дивизия
283а 1 2 1917 Базисен интендантски магазин при 6-а пехотна дивизия
284 1 1 1918 Главен базисен интендантски магазин при 7-а дивизия
285 1 2 1917 – 1918 Базисен интендантски магазин при Планинската дивизия
286 3 7 1915 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 7-а рилска дивизия
287 1 2 1917 – 1918 Главен етапен магазин при Планинската дивизия
288 2 6 1878 – 1884 Еленска № 13 пеша дружина
289 1 1 1917 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 6-а дивизия
290 3 7 1915 – 1918 2-ри пътен участък при 1-ва пехотна софийска дивизия
291 2 2 1915 – 1923 1-ви пътен участък от 6-а бдинска дивизия
292 2 2 1915 – 1918 1-ви пътен участък от 7-а рилска дивизия
293 1 10 1879 – 1884 Кюстендилска № 2 пеша дружина
294 3 67 1913 – 1918 Видински укрепен пункт
295 2 21 1915 – 1917 Ломски укрепен пункт
296 2 5 1913 – 1917 Софийски укрепен пункт
296а 1 1 1913 Белоградчишки укрепен пункт
296б 1 5 1915 – 1917 Никополски укрепен пункт
296в 1 2 1915 Оряховски укрепен пункт
296г 1 1 1915 – 1916 Сомовитски укрепен пункт
297 1 4 1915 – 1916 Артилерийска група при Никополския гарнизон
298 22 1046 1878 – 2000 Софийски военен съд
298а 1 2 1951 – 1953 Военен съд № 4
298б 1 2 1912 – 1919 Македонски военно-полеви съд
298в 1 3 1915 – 1918 Моравски военно-полеви съд
298г 1 1 1912 – 1913 Полеви съд при 1-ва армия
298д 1 1 1917 – 1918 Военно-полеви съд при Планинската дивизия
298е 10 606 1936 – 1997 Плевенски военно-полеви съд
298ж 1 5 1941 – 1944 Скопски военно-полеви съд
298и 1 5 1943 – 1944 Военно-полеви съд при 1-ви български окупационен корпус
298к 1 5 1944 Военно-полеви съд при Бронираната бригада
298л 1 8 1945 Военно-полеви съд при 1-ва гвардейска дивизия
298м 3 19 1915 – 1944 Военно-полеви съд при 1-ва пехотна дивизия
298н 2 33 1916 – 1944 Военно-полеви съд при 6-а бдинска дивизия
298о 2 41 1915 – 1944 Военно-полеви съд при 7-а пехотна дивизия
298п 3 29 1915 – 1944 Военно полеви съд при 9-а пехотна дивизия
298р 2 28 1915 – 1945 Военно-полеви съд при 11-а пехотна дивизия
298с 1 1 1941 – 1944 Военно-полеви съд при 1-ва бърза дивизия
298т 1 1 1940 – 1943 Военно-полеви съд при 1-ва етапна инспекция
298у 1 1 1951 – 1952 Военен съд № 15
298ф 1 3 1944 – 1945 Военен съд при 1-ва българска армия
299 1 2 1944 1-ва армейска лекопонтонна дружина
300 1 1 1946 4-та армейска походна ветеринарна бактериологична лаборатория
301 1 10 1879 – 1884 Радомирска № 3 пеша дружина
302 1 6 1879 – 1884 Самоковска № 4 дружина
303 2 9 1879 – 1884 9-а търновска пеша дружина
305 1 34 1921 – 1931 1-ва пехотна допълняюща част
306 2 17 1915 – 1920 1-ва областна етапна дружина
307 3 10 1915 – 1918 Етапна дружина при 6-а дивизионна област
308 2 5 1915 – 1918 Сборна етапна дружина
309 2 8 1915 – 1918 Етапна дружина при 7-а дивизионна област
310 2 48 1907 – 1947 2-ра армейска инспекционна област Втора армейска област
311 2 115 1893 – 1949 2-ра дивизионна област Втора дивизионна област‎
312 2 96 1904 – 1944 8-а дивизионна област Осма дивизионна област
313 2 100 1904 – 1945 9-а дивизионна област Девета дивизионна област
314 2 55 1913 – 1946 10-а дивизионна област Десета дивизионна област
315 1 6 1942 – 1944 14-а дивизионна област
316 1 4 1942 – 1944 15-а дивизионна област
316а 1 80 1912 – 1913 Щаб, Източен сектор по обсадата на Одрин
317 39 1761 1912 – 1988 2-ра армия – под. (50100) 22100
317а 2 43 1883 – 1895 Източна армия, Южен отряд – Източен корпус
318 6 86 1941 – 1946 1-ви български окупационен корпус
319 2 99 1941 – 1944 2-ри български окупационен корпус
320 33 905 1892 – 1988 2-ра пехотна тракийска дивизия – под. (55110) 24150
321 36 812 1904 – 1988 8-а пехотна тунджанска дивизия – под. (55410) 26210
322 7 583 1904 – 1958 9-а пехотна плевенска дивизия – под. 55710
323 7 456 1912 – 1948 10-а пехотна беломорска дивизия
324 2 21 1913 13-а пехотна дивизия
325 1 17 1941 – 1947 14-а пехотна дивизия
326 2 10 1942 – 1945 15-а пехотна охридска дивизия
327 6 114 1941 – 1948 16-а пехотна дивизия
328 2 49 1941 – 1945 17-а пехотна щипска дивизия
329 1 11 1941 – 1943 21-ва пехотна дивизия
330 1 20 1943 – 1945 22-ра пехотна дивизия
331 2 7 1943 – 1947 24-та пехотна дивизия
332 4 48 1942 – 1946 25-а пехотна дивизия
333 2 47 1942 – 1945 27-а пехотна дивизия
333а 2 14 1943 – 1945 28-а пехотна дивизия Двадесет и осма пехотна дивизия
334 3 13 1915 – 1918 Беломорска отбрана
334а 1 34 1912 – 1913 Южен отряд
334б 1 7 1912 – 1913 Гюмюрджински отряд
334в 1 7 1885 – 1886 Пещерски отряд на народната войска
334г 1 4 1912 – 1913 Родопски отряд
334д 1 98 1885 – 1886 Търново-сейменски отряд
334е 1 69 1885 – 1912 Хасковски партизански отряд
335 3 308 1904 – 1920 1-ва, 2-ра и 3-та пехотна бригада от 2-ра дивизия
336 2 184 1904 – 1920 1-ва, 2-ра и 3-та пехотна бригада от 8-а дивизия
337 2 248 1905 – 1919 1-ва, 2-ра и 3-та пехотна бригада от 9-а пехотна дивизия
338 2 60 1912 – 1919 1-ва и 2-ра пехотна бригада от 10-а дивизия
338а 1 10 1917 – 1918 1-ва и 2-ра пехотна бригада от Беломорската отбрана
338б 1 2 1917 1-ва отделна опълченска бригада
338в 1 17 1912 – 1913 Драмска пехотна бригада
338г 1 6 1913 Одринска пехотна бригада
338д 1 12 1913 Серска пехотна бригада Серска пехотна бригада
339 7 515 1889 – 1962 2-ри искърски полк – под. 55720 Втори пехотен искърски полк
339а 1 3 1912 – 1913 1-ви сборен полк от 2-ра бригада на 10-а дивизия
339б 1 2 1912 – 1913 Сборна допълняюща дружина от 1-ва бригада на 2-ра дивизия
340 6 608 1878 – 1961 4-ти пехотен плевенски полк – под. 55620 Четвърти пехотен плевенски полк
341 5 416 1886 – 1955 9-и пехотен пловдивски полк – под. 55020 Девети пехотен пловдивски полк
342 27 747 1886 – 1988 10-и пехотен родопски полк – под. (55120) 36050 Десети пехотен родопски полк
343 28 779 1879 – 1989 12-и пехотен балкански полк – под. (55320) 24160 Дванадесети пехотен балкански полк
344 4 530 1878 – 1963 18-и пехотен етърски полк – под. 75410 Осемнадесети пехотен етърски полк
345 27 601 1889 – 1989 21-ви пехотен средногорски полк – под. (55130) 26110 Двадесет и първи пехотен средногорски полк
346 28 661 1889 – 1988 23-ти пехотен шипченски полк – под. (55430) 34150 Двадесет и трети пехотен шипченски полк
347 7 594 1896 – 1951 27-и пехотен чепински полк Двадесет и седми пехотен чепински полк
348 3 238 1911 – 1945 28-и пехотен стремски полк Двадесет и осми пехотен стремски полк
349 27 553 1904 – 1988 30-и пехотен шейновски полк – под. (55340) 22120 Тридесети пехотен шейновски полк
350 4 341 1900 – 1962 33-ти пехотен свищовски полк – под. 55720 Тридесет и трети пехотен свищовски полк
351 6 457 1900 – 1946 34-ти пехотен троянски полк Тридесет и четвърти пехотен троянски полк
352 3 104 1912 – 1920 37-и пехотен пирински полк Тридесет и седми пехотен пирински полк
353 2 69 1950 – 1956 35-и стрелкови полк – под. 55670
354 3 60 1912 – 1919 40-и пехотен Беломорски полк Четиридесети пехотен беломорски полк
355 3 85 1912 – 1918 43-ти пехотен полк Четиридесет и трети пехотен полк
356 4 255 1912 – 1946 44-ти пехотен полк Четиридесет и четвърти пехотен тунджански полк
357 3 203 1912 – 1946 47-и пехотен ардински полк Четиридесет и седми пехотен ардински полк
358 3 131 1912 – 1944 51-ви пехотен вардарски полк Петдесет и първи пехотен вардарски полк
359 2 127 1912 – 1944 52-ри пехотен моравски полк Петдесет и втори пехотен моравски полк
360 3 132 1912 – 1944 53-ти пехотен осоговски полк Петдесет и трети пехотен осоговски полк
361 3 124 1912 – 1944 54-ти пехотен битолски полк Петдесет и четвърти пехотен битолски полк
362 3 141 1912 – 1944 55-и пехотен охридски полк Петдесет и пети пехотен охридски полк
363 3 167 1912 – 1945 56-и пехотен велешки полк Петдесет и шести пехотен велешки полк
364 4 383 1912 – 1945 57-и пехотен полк Петдесет и седми пехотен драмски полк
365 3 401 1912 – 1945 58-и пехотен полк Петдесет и осми пехотен гюмюрджински полк
366 2 236 1913 – 1945 59-и пехотен полк Петдесет и девети пехотен пирински полк
367 2 367 1912 – 1918 60-и пехотен полк Шестдесети пехотен полк
368 3 119 1913 – 1945 61-ви пехотен полк Шестдесет и първи пехотен полк
369 3 205 1913 – 1944 62-ри пехотен полк Шестдесет и втори пехотен полк
370 3 188 1913 – 1945 63-ти пехотен полк Шестдесет и трети пехотен полк
371 4 215 1913 – 1944 64-ти пехотен полк Шестдесет и четвърти пехотен полк
372 3 76 1913 – 1944 65-и пехотен полк Шестдесет и пети пехотен полк
373 3 77 1913 – 1945 66-и пехотен полк Шестдесет и шести пехотен полк
374 2 94 1912 – 1944 67-и пехотен полк Шестдесет и седми пехотен полк
375 2 86 1913 – 1946 68-и пехотен полк Шестдесет и осми пехотен полк
376 3 111 1915 – 1944 69-и пехотен полк Шестдесет и девети пехотен полк
377 3 86 1915 – 1944 70-и пехотен полк Седемдесети пехотен полк
378 2 69 1913 – 1943 71-ви пехотен полк Седемдесет и първи пехотен полк
379 2 55 1913 – 1943 72-ри пехотен полк Седемдесет и втори пехотен полк
380 3 57 1916 – 1918 73-ти пехотен полк Седемдесет и трети пехотен полк
381 1 13 1942 – 1943 75-и пехотен полк Седемдесет и пети пехотен полк
382 1 13 1942 – 1943 76-и пехотен полк Седемдесет и шести пехотен полк
383 2 26 1917 – 1918 80-и пехотен полк Осемдесети пехотен полк
384 3 79 1916 – 1918 85-и пехотен полк Осемдесет и пети пехотен полк
385 3 23 1915 – 1918 86-и пехотен полк Осемдесет и шести пехотен полк
386 3 10 1917 – 1918 87-и пехотен полк Осемдесет и седми пехотен полк
387 2 8 1915 – 1918 88-и пехотен полк Осемдесет и осми пехотен полк
387а 2 3 1944 1/108-а пехотна дружина
389 1 20 1960 – 1963 80-и мотострелкови полк – под. 50280
390 26 269 1951 – 1988 78-и стрелкови полк – под. 55180
391 1 2 1944 10-а ксантийска жандармерийска дружина
392 19 236 1952 – 1998 2-ри планински стрелкови батальон – под. 60120
393 2 48 1952 – 1961 3-ти планински стрелкови батальон – под. 60110
393а 1 1 1912 – 1913 8-и допълняющ полк
394 2 51 1952 – 1958 1/21-ви стрелкови батальон – под. 60210
394а 1 16 1881 – 1885 4-та карловска дружина от Източнорумелийската милиция
394б 1 8 1881 – 1885 1-ва пловдивска дружина от Източнорумелийската милиция
394в 1 11 1879 – 1885 2-ра пловдивска дружина от Източнорумелийската милиция
394г 1 9 1881 – 1885 6-а старозагорска дружина от Източнорумелийската милиция
394д 1 5 1881 – 1885 3-та татарпазарджишка дружина от Източнорумелийската милиция
394е 1 11 1881 – 1885 9-а харманлийска дружина от Източнорумелийската милиция
394ж 2 12 1881 – 1885 10-а хасковска дружина от Източнорумелийската милиция
395 1 3 1968 – 1972 15-а отделна охранителна група, Любимец – под. 80240
396 3 27 1941 – 1945 2-ри армейски пехотен попълващ полк
399 1 3 1892 – 1894 18-и пехотен резервен полк
400 1 8 1915 1-ви маршеви полк
401 2 4 1915 2-ри маршеви полк
402 2 8 1915 – 1916 3-ти маршеви полк
403 2 3 1892 – 1893 10-и пехотен резервен полк
404 1 5 1915 – 1918 7-и маршеви полк
405 8 16 1965 – 1987 130-и армейски учебен център, Корен – под. (55840) 22280
406 1 1 1915 – 1917 17-и маршеви полк
407 2 6 1915 – 1917 19-и маршеви полк
407а 1 1 1915 14-и маршеви полк
408 6 98 1912 – 1941 1-ви пехотен опълченски полк
409 3 140 1912 – 1941 2-ри пехотен опълченски полк
410 3 69 1912 – 1941 3-ти пехотен опълченски полк
411 2 93 1912 – 1941 4-ти пехотен опълченски полк
412 4 67 1915 – 1941 5-и пехотен опълченски полк
413 2 19 1912 – 1941 6-и пехотен опълченски полк
414 2 23 1915 – 1941 7-и пехотен опълченски полк
415 3 24 1915 – 1941 8-и пехотен опълченски полк
416 4 87 1915 – 1941 9-и пехотен опълченски полк
417 2 18 1915 – 1941 10-и пехотен опълченски полк
418 2 18 1915 – 1918 11-и пехотен опълченски полк
419 3 30 1915 – 1918 12-и пехотен опълченски полк
420 3 26 1916 – 1918 13-и пехотен опълченски полк
421 2 5 1880 – 1883 Управление на Източния отдел Източен военен отдел
422 4 54 1912 – 1915 Щаб на Македоно-одринското опълчение
423 2 17 1912 – 1913 1-ва бригада от Македоно-одринското опълчение
423а 1 1 1912 – 1913 2-ра бригада от Македоно-одринското опълчение
424 2 5 1915 – 1918 9-а областна етапна дружина
425 2 14 1912 – 1913 3-та бригада от Македоно-одринското опълчение
426 2 12 1912 – 1913 1-ва дебърска дружина
427 2 5 1912 – 1913 2-ра скопска дружина
428 2 5 1912 – 1913 3-та солунска дружина
429 2 9 1912 – 1913 4-та битолска дружина
430 2 4 1912 – 1913 5-а одринска дружина
431 2 9 1912 – 1913 6-а охридска дружина
432 2 5 1912 – 1913 7-а кумановска дружина
433 2 8 1912 – 1913 8-а костурска дружина
434 2 13 1912 – 1913 9-а велешка дружина
435 2 20 1912 – 1913 10-а прилепска дружина
436 2 10 1912 – 1913 11-а серска дружина
437 2 3 1912 – 1913 12-а лозенградска дружина
438 2 8 1912 – 1913 13-а кукушка дружина
439 2 3 1913 14-а воденска дружина
440 2 5 1912 – 1913 15-а щипска дружина
441 2 11 1912 – 1913 Кърджалийски отряд
441а 1 1 1912 Айроболски отряд
442 3 18 1912 – 1918 1-ва и 2-ра опълченска дружина при 2-ро полково военно окръжие
443 1 11 1912 – 1918 1-ва, 2-ра и 4-та опълченска дружина при 4-то полково военно окръжие
443а 2 2 1912 – 1918 Опълченски дружини при 9-о полково окръжие
444 1 7 1912 – 1918 1/10-а опълченска дружина и 10-а опълченска рота от 10-о полково военно окръжие
445 1 7 1912 – 1918 2-ра и 13-а опълченска дружина и 13-а опълченска рота при 13-о полково военно окръжие
446 4 19 1912 – 1918 1-ва, 2-ра и 23-а опълченска дружина при 23-то полково военно окръжие
447 1 1 1912 – 1913 1-ва опълченска дружина при 21-во полково военно окръжие
448 1 5 1915 – 1918 27-а опълченска дружина при 27-о полково военно окръжие
449 3 6 1912 – 1916 28-а опълченска дружина при 28-о полково военно окръжие
450 1 5 1915 – 1918 30-а опълченска дружина при 30-о полково военно окръжие
451 1 8 1915 – 1918 33-та опълченска дружина при 33-то полково военно окръжие
452 2 15 1912 – 1918 1-ва, 2-ра и 34-та опълченска дружина при 34-то полково военно окръжие
453 3 82 1917 – 1945 2-ра дивизионна тежкокартечна дружина
454 1 3 1941 – 1944 8-а дивизионна тежкокартечна дружина
455 1 7 1940 – 1945 9-а дивизионна тежкокартечна дружина
456 2 7 1939 – 1944 10-а дивизионна тежкокартечна дружина
457 1 2 1944 24-та дивизионна тежкокартечна дружина
458 1 2 1943 – 1944 25-а дивизионна тежкокартечна дружина
459 23 117 1943 – 1988 2-ри дивизионен разузнавателен дивизион – Стара Загора – под. (55480) 28160
460 20 81 1954 – 1988 2 (17-и) разузнавателен батальон – под. (55080) 38160
461 1 5 1915 – 1918 8-а областна етапна дружина
462 1 1 1945 – 1946 10-и дивизионен разузнавателен дивизион
463 2 5 1944 – 1945 16-и дивизионен разузнавателен ескадрон
464 1 14 1942 – 1944 2-ра етапна военно-полицейска дружина
465 3 8 1894 – 1916 Кавалерийска дивизия
465а 1 2 1881 – 1883 Драгунски корпус Драгунски корпус
466 4 180 1885 – 1919 1-ва конна дивизия
467 4 239 1916 – 1954 2-ра конна дивизия – под. 80900
468 1 4 1938 – 1941 Първа бърза дивизия
469 1 7 1939 – 1941 Втора бърза дивизия
470 2 48 1885 – 1945 1-ва конна бригада Първа конна бригада
471 2 40 1904 – 1944 2-ра конна бригада Втора конна бригада
472 2 103 1907 – 1949 3-та конна бригада Трета конна бригада
473 2 37 1915 – 1945 4-та конна бригада Четвърта конна бригада
474 2 36 1916 – 1919 5-а конна бригада Пета конна бригада
474а 1 2 1918 6-а конна бригада
474б 2 28 1912 – 1913 Сборна конна бригада
474в 1 7 1912 – 1913 Конен отряд
475 4 101 1888 – 1946 1-ви конен полк Първи конен полк
476 4 103 1893 – 1946 2-ри конен полк Втори конен полк
477 3 263 1884 – 1945 3-ти конен полк Трети конен полк
478 2 225 1889 – 1949 4-ти конен полк Четвърти конен полк
479 5 360 1895 – 1954 5-и конен полк Пети конен полк
480 2 131 1904 – 1949 6-и конен полк Шести конен полк
480а 1 6 1944 – 1945 Сборен конен полк Сборен конен полк
481 4 151 1898 – 1947 7-и конен полк Седми конен полк
482 2 155 1907 – 1954 8-и конен полк – под. 80910 Осми конен полк
483 4 210 1901 – 1935 9-и конен полк Девети конен полк
484 3 293 1884 – 1954 10-и конен полк – под. 80810 Десети конен полк
485 3 18 1915 – 1919 11-и конен полк Единадесети конен полк
486 1 3 1915 – 1944 1-ви конен дивизион
487 3 1-а армейска инженерна работилница – под. 50370
488 1 8 1904 – 1945 3-ти конен дивизион
489 2 5 1940 – 1944 4-ти конен дивизион
490 1 1 1905 – 1944 5-и конен дивизион
491 2 14 1942 – 1945 7-и конен дивизион
492 1 5 1915 – 1918 7-и конен ескадрон към Конната дивизия
493 1 1 1940 – 1941 8-и конен дивизион
493а 1 7 1915 – 1945 10-и конен дивизион
494 2 11 1941 – 1945 11-и конен дивизион
495 1 1 1915 – 1918 11-и конен ескадрон от дивизионна конница
496 1 2 1943 – 1944 12-и конен дивизион
497 2 7 1942 – 1943 25-и спешен конен дивизион
498 1 2 1915 – 1918 8-и тунджански ескадрон
500 5 64 1915 – 1942 1-во конно артилерийско отделение
502 2 4 1916 – 1918 2-ри полицейски ескадрон при Главно тилово управление
506 1 8 1943 – 1945 2-ро щурмово артилерийско отделение
507 2 25 1915 – 1919 2-ра артилерийска бригада Втора артилерийска бригада
508 2 49 1915 – 1919 8-а артилерийска бригада Осма артилерийска бригада
508а 1 51 1915 – 1918 9-а артилерийска бригада Девета артилерийска бригада
509 3 22 1915 – 1919 10-а артилерийска бригада Десета артилерийска бригада
509а 1 4 1917 – 1918 13-а артилерийска бригада Тринадесета артилерийска бригада
509б 1 20 1912 – 1913 Управление на началника на обсадната артилерия при Одрин
510 20 423 1928 – 1996 2-ри армейски артилерийски полк – под. (50110) 34360 Втори армейски артилерийски полк
511 2 22 1943 – 1944 1-ви корпусен артилерийски полк
512 3 90 1901 – 1918 1-ви гаубичен артилерийски полк Първи гаубичен полк
513 3 98 1915 – 1918 2-ри гаубичен артилерийски полк Втори гаубичен полк
513а 3 292 1893 – 1949 3-ти дивизионен артилерийски полк Трети артилерийски полк
514 3 199 1900 – 1960 8-и дивизионен артилерийски полк – под. 55440 Осми артилерийски полк
515 4 148 1904 – 1960 9-и дивизионен артилерийски полк – под. 55630 Девети артилерийски полк
516 25 295 1904 – 1988 10-и дивизионен артилерийски полк – под. (55140) 24940 Десети дивизионен артилерийски полк
517 4 131 1912 – 1919 13-и дивизионен артилерийски полк Тринадесети артилерийски полк
517а 4 105 1915 – 1945 16-и дивизионен артилерийски полк Шестнадесети артилерийски полк
518 4 118 1915 – 1944 17-и дивизионен артилерийски полк Седемнадесети артилерийски полк
519 4 99 1915 – 1918 18-и дивизионен артилерийски полк Осемнадесети артилерийски полк
520 3 144 1915 – 1920 19-и дивизионен артилерийски полк Деветнадесети артилерийски полк
521 2 56 1915 – 1918 20-и дивизионен артилерийски полк Двадесети артилерийски полк
522 2 37 1915 – 1918 21-ви дивизионен артилерийски полк Двадесет и първи артилерийски полк
523 3 59 1915 – 1919 22-ри дивизионен артилерийски полк Двадесет и втори артилерийски полк
524 2 50 1915 – 1919 23-ти дивизионен артилерийски полк Двадесет и трети артилерийски полк
525 2 33 1915 – 1919 24-ти дивизионен артилерийски полк Двадесет и четвърти артилерийски полк
526 2 45 1915 – 1918 25-и дивизионен артилерийски полк Двадесет и пети артилерийски полк
527 2 25 1915 – 1918 26-и дивизионен артилерийски полк Двадесет и шести артилерийски полк
528 2 43 1915 – 1919 27-и дивизионен артилерийски полк Двадесет и седми артилерийски полк
528а 1 1 1912 – 1913 3-ти нескорострелен артилерийски полк Трети артилерийски полк
528б 2 10 1912 – 1917 8-и нескорострелен артилерийски полк Осми артилерийски полк
528в 1 38 1912 – 1916 9-и нескорострелен артилерийски полк Девети артилерийски полк
529 3 95 1950 – 1960 46-и гаубичен артилерийски полк – под. 55350
530 2 24 1951 – 1955 90-и гаубичен артилерийски полк – под. 80580
531 3 180 1900 – 1918 2-ри планински артилерийски полк Втори планински артилерийски полк
532 2 110 1935 – 1961 2-ро армейско артилерийско товарно отделение – под. 50030
532а 2 33 1955 – 1961 21-ви артилерийски дивизион
533 2 64 1951 – 1958 97-и гаубичен артилерийски полк – под. 55820
534 1 5 1960 – 1961 11-и реактивен артилерийски дивизион – под. 50090
535 26 196 1951 – 1990 87-и гаубичен артилерийски полк – под. (55290) 34180
536 1 11 1951 – 1954 Гаубичен артилерийски полк при 2-ра танкова бригада – под. 50310
536а 17 316 1950 – 1992 21-ва планинска стрелкова бригада – под. 60020
537 2 32 1951 – 1955 79-и артилерийски картечен батальон – под. 55540
538 20 122 1954 – 1999 81-ви артилерийски картечен батальон – под. (55330) 18970
539 2 11 1912 – 1918 Дивизионен огнестрелен парк при 2-ра пехотна дивизия
540 2 13 1912 – 1918 8-и дивизионен огнестрелен парк
541 2 31 1912 – 1918 9-и дивизионен огнестрелен парк
542 2 41 1912 – 1918 Огнестрелен парк при 10-а пехотна сборна дивизия
543 2 15 1915 – 1918 2-ра армейска паркова колона
544 2 9 1915 – 1918 8-а армейска паркова колона
545 2 7 1915 – 1918 9-а армейска паркова колона
545а 1 25 1915 – 1918 10-а армейска паркова колона
545б 1 4 1915 – 1918 2-ри армейски огнестрелен парк
546 20 70 1952 – 1988 141-ви армейски артилерийски склад – под. (50230) 26810
547 24 244 1949 – 1988 32-ри армейски артилерийски зенитен полк – под. (50020) 34880
548 2 3 1944 21-во тежко противовъздушно артилерийско отделение
549 1 2 1944 22-ро тежко противовъздушно артилерийско отделение
550 1 1 1943 – 1944 24-то тежко противовъздушно артилерийско отделение
551 1 2 1944 25-о тежко противовъздушно артилерийско отделение
552 1 3 1943 – 1945 26-о тежко противовъздушно артилерийско отделение
553 1 1 1944 – 1945 28-о тежко противовъздушно артилерийско отделение
554 2 49 1949 – 1958 68-и отделен зенитен артилерийски дивизион – под. 55650
555 2 24 1955 – 1958 21-ви отделен зенитен дивизион – под. 60040
556 28 201 1951 – 1988 61-ви зенитен артилерийски полк – под. (55370) 26180
557 23 150 1950 – 1988 17-и зенитен артилерийски полк – под. (55160) 36150
558 1 6 1952 – 1954 Зенитен дивизион при 2-ра танкова бригада – под. 50420
559 1 18 1960 – 1963 11-и бригаден зенитен дивизион – под. 50290
560 3 66 1943 – 1961 2-ра дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 55060
561 3 65 1944 – 1961 8-а дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 55460
562 2 47 1944 – 1958 9-а дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 55740
563 1 1 1944 10-а дивизионна бронеизтребителна дружина
564 11 98 1975 – 1998 2-ри армейски радиотехнически батальон – под. 38730
565 1 2 1944 – 1945 14-а дивизионна бронеизтребителна дружина
566 1 2 1943 – 1945 15-а дивизионна бронеизтребителна дружина
567 2 28 1943 – 1945 16-а дивизионна бронеизтребителна дружина
568 1 4 1944 – 1945 17-а дивизионна бронеизтребителна дружина
569 22 219 1942 – 1988 2-ра армейска бронеизтребителна дружина – под. (50120) 36540
570 2 31 1953 – 1958 21-и отделен изтребителен противотанков дивизион – под. 60310
570а 2 5 1944 – 1945 2-ри смесен моторизиран бронеизтребителен дивизион
571 28 415 1947 – 1988 1/5-а танкова дивизия – под. (75200) 22160
572 30 472 1944 – 1990 2-ра бронирана бригада – под. (50010) 38170
573 1 17 1951 – 1954 80-и танков полк – под. 50210
574 1 13 1951 – 1954 46-и механизиран полк – под. 50200
575 9 47 1959 – 1968 33-ти танков полк – под. 50190
576 1 21 1950 – 1954 93-ти танков полк – под. 50220
576а 1 23 1912 – 1913 2-ро скорострелно гаубично отделение
576б 1 1 1912 – 1913 2-ро нескорострелно гаубично отделение при 8-и артилерийски полк
577 12 126 1947 – 1968 3/6-и танков полк – под. 75010
578 12 133 1948 – 1969 8-и танков полк – под. 75210
579 29 275 1942 – 1998 Артилерийски полк при Бронираната бригада – под. (75610) 38110
580 2 56 1947 – 1963 5-и танков зенитен дивизион – под. 75810
581 1 2 1948 – 1950 Мотоциклетна дружина при 5-а танкова дивизия
582 1 6 1936 – 1941 1-ви преносим полк
583 2 36 1936 – 1946 2-ри преносим полк
584 27 248 1950 – 1989 Учебен танков батальон при 5-а танкова дивизия – под. (75520) 26380
585 26 206 1950 – 1988 17-и дивизионен самоходен танков батальон – под. (55070) 24180
586 2 28 1955 – 1958 80-и отделен самоходен танков полк – под. 55750
587 23 204 1950 – 1988 66-и танков самоходен полк – под. (55470) 36140
588 1 7 1959 – 1961 3-ти отделен танков батальон – под. 50270
589 11 57 1959 – 1968 2-ри отделен танков батальон – под. 50260
590 25 265 1941 – 1989 2-ри армейски свързочен полк – под. (50130) 28570
591 4 19 1915 – 1918 2-ри армейски телеграфен полк
592 2 15 1912 – 1919 Радиотелеграфно отделение при щаба на Конната дивизия
593 24 158 1941 – 1988 2-ра дивизионна свързочна дружина – под. (55050) 28210
594 28 171 1941 – 1988 8-а дивизионна свързочна дружина – под. (55360) 28190
595 3 40 1941 – 1958 9-а дивизионна свързочна дружина – под. 55730
596 2 11 1941 – 1946 10-а дивизионна свързочна дружина
597 2 2 1944 – 1945 14-а дивизионна инженерно-свързочна дружина
598 1 2 1944 – 1946 15-а дивизионна инженерно-свързочна дружина
599 2 20 1941 – 1945 16-а дивизионна инженерно-свързочна дружина
600 1 2 1941 – 1945 17-а дивизионна инженерно-свързочна дружина
601 1 1 1941 2-ри конен свързочен дивизион
602 1 15 1946 – 1955 Свързочен батальон при 5-а танкова дивизия – под. 75320
603 12 28 1953 – 1998 2-ри армейски свързочен склад с армейска работилница – под. (50060) 24840
604 28 311 1921 – 1989 2-ри армейски инженерен полк – под. (50040) 34890 Втори инженерен полк
604а 1 4 1915 – 1917 Полско прожекторно отделение при щаба на 2-ра армия
604б 1 3 1916 – 1918 Тежко прожекторно отделение при Беломорската отбрана
606 2 8 1943 Корпусна инженерна дружина
607 2 83 1904 – 1935 2-ра пионерна дружина
608 2 68 1906 – 1919 8-а пионерна дружина
609 2 128 1904 – 1920 9-а пионерна дружина
610 3 69 1913 – 1920 10-а пионерна дружина
610а 2 8 1915 – 1918 Пионерна дружина при Беломорската отбрана
611 24 183 1941 – 1988 8-а дивизионна инженерна дружина – под. (55450) 32110
612 2 58 1941 – 1958 9-а дивизионна инженерна щурмова дружина – под. 55640
613 2 13 1941 – 1946 10-а дивизионна инженерна дружина
615 2 18 1941 – 1945 16-а дивизионна инженерна щурмова дружина
616 2 52 1948 – 1955 5-и танков сапьорен батальон – под. 75120
617 1 24 1940 – 1952 Моторно-инженерен свързочен дивизион
618 25 171 1941 – 1988 2-ра дивизионна инженерна щурмова дружина – под. (55150) 28150
619 3 69 1946 – 1976 2 (96-и) отделен армейски автомобилен батальон – под. 50140
620 2 12 1953 – 1958 15-а автомобилна школа – под. 55780
621 23 116 1951 – 1988 2-ри армейски авторемонтен батальон – под. (50320) 46690
622 17 74 1949 – 1990 119-и армейски инженерен склад – Змейово – под. (50150) 24850
622а 1 4 1912 – 1918 2-ри армейски инженерен парк
622б 1 1 1918 2-ри дивизионен инженерен парк
622в 1 1 1916 – 1918 8-и дивизионен инженерен парк
622г 1 5 1915 – 1917 9-и дивизионен инженерен парк
622д 1 2 1915 – 1917 10-и дивизионен инженерен парк
623 1 10 1915 – 1959 2-ра армейска автомобилна школа
624 26 682 1892 – 1992 2-ра дивизионна болница – Пловдив
625 23 259 1904 – 1991 Дивизионна болница при 8-а тунджанска дивизия
626 14 345 1903 – 1999 Плевенска дивизионна болница
627 27 383 1881 – 1991 10-а дивизионна болница – Хасково
628 1 3 1944 – 1945 14-а дивизионна болница
629 3 2 1944 – 1945 15-а дивизионна болница
630 2 23 1941 – 1944 16-а дивизионна беломорска болница
631 2 5 1942 – 1944 17-а дивизионна болница
632 1 25 1951 – 1955 2 (17-а) дивизионна болница
633 2 5 1943 – 1944 24-та дивизионна полска хирургическа болница
633а 1 3 1943 – 1944 27-а дивизионна хирургическа болница
634 1 7 1941 – 1944 2-ра конна (бърза) дивизионна лечебница
635 3 56 1912 – 1944 2-ра дивизионна лечебница
636 3 55 1912 – 1945 8-а дивизионен лечебница
637 3 55 1912 – 1945 9-а дивизионна лечебница
638 4 27 1913 – 1945 10-а дивизионна лечебница
639 4 21 1942 – 1945 16-а дивизионна лечебница
640 1 3 1942 – 1944 17-а дивизионна лечебница
641 2 5 1943 – 1945 24-та дивизионна лечебница
642 1 5 1943 – 1944 25-а дивизионна лечебница
643 2 8 1943 – 1945 27-а дивизионна лечебница
644 1 3 1923 – 1935 Пашмаклийски гарнизонен лазарет
645 11 50 1975 – 1992 2-ри армейски радиорелеен кабелен батальон – под. 32780
646 1 1 1948 1/5-а танкова дивизионна болница – Казанлък
647 2 8 1915 – 1918 Армейска ветеринарна лечебница
648 2 6 1915 – 1918 2-ра дивизионна ветеринарна лечебница
649 2 8 1915 – 1945 8-а дивизионна ветеринарна лечебница
649а 1 7 1915 – 1918 Ветеринарна лечебница при 9-а пехотна дивизия
650 4 13 1915 – 1941 10-а дивизионна ветеринарна лечебница
651 1 3 1943 – 1945 16-а дивизионна ветеринарна лечебница
652 1 1 1944 17-а дивизионна ветеринарна лечебница
653 2 5 1915 – 1918 Ветеринарна лечебница при Беломорската отбрана
654 1 1 1917 – 1918 Ветеринарна лечебница при 2-ра конна дивизия
655 1 2 1950 – 1955 2-ри армейски ветеринарен склад
656 1 1 1944 29-а дивизионна лечебница – Враня
657 2 53 1915 – 1944 2-ри етапен полк
658 2 50 1915 – 1945 8-и етапен полк
659 10 40 1975 – 1991 17-и дивизионен реактивен артилерийски дивизион – под. 22150
660 2 27 1915 – 1918 9-и етапен полк
661 1 8 1915 – 1918 10-и етапен полк
661а 1 9 1944 – 1945 2-ра етапна инспекция
661б 1 10 1915 – 1918 2-ра областна етапна инспекция
662 1 6 1943 – 1944 Охранителна област – земни специални складове – Стара Загора
663 1 8 1943 – 1945 2-ра охранителна дружина
664 2 4 1943 – 1945 8-а и 9-а охранителна дружина
665 1 2 1944 14-а охранителна дружина
666 1 3 1943 – 1944 17-а охранителна дружина
669 1 1 1942 – 1943 2/61-ва охранителна дружина
670 2 16 1912 – 1945 2-ра армейска артилерийска работилница
671 2 23 1915 – 1918 2-ри армейски автомобилен транспорт
672 1 3 1941 – 1942 2-ри армейски разходен автомобилен склад
674 1 4 1941 – 1945 2-ри главен бензинов склад
675 1 2 1943 – 1944 15-и армейски разходен автомобилен склад
676 1 1 1943 – 1944 Корпусен разходен бензинов склад
677 12 35 1954 – 1988 171-ви армейски автобронетанков склад – под. (50050) 28060
678 21 82 1952 – 1989 125-и армейски склад за ГСМ – под. (50170) 38070
679 2 10 1912 – 1918 2-ри тилен армейски продоволствен транспорт
680 2 18 1915 – 1918 8-и тилен армейски продоволствен транспорт
681 2 13 1915 – 1918 9-и тилен армейски продоволствен транспорт
682 2 8 1951 – 1918 10-и тилен армейски продоволствен транспорт
683 2 36 1915 – 1918 2-ри армейски спомагателен транспорт
684 2 15 1915 – 1918 8-и армейски спомагателен транспорт
685 2 10 1915 – 1917 9-и армейски спомагателен транспорт
686 1 19 1915 – 1918 10-и армейски спомагателен транспорт
687 2 23 1912 – 1919 2-ри дивизионен продоволствен транспорт
688 2 13 1912 – 1918 8-и дивизионен продоволствен транспорт
689 2 40 1912 – 1918 9-и дивизионен продоволствен транспорт
690 2 8 1912 – 1918 10-и дивизионен продоволствен транспорт
690а 2 7 1917 – 1919 Продоволствен транспорт при 1-ва конна дивизия
690б 1 1 1912 – 1913 Продоволствен транспорт на 2-ра бригада от 2-ра пехотна дивизия
690в 1 1 1912 – 1913 Продоволствен транспорт на 3-та бригада от 10-а пехотна дивизия
690г 1 1 1912 – 1913 Радневски тилов транспорт
690д 1 1 1912 – 1913 Търново-сейменски тилов транспорт
690е 2 2 1912 – 1913 Чирпански тилов транспорт при 2-ра армия
691 1 1 1916 Транспорт при 3-та бригада от 2-ра дивизия
692 2 3 1944 2-ра дивизионна коларо-превозна дружина
693 1 6 1941 – 1945 8-а дивизионна коларо-превозна дружина
694 1 3 1944 – 1945 9-а дивизионна коларо-превозна дружина
695 1 8 1941 – 1944 10-а дивизионна коларо-превозна дружина
696 1 10 1943 – 1944 16-а дивизионна коларо-превозна дружина
697 1 2 1944 17-а дивизионна коларо-превозна дружина
698 10 38 1974 – 1988 2-ри дивизионен изтребителен противотанков дивизион
699 2 6 1915 – 1918 Разходен интендантски магазин на 8-а дивизия
699а 1 4 1917 – 1918 Разходен интендантски магазин при 2-ра дивизия
700 2 3 1915 – 1918 9-и дивизионен разходен интендантски магазин
701 1 3 1915 – 1918 10-и дивизионен разходен интендантски магазин
704 8 354 1915 – 1960 10-и артилерийски полк – под. 55440 Десети артилерийски полк
705 1 1 1944 14-и резервен интендантски склад
706 1 2 1942 – 1944 16-и резервен интендантски склад
707 1 1 1945 17-и резервен интендантски склад
708 2 9 1915 – 1918 8-и дивизионен главен базисен интендантски магазин
708а 1 2 1915 – 1917 Базисен интендантски магазин при 2-ра дивизия
709 2 2 1917 – 1918 Базисен интендантски магазин при 9-а дивизия
709а 1 2 1915 – 1918 Базисен интендантски магазин при 10-а дивизия
710 1 2 1918 – 1919 Базисен интендантски магазин – Ниш
710а 1 7 1916 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 2-ра армия
711 1 1 1879 5-а Ескизагорска дружина
712 9 28 1974 – 1990 17-и дивизионен изтребителен противотанков артилерийски дивизион – Хасково – под. 38150
713 1 4 1915 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 9-а дивизия
713а 1 3 1915 – 1918 Междинен етапен магазин при 2-ра дивизия
714 1 1 1912 – 1913 Дедеагачки главен базисен продоволствен магазин
715 1 1 1915 – 1918 Междинен етапен интендантски магазин при 8-а дивизия
716 1 2 1915 – 1918 Междинен етапен интендантски магазин на 9-а дивизия
717 2 8 1943 – 1945 2-ри етапен интендантски склад
718 2 5 1915 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 8-а дивизия
718а 1 2 1916 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 10-а дивизия
719 9 30 1970 – 1988 117-и армейски продоволствен склад – Пловдив – под. 28030
720 1 1 1915 – 1918 2-ри дивизионен пътен участък
721 2 5 1915 – 1918 1-ви пътен участък от 8-а пехотна дивизия
722 2 2 1916 – 1918 1-ви пътен участък от 10-а пехотна дивизия
723 1 8 1944 Беломорски укрепен фронт
723а 1 3 1915 – 1917 Свищовски укрепен пункт
723б 1 1 1915 Дедеагачки укрепен пункт
724 19 1099 1881 – 1997 Пловдивски военен съд
724а 1 2 1879 – 1921 Пазарджишки военно-полеви съд
724б 2 47 1915 – 1920 Вардарски военно-полеви съд
724в 2 12 1915 – 1918 Драмски военно-полеви съд
724г 1 4 1912 – 1917 Одрински военно-полеви съд
724д 1 102 1913 – 1944 Ксантийски военен съд
724е 1 8 1920 – 1954 Военен съд – Казанлък
724ж 2 22 1913 – 1919 Тракийски военно-полеви съд
724з 1 16 1918 – 154 Военен съд – Хасково
724и 2 71 1897 – 1944 Военен съд при 2-ра пехотна дивизия
724к 2 56 1915 – 1951 Военен съд при 8-а пехотна дивизия
724л 2 43 1915 – 1945 Военен съд при 10-а пехотна дивизия
724м 2 10 1944 – 1945 Военен съд при 16-а пехотна дивизия
724н 2 11 1941 – 1944 Военен съд при 2-ра бърза дивизия
724о 1 1 1951 – 1952 Военен съд № 21 – Пловдив
725 17 85 1959 – 1988 11-и гаубичен артилерийски дивизион – под. (50300) 36180
726 25 277 1961 – 1992 30-и мотострелкови полк – под. (85470) 42450
727 16 269 1961 – 1992 21-ва мотострелкова дивизия – под. (70100) 24380
728 21 77 1961 – 1988 83-ти артилерийски отряд за РТР – под. (50080) 28480
729 23 102 1961 – 1988 17-и дивизионен автомобилен батальон – под. (55380) 26150
730 20 92 1961 – 1988 2-ри армейски дивизион за разузнаване – под. (50380) 38630
731 18 134 1961 – 1998 21-ви дивизионен зенитен артилерийски дивизион – под. (60180) 36360
732 12 79 1961 – 1988 21-ви дивизионен инженерен сапьорен батальон – под. (60190) 38320, 34380
733 21 84 1961 – 1988 91-ви армейски батальон за химическа защита – под. (40360) 22460
734 21 107 1961 – 1990 2-ри дивизионен автотранспортен батальон – под. (55170) 32130
734а 13 82 1963 – 1988 21-ви дивизионен свързочен батальон – под. (70550) 38310
734б 2 3 1961 – 1968 118-и артилерийски вещеви склад – под. (95820)
734в 12 38 1961 – 1983 110-а армейска артилерийска работилница – под. (50510) 26840
734г 15 71 1964 – 1988 11-и отделен мотострелкови батальон – под. (50520) 36110
734д 20 138 1964 – 1998 5-и отделен мотострелкови батальон – под. (75800) 36170
734е 6 58 1960 – 1972 Централна автомобилна школа – под. 55860
735 2 10 1907 – 1941 3-та армейска област Трета армейска област
736 2 80 1899 – 1945 3-та дивизионна област Трета дивизионна област‎
737 3 203 1893 – 1949 4-та дивизионна област Четвърта дивизионна област
738 3 162 1893 – 1949 5-а дивизионна област Пета дивизионна област
739 1 7 1945 – 1946 11-а дивизионна област
739а 1 1 1885 Айтоски партизански отряд
739б 1 10 1885 Бургаски отряд
739в 1 11 1885 Ямболски отряд
740 22 1442 1912 – 1987 3-та армия – под. (60300) 22190
741 23 781 1899 – 1987 3-та пехотна дивизия – под. (60880) 24200
742 17 821 1893 – 1985 4-та пехотна дивизия – под. (65400) 34200
743 7 719 1891 – 1958 5-а пехотна дивизия – под. 30500
744 5 324 1912 – 1945 11-а пехотна дивизия
745 6 293 1913 – 1945 12-а (31-ва) пехотна дивизия
746 2 99 1949 – 1958 24-та стрелкова дивизия – под. 70310, 70850
747 3 63 1916 – 1919 Сборна пехотна дивизия
748 3 250 1904 – 1920 1-ва, 2-ра и 3-та пехотна бригада от 3-та дивизия
749 2 201 1899 – 1918 1-ва, 2-ра и 3-та пехотна бригада от 4-та дивизия
750 4 175 1885 – 1918 1-ва, 2-ра и 3-та пехотна бригада от 5-а дунавска дивизия
751 2 327 1912 – 1919 1-ва, 2-ра, 3-та пехотна бригада от 11-а дивизия
752 2 31 1917 – 1918 1-ва, 2-ра пехотна бригада от 12-а дивизия
753 2 11 1915 – 1918 1-ва пехотна бригада от Сборната дивизия
754 6 619 1878 – 1963 5-и пехотен дунавски полк Пети пехотен дунавски полк
755 14 550 1878 – 1985 7-и пехотен преславски полк – под. 65040 Седми пехотен преславски полк
756 4 560 1878 – 1958 8-и пехотен приморски полк – под. 65150 Осми пехотен приморски полк
757 15 606 1880 – 1988 11-и пехотен сливенски полк – под. 65010 Единадесети пехотен сливенски полк
758 20 667 1889 – 1988 19-и пехотен шуменски полк – под. (65180) 26200 Деветнадесети пехотен шуменски полк
759 2 274 1897 – 1918 20-и пехотен добруджански полк Двадесети пехотен добруджански полк
760 5 447 1890 – 1958 24-ти пехотен черноморски полк – под. 70240 Двадесет и четвърти пехотен черноморски полк
760а 5 410 1900 – 1958 29-и пехотен ямболски полк – под. 65120 Двадесет и девети пехотен ямболски полк
761 6 331 1891 – 1946 32-ри пехотен загорски полк Тридесет и втори пехотен загорски полк
762 4 103 1912 – 1931 38-и пехотен полк Тридесет и осми пехотен полк
763 3 198 1912 – 1945 41-ви пехотен полк Четиридесет и първи пехотен полк
764 3 160 1912 – 1945 42-ри пехотен полк Четиридесет и втори пехотен полк
765 4 150 1912 – 1945 45-и пехотен полк Четиридесет и пети пехотен чегански полк
766 15 578 1912 – 1985 46-и пехотен добрички полк – под. (65240) 36250 Четиридесет и шести пехотен добрички полк
768а 1 5 1881 – 1885 12-а бургаска дружина от Източнорумелийската милиция
768б 1 11 1881 – 1885 11-а айтоска дружина от Източнорумелийската милиция
768в 1 6 1881 – 1885 7-а сливенска дружина от Източнорумелийската милиция
768г 1 9 1881 – 1885 8-а ямболска дружина от Източнорумелийската милиция
769 2 26 1915 – 1920 82-ри пехотен полк Осемдесет и втори пехотен полк
770 2 52 1917 – 1918 83-ти пехотен полк Осемдесет и трети пехотен полк
771 12 214 1949 – 1983 40-и пехотен полк – под. (65210) 36240
772 13 286 1949 – 1987 53-ти стрелкови полк – под. (70320) 22210
774 13 250 1951 – 1987 82-ри стрелкови полк – под. (65310, 60890) 22290
775 2 67 1951 – 1963 73-ти мотострелкови полк
776 1 13 1952 – 1955 99-и мотострелкови полк – под. 60550
776а 13 76 1955 – 1987 2-ри отделен танков батальон – под. (60270) 26260
777 3 38 1952 – 1960 1-ви планински стрелкови батальон – под. 70150
778 1 32 1951 – 1961 2-ри планински стрелкови батальон – под. 70260
779 1 40 1952 – 1961 3-ти планински стрелкови батальон – под. 70350
780 10 73 1964 – 1985 24-ти отделен мотострелкови батальон – под. (55920) 32200
781 3 15 1941 – 1944 3-ти армейски попълващ полк Сто двадесет и трети пехотен полк
783 1 1 1891 – 1900 8-и пехотен резервен полк
784 1 16 1915 – 1916 8-и маршеви полк
785 5 31 1912 – 1918 Опълченски дружини при 5-о полково окръжие
786 3 46 1912 – 1918 Опълченски дружини при 7-о полково окръжие
786а 2 21 1915 – 1918 Опълченски дружини при 8-о полково окръжие
787 1 5 1912 – 1918 Опълченски дружини при 11-о полково окръжие
788 2 15 1912 – 1918 Опълченски дружини при 17-о полково окръжие
789 2 13 1912 – 1918 Опълченски дружини при 18-о полково окръжие
790 3 31 1912 – 1918 Опълченски дружини при 19-о полково окръжие
791 3 33 1912 – 1918 Опълченски дружини при 20-о полково окръжие
792 2 10 1912 – 1918 Опълченски дружини при 24-то полково окръжие
793 2 10 1912 – 1918 Опълченски дружини при 29-о полково окръжие
794 2 27 1913 – 1918 Опълченски дружини при 31-во полково окръжие
795 3 22 1912 – 1918 Опълченски дружини при 32-ро полково окръжие
796 16 142 1958 – 1989 72-ра армейска школа за подготовка на шофьори – под. (85820) 32420
797 5 57 1935 – 1945 3-та дивизионна тежкокартечна дружина
798 2 41 1935 – 1945 4-та дивизионна тежкокартечна дружина
799 2 10 1941 – 1944 5-а дивизионна тежкокартечна дружина
800 1 8 1941 – 1945 11-а дивизионна тежкокартечна дружина
801 1 14 1940 – 1946 12-а дивизионна тежко-картечна дружина
802 1 2 1916 – 1943 3-ти дивизионен разузнавателен дивизион (7-и разузнавателен батальон) – под. 65030
802а 2 7 1915 – 1944 5-и дивизионен военно-полицейски ескадрон
803 1 1 1944 4-та бригадна санитарна лечебница
804 3 118 1950 – 1960 51-ви конно-артилерийски полк – под. 30110
805 3 204 1915 – 1960 2-ро конно артилерийско отделение – под. 70440
807 2 28 1915 – 1919 5-а артилерийска бригада Пета артилерийска бригада
807а 1 28 1915 – 1918 3-та артилерийска бригада Трета артилерийска бригада
807б 2 15 1916 – 1919 11-а артилерийска бригада Единадесета артилерийска бригада
808 7 425 1893 – 1963 3-ти армейски артилерийски полк – под. 60220 Трети армейски артилерийски полк
809 3 132 1881 – 1955 1-ви дивизионен артилерийски полк Първи дивизионен артилерийски полк
810 2 72 1910 – 1920 3-ти гаубичен артилерийски полк
811 15 114 1951 – 1987 21-ви гаубичен артилерийски полк – под. (60460) 32230
812 18 573 1889 – 1998 5-и дивизионен артилерийски полк – под. (65350) 38250 Пети артилерийски полк
813 17 528 1889 – 1987 6-и дивизионен артилерийски полк – под. (65320) 38210 Шести артилерийски полк
814 4 134 1913 – 1947 11-и дивизионен артилерийски полк Единадесети артилерийски полк
815 5 85 1915 – 1945 12-и дивизионен артилерийски полк Дванадесети артилерийски полк
816 3 92 1915 – 1945 15-и дивизионен артилерийски полк Петнадесети артилерийски полк
817 3 44 1952 – 1958 95-и гаубичен артилерийски полк – под. 70540
818 14 130 1955 – 1987 16-и гаубичен артилерийски дивизион – под. (60540) 24290
819 1 1 1953 207-и артилерийски полк – под. 65350
821 2 14 1917 – 1919 Полски позиционен артилерийски полк
821а 1 9 1912 – 1913 3-то скорострелно гаубично отделение
821б 1 4 1912 – 1913 3-то нескорострелно гаубично отделение от 5-и артилерийски полк
821в 2 13 1912 – 1913 1-ви нескорострелен артилерийски полк Първи артилерийски полк (1889 – 1945)
821г 2 34 1912 – 1916 5-и артилерийски нескорострелен полк Пети артилерийски полк
821д 2 14 1912 – 1915 6-и нескорострелен артилерийски полк Шести артилерийски полк
821е 3 35 1912 – 1916 11-и нескорострелен артилерийски полк Единадесети нескорострелен артилерийски полк
822 3 95 1902 – 1924 3-ти планински артилерийски полк Трети планински артилерийски полк
823 6 56 1935 – 1966 3-то армейско товарно артилерийско отделение – под. 70120
824 3 29 1951 – 1955 93-ти гаубичен артилерийски полк – под. 65530
825 1 15 1955 – 1961 16-и отделен смесен артилерийски дивизион – под. 60260
826 3 59 1951 – 1958 88-и гаубичен артилерийски полк – под. 65330
827 14 134 1956 – 1987 14-и отделен гаубичен артилерийски дивизион – под. (80590) 32240
828 4 76 1956 – 1962 14-та артилерийска картечна бригада – под. 80150
829 1 9 1960 – 1961 Реактивен артилерийски дивизион – под. 60470
830 3 19 1952 – 1955 83-ти артилерийски картечен батальон – под. 70750
831 2 30 1951 – 1955 77-и артилерийски картечен батальон – под. 65420
832 12 56 1956 – 1988 1-ви отделен картечен артилерийски батальон – под. (80240) 36550
833 4 50 1955 – 1962 2-ри отделен картечен артилерийски батальон – под. 80300
834 3 50 1956 – 1962 3-ти отделен картечен артилерийски батальон – под. 80380
835 3 28 1959 – 1962 4-ти отделен картечен артилерийски батальон – под. 85190
836 1 2 1916 – 1917 3-ти армейски огнестрелен парк
837 2 4 1915 – 1918 3-ти дивизионен огнестрелен парк
838 2 52 1912 – 1918 4-ти дивизионен огнестрелен парк
839 2 17 1912 – 1918 5-и дивизионен огнестрелен парк
839а 3 3 1916 – 1918 Огнестрелен парк на 11-а пехотна македонска дивизия
840 2 10 1915 – 1918 12-и дивизионен огнестрелен парк
842 1 1 1918 – 1919 Армейска паркова колона при Сборната дивизия
843 2 17 1915 – 1918 3-та армейска паркова колона
844 2 21 1915 – 1918 4-та армейска паркова колона
845 2 9 1915 – 1918 5-а армейска паркова колона
846 2 19 1915 – 1918 12-а армейска паркова колона
847 13 52 1952 – 1984 3-ти армейски артилерийски склад – Сливен – под. (60660) 34660
848 2 42 1951 – 1963 13-и отделен зенитен артилерийски дивизион – под. 60760
849 13 210 1948 – 1998 4-ти дивизионен зенитен дивизион – под. (65750) 38260
851 2 5 1955 107-и зенитен артилерийски полк – под. 65570
852 2 28 1950 – 1955 8-и корпусен зенитен дивизион – под. 65780
853 13 178 1949 – 2002 50-и зенитен артилерийски полк – под. (65720) 38220
855 2 54 1947 – 1963 10-и зенитен артилерийски дивизион – под. 70720
856 3 92 1943 – 1961 3-та дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 65610
857 3 62 1944 – 1961 4-та дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 65640
858 4 26 1941 – 1951 5-а дивизионна бронеизтребителна дружина – под. 65670
859 1 1 1941 – 1944 4-та гранична лека пехотна батарея
861 1 7 1943 – 1945 11-а дивизионна бронеизтребителна дружина
862 2 10 1944 – 1945 12-а дивизионна бронеизтребителна дружина
863 2 39 1949 – 1958 24-ти изтребителен противотанков дивизион – под. 70640
864 18 245 1942 – 1987 3-та армейска бронеизтребителна дружина – под. (60420) 38650
864а 1 28 1954 – 1961 16-и отделен изтребителен противотанков дивизион – под. 70130
865 2 23 1956 – 1961 14-и отделен изтребителен противотанков дивизион – под. 80780
866 1 4 1954 – 1955 281-ви изтребителен противотанков дивизион – под. 30120
867 15 382 1948 – 1987 3-та танкова бригада – под. (60140) 22 220
868 12 138 1949 – 1987 70-и танков полк – под. (60710) 22 270
869 14 211 1951 – 1987 7-и (42-ри танков самоходен полк) дивизионен танков самоходен батальон – под. (65810, 60910) 26460
869а 1 1 1952 18-и дивизионен танков самоходен батальон
870 13 144 1952 – 1984 Учебен танков батальон при 13-а танкова бригада – под. (60770) 34240
871 3 48 1951 – 1966 99-и танков полк – под. 70850
872 4 48 1955 – 1963 86-и танков самоходен батальон – под. 65080
873 15 265 1941 – 1987 3-ти армейски свързочен полк – под. (60620) 38760
874 3 41 1915 – 1918 3-ти армейски телеграфен парк
875 16 130 1942 – 1987 3-та дивизионна свързочна дружина – под. (65850, 65520) 34280
876 5 66 1941 – 1963 4-та дивизионна свързочна дружина – под. 65440
877 3 54 1943 – 1955 5-а дивизионна свързочна дружина – под. 65470
878 2 17 1939 – 1946 11-а дивизионна свързочна дружина
879 2 32 1941 – 1945 12-а дивизионна свързочна дружина
880 2 11 1949 – 1950 24-ти дивизионен свързочен батальон – под. 70520
881 18 381 1920 – 1987 3-ти инженерна дружина (3-ти армейски инженерен полк) – под. (60740) 24860 Трети инженерен полк
881а 2 9 1915 – 1918 Полско прожекторно отделение при 3-та армия
881б 1 1 1915 – 1918 Прожекторно отделение при Бургаски укрепен пункт
881в 1 2 1917 – 1918 Добруджанско тежко прожекторно отделение
882 3 13 1906 – 1920 3-та пионерна дружина
883 1 2 1941 3-та армейска лека понтонна дружина
884 15 179 1941 – 1987 3-та дивизионна инженерна дружина – под. 65410
885 5 134 1904 – 1960 4-та пионерна дружина – под. 65550
886 3 96 1904 – 1955 5-а пионерна дружина – под. 65580
886а 3 40 1915 – 1918 11-а пионерна дружина
886б 2 13 1915 – 1918 12-а пионерна дружина
886в 1 4 1916 – 1917 Пионерна дружина при Сборната дивизия
887 2 15 1940 – 1946 11-а дивизионна инженерно-щурмова дружина
888 2 43 1941 – 1945 12-а дивизионна инженерно-щурмова дружина
889 2 53 1950 – 1958 24-ти отделен сапьорен батальон – под. 70940
891 10 67 1951 – 1990 3-ти армейски инженерен склад – под. (60050) 36720
892 1 1 1918 5-а опълченска пионерна рота при Русенския укрепен пункт
893 1 3 1915 – 1918 1-ва опълченска пионерна рота при Бургаски укрепен пункт
894 2 12 1913 – 1918 Армейски инженерен парк при 3-та армия
894а 13 117 1954 – 1988 70-ти армейски химически батальон – под. (60650) 32520
895 4 138 1947 – 1961 3-ти армейски автомобилен батальон – под. 60820
896 1 8 1958 – 1959 3-та армейска автомобилна школа – под. 60010
897 1 4 1953 – 1959 7-а дивизионна автомобилна школа – под. 65160
898 12 130 1949 – 1988 19-а автотракторна ремонтна база – под. (60750) 32400
899 12 40 1955 – 1987 228-и автотракторен склад – под. (60940) 32430
900 4 10 1940 – 1948 4-та бригадна хирургическа болница
901 16 449 1902 – 1987 3-та балканска дивизионна болница
902 11 268 1900 – 1995 4-та дивизионна болница при 4-та преславска дивизия
903 18 316 1912 – 1987 5-а дунавска дивизионна болница
904 23 401 1953 – 1998 Русенска военна болница
906 1 3 1941 – 1945 12-а дивизионна болница
907 3 25 1912 – 1945 Дивизионен полски лазарет при 3-та балканска дивизия
908 2 22 1912 – 1944 4-ти дивизионен лазарет
909 3 28 1912 – 1944 5-и дивизионен полски лазарет
910 4 23 1912 – 1945 Дивизионен лазарет при 11-а пехотна дивизия
911 4 18 1917 – 1945 12-и дивизионен полски лазарет
912 2 4 1917 – 1918 Дивизионен лазарет при Сборната дивизия
913 3 20 1916 – 1918 3-та армейска ветеринарна лечебница
914 1 1 1941 – 1945 3-та гранична ветеринарна лечебница
915 1 1 1944 – 1945 3-та дивизионна ветеринарна лечебница
916 2 7 1915 – 1941 4-та дивизионна ветеринарна лечебница
917 2 14 1915 – 1918 5-а дивизионна ветеринарна лечебница
918 2 13 1915 – 1945 11-а дивизионна ветеринарна лечебница
918а 2 2 1917 – 1918 12-а дивизионна ветеринарна лечебница
919 3 8 1945 – 1987 140-и армейски медико-санитарен склад – под. 60250
920 1 4 1944 – 1955 3-ти армейски ветеринарен склад
921 1 3 1944 – 1958 Търновски ветеринарен склад – под. 85380
922 3 7 1940 – 1948 3-та бригадна гранична лечебница
923 3 25 1915 – 1944 3-ти етапен полк Сто и трети пехотен полк
924 2 71 1915 – 1944 4-ти етапен полк
925 2 40 1912 – 1944 5-и етапен полк
926 1 6 1943 – 1945 4-та охранителна дружина
927 1 5 1941 – 1945 5-а охранителна дружина
928 2 8 1915 – 1945 3-та армейска артилерийска работилница
929 2 9 1915 – 1919 Автомобилен транспорт при 11-а армия
930 2 27 1915 – 1945 3-ти армейски автомобилен склад
931 2 10 1912 – 1924 3-ти тилен армейски продоволствен транспорт
932 2 13 1915 – 1918 5-и армейски тилен транспорт
933 2 17 1915 – 1918 3-ти армейски спомагателен транспорт
934 1 25 1915 – 1918 5-и армейски спомагателен транспорт
936 2 24 1912 – 1918 3-ти дивизионен продоволствен транспорт
937 3 80 1912 – 1919 4-ти дивизионен продоволствен транспорт
938 3 23 1915 – 1918 5-и дивизионен продоволствен транспорт
939 2 9 1915 – 1918 Дивизионен продоволствен транспорт при 11-а македонска дивизия
940 2 13 1913 – 1919 12-и дивизионен продоволствен транспорт
942 2 3 1916 – 1917 3-ти армейски воден транспорт
943 2 9 1916 – 1921 4-ти дивизионен воден транспорт
944 1 1 1918 – 1919 Ямболски транспорт по прехраната
945 1 2 1916 – 1919 Добрички транспорт по прехраната
946 2 5 1915 – 1918 Транспортно депо за волски и конски коли при Тилово управление на 3-та армия
946а 1 1 1944 3-та дивизионна коларообозна дружина
947 2 12 1944 – 1945 4-та дивизионна коларопревозна дружина
948 2 5 1941 – 1945 5-а дивизионна коларопревозна дружина
949 2 8 1941 – 1945 12-а дивизионна коларопревозна дружина
950 2 8 1915 – 1919 4-ти дивизионен разходен интендантски магазин
950а 1 4 1915 – 1918 5-и дивизионен разходен интендантски магазин
951 1 1 1915 – 1918 11-и дивизионен разходен интендантски магазин
952 2 4 1916 – 1919 12-и дивизионен разходен интендантски магазин
953 2 2 1917 – 1918 Разходен интендантски магазин при Сборната дивизия
956 1 4 1915 – 1918 Главен базисен магазин при 3-та балканска дивизия
957 2 6 1912 – 1918 4-ти дивизионен базисен интендантски магазин
958 2 3 1917 – 1918 5-и дивизионен базисен интендантски магазин
959 1 2 1916 – 1918 11-и дивизионен базисен интендантски магазин
960 2 3 1916 – 1919 12-и дивизионен базисен интендантски магазин
961 2 3 1915 – 1918 Главен етапен магазин при 5-а пехотна дивизия
962 2 3 1915 – 1918 Преден етапен интендантски магазин при 3-та дивизия
962а 2 3 1915 – 1917 Преден етапен магазин при 4-та дивизия
963 2 6 1916 – 1918 11-и дивизионен преден етапен магазин
964 1 1 1917 – 1918 Етапен интендантски магазин при Сборната дивизия
965 1 2 1915 – 1919 Главен етапен интендантски магазин при 4-та дивизия
966 2 3 1915 – 1918 Междинен етапен интендантски магазин при 3-та балканска дивизия
967 3 3 1916 – 1918 Междинен етапен интендантски магазин при 11-а македонска дивизия
968 1 1 1918 – 1919 12-и дивизионен междинен етапен интендантски магазин
970 1 2 1916 – 1919 12-и дивизионен етапен интендантски магазин
971 2 5 1940 – 1944 3-та гранична бригада
971а 1 14 1940 – 1942 2-ра пехотна гранична бригада
972 2 37 1940 – 1945 4-та гранична бригада
973 1 4 1941 – 1945 3-та гранична артилерийска група
974 2 10 1941 – 1944 4-та бригадна артилерийска група
975 1 3 1939 – 1941 2-ри граничен полк
976 1 6 1921 – 1944 3-ти граничен полк
977 2 15 1940 – 1944 4-ти граничен полк
978 1 22 1941 – 1944 5-и граничен полк
979 2 40 1941 – 1944 6-и граничен полк
980 1 1 1941 7-и граничен полк
981 1 1 1940 8-и граничен полк
982 1 2 1915 – 1924 3-ти пътен участък от 3-та балканска дивизия
983 2 8 1915 – 1918 4-ти пътен участък при 4-та пехотна преславска дивизия
984 2 4 1915 – 1918 5-и пътен участък при 5-а дунавска дивизия
985 1 2 1917 – 1918 1-ви пътен участък при 11-а македонска дивизия
986 2 1 1916 – 1918 1-ви пътен участък при 12-а пехотна дивизия
987 2 101 1915 – 1918 Бургаски укрепен пункт
987а 1 2 1916 – 1917 Тутракански укрепен пункт
988 3 181 1912 – 1944 Варненски укрепен пункт
988а 1 6 1944 Черноморски укрепен пункт
989 2 52 1915 – 1918 Русенски укрепен пункт
990 2 44 1915 – 1917 Шуменски укрепен пункт
991 22 820 1889 – 1998 Русенски военен съд
991а 2 2 1915 – 1918 Военно-полеви съд при Сборната дивизия
991б 3 7 1894 – 1946 Шуменски военно-полеви съд
991в 2 4 1886 – 1945 Сливенски полеви военен съд
991г 3 29 1916 – 1918 Преспански военно-полеви съд
991д 4 33 1918 – 1945 Военно-полеви съд при 12-а пехотна дивизия
991е 2 3 1883 – 1920 Търновски ускорен военен съд
991ж 1 1 1912 – 1913 Полеви военен съд при 3-та армия
991з 1 2 1887 Силистренски военно-полеви съд
991и 1 1 1951 – 1953 Военен съд № 11
992 12 88 1961 – 1987 3-ти армейски разузнавателен артилерийски дивизион – под. (60090) 36470
993 12 94 1961 – 1984 16-и танков полк – под. (70390) 28290
994 11 83 1961 – 1986 55-и танков полк – под. (70050) 26250
995 10 89 1961 – 1985 16-и дивизионен свързочен батальон – под. (70080) 32220
996 10 52 1961 – 1983 16-и дивизионен инженерно-сапьорен батальон – под. (70400) 32260
997 9 54 1961 – 1984 16-и дивизионен автотранспортен батальон – под. (70420) 34170
998 10 65 1961 – 1984 7-и дивизионен автотранспортен батальон – под. (65790) 32280
999 10 45 1963 – 1984 16-и разузнавателен батальон – Звездец – под. 32210
1000 4 176 1940 – 1962 Щаб на противовъздушна артилерия – под. 35460
1001 2 72 1915 – 1919 Въздушна отбрана
1002 4 308 1937 – 1961 1-ви противовъздушен артилерийски полк – под. 80210, 80230
1003 2 127 1937 – 1961 2-ри противовъздушен артилерийски полк – под. 80130, 80430
1003а 17 296 1939 – 1987 3-ти противовъздушен артилерийски полк – под. (60340) 38740
1004 5 142 1940 – 1963 4-ти противовъздушен артилерийски полк – под. 80030
1006 10 65 1952 – 1984 133-ти склад ГСМ – под. (25520) 32060
1007 22 319 1949 – 1999 Строителен отряд – Пловдив – под. (25420) 46030, 36070
1008 3 113 1950 – 1961 70-и зенитен артилерийски дивизион – под. 80530
1009 1 34 1951 – 1957 36-и отделен зенитен артилерийски дивизион – под. 80480
1010 2 112 1951 – 1958 3-ти радиотехнически полк – ВНОС – под. 90100
1011 1 13 1952 – 1955 98-и отделен зенитен артилерийски дивизион – под. 80600
1011а 4 110 1951 – 1963 67-и зенитен артилерийски полк – под 80040
1012 2 19 1952 – 1958 76-и прожекторен полк – под. 80800
1013 1 9 1954 – 1955 91-ви зенитен артилерийски полк – под. 85320
1014 2 84 1949 – 1963 73-ти отделен зенитен артилерийски дивизион – под. 80630
1015 1 55 1952 – 1959 96-и отделен зенитен артилерийски полк – под. 80700
1016 18 367 1946 – 1986 1-ви радиотехнически полк – под. (80730) 24980
1017 5 99 1951 – 1961 3-та зенитна артилерийска бригада – под. 80220
1018 3 77 1952 – 1960 71-ви отделен зенитен артилерийски дивизион за жп транспорт – под. 80420
1019 2 63 1952 – 1961 2-ра зенитна артилерийска бригада – под. 80320
1020 7 89 1951 – 1961 2-ри радиотехнически полк – под. 80930
1021 1 3 1953 – 1955 Поделение 30100
1022 3 112 1949 – 1961 66-и отделен зенитен артилерийски дивизион – под. 80330
1023 19 249 1955 – 1988 3-ти (2-ри) радиотехнически полк – под. (90610) 32460
1024 2 11 1961 – 1962 4-та ракетна база – под. 70190
1025 17 90 1954 – 1988 35-и отделен зенитен артилерийски полигон – под. (20990, 90310, 80050) 36780
1026 2 15 1954 – 1957 115-а автомобилна школа – под. 90810
1027 39 2298 1878 – 1990 Черноморски флот – под. (20400) 34400
1028 7 224 1952 – 1970 Военноморска база – Варна – под. 20240
1029 3 60 1950 – 1961 Ескадрен миноносец „Г. Димитров“ – под. 20220
1030 12 268 1948 – 1993 Морска учебна част – под. (20250) 28440
1031 13 260 1952 – 1991 25-и свързочен полк – ВМФ – под. (20350)
1032 27 1941 – 2002 Главна ремонтна база – ВМС (КРЗ „Флотски арсенал“) – Варна
1033 5 63 1951 – 1970 7-и отделен дивизион, торпедни катери – под. 20550
1034 13 95 1956 – 1991 2-ри разузнавателен отдел и отряд, радиотехническо разузнаване – под. (20440) 28430
1035 11 112 1957 – 1990 1-ви отделен дивизион, противолодъчни катери – под. (20219, 20480) 38920
1036 11 87 1957 – 1991 4-ти отделен дивизион, преследвачи малки – под. 20460
1037 3 24 1956 – 1963 5-и дивизион, базови тралчици – под. 20520
1038 8 70 1953 – 1990 8-и отделен дивизион, подводни лодки – под. 20130
1039 14 160 1964 – 1994 48-а авиотехническа комендатура – под. (30060) 32640
1040 8 319 1924 – 1993 Военноморска болница
1041 13 1051 1889 – 1994 НВ Морско училище „Н. Й. Вапцаров“ Висше военноморско училище (Варна)
1042 6 359 1885 – 1960 Дунавски флот – под. 20270
1043 2 106 1912 – 1944 Беломорски флот
1044 1 5 1937 – 1938 Морска дивизия Морска дивизия
1045 14 803 1938 – 1990 Морска база Бургас – под. (20260) 32890 Пункт за базиране Бургас
1046 4 327 1911 – 1961 Брегови артилерийски полк – Варна – под. 20150, 20680
1046а 1 1 1958 – 1961 Първи отделен брегови артилерийски полк
1047 6 176 1916 – 1961 Брегови артилерийски полк – Бургас – под. 20170, 20210
1048 1 8 1943 – 1945 Брегови артилерийски полк – Кавала и Дедеагач
1049 75 2544 1922 – 1990 Щаб на Военновъздушни сили – под. (30400) 22800
1050 9 99 1912 – 1922 Въздухоплавателна дружина
1051 1 9 1950 – 1954 36-и нощен лекобомбардировъчен авиополк – под. 25850
1052 1 5 1944 – 1949 12-и щурмови полк
1053 22 284 1951 – 1994 22-ри изтребителен авиополк – под. (25740) 24570
1054 21 426 1924 – 1986 32-ри батальон за аеродрумно обслужване – под. (25040) 26450
1055 2 47 1942 – 1953 41-ви батальон за аеродрумно обслужване – под. 25090
1056 1 19 1944 – 1953 44-ти батальон за аеродрумно обслужване – под. 25080
1057 3 61 1939 – 1955 50-и батальон за аеродрумно обслужване – под. 25070
1058 2 19 1951 – 1955 3-та бомбардировъчна авиодивизия – под. 25870
1059 2 15 1950 – 1955 2-ра нощна лекобомбардировъчна авиодивизия – под. 25840
1060 2 23 1949 – 1955 9-а нощна лекобомбардировъчна авиодивизия – под. 25200
1061 1 36 1954 – 1961 36-и отделен батальон ЗОС – под. 25580, 95350
1062 20 343 1940 – 1994 2-ри въздушен щурмови полк – под. (25250) 32660
1063 4 145 1938 – 1959 6-и изтребителен полк – под. 25260
1064 4 107 1947 – 1961 4-та изтребителна авиодивизия – под. 25900
1065 1 8 1947 – 1948 16-и изтребителен полк
1066 1 19 1934 – 1946 Първостепенно летищно комендантство
1067 5 188 1937 – 1958 5-и въздушен полк – под. 25150
1068 21 290 1950 – 1986 18-и изтребителен авиополк – под. (25610) 32010
1069 3 23 1950 – 1955 28-и бомбардировъчен авиополк – под. 25130
1070 2 25 1950 – 1955 24-ти нощен лекобомбардировъчен авиополк – под. 25220
1071 2 27 1950 – 1995 31-ви нощен лекобомбардировъчен авиополк – под. 25020
1072 2 61 1948 – 1959 38-и отделен авиотехнически батальон – под. 25160
1073 3 24 1953 – 1958 55-а авиотехническа рота – под. 25920, 95020
1074 1 9 1941 – 1947 1/5-и и 25-и разузнавателен орляк
1075 4 27 1954 – 1958 7-а отделна коригировъчна авиоескадрила – под. 95260
1076 16 83 1955 – 1986 139-и авиосклад за ГСМ – под. (95340) 24500
1077 1 9 1931 – 1938 Смесен орляк – Божурище
1078 4 53 1949 – 1960 Автомобилна школа за ВВС и ПВО – под. 25800
1079 3 1969 – 1993 Военен санаториум – Вършец – под. 14270
1080 25 308 1951 – 1990 21-ви изтребителен авиополк – под. (25760) 34060, 28000 Б
1081 3 13 1946 – 1956 42-ри бомбардировъчен авиополк – под. 25680
1082 2 9 1945 – 1950 22-ри щурмови орляк
1083 3 43 1951 – 1958 23-ти щурмови авиополк – под. 25510
1084 2 28 1951 – 1955 46-и бомбардировъчен авиополк – под. 25880
1085 1 1 1940 Смесен орляк – Шумен
1086 28 472 1951 – 1986 10-а изтребителна авиодивизия – под. (25750) 26930
1087 23 329 1951 – 1994 19-и изтребителен авиополк – под. (25830) 28000
1088 1 7 1941 – 1944 Второстепенно летищно комендантство – Скопие
1089 1 2 1953 – 1955 57-и авиосклад – Толбухин – под. 25480
1090 2 16 1952 – 1955 49-о районно авиобазиране – под. 25910
1091 2 19 1924 – 1954 Водолетище „Чайка“ – под. 25240
1092 22 284 1951 – 1994 25-и изтребителен авиополк – под. (25590) 38790
1093 2 35 1943 – 1954 Парашутна дружина – под. 25140
1094 1 8 1951 – 1954 29-и нощен лекобомбардировъчен авиополк – 25120
1095 23 1942 – 1992 146-а армейска авторемонтна работилница (ВРЗ „Г. Димитров“) – Пловдив – под. 25450
1096 6 1924 – 1954 Самолетна работилница – Божурище – под. 25350
1097 9 1944 – 2005 Самолетна работилница – Враждебна (ТЕРЕМ „Летец“) – под. 25460, 25370
1098 1 1947 Самолетна работилница – Карлово
1099 3 1942 – 1960 Самолетна работилница – Ямбол – под. 25360
1100 26 274 1950 – 1984 15-и изтребителен авиополк – под. (25010) 32530
1101 2 26 1952 – 1955 30-о районно авиобазиране – под. 25570
1102 2 13 1951 – 1955 37-о районно авиобазиране – под. 25990
1103 3 20 1951 – 1955 35-и нощен лекобомбардировъчен авиополк – под. 25780
1104 2 9 1952 – 1955 67-и авиосклад – под. 25630
1105 2 5 1953 – 1955 52-ра аеродрумна рота – Божурище – под. 90930
1106 1 3 1952 – 1955 Вещеви склад при ВВС – Толбухин – под. 25340
1107 2 120 1929 – 1950 3-ти въздушен орляк
1108 3 39 1951 – 1960 1-ва изтребителна авиодивизия – под. 25720
1109 25 375 1946 – 1994 26-и отделен разузнавателен авиополк – под. (25030) 32050
1110 4 59 1950 – 1958 20-и изтребителен авиополк – под. 25410
1111 5 62 1946 – 1960 17-и щурмови авиополк – под. 25310
1112 3 25 1951 – 1958 5-а щурмова авиодивизия – под. 25400
1113 2 71 1951 – 1958 77-и отделен авиотехнически батальон – под. 25890
1114 9 61 1973 – 1986 3-ти инженерно-аеродрумен батальон – под. (30410) 38340
1115 3 73 1940 – 1955 4-ти разузнавателен орляк – под. 25180
1116 1 5 1953 – 1955 59-и районен интендантски склад – под. 25560
1117 4 109 1950 – 1964 37-и отделен авиотехнически батальон – под. 25190
1118 4 16 1953 – 1958 60-и районен склад за авиотехническо имущество – под. 95040
1119 1 3 1952 – 1955 57-и районен продоволствен фуражен склад – под. 25440
1120 24 498 1948 – 1986 16-и отделен транспортен авиополк – под. (25230) 24900
1121 16 276 1951 – 1994 45-и отделен авиотехнически батальон – под. (25270) 28770
1122 15 322 1951 – 1994 57-и отделен авиотехнически батальон – под. (25790) 32030
1123 4 53 1952 – 1960 43-ти изтребителен авиополк – под. 55150
1124 19 337 1953 – 1994 81-ви отделен авиотехнически батальон – под. (25980) 34500
1125 20 1952 – 1991 149-а авиоремонтна база (ВРЗ „Хан Аспарух“) – Толбухин – под. 25940
1126 18 336 1942 – 1994 30-и отделен авиотехнически батальон – под. (25280) 32490
1127 16 150 1949 – 1986 12-и отделен инженерен аеродрумен батальон – под. (25330) 32670
1128 1 12 1954 – 1961 6-а подвижна система ОСП – под. 95060
1129 3 63 1951 – 1960 154-та свързочна школа при ВВС – под. 90940
1130 18 323 1954 – 1995 47-и отделен авиотехнически батальон – под. 25700) 22740
1131 1 6 1958 – 1961 89-а подвижна система, ОСП – под. 95210
1132 17 275 1951 – 1992 33-ти отделен авиотехнически батальон – под. (25690) 32620
1133 10 33 1952 – 1984 143-ти склад за боеприпаси – под. (25640) 32930
1134 12 41 1958 – 1985 115-и склад за боеприпаси – под. (95300) 32910
1135 15 139 1957 – 1986 Школа ЗОС – Крумово – под. (95230) 32970
1136 2 64 1951 – 1963 27-и изтребителен авиополк – под. 25820
1137 3 119 1944 – 1963 72-ри зенитен артилерийски полк – под. 80830
1138 4 51 1951 – 1963 51-ви отделен авиотехнически батальон – под. 25170
1139 3 114 1951 – 1963 83-ти зенитен артилерийски полк – под. 90010
1140 2 1949 – 1963 Военно-почивна станция „Орлино“ – Доспат – под. 25320
1141 4 19 1961 – 1962 1-ви корпус ПВО – под. 30200
1142 2 6 1955 – 1963 Склад и походно-ремонтна работилница – под. 95270
1143 2 9 1962 – 1963 5-и отделен радиотехнически батальон – под. 30230
1144 2 11 1959 – 1963 6-и отделен радиотехнически батальон – под. 30240
1145 2 14 1960 – 1963 34-ти отделен авиотехнически батальон – под. 30250
1146 5 59 1952 – 1963 11-и изтребителен авиополк – под. 25810
1147 6 92 1949 – 1990 58-а аеродрумна строителна рота – под. (25430) 36890
1148 12 41 1953 – 1990 Склад за боеприпаси – с. Сенокос – под. (25530) 44320
1149 1 3 1955 – 1956 Склад за боеприпаси – с. Н. Ботево – под. 95440
1150 2 5 1955 – 1961 93-та подвижна система ОСП – под. 95330
1151 2 10 1957 – 1961 32-ра подвижна система ОСП – под. 95070
1152 2 5 1958 – 1962 47-а подвижна система ОСП – под. 95080
1153 1 2 1962 – 1963 20-и батальон за радиолокационни смущения ПВО и ВВС – под. 30050
1154 1 5 1957 – 1960 57-а ОАТБ, система ОСП – под. 95180
1155 23 106 1962 – 1989 3-ти отделен радиотехнически батальон, РГК – под. (30220) 36790
1156 2 6 1957 – 1958 87-а подвижна система ОСП – Крумово – под. 95190
1157 17 261 1957 – 1993 43-ти отделен авиотехнически батальон – под. (25550) 32570
1158 14 96 1952 – 1984 134-ти централен склад за авиотехническо имущество – под. (95430) 32590
1158а 1 23 1961 – 1967 1-ва инженерна аеродрумна рота – под. 25210
1158б 19 192 1961 – 1986 44-ти вертолетен авиополк – под. (30140) 32040
1158в 15 221 1961 – 1994 46-и отделен авиотехнически батальон – под. (30130) 32850
1158г 13 60 1961 – 1984 10-и отделен радиотехнически батальон – под. (30150) 28800
1158д 14 82 1961 – 1986 10-и свързочен батальон – под. (30160) 32900
1158е 3 47 1962 – 1969 2-ри отделен радиотехнически батальон – под. 30210
1158ж 1 2 1960 – 1961 91-ва подвижна система ОСП – под. 95210
1158з 1 4 1961 – 1967 2-ра инженерна аеродрумна рота – под. 25290
1158и 11 58 1955 – 1984 140-и Централен склад за ГСМ – под. (25390) 26900
1159 2 3 1915 – 1944 3-та армейска зъботехническа лаборатория
1159а 1 1 1918 4-та армейска бактериологична лаборатория
1160 35 1924 – 2001 Общовойскова болница (ВВМИ) – София
1161 5 1951 – 1998 Военно-почивен дом „В. Коларов“ – Пампорово
1161а 10 185 1939 – 1993 Военен санаториум – Нареченски бани
1162 6 1934 – 1989 Военен санаториум – Банкя
1163 8 1947 – 1993 Военен санаториум – Кюстендил
1164 9 1950 – 2000 Военно-почивен дом – Варна
1165 5 9 1944 – 1945 1-ва армейска обща болница – Костинброд
1166 3 7 1941 – 1945 2-ра армейска болница – Пловдив
1167 2 10 1941 – 1945 3-та армейска обща болница – Дупница
1168 2 4 1941 – 1945 4-та армейска обща болница – Пловдив
1169 3 12 1943 – 1945 5-а армейска обща болница – Харманли
1170 3 5 1944 – 1945 6-а армейска обща болница – Хасково
1171 3 6 1940 – 1948 7-а армейска обща болница – Св. Врач
1172 3 7 1940 – 1945 8-а армейска обща болница – Шумен
1173 3 11 1941 – 1944 9-а армейска обща болница
1174 3 13 1942 – 1945 10-а армейска обща болница – Русе
1175 4 17 1941 – 1945 11-а армейска обща болница – Враца
1176 5 21 1942 – 1945 12-а армейска обща болница
1178 4 22 1941 – 1946 1-ва армейска хирургическа болница
1179 4 26 1940 – 1945 2-ра армейска хирургическа болница
1180 3 38 1941 – 1946 3-та армейска хирургическа болница – Кюстендил
1181 4 8 1941 – 1945 4-та армейска хирургическа болница
1182 3 9 1941 – 1945 5-а армейска хирургическа болница
1183 4 9 1944 – 1946 6-а армейска хирургическа болница
1184 2 6 1941 – 1946 7-а армейска хирургическа болница
1185 3 17 1942 – 1946 8-а армейска хирургическа болница
1186 4 12 1942 – 1946 9-а армейска хирургическа болница – Шумен
1187 3 21 1941 – 1946 10-а армейска хирургическа болница – Русе
1188 4 21 1941 – 1945 11-а армейска хирургическа болница
1189 4 4 1941 – 1945 12-а армейска хирургическа болница
1190 3 3 1944 – 1945 14-а армейска хирургическа болница
1191 5 15 1943 – 1945 15-а армейска хирургическа болница
1192 2 3 1942 – 1945 17-а армейска хирургическа болница
1193 3 55 1915 – 1945 1-ва етапна армейска болница
1194 3 32 1915 – 1943 2-ра етапна армейска болница
1195 4 29 1915 – 1945 3-та етапна армейска болница
1196 3 5 1915 – 1945 4-та армейска етапна болница
1197 3 14 1916 – 1945 5-а етапна армейска болница
1198 2 6 1942 – 1945 6-а армейска етапна болница
1199 2 3 1942 7-а армейска етапна болница
1200 3 7 1942 – 1943 10-а армейска етапна болница
1201 3 5 1943 – 1944 12-а армейска етапна болница
1202 2 25 1978 – 1992 3-ти механизиран мостостроителен батальон – под. 58590
1203 7 37 1975 – 2000 Ремонтно-снабдителна база – Пловдив – под. 58660
1205 4 10 1941 – 1945 2-ра армейска разпределителна болница
1206 4 15 1945 4-та армейска разпределителна болница
1207 2 4 1943 – 1945 1-ва българска корпусна болница
1208 1 1 1941 2-ра бригадна хирургическа болница
1209 1 1 1944 3-та бригадна хирургическа болница
1210 1 5 1941 2-ра гранична хирургическа болница
1211 1 2 1916 – 1918 Айтоска местна военна болница
1212 3 19 1885 – 1945 Бургаска местна военна болница
1213 1 1 1918 Бабадашка местна военна болница
1214 1 1 1944 Белчинска местна военна болница
1215 1 4 1916 – 1918 Берковска местна военна болница
1216 1 37 1915 – 1945 Варненска местна военна болница
1217 1 14 1905 – 1921 Видинска местна военна болница
1218 1 9 1915 – 1919 Врачанска местна военна болница
1219 1 2 1917 – 1918 Вършецка местна военна болница
1220 2 13 1916 – 1947 Габровска местна военна болница
1221 3 4 1944 – 1945 Горноджумайска местна военна болница
1222 1 7 1915 – 1919 Гюмюрджинска местна военна болница
1223 1 2 1918 – 1919 Добричка местна военна болница
1224 1 1 1916 – 1917 Казанлъшка местна военна болница
1225 1 3 1916 – 1918 Карнобатска местна военна болница
1226 1 2 1918 Кичевска местна военна болница
1227 1 3 1916 – 1919 Ксантийска местна военна болница
1228 2 5 1944 – 1945 Кюстендилска местна военна болница
1229 4 16 1915 – 1945 Ловчанска местна военна болница
1230 2 4 1944 – 1945 Лъджанска местна военна болница
1231 1 8 1915 – 1919 Ломска местна военна болница
1232 2 5 1945 – 1946 Нареченска местна военна болница
1233 1 3 1916 – 1945 Новозагорска местна военна болница
1234 10 84 1963 – 1992 5-а комендатура, летателно-техническо осигуряване – под. (30070) 32840
1235 1 5 1916 – 1918 Одринска местна военна болница
1236 2 11 1915 – 1945 Пазарджишка местна военна болница
1237 1 39 1915 – 1919 Пловдивска местна военна болница
1238 3 40 1915 – 1945 Плевенска местна военна болница
1239 2 5 1945 Поморийска местна военна болница
1240 1 5 1916 – 1918 Провадийска местна военна болница
1241 2 30 1912 – 1944 Русенска местна военна болница
1242 1 11 1914 – 1920 Разградска местна военна болница
1243 1 1 1918 Самоковска местна военна болница
1244 1 7 1915 – 1945 Свищовска местна военна болница
1245 1 8 1915 – 1919 Севлиевска местна военна болница
1246 1 5 1917 – 1919 Силистренска местна военна болница
1247 1 6 1915 – 1919 Сливенска местна военна болница
1248 1 31 1915 – 1919 Старозагорска местна военна болница
1249 1 30 1950 – 1955 Военна болница – София
1250 1 8 1915 – 1918 Троянска местна военна болница
1251 1 39 1915 – 1945 Търновска местна военна болница
1252 1 7 1917 – 1918 Тутраканска местна военна болница
1253 1 2 1916 – 1918 Фердинандска местна военна болница
1254 1 1 1916 – 1918 Харманлийска местна военна болница
1255 1 8 1915 – 1918 Хасковска местна военна болница
1256 3 5 1944 – 1946 Хисарска местна военна болница
1257 1 3 1916 – 1918 Чирпанска местна военна болница
1258 1 2 1944 – 1945 Чепинска местна военна болница
1259 2 34 1915 – 1919 Шуменска местна военна болница
1260 2 8 1910 – 1918 Ямболска местна военна болница
1261 3 10 1944 – 1945 Първа пловдивска местна военна болница
1262 2 3 1944 – 1945 Втора пловдивска местна военна болница
1263 3 25 1944 – 1945 Първа софийска местна военна болница
1264 1 11 1945 Втора софийска местна военна болница
1265 3 29 1944 – 1946 Трета софийска местна военна болница
1266 1 1 1916 – 1918 Пета софийска местна военна болница
1266а 2 10 1944 – 1946 Шеста софийска местна военна болница
1267 3 11 1945 Девета местна военна болница – София
1268 3 13 1944 – 1945 10-а софийска местна военна болница
1269 4 15 1944 – 1946 Единадесета софийска местна военна болница
1270 8 66 1976 – 2003 3-ти железопътен строителен батальон – Попово – под. (58640) 58910
1271 1 4 1919 – 1941 Варненска гарнизонна болница
1273 8 221 1938 – 1989 Военен санаториум – Хисаря
1274 3 46 1975 – 1992 Батальон „Механизация“ – Попово – под. 58910
1275 8 62 1975 – 1999 Ремонтно-снабдителна база – Русе – под. 58960
1276 1 2 1920 – 1921 Ямболска гарнизонна болница
1286 1 1 1941 1-ва армейска инфекциозна болница
1287 6 54 1976 – 1998 Батальон за среден ремонт – Сашево – под. (52600) 58920
1288 9 41 1984 – 2001 Батальон „Механизация“ под. 58290 – с. Равнище
1289 7 39 1975 – 1998 3-ти пътностроителен батальон – с. Лазар Станево – под. 58240
1290 6 23 1983 – 1999 Ремонтно-технически батальон – с. Лазар Станево – под. 58260
1291 8 33 1977 – 1998 1-ви пътностроителен батальон – София – под. (54220) 58550
1292 9 45 1983 – 1999 Батальон за среден ремонт – Казичене – под. 58280
1293 4 39 1976 – 1992 2-ри железопътен строителен батальон – Стражица – под. 58990
1294 1 11 1975 – 1982 1-ви железопътен строителен батальон – гара Ясен – под. 58930
1295 8 70 1975 – 2002 2-ри железопътен строителен батальон – гара Ясен – под. 58980
1296 8 380 1975 – 2001 3-та железопътна строителна бригада – Горна Оряховица – под. (52500) 58210
1297 1 31 1970 – 1975 4-ти полк за железопътно и свързочно строителство – Варна – под. 52100
1298 1 34 1965 – 1975 Автомашинна база – Горна Оряховица – под. 52500
1299 8 68 1975 – 2002 Батальон за капитален ремонт – гара Одърне – под. 58970
1300 7 69 1973 – 2002 3-ти батальон за капитален ремонт – Разделна – под. 58420
1301 5 404 1976 – 2002 6-и отделен железопътен строителен батальон – Раднево – под. 58180
1302 6 43 1975 – 1999 Ремонтно-технически батальон – София – под. (52180) 58460
1303 5 55 1975 – 1998 2-ри железопътен строителен батальон – София – под. 58450
1304 7 130 1978 – 2002 Батальон контактна мрежа – София – под. 58270
1305 2 22 1975 – 1993 1-ви жп батальон „Механизация“ – Роман – под. (52170) 58410
1306 6 52 1976 – 1999 1-ви железопътен строителен батальон – гара Роман – под. (52110) 58430, 59410
1307 2 32 1984 – 1992 5-и железопътен батальон „Механизация“ – Гълъбово – под. 58310
1308 2 38 1977 – 1992 3-ти батальон „Механизация“ – с. Надарево – под. 58530
1309 5 85 1978 – 2002 3-ти железопътен строителен батальон – с. Ковачево – под. 58360
1310 3 68 1983 – 1999 2-ри железопътен батальон за услуга – с. Ковачево – под. 58520
1311 2 33 1976 – 1992 2-ри пътностроителен батальон – с. Надарево – под. 58250
1312 5 62 1977 – 2002 4-ти железопътен батальон, капитален ремонт – с. Трояново – под. 58720
1313 10 83 1964 – 1994 26-и отделен батальон за свръзки и РСТО – под. (30730) 32940
1314 5 93 1978 – 2002 1-ви железопътен батальон за услуга – с. Трояново – под. 58760
1315 1 2 1982 – 1985 Рота за капитален и среден ремонт на железния път – с. Липница – под. 58570
1316 1 3 1980 – 1985 Рота за капитален и среден ремонт на железния път – с. Варвара – под. 58540
1317 7 236 1975 – 2002 2-ра пътностроителна бригада – Варна – под. (54200) 58600
1318 5 44 1975 – 1998 Колона за среден ремонт на железния път – София под. (52160) 58480
1319 1 5 1941 – 1949 2-ра армейска инфекциозна болница
1320 2 7 1941 – 1945 3-та армейска инфекциозна болница
1321 1 1 1941 – 1944 4-та армейска инфекциозна болница
1322 2 6 1941 – 1944 5-а армейска инфекциозна болница
1323 1 21 1966 – 1975 Първи полк за железопътно и свързочно строителство – София – под. 52200
1324 3 4 1944 7-а армейска инфекциозна болница
1325 2 3 1944 – 1945 8-а армейска инфекциозна болница
1327 1 3 1917 – 1945 2-ра армейска подвижна дезинфекционна станция
1328 1 2 1916 – 1945 3-та армейска подвижна дезинфекционна станция
1329 1 1 1918 4-та армейска подвижна дезинфекционна станция
1330 2 9 1915 – 1918 1/4-ти подкрепителен пункт
1330а 1 1 1915 – 1917 2/1-ви подкрепителен пункт
1331 2 4 1915 – 1917 1/5-и подкрепителен пункт
1332 2 5 1915 – 1920 1/6-и подкрепителен пункт
1333 1 2 1915 – 1943 7-а подкрепителна спирка
1334 2 7 1915 – 1918 2/8-и подкрепителен пункт
1334а 1 3 1915 – 1918 1/7-и подкрепителен пункт
1335 1 3 1915 – 1918 1/10-и и 2/10-и подкрепителен пункт
1335а 1 1 1915 – 1918 Санитарен етапен пункт – гара Черкезово
1336 2 12 1915 – 1918 2-ри дивизионен санитарен парк
1336а 2 2 1915 – 1918 3-ти дивизионен санитарен парк
1337 2 7 1915 – 1918 4-ти дивизионен санитарен парк
1338 2 12 1915 – 1918 6-и дивизионен санитарен парк
1339 2 4 1915 – 1918 8-и дивизионен санитарен парк
1340 2 8 1915 – 1918 9-и дивизионен санитарен парк
1341 3 14 1915 – 1918 10-и дивизионен санитарен парк
1341а 1 12 1915 – 1918 11-и дивизионен санитарен парк
1342 1 2 1916 – 1918 12-и дивизионен санитарен парк
1342а 1 1 1915 – 1917 3/3-ти подкрепителен пункт
1342б 1 1 1916 – 1917 Санитарен парк на Сборната дивизия
1343 1 1 1944 – 1945 2-ра армейска санитарна автобусна рота
1344 2 4 1944 – 1945 3-та армейска санитарна автобусна рота
1344а 1 1 1944 – 1945 4-та армейска санитарно-автобусна рота
1345 2 7 1915 – 1918 4-ти дивизионен санитарен транспорт
1345а 1 2 1917 – 1918 1-ви дивизионен санитарен транспорт
1345б 1 1 1917 3-ти дивизионен санитарен транспорт
1345в 1 4 1915 – 1918 2-ри дивизионен санитарен транспорт
1346 2 6 1915 – 1918 5-и дивизионен санитарен транспорт
1346а 1 3 1915 – 1917 6-и дивизионен санитарен транспорт
1346б 1 2 1917 – 1918 7-и дивизионен санитарен транспорт
1347 2 4 1915 – 1918 8-и дивизионен санитарен транспорт
1348 2 7 1915 – 1918 9-и дивизионен санитарен транспорт
1349 1 6 1915 – 1918 10-и дивизионен санитарен транспорт
1350 1 3 1916 – 1918 12-и дивизионен санитарен транспорт
1351 1 1 1916 2-ро дивизионно санитарно автомобилно отделение
1352 1 1 1944 – 1945 3-то дивизионно санитарно автомобилно отделение
1353 1 1 1944 – 1945 10-о дивизионно санитарно автомобилно отделение
1354 2 2 1917 – 1945 2-ри армейски санитарен влак
1355 1 1 1918 1-ви армейски санитарен влак
1356 1 2 1944 – 1945 3-ти армейски санитарен превозен влак
1357 1 1 1944 – 1945 4-ти армейски санитарен влак
1358 1 1 1945 21-ви армейски санитарен влак
1359 1 1 1944 – 1945 22-ри армейски санитарен преносим влак
1360 1 1 1945 23-ти армейски санитарен влак
1361 1 3 1945 25-и армейски преносим санитарен влак
1362 10 66 1973 – 1986 5-и инженерно-аеродрумен батальон – под. (30430) 38520
1363 6 177 1935 – 1993 Общовойскови санитарен склад – под. (85330) 26430, 28830
1364 2 5 1942 – 1944 1-ви армейски разходен санитарен склад
1365 13 45 1929 – 1993 2-ри армейски санитарен склад – Пловдив – под. (50160) 26730
1366 10 79 1932 – 1998 3-ти армейски санитарен склад – под. (85340) 28980
1367 2 5 1915 – 1918 3-ти армейски разходен санитарен склад
1368 1 1 1943 4-ти армейски разходен санитарен склад
1369 1 1 1941 – 1942 1/10-и армейски разходен санитарен склад
1371 1 3 1916 – 1917 Военна кланица – Парачин
1372 1 10 1917 – 1920 1-во артилерийско конско ремонтно депо
1373 1 6 1917 – 1920 2-ро артилерийско конско ремонтно депо
1374 1 8 1917 – 1920 3-то артилерийско ремонтно конско депо
1375 1 5 1915 – 1919 Етапно ремонтно конско депо
1376 2 10 1915 – 1945 1-во армейско ремонтно конско депо
1376а 1 3 1916 – 1919 Аеропланно депо при въздухоплавателната дружина
1377 2 16 1915 – 1918 2-ро армейско ремонтно конско депо
1378 1 5 1913 – 1918 3-то армейско ремонтно конско депо
1379 1 2 1944 4-то армейско ремонтно конско депо
1380 1 26 1904 – 1919 Ремонтно конско депо „Кабиюк“
1381 1 113 1904 – 1951 Конезавод „Божурище“ – под. 35360 – А
1382 1 5 1941 – 1946 Военно конско депо – Гюмюрджина
1383 1 21 1900 – 1920 Ремонтно конско депо – Плевен
1384 1 2 1917 – 1918 Депо за добитък при 1-во дивизионно интендантство
1385 1 1 1918 – 1919 Ремонтно конско депо при Главно тилово управление – Одеса
1386 1 4 1915 – 1917 Ремонтно конско депо „Каяборун“ – Ямбол
1387 1 1 1919 – 1920 Сборно артилерийско ремонтно конско депо
1388 7 14 1957 – 1986 117-и склад за боеприпаси – под. (95310) 32830
1389 3 117 1938 – 1961 2-ри учебен орляк – с. Телиш – под. 25090
1389а 4 56 1956 – 1968 1-ви учебен тренировъчен авиополк – под. 95470
1390 2 39 1939 – 1949 Юнкерски учебен орляк
1391 27 2066 1918 – 1997 Управление гранични войски – под. 56300
1391а 1 5 1915 – 1937 1-ва погранична дружина
1392 2 3 1885 – 1915 2-ра погранична дружина
1392а 1 1 1912 3-та погранична дружина
1393 2 11 1899 – 1915 5-а погранична дружина
1394 1 10 1898 – 1916 6-а погранична дружина
1394а 1 4 1912 – 1913 7-а погранична дружина
1395 2 2 1912 – 1916 8-а погранична дружина
1396 2 6 1915 – 1917 9-а погранична дружина
1397 2 9 1912 – 1913 10-а погранична дружина
1398 2 10 1915 – 1918 13-а погранична дружина
1399 2 12 1915 – 1918 14-а погранична дружина
1400 2 33 1915 – 1918 15-а погранична дружина
1401 2 9 1913 – 1918 16-а погранична дружина
1402 2 9 1915 – 1917 17-а погранична дружина
1403 1 2 1915 – 1917 18-а погранична дружина
1404 1 1 1915 – 1917 19-а погранична дружина
1405 1 1 1915 20-а погранична дружина
1406 1 1 1918 – 1919 Сборна погранична дружина при Планинската дивизия
1407 1 2 1895 – 1897 2-ра погранична рота
1408 1 1 1917 – 1918 3-та погранична рота при Македонската инспекционна област
1409 1 6 1895 – 1898 5-а погранична рота
1410 1897 – 1898 6-а погранична рота
1411 1 2 1917 – 1918 17-а погранична дружина
1412 2 101 1919 – 1939 1-ви пограничен сектор
1413 1 115 1919 – 1940 2-ри пограничен сектор
1414 1 66 1920 – 1939 3-ти пограничен сектор
1415 1 124 1919 – 1947 4-ти пограничен сектор
1416 1 99 1919 – 1944 5-и пограничен сектор
1417 1 67 1919 – 1944 6-и пограничен сектор
1418 1 133 1919 – 1940 7-и пограничен сектор
1419 1 148 1919 – 1937 8-и пограничен сектор
1420 14 386 1949 – 1998 1-ви граничен отряд – Видин – под. (10210) 56420
1421 11 274 1946 – 1997 2-ри граничен отряд – Драгоман – под. (10220) 56530
1422 26 442 1919 – 1998 3-ти граничен отряд – Петрич – под. (10230) 56440
1423 23 605 1947 – 1998 4-ти граничен отряд – Смолян – под. (10240) 56550
1424 20 557 1945 – 1997 5-и граничен отряд – Момчилград – под. (10250) 56520
1425 18 471 1945 – 1997 6-и граничен отряд – Елхово – под. (10260) 56480
1426 15 373 1939 – 1997 7-и граничен отряд – Малко Търново – под. (10270) 56510
1427 12 318 1946 – 1997 8-и граничен отряд – Бургас – под. (10270) 56430
1428 4 245 1949 – 1963 Самостоятелна пиринска комендатура – гара Пирин – под. 10550
1429 16 417 1949 – 1998 11-и граничен отряд – Кюстендил – под. (10310) 56460
1430 8 60 1965 – 1992 2-ра авиотехническа комендатура – под. (30620) 32860
1431 21 401 1947 – 1997 13-и граничен отряд – Любимец – под. (10330) 56590
1432 1 9 1951 – 1954 14-и граничен отряд
1433 2 149 1946 – 1963 15-и граничен отряд – Русе – под. 10350
1434 13 288 1945 – 1997 16-и граничен отряд – Гоце Делчев – под. (10360) 56570
1435 10 86 1964 – 1994 1-ви отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – под. (30750) 26880
1436 14 195 1962 – 1997 18-и граничен отряд – Ивайловград – под. (10380) 56320
1437 10 145 1952 – 1997 Сержантска школа за инструктори на служебни кучета – под. (10400) 56330
1438 2 38 1952 – 1963 Учебен свързочен батальон – Никопол – под. 10390
1439 2 83 1950 – 1956 Народно военно гранично училище Народно военно гранично училище
1440 2 44 1947 – 1957 Гранична школа за сержантски състав „Х. Димитър“
1441 1 1 1958 – 1960 31-ва неподвижна система ОСП – под. 95250
1442 5 11 1955 – 1986 Склад за свързочно и ЗОС имущество – под. (95240) 22850
1443 5 103 1949 – 1996 Военно-почивен дом – Боровец
1444 8 68 1958 – 1990 РЛС „Перископ“ – Мичурин – под. 20120
1445 1 10 1958 – 1963 130 мм батарея „Каваклар“ – под. 20370
1445а 1 7 1960 – 1963 130 мм батарея – Балчик – под. 20380
1445б 10 62 1958 – 1990 Складове за артилерийско минно-торпедно въоръжение и боеприпаси – под. (20720) 18360
1445в 9 51 1960 – 1990 18-и дивизион охрана на рейда – Варна – под. (20550) 28580
1445г 1 6 1959 – 1963 28-и ОДПРГ
1445д 11 57 1956 – 1990 6-и дивизион РТЩ – Атия – под. (20630) 18360
1445е 7 44 1958 – 1980 Снабдителен пункт – Созопол – под. (20530) 26820
1445ж 1 6 1961 – 1963 130 мм батарея – Созопол – под. 20390
1445з 1 13 1962 – 1963 1-ви отделен смесен батальон – Варна
1445к 1 1 1944 Въздушна ескадра
1445л 1 1 1944 Въздушен разузнавателен полк
1445у 1 13 1951 – 1956 Военен съд при МВР
1446 4 156 1941 – 1964 Военна полицейска дружина при Главното командване ДВ – под. 80990
1447 3 302 1879 – 1954 Лейбгвардейски конен полк – под. 80010 Лейбгвардейски конен полк
1448 3 67 1951 – 1958 75-и реактивен артилерийски полк – под. 80390
1449 3 185 1941 – 1961 Общовойскови моторен артилерийски полк – под. 80940
1449а 1 40 1915 – 1918 Минохвъргачна дружина
1450 3 145 1947 – 1961 57-и минохвъргачен полк – под. 80840
1451 1 1 1917 – 1918 Моравски огнестрелен парк
1452 20 183 1919 – 1988 2-ри армейски огнестрелен склад – под. (80540/22680
1453 19 150 1919 – 1988 Шуменско огнестрелно отделение – под. (80440) 22720
1454 19 217 1951 – 1995 260-и артилерийски склад Стражица – под. (80680) 28130
1455 1 6 1915 – 1922 Отделение от 1-ви главен армейски огнестрелен склад
1456 18 484 1910 – 1994 Софийски огнестрелен склад (ВРЗ „Цар Самуил“) – Костенец
1456а 1 2 1915 – 1918 2-ри главен огнестрелен склад
1457 1 8 1912 – 1915 Търновско огнестрелно отделение
1458 1 2 1912 – 1913 1-ви междинен огнестрелен склад
1459 2 6 1912 – 1913 2-ри междинен огнестрелен склад
1460 2 8 1912 – 1919 4-ти междинен огнестрелен склад
1461 2 5 1915 – 1918 5-и междинен огнестрелен склад
1462 2 18 1912 – 1918 1-ви разходен огнестрелен склад
1463 2 19 1912 – 1918 2-ри разходен огнестрелен склад
1464 2 11 1912 – 1918 3-ти разходен огнестрелен склад
1465 2 14 1912 – 1943 4-ти разходен огнестрелен склад
1466 2 5 1912 – 1941 5-и разходен огнестрелен склад
1467 24 182 1955 – 1994 313-и артилерийски склад – Ловеч – под. (80110) 24480
1468 2 55 1953 – 1961 Отделение от 147-а артилерийска база – под. 80740, 80170
1469 2 14 1912 – 1944 6-и разходен огнестрелен склад
1470 2 12 1912 – 1918 7-и разходен огнестрелен склад
1471 2 9 1915 – 1918 8-и разходен огнестрелен склад
1472 2 8 1912 – 1918 9-и разходен огнестрелен склад
1473 3 19 1912 – 1918 10-и разходен огнестрелен склад
1474 2 6 1915 – 1919 11-и разходен огнестрелен склад
1475 1 9 1915 – 1918 12-и разходен огнестрелен склад
1476 2 9 1912 – 1918 1-ви базисен огнестрелен склад
1477 2 13 1912 – 1918 2-ри базисен огнестрелен склад
1478 2 8 1912 – 1918 3-ти базисен огнестрелен склад
1479 2 5 1915 – 1919 4-ти базисен огнестрелен склад
1479а 1 1 1915 5-и базисен огнестрелен склад
1481 2 3 1915 – 1918 6-и базисен огнестрелен склад
1481а 1 1 1912 – 1913 Базисен артилерийски склад за Родопския отряд
1482 10 224 1940 – 1988 4-то огнестрелно отделение – под. (80340) 26690
1483 13 430 1942 – 1994 5-то огнестрелно отделение – под. (80740) 22060
1485 3 119 1951 – 1961 64-ти изтребителен противотанков полк – под. 80140
1486 3 86 1951 – 1958 92-ри изтребителен противотанков полк – под. 80290
1487 2 16 1960 – 1963 Учебен ремонтен танков батальон (РГК) – под. 90210
1488 6 62 1909 – 1921 Телеграфна дружина
1489 3 16 1941 – 1945 Свързочна дружина при Главното командване
1490 1 97 1922 – 1946 Телеграфо-пощенско училище Висше училище по телекомуникации и пощи
1491 18 476 1930 – 1994 Свързочен полк – Горна Малина – под. (80960) 28860
1492 5 28 1912 – 1918 Телеграфен парк
1492б 1 2 1913 Военна телефонна централа – Пашмаклъ
1492в 1 1 1920 Телеграфо-пощенска станция – Дълбок дол
1493 1 3 1918 – 1919 Телеграфна бригада
1494 1 10 1915 – 1918 Пощенска група
1496 2 46 1951 – 1955 28-и линеен строителен свързочен батальон – под. 80560
1497 3 8 1954 – 1956 177-и отделен свързочен батальон при ПВ – под. 80400
1498 1 8 1957 – 1960 49-а отделна рота, Спецназ – под. 85160, 95290
1499 1 2 1957 – 1960 5-а отделна радиотелеграфна рота (ВВС) – под. 95390
1500 2 20 1961 – 1963 12-и радио батальон (РГК) – Ботевград – под. 85460
1501 15 228 1949 – 1994 109-а ремонтно-свързочна база – РГК (ВРЗ „Цар Калоян“) – Разград – под. 80660
1502 1 3 1917 – 1918 Моравски областен инженерен полк
1503 26 388 1895 – 1988 Понтонно отделение - под.80750 / 26410
1503а 1 1 1944 – 1945 Общовойскова инженерно-щурмова дружина
1504 19 185 1950 – 1988 59-и химически батальон – Горна Оряховица – под. (80980) 22790
1505 2 12 1954 – 1958 Общовойскови питомник за кучета – под. 80100
1505а 2 64 1950 – 1958 61-ви инженерен полк – Чирпан – под. 80850
1506 28 497 1915 – 1993 Централна военна картографска база – под. (80920) 24430
1507 3 109 1949 – 1961 Общовойскови инженерен полк – под. 80950
1508 1 25 1957 – 1960 35-и инженерен технически батальон – под. 85140
1508а 2 82 1951 – 1958 74-ти инженерно-щурмови батальон – под. 80350
1509 8 121 1952 – 1991 Главен инженерен склад (80650, 80250) 22620
1510 5 38 1954 – 1977 125-и минновзривен склад – под. (80620) 24540
1511 2 32 1955 – 1960 131-ви отделен пътен батальон РГК – под. 90860
1512 1 8 1960 1-ви строителен батальон – Шумен – под. 90330
1512а 2 2 1895 – 1915 Сборен пионерен лагер
1513 17 115 1954 – 1996 Инженерен склад – Светлен – под. (80520) 24540
1514 2 28 1951 – 1963 216-а отделна ремонтна база за леки автомобили (РГК) – София – под. 80670
1515 2 29 1961 – 1963 Отделен строителен батальон – под. 85530
1515а 2 1 1912 – 1918 Прожекторна дружина
1516 2 106 1900 – 1959 Ветеринарно фелдшерско училище – под. 85370
1517 27 2923 1914 – 1996 Военна академия
1518 1 208 1915 – 1950 Пехотна стрелкова школа Пехотна школа
1518а 3 157 1950 – 1955 Народно военно тилово училище – под. 85420 Народно военно тилово училище
1519 2 90 1952 – 1959 Висша стрелкова тактическа школа (Вистрел) – под. 85400 Висша стрелкова тактическа школа
1520 31 1862 1901 – 1998 НШЗО „Христо Ботев“ – под. 14460
1521 34 2450 1878 – 1999 Народно военно училище „Васил Левски“ Национален военен университет
1522 1 11 1950 – 1954 Народно военно училище за преводачи – под. 85720
1523 3 121 1949 – 1954 Народно военно свързочно училище – под. 85220 Народно военно свързочно училище
1524 5 274 1950 – 1963 Народно военно инженерно-свързочно училище Висше народно военно инженерно-свързочно училище
1525 3 163 1930 – 1954 Народно военно инженерно училище – под. 85810 Народно военно инженерно училище
1526 2 103 1947 – 1955 Народно военно химическо училище – под. 80980 Народно военно химическо училище
1527 2 74 1950 – 1955 Народно военно танково училище – под. 85710 Народно военно танково училище
1528 5 158 1888 – 1961 Общовойскова медицинска школа – под. 8180, 85040 Школа за младши тилови специалисти
1528а 1 1 1883 Софийско военно фелдшерско медицинско училище
1529 29 2053 1917 – 1995 Народно военно артилерийско училище „Г. Димитров“ – Шумен [[Артилерийска школа

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“]]

1530 3 163 1899 – 1953 Народно военно кавалерийско училище „Георги Бенковски“ – под. 85320 Кавалерийска школа
1531 1 5 1916 – 1918 Школа за пехотни подофицери – Одрин
1532 1 10 1917 – 1918 Школа за пехотни подофицери – Ниш
1533 28 1126 1945 – 1994 Народно военно въздушно училище „Георги Бенковски“ Народно военновъздушно училище
1533а 1 7 1916 – 1919 Аеропланно училище при Въздухоплавателната дружина
1534 2 90 1945 – 1955 Военно въздушно училище за щурмани и свързочници – под. 25950 Военно въздушно училище за щурмани и свързочници
1535 3 457 1923 – 1960 Народно военно въздушно техническо училище „В. Коларов“ – под. 25970 Народно военно въздушно техническо училище
1536 5 60 1980 – 1998 Школа за подготовка на транспортно-тилови специалисти – Русе – под. 42440
1537 3 57 1951 – 1955 Народно Нахимовско училище – Варна – под. 20290 Народно Нахимовско училище
1538 3 183 1951 – 1955 Народно Суворовско училище – София Народно Суворовско училище
1539 2 177 1948 – 1957 Висша офицерска артилерийска школа – Самоков – под. 85310
1540 2 56 1949 – 1956 Военна школа за авиомеханици – под. 25500
1541 4 96 1938 – 1960 Народно военно медицинско училище – под. 85520
1542 2 40 1959 – 1962 Артилерийска школа при ПВО – под. 25660
1543 2 32 1953 – 1960 Школа за младши специалисти (РТС) – под. 90110
1544 1 Учебна жандармерийска дружина
1544а 4 63 1957 – 1975 86-а парашутно-разузнавателна база – под. 85070
1545 2 4 1916 – 1918 Драмска областна военна инспекция
1546 3 91 1915 – 1919 Македонска военноинспекционна област
1547 3 22 1915 – 1918 Планинска дружина при Моравската военноинспекционна област
1548 3 202 1914 – 1919 Моравска военноинспекционна област
1549 3 12 1917 – 1918 2-ри полкови окупационен район на Моравската военноинспекционна област
1550 3 10 1917 – 1918 3-ти полкови окупационен район на Моравската военноинспекционна област
1551 3 3 1917 – 1918 4-ти полкови окупационен район при Моравската военноинспекционна област
1552 3 16 1917 – 1918 1-ви полкови окупационен район при Моравската военноинспекционна област
1553 1 2 1915 – 1918 Петричка (Рупелска) етапна инспекция
1554 1 1 1918 Щипска етапна инспекция
1555 1 1 1912 Главен етап – Пловдив
1556 1 1 1916 – 1917 Етапна инспекция при Главно тилово управление
1557 1 2 1918 4-та военна инспекция
1557а 3 8 1944 – 1946 4-та етапна инспекция
1558 1 1 1917 – 1918 Баташко етапно комендантство
1558а 1 1 1912 – 1913 Върбишко етапно комендантство
1559 2 2 1917 – 1918 Горноджумайско етапно комендантство
1560 1 1 1912 – 1913 Габровско етапно комендантско управление
1561 1 1 1917 – 1919 Етапно комендантство – Гюешево
1562 1 1 1917 – 1918 Етапно комендантство – Доспат
1563 1 1 1916 – 1917 Етапно комендантство – Добрич
1564 1 1 1917 – 1918 Етапно комендантство – Куманово
1565 1 4 1915 – 1919 Етапно комендантство – Кюстендил
1565а 1 1 1912 – 1913 Етапно комендантство – Мокрен
1566 1 1 1912 – 1913 Етапно комендантство – Котел
1567 14 71 1971 – 1990 Пункт за управление при разузнавателно управление КСВ – (90480) 24620
1568 1 1 1917 – 1918 Етапно комендантство – Кара Омер
1569 1 1 1912 – 1913 Етапно комендантство – Казъл агач
1570 1 3 1913 – 1917 Етапно комендантство – Кадин мост
1571 1 1 1917 – 1918 Етапно комендантство – Крушово
1572 1 1 1917 – 1918 Етапно комендантство – Кочани
1573 1 1 1916 – 1917 Етапно комендантство – гара Крупник
1574 5 9 1968 – 1988 Разчетно-аналитична станция – под. (85570) 24610
1575 1 1 1912 – 1913 Етапно комендантство – Мустафа паша
1576 1 1 1918 Етапно комендантство – Ниш
1577 1 1 1917 – 1918 Етапно комендантство – Неврокоп
1578 12 25 1971 – 1988 213-ти подвижен склад (ГСМ) – под. (10500) 28720
1579 1 1 1912 – 1913 Етапно комендантство – Пещера
1580 1 1 1916 – 1918 Етапно комендантство – Пирот
1581 2 4 1916 – 1918 Етапно комендантство – Радомир
1581а 1 2 1915 – 1918 Етапно комендантство – Сали ага
1582 1 1 1918 – 1919 Етапно комендантство – София
1583 1 1 1916 – 1917 Етапно комендантство – Страцин
1584 2 2 1913 – 1918 Етапно комендантство – Струмица
1584а 1 1 1913 – 1918 Етапно комендантство – Татаркьой
1585 1 2 1913 Етапно комендантство – Скеча
1586 1 5 1916 – 1918 Етапно комендантство – Скопие
1587 1 1 1916 Етапно комендантство – Тетово
1587а 1 1 1912 – 1913 Етапно комендантство – Търново Сеймен
1588 1 1 1912 Етапно комендантство – Твърдица
1589 1 1 1918 Етапно комендантство – Фере
1590 1 1 1913 Етапно комендантство – Фердинанд
1591 2 3 1916 – 1918 Етапно комендантство – Царево село
1591а 1 1 1912 – 1913 Етапно комендантство – гара Черкезово
1592 1 3 1915 – 1918 Междинен етапен пункт
1593 13 40 1971 – 1988 216-и подвижен склад за ГСМ – под. (10520) 28740, 36720
1594 1 1 1941 – 1945 Военно комендантство – Мездра
1594а 1 3 1942 – 1945 Жп комендантство – гара Русе
1595 1 1 1942 – 1945 Военно жп комендантство – Плевен
1596 1 1 1943 – 1945 Жп комендантство – Пирот
1597 1 2 1943 – 1945 Жп комендантство – Раковски и Момчилград
1598 1 6 1925 – 1942 Орханийски гарнизон
1599 1 1 1918 Балчишко комендантство
1600 2 8 1913 – 1957 Бургаски гарнизон
1601 1 2 1933 – 1944 Брезнишки гарнизон
1602 3 40 1910 – 1940 Белоградчишки гарнизон
1603 2 2 1912 – 1913 Бабаескийски гарнизон
1604 2 26 1924 – 1949 Варненски гарнизон
1605 1 1 1913 Комендантско управление – Виза
1605а 2 18 1885 – 1927 Видински гарнизон
1606 1 5 1939 – 1945 Врачански гарнизон
1607 1 1 1916 – 1918 Велешки гарнизон и комендантство
1608 1 3 1915 – 1918 Гарнизон и комендантство – Враня
1608а 1 1 1946 Габровски гарнизон
1609 1 3 1915 – 1918 Гигенски гарнизон
1610 1 4 1912 – 1919 Гюмюрджински военен отдел и гарнизон
1611 1 1 1912 – 1913 Горноджумайско комендантство
1611а 1 1 1912 – 1913 Комендантство – гара Димотика
1612 1 2 1917 – 1918 Добрички гарнизон
1613 1 1 1941 – 1943 Драмски гарнизон
1614 1 1 1942 Крушевацки гарнизон
1615 1 3 1915 – 1944 Ксантийски гарнизон
1616 1 7 1900 – 1940 Кюстендилски гарнизон
1617 1 2 1951 – 1953 Карловски гарнизон
1618 1 1 1916 Кладовско комендантство
1619 1 1 1916 – 1917 Кюприйско комендантство
1620 1 1 1945 – 1946 Крумовградски гарнизон
1620а 2 3 1912 – 1913 Кочанско комендантство
1621 2 5 1912 – 1913 Лозенградски гарнизон
1622 2 6 1915 – 1923 Ломски гарнизон
1623 1 3 1927 – 1943 Ловчански гарнизон
1624 1 1 1917 – 1918 Гарнизон – Лясковац на Морава
1625 1 1 1912 – 1913 Мокренски гарнизон
1625а 1 1 1918 Меджидийско градско комендантство
1625б 1 1 1885 Пещерско комендантско управление
1626 1 13 1915 – 1944 Нишки гарнизон
1626а 1 3 1916 – 1918 Неготински гарнизон и комендантство
1627 1 9 1929 – 1943 Оряховски гарнизон
1628 1 12 1925 – 1947 Пазарджишки гарнизон
1628а 1 1 1885 Пиротски гарнизон
1628б 1 1 1916 Пожаревски гарнизон
1629 2 16 1902 – 1928 Плевенски гарнизон
1630 2 66 1880 – 1961 Пловдивски гарнизон и комендантство
1631 1 1 1918 Прищенски гарнизон
1632 2 2 1885 – 1917 Пиротско военно комендантство и гарнизон
1633 2 102 1879 – 1960 Русенски гарнизон
1634 1 7 1916 – 1955 Силистренски гарнизон
1635 1 2 1932 – 1954 Свищовски гарнизон
1636 1 18 1899 – 1916 Сливенски гарнизон
1637 1 1 1916 – 1917 Сомовитски гарнизон
1638 19 389 1900 – 1993 Софийски гарнизон и комендантство
1638а 1 2 1913 Струмишки гарнизон и комендантство
1639 2 6 1915 – 1941 Скопски гарнизон и комендантство
1640 1 2 1916 – 1943 Серски гарнизон и комендантство
1641 1 23 1892 – 1928 Великотърновски гарнизон
1642 1 10 1916 – 1946 Хасковски гарнизон
1643 1 1 1912 – 1913 Гарнизон и комендантство – Чорлу
1643а 1 5 1918 Софийска крепост
1644 4 8 1888 – 1946 Гарнизон и комендантство – Шумен
1645 2 2 1912 – 1915 Гарнизон и комендантство – Дедеагач
1646 1 1 1912 – 1913 Гарнизон и комендантство – Лозенград
1647 2 44 1912 – 1913 Македонско военно губернаторство
1647а 1 2 1912 – 1913 Тракийско военно губернаторство
1647б 1 11 1885 – 1886 Трънско военно комендантство
1647в 1 12 1886 Царибродско комендантство
1647г 1 1 1885 – 1886 Ямболско комендантство
1648 2 36 1912 – 1913 Гарнизон и комендантство – Одрин
1649 8 21 1952 – 1992 ДНА – Хасково
1650 12 46 1952 – 1992 ДНА – Пловдив
1651 3 121 1923 – 1987 Централен дом на народната армия – София
1652 1 2 1948 – 1954 ДНА – Кюстендил
1652а 7 40 1948 – 1985 ДНА – Шумен
1652б 5 12 1953 – 1974 ДНА – Казанлък
1652в 5 15 1938 – 1977 ДНА – Стара Загора
1652г 1 1 1961 – 1965 ДНА – Пазарджик
1653 6 550 1889 – 1960 Жп полк – под. 80880, 80500
1654 1 185 1941 – 1946 Железопътни войски при БДЖ
1655 12 43 1971 – 1994 222-ри подвижен склад за ГСМ – под. (10510) 28780
1656 12 37 1970 – 1988 242-ри склад за ГСМ – под. (85540) 28930
1657 12 40 1971 – 1991 244-ти подвижен склад за ГСМ – под. (10530) 28940
1658 15 96 1967 – 1988 Общоармейска база за учебно-материална техника – под. (95440) 22640
1659 3 1971 – 1992 Военно представителство – Плевен – под. 44610
1660 1 20 1963 – 1984 Окръжен щаб на гражданска отбрана – Разград
1661 4 1969 – 1992 Военно представителство към МК „Дунарит“ – Русе – под. 44440
1662 1 20 1963 – 1984 Окръжен щаб на гражданска отбрана – Хасково
1663 2 1971 – 1989 Военно представителство при МЗ „Иван Йонков“ – Трявна – под. 46790
1664 1 7 1968 – 1980 126-а лаборатория за анализ на ГСМ – под. 26560
1665 3 48 1975 – 1991 Военен научноизследователски институт на тила на БНА – под. 26960
1666 1 14 1984 – 1986 11-и отделен строителен батальон за изграждане на многофункционална сграда на МНО – София – под. 42010, 36800
1667 1 46 1977 – 1986 Отряд за високо строителство за изграждането на ВВМ институт – София – под. (95540) 36580
1668 1 10 1943 – 1945 Военна жп полицейска дружина
1669 9 44 1972 – 1988 Армейско физкултурно дружество „Тракия“ – под. 18090
1670 2 1973 – 1992 Военно представителство по радиоелектроника – София – под. 44860
1671 7 1954 – 1995 Техническа база за извършване среден ремонт на радиолокационна техника (ВРЗ „Вл. Заимов“) – Божурище – под. 90900, 90630
1672 1 1 1944 – 1945 1-ва жп охранителна дружина
1673 1 4 1943 – 1945 3-та охранителна жп дружина
1675 1 9 1943 – 1945 9-а пехотна дружина по охрана на железопътни и обикновени пътища
1676 1 7 1943 – 1945 10-а жп охранителна дружина
1677 1 1 1944 15-а жп охранителна дружина
1678 1 26 1943 – 1944 1/16-а жп охранителна дружина
1679 1 1944 – 1945 Общовойскова моторна работилница
1679а 1 7 1940 – 1951 Интендантска работилница при Главно интендантство – Панагюрище
1679б 1 11 1943 – 1951 Интендантска работилница при Главно интендантство – Калофер
1680 1 1917 – 1918 Подвижна етапна работилница при Главното интендантство и Главно тилово управление
1680а 1 1937 – 1950 Консервна работилница при Главното интендантство
1681 1 1936 – 1945 Инженерен отдел към Държавна военна фабрика
1681а 1 9 1916 – 1948 Общовойскова потребителна кооперация
1682 3 1888 – 1948 Софийски артилерийски склад
1682а 1 1880 – 1889 Русенски артилерийски арсенал
1682б 1 2 1879 – 1880 Разградски артилерийски склад
1682в 1 1 1879 – 1880 Плевенски артилерийски склад
1683 2 29 1918 – 1961 Автомобилна дружина – под. 80970
1684 1 31 1948 – 1955 Общовойскова експлоатационна авторота
1685 2 18 1915 – 1918 Автомобилен парк при Щаба на Действащата армия
1685а 3 34 1915 – 1918 Автомобилен транспорт при Главното тилово управление
1686 1 9 1944 – 1947 Автомобилна дружина при Главното командване на ДВ
1687 1 2 1916 Транспортно депо – Банско
1688 1 1 1915 – 1916 Общоармейско спомагателно транспортно депо
1689 1 3 1915 – 1917 Транспортно депо – гара Белово
1690 1 1 1915 Транспортно депо – Видин
1691 1 3 1915 – 1917 Транспортно депо – Гюешево
1692 1 1 1915 – 1917 Транспортно депо – Горна Джумая
1693 1 4 1916 – 1919 Транспортно депо – Добрич
1694 1 4 1915 – 1917 Транспортно депо – Кюстендил
1695 1 2 1916 – 1918 Транспортно депо – Прилеп
1696 1 3 1913 – 1916 Транспортно депо – Радомир
1697 1 2 1916 – 1918 Транспортно депо – Разград – Силистра
1698 1 11 1915 – 1918 Транспортно депо – Самоков
1699 1 1 1913 Транспортно депо – София
1700 1 1 1913 Транспортно депо – Фердинанд
1701 1 3 1916 – 1920 Транспортно депо – Ямбол
1702 1 1 1945 Главен бензинов склад – Ихтиман
1703 11 41 1948 – 1987 Главен бензинов склад – Сливен – под. (85230) 38830
1704 6 77 1954 – 1985 226-и склад за ГСМ – РГК – под. (85260) 24800
1705 3 17 1948 – 1990 Бензинов склад – гара Ресен – под. (85270) 28590
1706 1 4 1918 Околийско интендантство – Алексинац
1707 1 3 1917 – 1918 Околийско интендантство – Бабушница
1708 1 2 1918 Околийско интендантство-Гълъбец
1709 1 3 1918 Околийско интендантство – Бърза паланка
1710 1 1 1918 Околийско интендантство – Болевац
1711 1 6 1916 – 1922 Околийско интендантство – Бяла Паланка
1712 1 3 1917 – 1918 Околийско интендантство – Велико Градище
1713 1 2 1918 Околийско интендантство – Варна
1714 1 1 1918 Околийско интендантство – Владишки хан
1715 1 2 1918 Околийско интендантство – Власотинца
1716 1 1 1917 – 1921 Интендантство – Габрово
1717 1 2 1917 – 1918 Етапно интендантство – гара Горна Оряховица
1718 1 4 1917 – 1918 Околийско интендантство – Долно Миланово
1719 1 2 1918 Околийско интендантство – Дервент
1720 1 2 1918 Околийско интендантство – Деспотово
1720а 1 2 1917 – 1918 Етапно интендантство при 7 пехотна дивизия – Мелник
1720б 1 1 1917 – 1918 Етапно интендантство при 6-а армия
1721 1 2 1918 Околийско интендантство – Жагубица
1722 1 2 1918 Околийско интендантство – Жабаре
1723 1 3 1918 Околийско интендантство – Зайчар
1724 1 3 1918 Околийско интендантство – Кралево село
1725 1 1 1918 Околийско интендантство – Куршумлии
1726 1 4 1918 Околийско интендантство – Княжевац
1727 1 2 1918 Околийско интендантство – Кладово
1728 1 2 1917 – 1918 Околийско интендантство – Кучево
1729 1 3 1918 Околийско интендантство – Кюприя
1729а 1 1 1918 Армейско етапно интендантство – Криворешка Паланка
1730 1 1 1918 Околийско интендантство – Лебане
1731 1 1 1918 Околийско интендантство – Лесковац на Морава
1732 1 2 1917 – 1918 Продоволствен транспорт при Моравската военноинспекционна област
1734 1 4 1918 Околийско интендантство – Неготин
1735 1 3 1917 – 1918 Околийско интендантство – Ниш
1736 1 1 1918 Околийско интендантство – Свиленград
1737 1 2 1918 Околийско интендантство – Пожарево
1738 1 3 1918 Околийско интендантство – Пирот
1739 1 2 1917 – 1918 Околийско интендантство – Петрово
1740 1 3 1918 Околийско интендантство – Парачин
1741 1 3 1918 Околийско интендантство – Парчилово
1742 1 4 1918 Околийско интендантство – Прокупле
1743 1 3 1918 Околийско интендантство – Ръжан
1744 1 2 1918 Околийско интендантство – Сокол Баня
1745 1 2 1918 Околийско интендантство – Сагаш
1746 1 2 1918 Околийско интендантство – Сурдулица
1747 1 1 1944 – 1945 1-ви български вещеви склад с работилница
1748 1 3 1915 – 1918 Главен интендантски магазин на 7-а рилска дивизия
1748а 1 2 1912 – 1914 Софийски главен военен реквизиционен склад
1749 4 1977 – 1991 Военно представителство към Комбината за трактори – Карлово
1750 1 12 1941 – 1942 1-ви армейски главен интендантски склад
1751 1 16 1941 – 1945 2-ри армейски главен интендантски склад
1752 2 16 1940 – 1946 3-ти армейски главен интендантски склад
1753 2 17 1941 – 1945 4-ти армейски главен интендантски склад
1754 1 6 1941 – 1945 5-и армейски главен интендантски склад
1755 1 3 1942 – 1944 6-и армейски главен интендантски склад
1756 1 4 1941 – 1942 7-и армейски главен интендантски склад
1757 2 8 1941 – 1945 8-и армейски главен интендантски склад
1758 2 7 1943 – 1945 9-и армейски главен интендантски склад
1759 2 8 1942 – 1945 10-и армейски главен интендантски склад
1760 1 5 1942 – 1945 11-и армейски главен интендантски склад
1761 1 2 1944 – 1945 12-и армейски главен интендантски склад
1762 3 15 1970 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Шумен
1763 2 23 1964 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Варна
1764 2 20 1962 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Плевен
1765 2 19 1959 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Михайловград
1766 1 11 1963 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Кърджали
1767 2 19 1964 – 1984 Окръжен щаб на. Гражданска отбрана – Пазарджик
1768 1 32 1962 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Смолян
1769 1 31 1963 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Враца
1770 1 19 1963 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Видин
1771 1 17 1963 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Търговище
1772 2 11 1969 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – София
1773 2 50 1954 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Велико Търново
1774 4 1969 – 2000 Районно военно представителство – Червен бряг – под. 44490
1775 1 4 1944 – 1946 13-и армейски хранителен склад
1776 1 12 1951 – 1981 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Пловдив
1777 3 28 1963 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Ямбол
1778 1 1 1944 24-ти армейски хранителен склад
1778а 1 1 1944 31-ви армейски хранителен склад
1779 1 1 1941 – 1942 2/4-ти армейски междинен интендантски склад
1780 1 2 1941 1/5-и армейски междинен интендантски склад
1781 1 1 1941 1/6-и армейски междинен интендантски склад
1782 1 22 1958 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Ловеч
1783 1 3 1941 1/7-и армейски междинен интендантски склад
1784 2 4 1915 – 1918 Междинен интендантски магазин при 2-ра дивизия
1784а 1 3 1917 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 1-ва пехотна дивизия
1784б 1 1 1915 – 1918 Междинен интендантски етапен магазин при 1-ва пехотна дивизия
1785 1 1 1941 1/10-и армейски междинен интендантски склад
1786 2 7 1915 – 1918 Междинен интендантски магазин при 3-та дивизия
1787 2 5 1915 – 1918 Междинен интендантски магазин при 4-та дивизия
1787а 1 1 1915 – 1917 Междинен интендантски магазин при 5-а дивизия
1787б 1 1 1915 – 1917 Междинен интендантски магазин при 6-а пехотна дивизия
1788 1 2 1915 – 1924 Междинен интендантски магазин при 7-а дивизия
1789 3 8 1915 – 1918 Междинен интендантски магазин при 8-а дивизия
1789а 1 1 1915 – 1918 Междинен интендантски магазин при 10-а пехотна дивизия
1789б 1 2 1915 – 1917 Междинен интендантски магазин при 9-а дивизия
1790 2 4 1915 – 1918 Междинен интендантски магазин при 11-а дивизия
1791 1 4 1916 – 1919 Междинен интендантски магазин при 12-а дивизия
1792 2 2 1917 – 1919 Междинен интендантски магазин при Сборната дивизия
1792а 1 1 1912 – 1913 Междинен магазин – с. Върбица
1793 1 2 1943 – 1945 2-ри корпусен разходен интендантски склад
1794 2 3 1913 – 1945 1-ви армейски разходен интендантски склад
1795 1 3 1941 – 1945 2/2-ри армейски разходен интендантски склад
1796 1 1 1912 – 1945 Разходен магазин на 3-та армия
1797 2 10 1942 – 1945 4-ти армейски разходен интендантски склад
1798 2 11 1913 – 1945 5-и армейски разходен интендантски склад
1799 2 9 1941 – 1945 6-и армейски разходен интендантски склад
1800 1 8 1941 – 1944 7-и армейски разходен интендантски склад
1801 1 6 1941 – 1945 8-и армейски разходен интендантски склад
1802 1 4 1942 – 1945 9-и армейски разходен интендантски склад
1803 2 5 1941 – 1945 10-и армейски разходен интендантски склад
1804 1 2 1941 – 1945 11-и армейски разходен интендантски склад
1805 1 3 1944 – 1945 15-и армейски разходен интендантски склад
1805а 1 1 1944 19-и армейски хранителен склад
1806 1 5 1941 – 1945 12-и армейски разходен интендантски склад
1807 2 3 1942 – 1945 20-и армейски разходен интендантски склад
1808 1 7 1941 – 1945 21-ви армейски разходен интендантски склад
1809 2 5 1941 – 1944 22-ри армейски разходен интендантски склад
1810 1 2 1943 – 1944 23-ти армейски разходен интендантски склад
1810а 2 2 1942 – 1945 25-и армейски разходен интендантски склад
1811 2 4 1943 – 1944 26-и армейски разходен интендантски склад
1812 1 6 1942 – 1945 29-и армейски разходен интендантски склад
1813 1 8 1942 – 1944 30-и армейски разходен интендантски склад
1814 2 11 1915 – 1919 Общ базисен армейски магазин
1815 1 6 1918 – 1921 Общ базисен магазин при дирекция СГОП
1815а 1 2 1915 – 1917 Главен етапен интендантски магазин при 3-та пехотна дивизия
1815б 1 2 1916 – 1917 Главен етапен интендантски магазин при 5-а пехотна дивизия
1816 1 1 1912 – 1914 Продоволствен магазин – Бургас
1817 1 1 1912 – 1913 Базисен продоволствен магазин – Попово
1818 1 3 1918 Армейско етапно интендантство – Бояново
1819 1 32 1915 – 1921 Резервен интендантски магазин – Варна
1820 1 20 1915 – 1921 Резервен интендантски магазин – Видин
1821 1 19 1912 – 1921 Резервен интендантски магазин – Враца
1822 1 1 1915 Разходен магазин на ІІІ-та дивизия
1823 1 3 1915 – 1917 Разходен магазин при Видински укрепен пункт
1824 1 1 1912 Етапно-продоволствен склад – Габрово
1825 1 15 1916 – 1920 Резервен интендантски магазин – Гюмюрджина
1826 1 19 1915 – 1921 Резервен интендантски магазин – Лом и Горна Джумая
1827 1 22 1915 – 1921 Резервен интендантски магазин – Горна Оряховица
1828 1 14 1913 – 1919 Резервен интендантски магазин – Добрич
1829 1 11 1962 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Кюстендил
1830 2 57 1963 – 2000 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Русе
1831 1 7 1916 – 1918 Резервен интендантски магазин – Зайчар
1832 1 1 1912 Разходен магазин – Козъл агач
1833 1 28 1912 – 1921 Резервен интендантски магазин – Кюстендил
1834 1 1 1912 – 1913 Продоволствен междинен магазин – Котел
1835 1 58 1951 – 1984 Столичен щаб на Гражданска отбрана
1836 1 4 1917 – 1919 Резервен интендантски магазин – Кюприя – Ниш
1837 1 2 1917 – 1918 Етапно интендантство – Каспичан
1838 1 2 1912 – 1913 Разходен магазин при 3-та армия – Лозенград
1839 1 36 1964 – 1985 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Толбухин
1840 1 1 1913 Продоволствен магазин – Лом
1840а 1 1 1913 Продоволствен магазин – гара Павлово
1841 1 1 1912 – 1913 Разходен магазин при 2-ра армия
1842 1 3 1912 – 1913 Етапно-продоволствен склад – с. Мокрен
1843 3 4 1916 – 1918 Етапно интендантство – гара Мездра
1844 1 1 1917 – 1918 Етапно интендантство – Ново село (Македония)
1845 1 11 1917 – 1919 Резервен интендантски магазин – Ниш – Силистра
1845а 1 3 1916 – 1918 Разходен интендантски магазини при Македонската военноинспекционна област
1845б 1 4 1916 – 1918 Разходен интендантски магазин при Моравската военноинспекционна област
1846 1 1 1912 – 1913 Междинен магазин – Нова Загора
1847 1 2 1913 – 1918 Резервен интендантски магазин – Одрин
1848 1 1 1917 – 1918 Етапно интендантство – Одрин
1848а 1 1 1912 – 1913 Базисен магазин – Осман Пазар
1849 1 22 1912 – 1921 Резервен интендантски магазин – Пловдив
1850 1 22 1963 – 1981 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Стара Загора
1851 2 34 1912 – 1921 Резервен интендантски магазин – Плевен
1852 1 3 1917 – 1918 Резервен интендантски магазин – Пожарево
1853 1 1 1913 Базисен магазин при 4-та армия
1854 1 1 1912 Разходен магазин – гара Раднево
1855 1 1 1912 Разходен магазин – гара Каяджик (Раковски)
1856 3 19 1915 – 1921 Резервен интендантски магазин – Русе
1857 1 1 1912 – 1913 Разходен магазин – Радомир
1858 1 1 1916 – 1917 Етапна инспекция – Стралджа
1858а 1 1 1912 – 1913 Разходен магазин – Стралджа
1859 1 3 1912 – 1914 Междинен магазин – Стara Загора
1860 1 14 1915 – 1921 Резервен интендантски магазин – Стara Загора
1861 1 7 1917 – 1919 Резервен интендантски магазин – Скопие
1862 1 16 1915 – 1926 Резервен интендантски магазин – София
1863 1 1 1912 – 1913 Базисен продоволствен магазин – Търново
1864 1 1 1912 – 1913 Разходен магазин – Търново Сеймен
1865 1 33 1963 – 1982 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Силистра
1866 1 2 1912 – 1916 Резервен интендантски магазин – Хасково
1867 2 16 1959 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Сливен
1868 1 25 1915 – 1926 Резервен интендантски магазин – Шумен
1869 1 1 1912 – 1914 Разходен магазин – Ямбол
1870 1 21 1915 – 1921 Резервен интендантски магазин – Ямбол
1871 17 126 1952 – 1994 4-ти централен обозновещеви склад – Бутово – под. (90980) 24760
1871а 1 4 1944 – 1950 Общовойскови склад – Габрово – под. 85090
1872 12 73 1949 – 1980 2-ри централен обозновещеви склад – Ботунец – под. (85080) 26090
1873 19 114 1941 – 1988 1-ви областен резервен интендантски склад – под. (85050) 26080
1874 2 58 1951 – 1963 Централен продфуражен склад – Русе – под. 90970
1875 5 157 1978 – 1999 258-а производствено-техническа база – София – под. 46010
1876 20 82 1952 – 1988 164-ти продфуражен склад – Пловдив – под. (85150) 26070
1876а 6 95 1951 – 1993 159-и централен продфуражен склад – Плевен – под. (90950) 26830
1877 12 96 1952 – 1993 208-и вещеви склад – Шумен – под. (90990) 22570
1878 1 2 1916 – 1918 Цензурна комисия – Битоля
1879 1 4 1916 – 1918 Цензурна комисия – Велес
1880 1 7 1915 – 1918 Цензурна комисия – Варна
1881 1 2 1915 – 1916 Цензурна комисия при ТП станция – Дряново
1881а 1 2 1916 – 1918 Цензурна комисия – Елена
1881б 1 1 1915 – 1917 Цензурна комисия – Карнобат
1882 1 2 1917 – 1918 Цензурна комисия – Кичево
1883 1 1 1916 Цензурна комисия – Княжевац
1884 1 1 1916 – 1918 Цензурна комисия – Кюприя
1885 1 1 1918 Цензурна комисия – Кавадарци
1886 1 1 1917 – 1918 Цензурна комисия – Кочани
1887 1 1 1917 Цензурна комисия – Лесковац
1888 2 7 1916 – 1918 Цензурна комисия – Неготин
1889 1 1 1915 – 1918 Цензурна комисия – Осман Пазар
1890 1 2 1916 – 1917 Цензурна комисия – Охрид
1891 1 1 1915 – 1918 Цензурна комисия – Одрин
1891а 1 1 1918 Цензурна комисия – Павликени
1892 1 1 1915 – 1918 Цензурна комисия – Прищина
1892а 1 1 1918 Цензурна комисия – Прокупле
1893 1 1 1918 Цензурна комисия – Пирот
1894 1 2 1916 – 1918 Цензурна комисия – Попово
1895 1 1 1917 Цензурна комисия – Преслав
1896 1 3 1916 – 1918 Цензурна комисия – Разград
1897 1 1 1915 – 1918 Цензурна комисия – Севлиево
1898 1 5 1917 – 1918 Цензурна комисия – Скопие
1899 1 1 1917 – 1918 Цензурна комисия – Тутракан
1900 1 5 1915 – 1918 Цензурна комисия – Тетово
1900а 1 1 1917 – 1918 Цензурна комисия – Царево село
1901 2 10 1918 – 1949 Главна реквизиционна комисия
1902 1 20 1913 – 1925 Главна ликвидационна комисия при МВ
1903 1 1 1919 Драмска окръжна ликвидационна реквизиционна комисия
1904 3 14 1921 – 1926 Бюро за ликвидация на резервни интендантски магазини
1905 1 41 1919 – 1922 Моравско-македонска окръжна и околийска ликвидационно-реквизиционна комисия
1906 1 4 1976 КЕЧ – Пловдив
1907 3 1974 – 1992 Военно представителство – Нови Искър – под. 48030
1908 1 3 1916 – 1918 Окръжна реквизиционна комисия – Тетово
1909 1 1 1918 Околийска реквизиционна комисия – Галичник
1910 2 18 1982 – 1984 4-ти отделен строителен батальон при 96-а строителна бригада – под. 46930
1911 1 1 1919 Околийска реквизиционна комисия – Василико
1912 1 5 1915 – 1920 Околийска реквизиционна комисия – Гюмюрджина
1913 1 4 1918 – 1921 Околийска реквизиционна комисия – Тутракан
1914 1 1 1919 – 1920 Околийска реквизиционна комисия – Димотика
1915 2 36 1939 – 1945 Околийска реквизиционна комисия – Елхово
1916 1 1 1917 – 1918 Окръжна реквизиционна комисия – Куманово
1917 3 46 1970 – 1993 16-и стационарен батальон за радиосмущения – под. (85730) 28910
1918 1 2 1919 – 1920 Окръжна и околийска реквизиционни комисии – Одрин
1919 1 1 1917 – 1918 Околийска реквизиционна комисия – Пърчилово
1919а 1 2 1939 – 1944 Околийска реквизиционна комисия – Русе
1919б 1 2 1941 – 1945 Областна реквизиционна комисия – Русе
1920 1 1 1918 Околийска реквизиционна комисия – Скопие
1921 2 38 1941 – 1948 Околийска реквизиционна комисия – Средец
1922 1 5 1920 – 1922 Тракийска окръжна и околийска реквизиционна и ликвидационна комисия
1923 4 1969 – 1992 Военно представителство при Корабостроителен и кораборемонтен комбинат „Ив.Димитров“ – Русе – под. 46330
1924 1 5 1913 – 1922 Бюро за реквизицията при Министерство на финансите
1925 1 4 1941 – 1946 Околийска реквизиционна комисия – Горна Джумая
1926 1 22 1978 – 1982 244-ти строителен отряд, строителен сектор – под. 36960
1927 1 39 1939 – 1948 Областна и околийска реквизиционна комисии – Враца
1927а 1 1 1922 – 1923 Бюро за ликвидиране реквизициите в Моравско, Македония, Тракия, Добруджа
1928 1 4 1915 – 1917 Артилерия на Дедеагачки укрепен пункт
1929 2 10 1916 – 1918 8 см позиционно банжово отделение – с. Гиген
1930 2 64 1883 – 1947 Военно-касационен съд
1930а 1 1 1951 – 1952 Военен съд № 13 – София – ШЗО
1930б 2 60 1941 – 1945 Военнополеви съд при Главна дирекция на жезелниците
1930в 2 45 1942 – 1944 Военнополеви съд при Трудови войски
1931 3 12 1915 – 1919 Поправителна дружина при Действащата армия
1931а 2 19 1899 – 1921 Дисциплинарна рота
1932 2 34 1951 – 1956 КЕЧ – Враца
1933 23 313 1951 – 1999 КЕЧ – Велико Търново – под. (70760) 18510
1934 3 26 1951 – 1962 КЕЧ – Ямбол
1935 1 33 1951 – 1962 КЕЧ – Русе
1936 3 36 1951 – 1962 КЕЧ – Казанлък
1937 24 222 1952 – 1999 КЕЧ – Стара Загора – под. (95630) 42210
1938 22 173 1991 – 2000 КЕЧ – Пловдив – под. 18820
1939 10 78 1951 – 1976 КЕЧ – Хасково – под. 55260, 25420 Ф
1940 1 7 1951 – 1955 КЕЧ – Харманли
1941 1 16 1952 – 1959 КЕЧ – Кърджали – под. 55180, 55140
1942 10 89 1951 – 1985 КЕЧ – Сливен – под. 60380, 70590
1943 12 205 1952 – 1999 КЕЧ – Бургас – под. 42280
1944 9 244 1951 – 1997 КЕЧ – Шумен – под. (60280) 42230
1945 9 254 1951 – 1984 КЕЧ – София – под. (95550) 42010
1946 8 266 1963 – 1999 5-и отделен батальон за специално строителство – Сливен – под. (70590) 42510
1947 7 39 1963 – 1977 261-ва централна снабдителна база – под. 90650
1948 16 81 1953 – 1988 225-и автобронетанков склад – под. (80770, 85430) 24560
1949 18 69 1953 – 1988 162-ри автобронетанков склад – Ягода – под. (75080) 24550
1950 11 270 1960 – 1997 Полигон за стоманобетонови елементи и монтаж – София – под. (85180) 36630
1951 14 228 1940 – 1999 Силистренско военно окръжие
1952 21 264 1921 – 1995 Габровско военно окръжие
1953 22 254 1901 – 1994 Пловдивско градско военно окръжие
1954 22 370 1879 – 1994 Пловдивско военно окръжие
1955 16 451 1901 – 1999 Търновско военно окръжие
1956 14 281 1900 – 1994 Търговищко военно окръжие
1957 17 302 1940 – 1995 Толбухинско военно окръжие
1958 15 336 1895 – 1994 Коларовградско военно окръжие
1959 14 346 1895 – 1996 Хасковско военно окръжие
1960 12 305 1900 – 1994 Врачанско военно окръжие
1961 18 247 1901 – 1993 Михайловградско военно окръжие
1962 13 294 1900 – 1994 Кърджалийско военно окръжие
1963 20 295 1894 – 1994 Пазарджишко военно окръжие
1964 15 217 1929 – 1992 Кюстендилско военно окръжие
1965 13 422 1920 – 1997 Софийско градско военно окръжие
1966 18 536 1913 – 1997 Софийско военно окръжие
1967 14 286 1920 – 1994 Старозагорско военно окръжие
1968 13 233 1919 – 1994 Смолянско военно окръжие
1969 13 252 1931 – 1993 Сливенско военно окръжие
1970 17 455 1912 – 1999 Благоевградско военно окръжие
1971 16 265 1946 – 1994 Пернишко военно окръжие
1972 16 323 1901 – 1994 Ловешко военно окръжие
1973 16 242 1921 – 1993 Разградско военно окръжие
1974 14 430 1931 – 1991 Бургаско военно окръжие
1975 15 316 1931 – 1997 Ямболско военно окръжие
1975а 1 90 1908 – 1952 Доброволна организация „Сливница“
1975б 2 15 1897 – 1911 Опълченско поборническо дружество „Шипка“ Опълченско поборническо дружество „Шипка“
1976 25 272 1931 – 1995 Варненско военно окръжие
1977 12 252 1916 – 1998 Плевенско военно окръжие
1978 12 118 1931 – 1994 Варненско градско военно окръжие
1979 10 317 1931 – 1993 Русенско военно окръжие
1980 11 275 1892 – 1993 Видинско военно окръжие
1981 1 2 1959 – 1960 Мобилизационна служба – Плевен
1982 1 1 1916 – 1918 Битолско военно окръжие
1983 1 6 1916 – 1918 Вранско военно окръжие
1984 1 5 1916 – 1918 Зайчарско военно окръжие
1985 1 5 1916 – 1918 Кюприиско военно окръжие
1986 1 5 1916 – 1918 Кавадарско военно окръжие
1987 1 6 1916 – 1918 Кумановско военно окръжие
1988 1 7 1916 – 1918 Неготинско военно окръжие
1989 1 8 1916 – 1918 Нишко военно окръжие
1990 1 5 1916 – 1918 Пожаревско военно окръжие
1991 1 6 1916 – 1918 Пиротско военно окръжие
1992 1 2 1916 – 1918 Призренско военно окръжие
1993 1 3 1916 – 1918 Прищенско военно окръжие
1994 1 2 1916 – 1918 Прокупленско военно окръжие
1995 1 1 1916 – 1918 Скопско военно окръжие
1996 1 1 1918 Щипско военно окръжие
1997 1 6 1920 – 1924 Щаб на Жандармерията
1998 14 114 1964 – 1995 Батальон за осигуряване на МНО – под. (35230) 22980
1999 12 340 1916 – 1996 Държавно военно издателство
2000 13 1920 – 2000 Главно управление на Трудова повинност – под. 66100
2001 8 426 1938 – 2000 Народно училище за трудови офицери Висше строително училище
2002 12 1921 – 2000 Софийско окръжно трудово бюро – под. 64450
2003 18 1303 1921 – 2000 Пловдивско окръжно трудово бюро – под. 66340
2004 2 1921 – 1957 Бургаско окръжно трудово бюро – под. 3250
2005 13 1921 – 2000 Шуменско окръжно трудово бюро – под. 62180
2006 3 1921 – 1954 Търновско окръжно трудово бюро
2007 16 1921 – 2001 Плевенско окръжно трудово бюро – под. 62720
2008 3 1921 – 1958 Кюстендилско окръжно трудово бюро
2009 14 1921 – 2000 Старозагорско окръжно трудово бюро – под. 64580
2010 1 1941 – 1945 9-а трудова дружина
2011 1 1941 – 1946 10-а трудова дружина
2012 1 1941 – 1946 11-а трудова дружина
2013 1 1941 – 1944 12-а трудова дружина
2014 1 1942 – 1944 13-а трудова дружина
2015 1 1943 – 1944 14-а трудова дружина
2016 1 1942 – 1944 15-а трудова дружина
2017 1 1942 – 1944 16-а трудова дружина
2018 1 1942 – 1944 17-а трудова дружина
2019 1 13 1942 – 1944 18-а трудова дружина
2020 2 1942 – 1944 19-а трудова дружина
2021 1 1942 – 1944 20-а трудова дружина
2022 2 1943 – 1944 21-ва трудова дружина
2023 1 1943 – 1944 22-ра трудова дружина
2024 2 1942 – 1944 23-та трудова дружина
2025 1 1942 – 1944 24-та трудова дружина
2026 1 1944 1-ва областна поправителна дружина
2027 1 11 1941 – 1963 ДНА – Русе
2028 1 1944 3-та областна поправителна дружина
2029 1 1944 4-та областна поправителна дружина
2030 1 1944 5-а областна поправителна дружина
2031 1 1944 6-а областна поправителна дружина
2032 3 61 1962 – 1994 240-и склад за ГСМ – Дългопол – под. (85490) 42700
2033 1 1944 8-а областна поправителна дружина
2034 1 1944 10-а Областна поправителна дружина
2035 1 1941 – 1945 1/1-ва армейска работна дружина
2036 1 1944 – 1945 2/1-ва армейска работна дружина
2037 1 1941 – 1945 1/2-ра армейска работна дружина
2038 1 1944 – 1945 2/2-ра армейска работна дружина
2039 1 1940 – 1945 1/3-та армейска работна дружина
2040 1 1941 – 1945 2/3-та армейска работна дружина
2041 1 1941 – 1945 1/4-та армейска работна дружина
2042 1 1941 – 1945 2/4-та армейска работна дружина
2043 1 1921 – 1927 Врачанско окръжно трудово бюро
2044 1 1921 – 1933 Видинско окръжно трудово бюро
2045 1 1921 – 1923 Мастанлийско окръжно трудово бюро
2046 1 1921 – 1933 Русенско окръжно трудово бюро
2047 1 1921 – 1950 Тухларна фабрика – София
2048 1 1948 – 1949 Сградостроителна бригада – София
2049 1 1949 – 1955 22-ра бригада по общогражданско строителство – Кремиковци – под. 6700, 3401
2050 1 1944 – 1949 Общовойскови трудов полк
2051 1 1940 4-ти армейски работен полк
2052 1 1951 – 1953 Поделение 1401 – с. Чепеларе
2053 1 1945 1-ва корпусна работна дружина
2054 2 1952 – 1953 14-а бригада по отбранително строителство – Бургас – под. 3510
2055 1 1921 – 1950 Обущарска и шивашка фабрика – Горна Баня и Габрово
2056 1 1922 – 1950 Трудово горско стопанство „Тича“
2057 1 1943 4-та скопска строителна област
2058 1 1936 – 1944 1-ва служба временна трудова повинност
2059 1 1942 – 1943 2-ра служба временна трудова повинност
2061 1 3 1944 – 1945 Радиоразузнавателна дружина при ЩВ
2062 1 1937 – 1947 5-а служба временна трудова повинност
2063 1 1937 – 1948 6-а служба временна трудова повинност
2064 1 1939 – 1947 7-а служба временна трудова повинност
2065 1 1938 – 1948 8-а служба временна трудова повинност
2066 1 1942 – 1948 9-а служба временна трудова повинност
2067 1 1942 – 1945 11-а служба временна трудова повинност
2068 2 1944 – 1945 1-ви армейски работен полк
2069 1 1942 – 1943 12-а служба временна трудова повинност
2070 1 1942 – 1943 25-а работна рота
2071 1 1949 – 1951 Младежка бригада – язовир Росица
2072 1 2 1951 Автотракторно поделение – гара Искър – под. 6600
2073 2 35 1940 – 1965 Трудова автомобилна техническа работилница – под. 3850
2074 1 1 1940 2/5-а работна рота
2075 1 1 1945 – 1948 Работна рота по корекция на р. Въча
2076 2 49 1955 – 1968 Автомашинна механизирана база – София – под. 1630
2077 3 33 1963 – 1971 Поделение 2652 – Стара Загора
2078 1 29 1963 – 1970 Бригада за комплексна строитeлно-монтажна механизация – под. 1050
2079 1 8 1966 – 1967 Полк за комплексна строително-монтажна механизация – София – под. 1070
2080 1 24 1959 – 1965 Автомашинна база – Плевен – под. 1850
2081 3 28 1966 – 1971 3-ти автомашинен полк за комплексна механизация – Плевен – под. 1090
2082 8 1172 1961 – 2000 20-а общостроителна бригада – Горубляне, Челопечене – под. 62640
2083 1 31 1959 – 1975 Поделение 1322 – София
2084 1 1 1942 – 1945 Асеновградски гарнизон
2085 8 96 1961 – 2000 239-и склад за ГСМ – Синдел – под. (85500) 32580
2086 2 29 1967 – 1975 63-ти свързочен полк – Горна Малина – под. 70450
2087 1 2 1915 – 1918 Военни пощи и телеграфи
2088 1 3 1915 – 1918 1-во огнестрелно отделение
2089 1 2 1916 – 1918 2-ро огнестрелно отделение
2090 1 7 1920 – 1924 Ликвидационно бюро при Главния огнестрелен склад
2091 2 2 1912 – 1913 Базисен артилерийски огнестрелен склад – Ямбол
2092 2 3 1912 – 1913 3-ти междинен огнестрелен склад
2093 1 1 1941 1/5-и междинен огнестрелен склад
2094 1 1 1941 1-ви армейски разходен огнестрелен склад
2095 1 1 1943 4-ти армейски разходен огнестрелен склад
2096 1 1 1943 – 1944 6-и армейски разходен огнестрелен склад
2097 1 2 1941 7-и армейски разходен огнестрелен склад
2098 1 1 1944 – 1945 22-ри армейски огнестрелен склад
2099 1 2 1944 – 1945 2-ри армейски склад за бойни припаси
2100 24 213 1961 – 1988 65-и свързочен полк – под. (70200) 28990
2101 10 145 1955 – 1995 215-и склад – ГСМ – под. (60450) 24350
2102 17 214 1958 – 1997 66-и отделен автотранспортен батальон – под. (80000) 32070
2103 4 119 1956 – 2000 229-и склад за съхранение на излишно имущество – София – под. (85090) 48700
2104 3 42 1952 – 1979 213-ти склад за ГСМ – под. (85250) 24140
2105 13 155 1953 – 1996 187-и продоволствен склад – под. (90960) 26910
2106 10 332 1950 – 1996 Подвижна танко-ремонтна база при УБТМВ (АРЗ „Люлин”“) – София – под. (75090) 18160
2107 2 29 1955 – 1963 227-и интендантски склад за излишно имущество – под. 85060
2108 5 289 1950 – 1987 Централно управление МПВО – МВР – под. (03700) 18980
2109 4 206 1952 – 2000 КЕЧ – Варна – под. 18880
2110 11 104 1959 – 1989 186-и автобронетанков склад – с. Борово, Русенско – под. (75540) 34050
2111 11 228 1960 – 1999 3-ти отделен строителен батальон – Варна – под. (95920) 35540
2112 14 118 1952 – 1994 Централен химически склад РГК – Карлово – под. (80790) 22960
2113 6 179 1951 – 2000 КЕЧ – Ст. Димитров – под. (95620) 36970
2114 8 281 1951 – 1999 КЕЧ – Плевен – под. (95610) 42390
2115 17 113 1963 – 1988 Батальон за осигуряване управлението на фронта – София – под. (35860) 28610
2116 4 43 1961 – 1994 115-и свързочен склад – Разград – под. (60160) 26550
2117 4 1961 – 1992 Полеви авторемонтен батальон – Враца – под. (90200) 24310
2118 1 7 1958 – 1963 212-а централна база за съхранение и обработка на автотракторна техника – Враца – под. 85100
2119 15 118 1953 – 1988 21-ви линеен батальон за далечна свръзка – Копривщица – под. (80760) 28550
2120 2 81 1960 – 1966 Общоармейска школа за преподготовка на свръхсрочно служещи старшини и сержанти – Горна Оряховица – под. 85200
2121 4 31 1959 – 1988 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Перник
2122 1 1 1951 – 1960 Местна противовъздушна отбрана при Окръжен народен съвет – Плевен
2123 1 4 1951 – 1960 Местна противовъздушна отбрана при ГНС – Пловдив
2124 14 269 1967 – 1989 Сержантска школа – Горна Оряховица
2125 7 32 1949 – 1985 ДНА – Сливен
2126 6 16 1962 – 1983 ДНА – Айтос
2127 4 55 1960 – 1991 223-ти склад за ГСМ – Плевен – под. (85160) 24950
2128 3 12 1951 – 1978 ДНА – Ямбол
2129 1 1 1944 – 1945 2-ри главен склад за бойни припаси
2130 1 2 1944 – 1945 3-ти главен огнестрелен склад
2131 1 2 1944 – 1945 9-и главен склад за бойни припаси
2132 2 2 1944 – 1945 18-и армейски склад за бойни припаси
2133 2 9 1944 – 1946 3-ти армейски склад за имущество и оръжие
2134 1 1 1944 1-ви корпусен огнестрелен склад
2135 1 1944 4-та армейска оръжейна работилница
2136 1 14 1953 – 1961 1-ви инженерно-противохимически батальон – под. 03500
2137 1 15 1952 – 1961 2-ри инженерно-противохимически батальон – под. 03501
2138 1 5 1953 – 1955 3-ти инженерно-противохимически батальон – Бойчиновци – под. 03510
2139 5 115 1954 – 1994 268-и артилерийски склад – Ветово – под. (80460) 26700
2140 18 168 1960 – 1989 15-и батальон за радио и радиолокационни смущения – под. (90050) 34010
2141 3 119 1945 – 1989 Военно представителен ансамбъл
2142 6 135 1963 – 2000 Армейска спортна школа „Чавдар“ – под. (70300) 18080
2143 1 27 1948 – 1952 Драматичен театър при ЦДНА
2144 9 158 1960 – 1993 16-и дисциплинарно-изправителен батальон – под. (70000) 34000
2145 1 14 1963 – 1968 250-и централен склад – Карлово – под. 90660
2146 19 180 1961 – 1993 Батальон за отбранително строителство – под. (90330) 38910
2147 20 285 1961 – 1991 56-а артилерийска техническа бригада – Карлово – под. (70180, 50500) 22440
2148 20 155 1962 – 1998 База за инженерно ракетно въоръжение – Карлово – под. (90400) 36760
2149 19 85 1963 – 1988 234-ти артилерийски склад – Костенец – под. (90640) 22700
2150 5 79 1958 – 1993 205-и медицински санитарен склад РГК – Ловеч – под. (85800) 28080
2151 10 162 1959 – 1991 1-ва отделна противолодъчна вертолетна ескадрила – под. (95400) 36940
2152 16 1960 – 2004 ЕМЗ „Ивайло“ – под. 80740, 90620
2153 474 130449 Лични партийни дела
2154 10 48 1961 – 1990 11-и зенитно-ракетен дивизион – под. (90170) 32820
2155 11 57 1961 – 1989 Зенитно-ракетен дивизион – под. (90180) 32650
2156 13 102 1961 – 1990 3-та техническа база – Пловдив – под. (90190) 24990
2157 12 69 1961 – 1990 13-и зенитно-ракетен дивизион – Пазарджик – под. (70010) 32090
2158 11 46 1962 – 1989 15-и зенитно-ракетен дивизион – Варна – под. (70090) 22500
2159 13 64 1962 – 1990 Технически дивизион – Варна – под. (70220) 32550
2160 11 56 1962 – 1990 14-и зенитен разузнавателен дивизион – под. (70070) 22840
2161 13 79 1962 – 1989 Зенитен ракетен дивизион – Елхово – под. (70580) 32500
2162 12 86 1960 – 1989 2-ри зенитно-ракетен дивизион – Самоков – под. (90030) 32740
2163 14 110 1960 – 1990 1-ва техническа база – гара Яна – под. (90040) 34630
2164 12 72 1961 – 1984 Зенитен ракетен дивизион – Брезник – под. (90090) 32610
2165 14 78 1961 – 1989 Зенитен ракетен дивизион – Перник – под. (90120) 24420
2166 12 70 1961 – 1990 8-и зенитно-ракетен дивизион – Кюстендил – под. (90130) 28450
2167 10 75 1961 – 1982 9-и зенитно-ракетен дивизион – Костинброд – под. (90140) 32950
2168 15 129 1961 – 1990 2-ра техническа база – Радомир – под. (90150) 34680
2169 14 91 1961 – 1989 Зенитен ракетен дивизион – Харманли – под. (90080) 34640
2170 11 58 1961 – 1989 10-и зенитно-ракетен дивизион – Асеновград – под. (90160) 32880
2171 12 81 1961 – 1990 3-ти зенитно-ракетен дивизион – Итхиман – под. (90060) 34070
2172 12 79 1960 – 1989 1-ви зенитно-ракетен дивизион – Станке Димитров – под. (90020) 22520
2173 14 250 1961 – 1986 1-ва зенитно-ракетна бригада – София – под. (80230) 22320
2174 14 244 1959 – 1989 2-ра зенитно-ракетна бригада – Крумово – под. (80130) 22650
2175 14 274 1960 – 1990 3-та зенитно-ракетна бригада – Бургас – под. (30300) 32470
2176 12 80 1964 – 1994 44-ти отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Пловдив – под. (30740) 32910
2177 10 73 1964 – 1994 15-и отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Равнец – под. (30670) 24930
2178 8 54 1965 – 1992 4-та авиотехническа комендатура – Каменец – под. (30640) 38990, 32760
2179 10 75 1964 – 1995 25-и отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Чешнигирово – под. (30720) 34450
2180 8 76 1964 – 1994 27-а отделна рота за свръзки и РСТО – Балчик – под. (30760) 24670
2181 17 122 1967 – 1984 1-ви учебен авиационен полк – Щръклево – под. (95480 / 28700
2182 11 86 1964 – 1995 18-и отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Доброславци – под. (30680) 32710
2183 12 76 1964 – 1988 7-и инженерен аеродрумен батальон – София – под. (30080) 32700
2184 9 52 1956 – 1986 Свързочна и ЗОС работилница – София – под. (95320) 22340
2185 11 79 1965 – 1983 3-та авиотехническа комендатура – Равнец – под. (30630) 28500
2186 10 81 1964 – 1994 11-а отделна рота за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Габровница – под. (30770) 32750
2187 8 46 1956 – 1986 135-а централна кислорододобивна станция – Божурище – под. (95200) 32600
2188 10 80 1964 – 1962 22-ри отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Безмер – под. (30710) 34440
2189 7 18 1955 – 1985 Научноизследователска база по експлоатация и ремонт на авиационна техника – под. (25050) 24530
2190 10 86 1964 19-и отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Граф Игнатиево – под. (30690) 32870
2191 1 2 1956 – 1961 112-и автотракторен склад – София – под. 25090
2192 9 38 1961 – 1985 84-ти армейски отряд за радиотехническо разузнаване – Сливен – под. (60060) 28520
2193 5 32 1961 – 1983 103-та армейска артилерийска работилница – под. 70610
2194 15 173 1964 – 1988 96-и артилерийски полк – с. Телиш – под. (95460) 38960
2195 9 79 1964 – 1994 21-ви отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Узунджово – под. (30700) 32510
2196 11 136 1968 – 1989 86-а школа за подготовка на шофьори – Балчик – под. (90440) 24600
2197 12 107 1968 – 1994 49-и отделен авиотехнически батальон – Долна Митрополия – под. (30370) 22830
2198 13 177 1967 – 1995 34-ти отделен авиотехнически батальон – Щръклево – под. (30090) 22550
2199 10 118 1968 – 1992 103-ти мотострелкови полк – под. (70730) 32310
2200 11 77 1963 – 1990 4-ти технически дивизион – Бургас – под. (70190) 22600
2201 11 56 1963 – 1990 Зенитен ракетен дивизион – Бургас – под. (70110) 28090
2202 12 71 1963 – 1989 Зенитен ракетен дивизион – Ямбол – под. (70560) 22730
2203 10 61 1962 – 1989 Зенитен ракетен дивизион – Черноморец – под. (70570) 26720
2204 1 34 1968 – 1974 74-та армейска школа за подготовка на шофьори – под. 65980
2205 7 38 1964 – 1985 13-и отделен мотострелкови батальон от 13-а танкова бригада – под. (55880) 28220
2206 16 98 1963 – 1988 2-ри дивизионен артилерийски дивизион – Стара Загора – под. (55850) 22130
2207 7 1955 – 1993 Военен санаториум – Поморие
2208 2 5 1942 – 1945 3-та бронеизтребителна дружина
2209 2 8 1915 – 1918 3-та етапна дружина при 3-та балканска област
2210 3 23 1915 – 1918 4-та етапна дружина при 4-та преславска дивизионна област
2211 10 93 1965 – 1995 4-ти отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Долна Митрополия – под. (30780) 28070
2212 10 50 1965 – 1984 1-ва авиотехническа комендатура – с. Окоп – под. (30610) 34040
2213 12 85 1961 – 1989 4-ти зенитно-ракетен дивизион – Елин Пелин – под. (90070) 34420
2214 2 17 1915 – 1918 5-а областна етапна дружина
2215 1 19 1921 – 1931 6-а пехотна допълняюща част
2216 1 16 1922 – 1931 7-а пехотна допълняюща част
2217 1 31 1921 – 1929 Врачанска жандармерийска дружина
2218 1 34 1921 – 1928 Кюстендилска окръжна жандармерия
2219 1 35 1921 – 1928 Петричка жандармерийска дружина
2220 6 470 1881 – 1961 1-ви артилерийски полк – под. 55630 Първи артилерийски полк (1889 – 1945)
2221 1 3 1881 – 1884 Ловчанска дружина №13
2222 1 2 1878 – 1882 Видинска пеша дружина № 6 (10)
2223 1 5 1879 – 1883 Севлиевска дружина № 10 (14)
2224 1 13 1921 – 1927 13-а (търновска) жандармерийска дружина
2225 1 19 1921 – 1929 Пловдивска жандармерийска дружина
2226 1 32 1921 – 1929 10-а старозагорска жандармерийска дружина
2227 1 19 1921 – 1930 Кърджалийска жандармерийска дружина
2228 1 13 1922 – 1928 2-ра пехотна допълняюща част
2229 1 29 1921 – 1929 5-а допълняюща част
2230 1 10 1923 – 1928 8-а пехотна допълняюща част
2231 1 22 1921 – 1928 Плевенска жандармерийска дружина
2232 1 6 1878 – 1884 Врачанска № 8 дружина от Българска земска войска
2233 2 2 1880 – 1882 Орханийска № 11 пеша дружина
2234 2 5 1880 – 1885 Раховска № 12 пеша дружина
2235 2 17 1880 – 1884 Русенска № 23 пеша дружина
2236 2 5 1878 – 1884 Плевенска № 16 пеша дружина
2237 1 7 1878 – 1883 Силистренска № 18 дружина от Българската земска войска
2238 1 8 1881 – 1884 Шуменска № 19 пеша дружина
2239 1 4 1881 – 1883 Разградска № 22 пеша дружина
2240 1 5 1878 – 1884 Варненска № 20 (29) пеша дружина
2241 1 31 1921 – 1928 Бургаска жандармерийска дружина
2242 1 42 1920 – 1931 Русенска жандармерийска дружина
2243 1 23 1921 – 1928 Шуменска жандармерийска дружина
2244 2 15 1921 – 1940 Варненска жандармерийска дружина
2245 1 18 1921 – 1928 3-та пехотна допълваща част
2246 1 5 1921 – 1928 4-та допълняюща част
2247 5 35 1968 – 1985 2-ри танков батальон – Бургас – под. (70470) 26280
2248 1 30 1921 – 1927 8-а жандармерийска дружина
2249 1 54 1918 – 1929 Видинска жандармерийска дружина
2250 1 25 1968 – 1975 4-ти танков батальон – Сливен – под. 65990
2251 2 2 1955 165-и гаубичен артилерийски полк – 65540
2252 12 106 1955 – 1988 7-и дивизионен разузнавателен батальон – под. 65030
2253 1 3 1950 – 1951 28-и пехотен полк
2254 16 274 1951 – 1987 16-а отделна планинска стрелкова бригада – под. 70120
2255 1 185 1948 – 1961 Управление „Вътрешни войски“ – под. 0850
2256 1 15 1952 – 1956 Централна школа за младши сержанти – Вътрешни войски – под. 0770
2257 1 79 1953 – 1961 1-ви мотострелкови полк – Вътрешни войски – под. 0360
2258 1 35 1951 – 1955 Промишлена бригада – Вътрешни войски – под. 0455
2259 1 42 1951 – 1961 3-ти отделен мотострелкови батальон – Вътрешни войски – под. 0410
2260 1 5 1953 2-ра оперативна дивизия – Вътрешни войски – под. 0690
2261 1 44 1951 – 1955 Железопътна бригада – Вътрешни войски – под. 0599
2262 1 14 1950 – 1954 Артилерийски полк – Вътрешни войски – под. 0760
2263 1 100 1949 – 1961 1-ви отделен охранителен батальон – Вътрешни войски – под. 0166
2264 1 13 1950 – 1953 3-ти стрелкови полк – Вътрешни войски – под. 0388
2265 1 79 1950 – 1961 4-ти стрелкови полк – Вътрешни войски – под. 0655
2266 1 110 1949 – 1961 2-ри мотострелкови полк – Вътрешни войски под. 0277
2267 1 41 1955 – 1961 4-ти отделен мотострелкови батальон – Вътрешни войски – под. 0650
2268 1 32 1952 – 1961 Отделен свързочен батальон – Вътрешни войски – под. 0725
2269 1 36 1951 – 1961 Отделен танков самоходен батальон – Вътрешни войски – под. 0735
2270 1 5 1952 – 1953 Зенитен артилерийски дивизион – Вътрешни войски – под. 0769
2271 1 4 1951 – 1953 Моторазузнавателен батальон – Вътрешни войски – под. 0755
2272 1 5 1951 – 1953 Изтребителен противотанков батальон – Вътрешни войски – под. 0750
2273 1 9 1951 – 1953 Конен ескадрон – Вътрешни войски – под. 0745
2274 1 3 1951 – 1954 Сапьорен батальон – Вътрешни войски – под. 0730
2275 1 4 1955 – 1956 4-ти отделен кадриран батальон – Вътрешни войски – под. 0160
2276 4 115 1883 – 1899 Пионерна дружина Пионерна дружина
2277 2 38 1895 – 1900 Техническа дружина
2278 4 31 1903 – 1916 Мостова рота
2279 2 28 1916 – 1922 1-ва понтонна дружина
2280 2 12 1916 – 1919 2-ра понтонна дружина
2281 1 4 1918 – 1919 Понтонен полк
2282 1 3 1919 – 1920 Сборна понтонна дружина
2283 1 11 1914 – 1920 Техническа дружина
2284 1 2 1920 Технически полк
2285 4 65 1959 – 1990 173-та централна база за материално-техническо снабдяване с автобронетанково имущество – под. (75530) 22670
2286 1 1 1941 2/6-и армейски междинен интендантски склад
2287 1 2 1941 2/7-и армейски междинен и интендантски склад
2288 1 2 1915 – 1917 Междинен етапен магазин при 1-ва пехотна дивизия
2289 1 1 1915 – 1916 Междинен интендантски магазин при 1-ва пехотна дивизия
2290 1 1 1944 – 1945 2-ри армейски хранителен склад
2291 1 1 1917 Главен етапен интендантски магазин при Сборната дивизия
2292 2 4 1940 – 1944 Технически въздушни служби
2293 1 1 1915 – 1917 Главен етапен магазин при 4-та пехотна дивизия
2294 1 1 1915 – 1916 Междинен етапен магазин при 4-та дивизия
2295 1 2 1913 Разходен магазин при 5-а армия
2296 1 2 1942 – 1944 Областна ремонтна работилница – Казанлък
2297 1 1 1942 – 1945 3-ти армейски разходен интендантски склад
2298 1 1 1941 1/3-ти армейски разходен интендантски склад
2299 1 3 1941 – 1942 1/11-и армейски разходен интендантски склад
2300 1 2 1941 2/11-и армейски разходен интендантски склад
2301 1 3 1941 1/10-и армейски разходен интендантски склад
2302 1 2 1941 2/10-и армейски разходен интендантски склад
2303 1 2 1912 – 1913 Резервен продоволствен магазин – Враца
2304 1 1 1916 Интендантски областен разходен магазин – Зайчар
2305 1 1 1912 – 1913 Реквизиционен склад – Кюстендил
2306 1 2 1912 – 1913 Резервен продоволствен магазин – Плевен
2307 1 2 1913 Главен базисен магазин на гара Одрин
2308 1 1 1913 – 1914 Представителен магазин – Ямбол
2309 1 1 1912 – 1913 Реквизиционен склад – Хасково
2310 1 1 1913 Разходен магазин на 1-ва армия
2311 3 11 1940 – 1948 4-та бригадна санитарна лечебница
2312 1 3 1940 – 1944 5-а дивизионна полска хирургическа болница
2313 1 1 1920 – 1922 Ликвидационно бюро при 4-та преславска дивизия
2314 1 2 1921 – 1922 Въздухоплавателно отделение
2315 1 2 1916 – 1918 Артилерията при Бургаския укрепен пункт
2316 1 1 1940 Бургаска отбрана
2317 1 29 1921 – 1941 Бургаски укрепен пункт
2318 1 4 1943 – 1944 Брегово артилерийско отделение – Дедеагач
2319 1 2 1944 – 1945 2-ри армейски санитарен склад
2320 1 2 1915 – 1918 2/10-и подкрепителен пункт
2321 1 10 1942 – 1946 3-та въздушна база
2322 1 4 1942 – 1946 Първостепенно летищно комендантство – Горна Оряховица
2323 1 13 1940 – 1952 4-ти армейски смесен орляк
2324 2 5 1942 – 1945 2-ра въздушна база – Стара Загора
2325 1 4 1942 – 1945 1-во степенно летищно комендантство – Стара Загора
2326 1 2 1942 – 1944 2-ро степенно летищно комендантство – Кавала
2327 1 1 1944 28-о тежко санитарно отделение
2328 1 1 1920 – 1924 Ликвидационно бюро при 10-а дивизионна болница
2329 1 1 1941 – 1942 8-а дивизионна полска хирургическа болница
2330 2 4 1944 2/24-та дивизионна болница
2331 1 2 1941 10-а дивизионна хирургическа полска болница
2332 1 7 1941 – 1945 2-ра армейска автомобилна работилница
2333 1 4 1941 – 1942 Главна ремонтна работилница от ВВ – летище Марино поле
2334 2 16 1941 – 1944 2-ра армейска свързочна дружина
2335 1 2 1944 4-ти армейски ветеринарен склад
2336 1 1 1940 – 1941 4-та дивизионна хирургическа болница
2337 1 2 1920 – 1924 Ликвидационно бюро при 5-а пионерна дружина
2338 1 2 1947 – 1950 Общовойскови ветеринарен склад – София
2339 1 9 1921 – 1925 Варненска трудова задруга
2340 1 2 1921 – 1922 Търновска трудова задруга
2341 1 2 1921 – 1922 Старозагорска трудова задруга
2342 1 4 1944 – 1945 3-та армейска моторна работилница
2343 1 6 1915 – 1918 3-ти резервен интендантски магазин
2344 1 2 1915 – 1918 Преден етапен интендантски магазин при 5-а пехотна дивизия
2345 1 1 1915 – 1918 1-ви пътен участък от 2-ра тракийска дивизия
2346 2 21 1970 – 1985 Централна лаборатория за измервателна техника БНА – под. (85740) 28820
2347 1 1 1915 – 1918 3-ти пътен участък от 2-ра тракийска дивизия
2348 1 1 1915 – 1918 4-ти пътен участък от 2-ра тракийска дивизия
2349 2 2 1915 – 1918 5-и пътен участък от 2-ра тракийска дивизия
2351 2 4 1915 – 1918 2-ри пътен участък от 8-а тунджанска дивизия
2352 1 3 1915 – 1917 3-ти пътен участък от 8-а пехотна дивизия
2353 1 1 1918 4-ти пътен участък от 8-а тунджанска дивизия
2354 2 4 1915 – 1918 5-и пътен участък от 8-а тунджанска дивизия
2355 1 3 1915 – 1917 1-ви пътен участък от 9-а пехотна дивизия
2356 1 3 1915 – 1917 2-ри пътен участък от 9-а дивизия
2357 1 2 1915 – 1917 3-ти пътен участък от 9-а дивизия
2358 1 1 1915 – 1916 5-и пътен участък от 9-а дивизия
2360 1 1 1918 2-ри пътен участък от 10-а дивизия
2361 1 1 1918 3-ти пътен участък от 10-а дивизия
2362 1 1 1918 4-ти пътен участък от 10-а дивизия
2363 1 1 1918 5-и пътен участък от 10-а дивизия
2364 1 6 1915 – 1918 Главен етапен интендантски магазин при 4-а пехотна дивизия
2365 2 3 1915 – 1918 Начален етапен интендантски магазин при 11-а македонска дивизия
2366 1 1 1917 – 1918 Етапно интендантство при 11-а македонска дивизия
2367 1 10 1915 – 1918 1-ва евакуационна разпределителна болница при 1-ва пехотна софийска дивизия
2368 1 3 1915 – 1917 1-ва запасна евакуационна болница при 1-ва пехотна софийска дивизия
2369 1 6 1912 – 1917 1-ва полска болница при 1-ва пехотна дивизия
2370 1 3 1912 – 1917 2-ра полска болница при 1-ва пехотна дивизия
2371 1 7 1912 – 1918 3-та полска болница при 1-ва пехотна дивизия
2372 1 2 1912 – 1913 4-та полска подвижна болница при 1-ва пехотна софийска дивизия
2373 1 3 1915 – 1917 2-ра запасна етапна болница при 1-ва пехотна софийска дивизия
2374 1 1 1912 1-ва полуподвижна болница при 1-ва пехотна софийска дивизия
2375 1 2 1912 – 1913 2-ра полуподвижна полска болница при 1-ва пехотна софийска дивизия
2376 1 2 1916 – 1917 6-а полска болница при 1-ва пехотна софийска дивизия
2377 1 4 1915 – 1917 2-ра запасна етапна болница при 7-а рилска дивизия
2378 1 4 1915 – 1918 1-ва запасна евакуационна болница при 7-а рилска дивизия
2379 1 1 1918 1-ва полска болница при 7-а рилска дивизия
2380 1 2 1918 2-ра полска болница при 7-а рилска дивизия
2381 1 1 1918 3-та полска болница при 7-а рилска дивизия
2382 1 2 1918 4-та полска болница при 7-а рилска дивизия
2383 1 3 1918 5-а полска болница при 7-а рилска дивизия
2384 1 1 1918 6-а полска болница при 7-а рилска дивизия
2385 2 12 1912 – 1918 1-ва полска болница при 6-а дивизия
2386 3 8 1912 – 1917 2-ра полска болница при 6-а дивизия
2387 2 6 1912 – 1918 3-та полска болница при 6-а бдинска дивизия
2388 2 20 1912 – 1917 4-та полска болница при 6-а бдинска дивизия
2389 2 3 1915 – 1918 5-а полска болница при 6-а бдинска дивизия
2390 2 28 1915 – 1918 6-а полска болница при 6-а бдинска дивизия
2391 1 1 1913 3-та етапна болница при 6-а бдинска дивизия
2392 2 4 1912 – 1913 1-ва полуподвижна болница при 6-а бдинска дивизия
2393 2 4 1912 – 1913 2-ра полуподвижна болница при 6-а бдинска дивизия
2394 2 28 1915 – 1918 1-ва запасна полска болница при 6-а бдинска дивизия
2395 2 16 1915 – 1918 2-ра етапна болница при 6-а бдинска дивизия
2396 2 12 1912 – 1918 1-ва полска болница при 2-ра пехотна тракийска дивизия
2397 1 2 1912 – 1913 2-ра полска болница при 2-ра тракийска дивизия
2398 2 13 1912 – 1918 3-та полска болница при 2-ра тракийска дивизия
2399 2 17 1912 – 1918 4-та полска болница при 2-ра тракийска дивизия
2400 2 13 1912 – 1918 5-а полска болница при 2-ра тракийска дивизия
2401 4 23 1912 – 1918 6-а полска болница при 2 дивизия
2402 2 5 1912 – 1913 1-ва полуподвижна болница при 2-ра пехотна тракийска дивизия
2403 2 7 1912 – 1913 2-ра полуподвижна болница при 2-ра пехотна тракийска дивизия
2404 2 11 1915 – 1918 1-ва запасна болница при 2-ра пехотна тракийска дивизия
2405 2 13 1915 – 1918 2-ра запасна болница при 2-ра пехотна тракийска дивизия
2406 2 10 1915 – 1918 2-ра евакуационна разпределителна болница при 2-ра пехотна тракийска дивизия
2407 2 27 1912 – 1918 1-ва полска болница при 8-а тунджанска дивизия
2408 2 20 1912 – 1918 2-ра полска болница при 8-а тунджанска дивизия
2409 2 16 1912 – 1918 3-та полска болница при 8-а тунджанска дивизия
2410 2 16 1912 – 1922 4-та полска болница при 8-а пехотна тунджанска дивизия
2411 2 28 1912 – 1918 5-а полска болница при 8-а тунджанска дивизия
2412 3 3 1912 – 1913 1-ва полуподвижна болница при 8-а тунджанска дивизия
2413 1 2 1912 – 1913 2-ра полуподвижна болница при 8-а тунджанска дивизия
2414 2 12 1915 – 1918 1-ва запасна евакуационна болница при 8-а тунджанска дивизия
2415 2 29 1915 – 1918 2-ра запасна етапна болница при 8-а тунджанска дивизия
2416 2 18 1912 – 1918 1-ва полуподвижна болница при 9-а плевенска дивизия
2417 2 28 1912 – 1918 2-ра подвижна полска болница при 9-а плевенска дивизия
2418 2 10 1912 – 1918 3-та подвижна полска болница при 9-а плевенска дивизия
2419 3 28 1912 – 1918 4-та подвижна полска болница при 9-а плевенска дивизия
2420 2 12 1912 – 1913 5-а подвижна полска болница при 9-а пехотна плевенска дивизия
2421 2 25 1912 – 1918 6-а подвижна полска болница при 9-а плевенска дивизия
2422 2 8 1912 – 1913 1-ва полуподвижна полска болница при 9-а плевенска дивизия
2423 2 13 1912 – 1918 2-ра полуподвижна полска болница при 9-а плевенска дивизия
2424 2 25 1912 – 1918 1/17-а запасна евакуационна болница при 9-а плевенска дивизия
2425 2 35 1915 – 1918 2-ра запасна етапна болница при 9-а плевенска дивизия
2426 3 18 1912 – 1918 1-ва полска болница при 10-а беломорска дивизия
2427 3 21 1915 – 1918 2-ра полска болница при 10-а беломорска дивизия
2428 3 22 1913 – 1918 3-та полска болница при 10-а беломорска дивизия
2429 2 14 1912 – 1918 4-та полска болница при 10-а беломорска дивизия
2430 2 10 1915 – 1918 1-ва запасна етапна болница при 10-а беломорска дивизия
2431 1 8 1915 – 1918 2-ра запасна евакуационна болница при 10-а беломорска дивизия
2432 1 5 1915 – 1918 1-ва полска болница при 3-та балканска дивизия
2433 1 3 1912 – 1917 2-ра полска болница при 3-та балканска дивизия
2434 1 7 1912 – 1918 3-та дивизионна полска болница при 3-та балканска дивизия
2435 1 6 1912 – 1918 4-та полска болница при 3-та балканска дивизия
2436 1 6 1915 – 1918 5-а полска болница при 3-та балканска дивизия
2437 1 3 1915 – 1918 6-а полска болница при 3-та балканска дивизия
2438 2 11 1915 – 1918 1-ва запасна евакуационна болница при 3-та балканска дивизия
2439 2 15 1915 – 1917 2-ра запасна болница при 3-та балканска дивизия
2440 2 23 1915 – 1918 3-та евакуационна разпределителна болница при 3-та балканска дивизия
2441 2 12 1912 – 1918 1-ва полска болница при 4-та преславска дивизия
2442 2 21 1912 – 1918 2-ра полска болница при 4-та преславска дивизия
2443 2 19 1912 – 1918 3-та полска болница при 4-та преславска дивизия
2444 2 27 1912 – 1918 4-та полска болница при 4-та преславска дивизия
2445 2 23 1912 – 1918 5-а полска болница при 4-та преславска дивизия
2446 2 6 1912 – 1918 6-а полска болница при 4-та преславска дивизия
2447 2 4 1912 – 1913 1-ва полуподвижна болница при 4-та преславска дивизия
2448 2 5 1912 – 1913 2-ра полуподвижна болница при 4-та преславска дивизия
2449 2 9 1915 – 1918 1-ва запасна евакуационна болница при 4-та преславска дивизия
2450 2 19 1915 – 1919 2-ра запасна болница при 4-та преславска дивизия
2451 2 9 1912 – 1918 1-ва полска болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2452 2 10 1912 – 1918 2-ра полска болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2453 2 10 1912 – 1918 3-та полска болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2454 2 7 1912 – 1918 4-та полска болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2455 2 14 1912 – 1918 5-а полска болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2456 2 7 1912 – 1918 6-а полска болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2457 2 3 1912 – 1913 2-ра полуподвижна болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2458 1 1 1912 – 1913 3-та подвижна полска болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2459 2 73 1915 – 1918 1-ва запасна евакуационна болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2460 2 70 1915 – 1918 2-ра запасна етапна болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2461 1 6 1915 – 1918 1-ва полска болница при 11-а пехотна дивизия
2462 1 6 1915 – 1917 2-ра полска болница при 11-а пехотна дивизия
2463 1 10 1915 – 1918 3-та полска болница при 11-а пехотна дивизия
2464 2 15 1913 – 1919 1-ва подвижна полска болница при 12-а пехотна дивизия
2465 1 5 1916 – 1919 2-ра полска болница при 12-а пехотна дивизия
2466 3 5 1915 – 1918 1-ви пътен участък при 4-та пехотна преславска дивизия
2467 2 5 1915 – 1918 2-ри пътен участък при 4-та пехотна преславска дивизия
2468 3 9 1915 – 1918 3-ти пътен участък при 4-та пехотна преславска дивизия
2469 3 6 1915 – 1918 5-и пътен участък при 4-та преславска дивизия
2470 2 3 1915 – 1917 1-ви пътен участък при 5-а пехотна дунавска дивизия
2471 1 1 1916 – 1918 2-ри пътен участък при 5-а пехотна дунавска дивизия
2472 3 3 1915 – 1918 3-ти пътен участък при 5-а пехотна дунавска дивизия
2473 2 3 1915 – 1919 4-ти пътен участък при 5-а пехотна дунавска дивизия
2474 1 3 1916 – 1918 3-ти пътен участък при 11-а македонска дивизия
2475 1 2 1912 – 1913 Разходен магазин – Пловдив
2476 1 1 1915 Главен етапен интендантски магазин – Пловдив
2477 1 1944 – 1947 Държавна самолетна фабрика – Казанлък
2478 1 2 1918 Армейско етапно интендантство – Горна Джумая
2479 1 1 1917 – 1918 Армейско етапно интендантство – Мехомия
2480 1 2 1917 – 1918 Етапно интендантство при 2-ра отделна армия – Дупница
2481 1 1 1917 – 1918 Етапно интендантство при 2-ра армия – Неврокоп
2482 1 2 1915 – 1918 1-ви разходен интендантски магазин при 5-а дивизия
2483 1 1 1918 Етапно интендантство при 7-а пехотна дивизия – Демир Хисар
2484 1 1 1918 1-ви пътен участък при 3-та пехотна балканска дивизия
2485 1 2 1915 – 1917 3-ти пътен участък при 3-та пехотна балканска дивизия
2486 2 4 1915 – 1924 5-и пътен участък от 3-та пехотна балканска дивизия
2487 2 13 1941 – 1945 1-ва армейска свързочна дружина
2488 5 31 1941 – 1945 4-та армейска свързочна дружина
2489 1 8 1944 – 1945 4-та армейска инженерно-щурмова дружина
2490 3 81 1892 – 1918 2-ра пионерна дружина
2491 1 1 1915 – 1918 7-и дивизионен интендантски склад
2492 1 1 1913 4-ти армейски магазин
2493 2 6 1912 – 1918 Разходен магазин при 7-а рилска дивизия
2494 2 2 1915 – 1918 Преден етапен интендантски магазин при 7-а рилска дивизия
2495 1 1 1917 – 1918 Междинен интендантски магазин при Планинската дивизия
2496 1 1 1917 – 1918 6-и дивизионен продоволствен транспорт
2497 3 8 1915 – 1918 1-ви пътен участък от 1-ва пехотна софийска дивизия
2498 1 1 1916 – 1917 3-ти пътен участък от 1-ва пехотна дивизия
2499 1 2 1915 – 1918 4-ти пътен участък от 1-ва пехотна софийска дивизия
2500 1 4 1915 – 1918 5-и пътен участък от 1-ва пехотна софийска дивизия
2501 1 2 1915 – 1917 2-ри пътен участък от 6-а пехотна бдинска дивизия
2502 2 5 1915 – 1918 3-ти пътен участък от 6-а пехотна бдинска дивизия
2503 1 1 1915 – 1918 4-ти пътен участък от 6-а пехотна бдинска дивизия
2504 1 2 1915 – 1923 5-и пътен участък от 6-а пехотна бдинска дивизия
2505 1 1 1915 – 1918 2-ри пътен участък от 7-а пехотна рилска дивизия
2506 1 1 1915 – 1918 3-ти пътен участък от 7-а пехотна рилска дивизия
2507 1 1 1915 – 1918 4-ти пътен участък от 7-а пехотна рилска дивизия
2508 1 1 1916 – 1918 5-и пътен участък от 7-а пехотна рилска дивизия
2509 1 1 1883 Сапьорна полурота
2510 1 1 1918 5-и пътен участък при 11-а македонска дивизия
2511 2 4 1916 – 1918 2-ри пътен участък при 12-а дивизия
2512 2 2 1916 – 1918 3-ти пътен участък при 12-а дивизия
2513 1 2 1916 – 1918 4/12-и военен пътен участък при 12-а сборна дивизия
2514 2 3 1916 – 1918 5/12-и пътен участък
2515 1 2 1941 7/1-ва армейска хирургическа болница
2516 1 2 1940 – 1941 2-ра дивизионна хирургическа болница
2517 1 3 1941 – 1845 8/12-а армейска хирургическа болница
2518 1 2 1940 – 1941 10/2-ра армейска хирургическа болница
2519 1 1 1941 12/3-та армейска хирургическа болница
2520 1 1 1944 3-та армейска лека хирургическа болница
2521 1 6 1941 – 1945 5/4-та армейска хирургическа болница
2522 1 8 1944 – 1945 2/4-та армейска лека хирургическа болница
2523 1 10 1941 – 1945 5-а армейска лека хирургическа болница
2524 2 10 1944 – 1945 6-а армейска лека хирургическа болница
2525 4 9 1941 – 1945 7-а армейска лека хирургическа болница
2526 4 14 1941 – 1945 8-а армейска лека хирургическа болница
2527 3 6 1944 – 1945 10-а армейска лека хирургическа болница
2528 2 12 1942 – 1944 11-а армейска лека хирургическа болница
2529 2 12 1944 – 1945 12-а армейска лека хирургическа болница
2530 1 1 1944 14-та армейска лека хирургическа болница
2531 2 12 1940 – 1948 11-а дивизионна болница
2532 2 13 1941 – 1945 3-та армейска свързочна дружина
2533 1 1 1917 – 1918 Етапно интендантство при 7-а пехотна дивизия – Дупница
2544 1 1 1913 Разходен магазин при 3-та армия
2545 1 1 1915 – 1916 Разходен интендантски магазин при 3-та армия
2546 1 3 1942 – 1947 Държавна самолетна фабрика – Ловеч
2547 2 20 1889 – 1907 Железопътна рота
2548 1 5 1904 – 1908 2-ра железопътна дружина
2549 5 44 1962 – 1992 124-та ремонтно-възстановителна работилница за складови инсталации, съдове и съоръжения за ГСМ – София – под. (70160) 24510
2550 2 80 1915 – 1918 1-ва експлоатационна жп дружина
2551 2 54 1915 – 1918 2-ра експлоатационна жп дружина
2552 2 64 1916 – 1919 3-та строителна жп дружина
2553 1 19 1916 – 1928 Управление на железопътните съобщения
2554 1 15 1916 – 1918 Железопътна школа
2555 2 47 1915 – 1919 4-та експлоатационна жп дружина
2556 1 5 1917 – 1919 1-ва железопътна машинна рота
2557 1 7 1916 – 1926 2-ра машинна железопътна рота
2558 1 2 1918 Строително-експлоатационна рота за въздушни въжени линии
2559 1 6 1918 5-а експлоатационна железопътна дружина
2560 1 1 1918 – 1919 3-та машинна железопътна рота
2561 1 16 1918 – 1925 Железопътна бригада
2562 1 42 1918 – 1920 1-ва железопътна дружина
2563 1 27 1918 – 1920 2-ра железопътна дружина
2564 9 1483 1922 – 2001 Железопътно училище Висше транспортно училище
2565 1 14 1941 – 1946 Управление на железопътните войски
2566 1 14 1941 – 1945 1-ва строителна железопътна група
2567 1 15 1943 – 1945 1-ва експлоатационна жп група
2568 2 6 1944 – 1946 Общовойскова железопътна мостова рота
2569 5 9 1944 – 1945 1-ви български армейски инженерен полк
2570 1 203 1921 – 1961 2-ра колоездачна дружина – под. 80970
2571 2 16 1921 – 1928 1-ва колоездачна дружина
2572 1 1 1924 – 1926 Технически складове – аеропристанище Божурище
2573 10 59 1968 – 1988 21-ви дивизионен автотранспортен батальон – под. (60200) 38370
2574 3 193 1912 – 1918 3-та военновременна пионерна дружина
2575 1 2 1915 3-та сборна пионерна дружина
2576 2 3 1914 – 1915 4-та сборна пионерна дружина
2577 1 3 1914 – 1915 5-а сборна пионерна дружина
2578 1 1 1916 – 1917 Преден етапен интендантски магазин при 12-а пехотна дивизия
2579 5 96 1941 – 1963 4-та дивизионна инженерна дружина – под. 65550
2580 2 31 1941 – 1955 5-а дивизионна инженерна дружина – под. 65580
2581 1 1 1912 – 1913 1-ва полуподвижна болница при 5-а пехотна дунавска дивизия
2582 7 54 1968 – 1988 21-ви дивизионен артилерийски дивизион – под. (70740) 34370
2583 8 62 1968 – 1988 21-ви дивизионен разузнавателен батальон – под. (60490) 36370
2584 5 31 1969 – 1988 21-ви реактивен артилерийски дивизион – под. 50400
2585 4 37 1915 – 1945 Полеви военен съд при 3-та пехотна балканска дивизия
2586 3 28 1915 – 1944 Военнополеви съд при 4-та пехотна преславска дивизия
2587 1 26 1915 – 1945 Военнополеви съд при 5 пехотна дивизия
2588 4 16 1970 – 1990 Отделна учебна 130 мм брегова батарея – Каваклар – под. (20840) 42030
2589 1 1 1915 – 1918 Районно етапно интендантство – Горна Джумая
2590 15 342 1970 – 1990 11-а бригада охрана на воден район – Варна – под. (20640) 28690
2591 6 31 1967 – 1993 Ремонтно-експлоатационна работилница към 11-а бригада охрана на воден район – под. (20190) 38890
2592 8 43 1970 – 1990 Трети отделен дивизион тралчици – под. (20810) 36680
2593 6 33 1970 – 1990 Брегова база – Балчик – под. (20890) 26490
2594 4 29 1970 – 1984 5-и отделен дивизион катерни тралчици – под. 20820
2595 5 30 1964 – 1993 44-ти участък за наблюдение и свръзки на р. Дунав – под. (20780) 24660
2596 2 40 1965 – 1976 Управление „Ниски строежи“ – под. 35070, 40810
2597 11 155 1966 – 1994 1-ви строителен район – София – под. (55890) 42460
2598 5 22 1970 – 1990 11-и отделен дивизион торпедни катери – 10 брртка Созопол – под. (20790) 34030
2599 17 176 1966 – 1999 Строителен район – Плевен – под. (65980) 34980
2600 2 47 1966 – 1976 Строително поделение – Сливен – под. 60380
2601 2 31 1966 – 1977 Строително-монтажно поделение – Варна – под. 50550
2602 3 64 1966 – 1990 Строително поделение – Пловдив – под. (50530) 34760
2603 3 78 1956 – 1990 Управление интендантско обслужване – МНО
2604 4 57 1956 – 1993 Разснаредителна база – Челопечене – под. (90420) 18250
2605 1 3 1974 – 1976 Поделение 85660 – София – под. 28910
2606 4 60 1954 – 2000 Снабдителна база – Русе – под. 80570
2607 4 145 1963 – 1990 75-и свързочен полк – Ловеч – под. (70600) 42820
2608 2 42 1968 – 1980 Отделен оперативен мотострелкови батальон – под. (75890) 44410
2609 6 104 1949 – 1989 Редакция на вестник „Народна армия“
2610 1 9 1950 – 1972 Прокуратура на Въоръжените сили
2611 1 4 1918 – 1919 Радиотелеграфна дружина
2612 2 20 1887 – 1900 Русенски военен съд
2613 3 369 1913 – 1998 Военна колегия при Върховния съд на НРБ
2615 11 122 1968 – 1986 273-ти обединен радиолокационен възел – Хасково – под. (10440) 32440
2616 10 83 1968 – 1987 274-ти автоматизиран обединен радиолокационен възел – Бургас – под. (10450) 18770
2617 8 40 1968 – 1984 2-ри свързочен батальон – Ямбол – под. (30320) 26600
2618 9 103 1967 – 1995 12-и отделен батальон за свръзки и радиосветотехническо осигуряване – Щръклево – под. (30650) 32480
2619 13 112 1971 – 1994 3-ти учебен авиополк – Долна Митрополия – под. (30330) 22530
2620 11 129 1968 – 1986 272-ри автоматизиран обединен радиолокационен възел – с. Труд – под. (10430) 28540
2621 7 40 1968 – 1986 1-ви свързочен батальон – Божурище – под. (30310) 28020
2622 7 17 1962 – 1986 132-ра радиолокационна работилница за среден ремонт на РТВ – ПВО и ВВС – под. (30270) 32980
2623 12 115 1968 – 1986 270-и автоматизиран обединен радиолокационен възел – Ломски форт – под. (10410) 26500
2624 19 236 1953 – 1994 53-ти отделен авиационно-технически батальон – Равнец – под. (95010) 32540
2625 17 125 1967 – 1986 2-ри учебен бомбардировъчен авиополк – Каменец – под. (95470) 24870
2626 5 14 1958 – 1973 Управление „Командване противовъздушна отбрана на войската“ – под. 35840
2627 18 156 1963 – 1998 17-и дивизионен артилерийски дивизион – под. (55900) 38140
2628 9 32 1963 – 1985 1-ви армейски автобронетанков склад – под. (40760) 28670
2629 11 90 1965 – 1994 3-ти дивизионен артилерийски дивизион – под. (45830) 32410
2630 11 268 1961 – 1998 44-та артилерийска техническа бригада – под. (70170, 40750) 22310
2631 9 120 1963 – 1990 Поделение 40790, 22770 – Самоков
2632 1 2 1968 – 1975 127-а централна химическа лаборатория – Банкя – под. 85850
2633 1 2 1968 – 1977 Конструкторско експериментално отделение по химическо въоръжение и техника – Банкя – под. 85300 – К
2634 1 6 1958 – 1977 163-ти централен химически склад – Банкя – под. 80090
2635 7 95 1965 – 1994 165-а централна ремонтна база за химическо въоръжение и техника – Банкя – под. (85300) 26610
2636 2 4 1957 – 1964 Автобронетанков научноизследователски полигон – София – под. 80080
2637 9 277 1964 – 1991 Научноизследователска база за въоръжение и техника – под. (80080) 22810
2638 2 15 1967 – 1975 Център за военнонаучна и научнотехническа информация – София – под. 35190
2639 1 16 1968 – 1972 18-и свързочен полк ЗАС – под. 70750
2640 7 41 1964 – 1984 16-и дивизионен артилерийски дивизион – Грудово – под. (75780) 22470
2641 8 58 1962 – 1985 Поделение 65800 – Бояново (36230)
2642 10 108 1958 – 1988 130-а артилерийска подвижна ракетно-техническа база – Ямбол – под. (60870) 34650
2643 10 195 1962 – 1989 66-а артилерийска техническа бригада – Ямбол – под. (65820) 34560
2644 13 233 1950 – 1996 Сливенски военен съд
2645 1 4 1961 – 1964 БМТ – Варна – под. 20540
2646 5 14 1969 – 1991 55-и радиотехнически участък НИС към Военноморска база – Варна – под. (20248) 32300
2647 5 133 1961 – 1992 Отделен подвижен ракетен дивизион (СОПКА) – под. (20880) 38010
2648 3 23 1968 – 1975 4-ти танков батальон от 11-а танкова бригада – под. 55910
2649 16 104 1968 – 1991 4-ти артилерийски полк – Асеновград – под. (50430) 24490
2650 12 54 1969 – 1990 36-и армейски понтонен батальон – Пещера – под. (50440) 28880, 36660
2651 12 49 1968 – 1988 2-ри танков батальон – Карлово – под. (50560) 38130
2652 1 4 1968 – 1970 Батальон за нивелиране на оризови площи – Пещера – под. 10740
2653 10 58 1968 – 1988 1-ви танков батальон – Карлово – под. (50190) 38180
2654 2 69 1889 – 1948 Съюз на запасните офицери в България
2655 1 51 1910 – 1949 Съюз на запасните подофицери в България
2656 3 44 1963 – 1998 Военно-почивен дом – Несебър
2657 4 68 1968 – 1999 Военно-почивен дом – Сарафово
2658 1 15 1925 – 1977 Окръжна военна прокуратура – Варна
2659 5 23 1971 – 1982 Сержантско средно военно музикално училище Средно сержантско военно музикално училище
2662 13 86 1962 – 1999 Капитално строителство – МНО – под. (35050) 38420, 44500 – К
2663 2 2 1962 – 1977 Държавен технически контрол – МНО – под. (350600
2664 1 1 1934 – 1935 Самоковски гарнизон
2665 13 90 1968 – 1998 3-ти танков батальон от 5-а танкова бригада – Казанлък – под. (75210) 36160
2666 3 33 1966 – 1975 4-ти танков полк от 5-а танкова бригада – Казанлък – под. 75880
2667 14 67 1966 – 1994 5-и бригаден артилерийски дивизион – Казанлък – под. (75860) 38120
2669 10 3-ти танков батальон от 11-а танкова бригада – Карлово – под. (50260) 36100
2670 2 58 1968 – 1977 58-а армейска школа за подготовка на шофьори – под. 55870
2671 13 91 1968 – 1998 1-ви танков батальон от 5-а танкова бригада – Казанлък – под. (75010) 22180
2672 13 94 1968 – 1998 2-ри танков батальон от 5-а танкова бригада – Казанлък – под. (75870) 18990
2673 13 99 1961 – 1987 98-и танков полк – Айтос – под. (70040) 28270
2674 13 128 1961 – 1987 96-и мотострелкови полк – под. (65150) 26160
2675 7 29 1968 – 1985 2-ри танков батальон от 13-а танкова бригада – под. (60400) 26240
2676 13 146 1961 – 1987 37-и мотострелкови полк – под. (70350) 28230
2677 13 179 1961 – 1985 33-ти мотострелкови полк – Звездец – под. (70150) 28260
2678 13 187 1968 – 1991 2-ра дивизия ПВО – Ямбол – под. (30190) 26520
2679 13 206 1968 – 1990 1-ва дивизия ПВО – Божурище – под. (30180) 26790
2680 8 50 1968 – 1984 271-ви oбединен радиолокационен възел – с. Игралище – под. (10420) 28050
2681 2 10 1964 – 1977 Обект 1055 – Доброславци – под. (30800)
2682 10 65 1968 – 1986 275-и обединен радиолокационен възел – Балчик – под. (10460) 36910
2683 12 82 1963 – 1994 2-ра изтребителна авиационна ескадрила – Балчик – под. (25270) 32530, 32550 Б
2684 3 27 1968 – 1975 4-ти танков батальон от 24-та танкова бригада – под. 70480
2685 1 36 1963 – 1977 Централно технологическо бюро за АБТ и ИТ – София – под. 75790
2686 4 95 1968 – 1992 Школа за монтажни и монтьорски кадри – Бургас – под. 66020
2687 6 100 1968 – 1993 Киностудия на БНА
2688 1 6 1970 – 1977 128-а централна химическа лаборатория – Банкя
2689 11 106 1960 – 1988 2-ри отделен стрелкови батальон от 32-ри стрелкови полк – под. (45240) 44330
2690 9 177 1960 – 1989 3-ти отделен мотострелкови батальон от 50-и мотострелкови полк – под. (65880) 44080, 42980
2691 1 9 1961 – 1962 Артилерийски дивизион към 50-и отделен мотострелкови полк – под. 65660
2692 9 100 1969 – 1987 45-и армейски артилерийски полк – Търговище – под. (65300) 34620
2693 1 1 1907 Корпусна телеграфна рота
2694 5 123 1960 – 1992 Политотдел – МНО – под. 14010
2695 5 515 1961 – 1992 Главно управление „Въоръжение и техника“ – под. (35170) 22900
2696 2 43 1959 – 1973 Политотдел – ГЩ – под. 35630
2697 1 36 1967 – 1977 Отделен охранителен батальон – МВР – под. 85840
2698 2 5 1950 – 1978 Окръжна военна прокуратура – Сливен
2699 11 60 1952 – 1992 Централен материален склад – София – под. 18520
2700 17 158 1974 – 1993 55-и понтонно-мостови полк – Белене – под. (95410) 28880
2701 1 1961 – 1982 259-а база за автотранспорт и механизация – София – под. (35030 Т) 18430
2702 4 15 1949 – 1981 Окръжна военна прокуратура – Пловдив
2703 11 154 1964 – 1993 160-а централна ремонтна радиолокаторна база – Божурище – под. (90900) 22070
2704 1 23 1970 – 1977 236-а конструкторска база – Божурище – под. 90470
2705 7 43 1968 – 1987 2-ри танков батальон при 9-а танкова бригада – под. (45810) 34350
2706 9 42 1968 – 1984 3-ти дивизионен автотранспортен батальон – под. (40 780) 36360
2707 9 56 1968 – 1985 3-ти дивизионен разузнавателен батальон – под. (40 580) 34330
2708 15 127 1968 – 1988 42-ра автомобилна школа – под. (40 800) 22760
2709 2 17 1966 – 1982 243-ти армейски склад – под. (45860) 32690
2710 3 32 1970 – 1983 1-ва армейска автобаза за товарни автомобили – под. (45900) 28660
2711 8 48 1968 – 1987 1/19-и мотострелкови полк – под. (45300) 18940
2712 4 21 1968 – 1975 9-и реактивен дивизион – под. (75660)
2713 3 19 1968 – 1975 4-ти танков батальон при 9-а танкова бригада – под. 45840
2714 8 69 1969 – 1990 3-ти реактивен артилерийски дивизион – под. (45320) 32350
2715 9 102 1969 – 1986 5-и армейски артилерийски полк – под. (45870) 22750
2716 3 40 1968 – 1974 44-та армейска школа за подготовка на шофьори – под. 40820
2717 9 50 1971 – 1987 3-ти отделен армейски радиотехнически батальон – под. (60680) 32730
2718 7 43 1969 – 1985 37-и армейски понтонно-мостови батальон – под. (65270) 24920
2719 13 94 1968 – 1994 304-ти тръбопроводен батальон – с. Свобода – под. (10200) 28950
2720 2 12 1966 – 1974 58-и отделен инженерен батальон – под. 95490
2721 16 110 1968 – 1989 88-а школа за подготовка на шофьори – под. (95500) 32000
2722 13 42 1962 – 1991 Поделение 90380 – Сливен, обекти 437 и 613 – Стара Загора – под. 42580
2723 16 137 1964 – 1988 68-а отделна парашутно-разузнавателна база – под. (95450) 32990
2724 1 12 1956 – 1962 137-и централен склад за ГСМ – под. 25490
2725 15 101 1957 – 1988 214-и склад за ГСМ – с. Веринско – под. (85350) 28730
2726 16 122 1962 – 1991 Поделение 85830 – Казанлък (217 склад за ГСМ) 28750
2727 4 32 1964 – 2000 Учебен център Мусачево – под. (95510) 24440
2728 1 11 1969 – 1983 87-и отделен отряд радиотехническо разузнаване – под. 90450
2729 1 36 1961 – 1983 Отделен отряд радиолинейно разузнаване – под. 90870
2730 6 110 1963 – 2002 Военно-почивен дом – Рибарица
2731 12 421 1963 – 1994 81-ви отделен полк „Особено назначение – РГК“ – Челопечене – под. (80990) 28810, 22050
2732 2 2 1970 – 1973 21-ва дивизионна техническа работилница
2733 8 57 1972 – 1987 1-ви армейски радиотехнически батальон – под. (45680, 40850) 26650
2734 8 113 1972 – 1993 1-ви армейски батальон за радиосмущения – под. (40 100) 24090
2735 2 6 1970 – 1982 157-и армейски профуражен склад – под. (40 080) 28970
2736 1 14 1970 – 1982 Школа за строителни специалисти към строителен сектор – под. (95600) 42180
2737 10 58 1969 – 1993 Първо районно военно управление – София
2738 10 47 1969 – 1997 Второ районно военно управление – София
2739 10 46 1969 – 1993 Трето районно военно управление – София
2740 10 56 1969 – 1998 Четвърто районно военно управление – София
2741 10 43 1974 – 1992 Пето районно военно управление – София
2742 10 51 1969 – 1993 Шесто районно военно управление – София
2743 10 63 1973 – 1997 Седмо районно военно управление – София
2744 2 2 1969 – 1981 Разчетно-аналитична станция – ГЩ – МНО – под. 26350
2745 1 39 1965 – 1978 Военен научноизследователски институт – под. (35020) 24710
2746 1 5 1978 – 1984 Военно-почивен дом – Слишовци
2747 7 97 1973 – 1993 Втори отделен отряд за радио и радиотехническо разузнаване – под. (90910) 36810
2748 11 324 1967 – 2003 Учебно-експлоатационна бригада – Горна Оряховица – под. 58950
2749 1 37 1956 – 1979 Военно-почивен дом „Витоша“ – София
2750 2 51 1973 – 1999 Материално техническа база на Гл. ПУНА – под. (35650Б) 14890
2751 1 16 1970 – 1977 Трети отряд за радиоелектронен контрол – под. 85630
2752 1 27 1959 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Габрово
2753 2 35 1967 – 1986 110-а свързочна работилница със склад – под. 65260
2754 4 74 1975 – 2002 Батальон за механизация – с. Безмер – под. (52370) 58610
2755 8 95 1975 – 2002 Батальон за капитален ремонт на железния път – Безмер – под. (52350) 58670
2756 5 67 1975 – 1996 1-ви жп строителен батальон – Карнобат – под. (52310) 58630
2757 8 60 1975 – 2000 2-ри строителен железопътен батальон – Пловдив – под. (52320) 58650
2758 7 58 1975 – 1998 Батальон за среден ремонт на железния път – гара Тодор Каблешково – под. 58680
2759 8 650 1965 – 2002 2-ра железопътна строителна бригада – Пловдив – под. (52300) 58740
2760 1 19 1975 – 1982 Мостови жп батальон – Пловдив – под. (52340) 58690
2761 9 404 1965 – 1999 Първа железопътна строителна бригада – София – под. (52100) 58320
2762 11 218 1975 – 1999 Първа пътно-строителна бригада – София – под. (54100) 58060
2763 2 41 1965 – 1975 Трети полк на железопътно и свързочно строителство – Горна Оряховица – под. 52400
2764 7 63 1975 – 2002 Първи пътно-строителен батальон – с. Тополи – под. 58320
2765 6 53 1975 – 1999 База за механизирано подновяване на железния път – Мездра – под. (52140) 58470
2766 9 784 1959 – 2000 Дивизия за електро и машинен монтаж – София – под. 64210
2767 5 60 1975 – 1998 2-ри жп строителен батальон – Търговище – под. 58940
2768 2 25 1975 – 1993 3-ти жп мостови батальон – с. Темелково – под. 58490
2769 9 36 1978 – 1999 Осмо районно военно управление – София
2770 2 10 1981 – 1988 Единадесето районно военно управление – София
2771 5 47 1977 – 1984 Обслужваща група при Строителния сектор – под. 26640
2772 2 17 1982 – 1984 Поделение 46590 – София
2773 5 19 1962 – 1990 Поделение (30010) 22510
2774 8 28 1972 – 1987 Поделение (30340) 28400 – Пловдив
2775 7 681 1968 – 2000 25-а дивизия за жилищно строителство – София – под. 62560
2776 5 35 1977 – 1999 5-и ремонтно-технически батальон – с. Тополи – под. 58560
2777 1 5 1980 – 1984 1-ви полк от 30 МЕМД – София – под. 62680
2778 1 16 1971 – 1984 2-ри полк от 30 МЕМД – Пловдив – под. 64710
2779 15 104 1973 – 1999 97-и батальон за подготовка на строителни кадри – под. (70800) 34850
2780 1 70 1980 – 1985 31-ва строителна бригада – с. Голямо Бучино – под. 64920
2781 13 67 1974 – 1990 97-и отделен зенитен ракетен дивизион – Нова Загора – под. (90300) 34600
2782 14 18 1971 – 1988 Команден пункт ПВО на СВ – Нова Загора – под. (90370) 36520
2783 15 142 1973 – 1988 Канцелария на Командващ сухопътни войски – под. (15000) 22450
2784 8 25 1972 – 1989 Политотдел – КСВ – под. 22030
2785 13 42 1972 – 1988 Управление „ПВО“ – КСВ – под. 24580
2786 16 418 1970 – 1988 Оперативно управление – КСВ – под. (15060) 26920
2787 15 142 1973 – 1988 Коменданство – КСВ – под. (15200) 22090
2788 13 41 1974 – 1988 Отдел „Кадри“ – КСВ – под. 22430
2789 13 28 1973 – 1989 Управление „РАВ и РЛТ“ – КСВ – под. (15130) 24740, 24700
2790 9 20 1973 – 1988 Управление „Въоръжение и техника“ – КСВ – под. 24770
2791 10 24 1973 – 1989 Управление „Автобронетанкова техника“ – КСВ – под. (15140) 24820
2792 1 1976 – 1978 1-ва автомашинна бригада – Челопечене – София – под. 62410
2793 11 200 1973 – 1992 Политическо управление – КСВ – под. (15010) 16850
2794 2 7 1970 – 1982 167-и армейски подвижен вещеви склад – под. (40 090) 32680
2795 1 3 1974 – 1982 329-и армейски медико-санитарен склад – под. 40460
2796 1 1974 – 1978 Бригада за жилищно строителство по система НОЕ – София – под. 62560
2797 8 57 1972 – 2000 База за съхранение на МНЗ имущество – с. Калояновец – под. (52000А) 58350
2798 5 209 1961 – 1992 ДКО – Отдел „Подготовка на страната за отбрана“
2799 12 109 1963 – 1994 44-ти стационарен свързочен батальон – под. (85550) 28870
2800 5 2888 1955 – 2000 Главно инженерно управление, Министерство на външната търговия
2801 4 51 1970 – 1987 Управление „Доставки и поръчки“ – под. (35370) 22990
2802 5 63 1968 – 1997 Механизирано и автоматизирано управление на войските – под. (35320) 24210
2803 2 38 1964 – 1994 Институт по военна история Институт за военна история
2804 1 13 1980 – 1981 ВСО при НДК
2805 4 118 1965 – 1988 Управление „Военноремонтни бази и заводи“ – под. 32630
2806 5 79 1973 – 1991 Научноизследователски и проекто-технологичен институт – под. (70670) 42050
2807 2 5 1979 – 1988 Радиоелектронна борба – ГЩ – под. 26010
2808 5 109 1968 – 1994 Военен санаториум – Велинград
2809 6 95 1967 – 2001 Военен санаториум – Белово
2810 2 117 1971 – 1987 Информационно-социологически център – МНО
2811 2 2 1975 – 1977 17-а дивизионна техническа работилница – под. (55580) 26210
2812 13 82 1972 – 1993 2-ри армейски батальон за радиосмущения – Първомай – под. (55100) 32770
2813 11 71 1975 – 1998 2-ри армейски парашутно-разузнавателен батальон – Пловдив – под. (50540) 34990
2814 5 7 1974 – 1988 Механизация и автомеханизация на управление на войските и изчислителен център – КСВ – под. (15180) 46830
2815 1 1 1974 – 1975 Радиоелектронна борба – КСВ – под. (15170) 44210
2816 13 34 1973 – 1988 Свързочно управление – КСВ – под. (15090) 26570
2817 14 46 1973 – 1988 Управление „Тил“ – КСВ – под. (15110) 24700
2818 13 68 1973 – 1988 Управление „Бойна подготовка“ – КСВ – под. (35540) 24060
2819 11 24 1969 – 1987 Разузнавателно управление – КСВ – под. 26950
2821 12 58 1975 – 1988 Свързочен батальон за тила на КСВ – под. (85860) 26990
2822 11 42 1973 – 1997 Инженерно управление – КСВ – под. 26710
2823 12 15 1973 – 1988 Организационно-мобилизационно управление – КСВ – под. 26000
2824 11 24 1962 – 1985 Управление „Ракетни войски и артилерия“ – КСВ – под. 24370
2825 8 35 1975 – 1989 2-ри дивизионен реактивен артилерийски дивизион – Стара Загора – под. 28140
2826 11 40 1976 – 1993 202-ри Медико-санитарен склад – Долна баня – под. (85780) 26470
2827 8 41 1974 – 1986 7-а авиотехническа комендатура – Сливен – под. (30280) 34020
2829 5 82 1973 – 1990 4-ти инженерно-аеродрумен батальон – Сливен – под. (30420) 42150
2830 4 45 1972 – 1999 Обединен авиомедицински научноизследователски институт – под. (25050) 44050
2831 9 47 1971 – 1990 Поделение (90460) 24630 – Елхово
2832 2 14 1974 – 1992 Военно представителство по металургия – София – под. 18680
2833 4 17 1971 – 1990 Военно-изчислителен център – ВМФ – под. 24910
2834 5 31 1955 – 1990 264-ти складове за техническо имущество към Тил – ВМФ – под. (20020) 34960
2835 1 7 1963 – 1970 5-и ОДТЩ – Балчик – под. 20730
2836 6 32 1981 – 1993 Десето районно военно управление – София
2837 1 11 1983 – 1988 Дванадесето районно военно управление – София
2838 5 59 1975 – 2000 Военно представителство по оптико-механично производство – София – под. 44720
2839 6 126 1959 – 2000 Районно военно представителство – Казанлък – под. 44180
2840 5 122 1954 – 2000 Районно военно представителство – Сопот – под. 18670
2841 5 43 1973 – 1983 6-а авиотехническа комендатура – Балчик – под. (30020) 22660, 18910
2843 2 7 1974 – 1979 276-и обединен радиолокационен възел – Плевен – под. (20090) 32720
2844 1 12 1968 – 1975 Учебен център – Горна Оряховица – под. 52010
2845 107 32 1973 – 1997 Управление „Химически войски“ – КСВ – под. 26740
2846 5 56 1974 – 1990 Поделение (90240) 34460 – Божурище
2847 5 28 1974 – 1987 Поделение (90250) 42670 – София
2848 1 10 1975 – 1982 305-и ТПБ – Свобода – под. 28950И
2849 1 35 1969 – 1988 Школа по гражданска отбрана – София
2850 1 7 1976 – 1988 Школа на гражданска отбрана – Смолян
2851 6 60 1967 – 1983 13-и бригаден артилерийски дивизион – под. (60410) 32250
2852 1 3 1958 – 1974 150-и армейски вещеви склад – под. 85130
2853 6 48 1970 – 1984 3-ти армейски батальон за радиосмущения – под. (60290) 28460
2854 8 61 1975 – 1987 3-ти отделен парашутно-разузнавателен батальон – под. (60390) 32790
2855 5 20 1973 – 1985 7-и дивизионен реактивен артилерийски дивизион – под. (55500) 36210
2856 1 52 1968 – 1981 Автошкола – Суходол – под. 64090
2857 1 9 1976 – 1984 Поделение 18570 – Елин Пелин
2858 4 45 1970 – 2001 Техническа работилница на Гражданска отбрана – Пловдив
2859 6 9 1977 – 1988 Отделна рота за осигуряване Тила на КСВ – Казанлък – под. 34740
2860 3 10 1973 – 1981 Военно-научно управление – ГЩ – под. (35390) 26030
2861 6 32 1957 – 1988 130-а армейска бригада за материално осигуряване – под. (95810) 38470
2862 6 41 1975 – 1987 3-ти армейски радиорелеен кабелен батальон – Сливен – под. (60970) 24960
2863 5 29 1974 – 1986 7-и дивизионен изтребително-противотанков артилерийски дивизион – под. (65020) 36220
2864 3 8 1968 – 1984 14-и картечно-артилерийски батальон – под. 60480
2865 3 4 1969 – 1983 16-и картечно-артилерийски батальон – под. (70490) 38660
2866 4 7 1976 – 1989 ДНА – Бургас
2867 6 20 1978 – 1983 24-ти бригаден артилерийски дивизион – Карнобат – под. 34580
2868 3 37 1971 – 1992 Военно представителство – Габрово – под. 46880
2869 1 2 1974 – 1978 Военно представителство – Севлиево – под. (10780) 38490
2870 7 59 1976 – 1997 Втори свързочен батальон – под 44100
2871 2 13 1973 – 1992 Военно представителство – Бургас – под. 46490
2872 1 5 1989 – 1990 Поделение 36530 – Враца
2873 2 10 1972 – 1989 Експлоатационен отдел – под. (35720) 38040
2874 2 19 1972 – 1990 Проектантски отдел – под. (35070) 38440
2875 7 25 1981 – 1993 Девето районно военно управление – София
2876 2 46 1986 – 1990 3-та хидростроителна бригада – с. Гложене – под. 42320
2877 2 29 1986 – 1990 2-ра хидростроителна бригада – с. Гулянци – под. 34970
2878 2 52 1986 – 1990 Военна хидростроителна организация – Плевен – под. 38510
2879 2 52 1986 – 1990 4-та хидростроителна бригада – Михайловград – под. 42690
2880 2 125 1957 – 1990 ТП „Интендантско обслужване“ – Пловдив
2881 2 41 1986 – 1990 1-ва хидростроителна бригада – Силистра – под. 46560
2882 2 20 1977 – 1994 181-ви автобронетанков склад – с. Аканджиево – под. 44420
2884 3 83 1958 – 1992 АРЗ „Вола“ – Враца
2885 3 32 1988 – 1999 Военно-почивен дом – Созопол
2887 2 3 1976 – 1990 ВОСО към жп управление – Горна Оряховица – под. 14390
2888 5 27 1988 – 1997 6-а централна снабдителна база – Радко Димитриево – под. 44660
2889 8 61 1983 – 2001 Техническа работилница на Гражданска отбрана – Велико Търново
2890 3 322 1957 – 2001 ТП „Интендантско обслужване“ – Бургас
2891 1 2 1988 – 1990 4-ти отделен картечно-артилерийски батальон – Студена – под. 26290
2892 9 37 1977 – 1988 11-и бригаден реактивен дивизион – Карлово – под. 38880
2893 4 4 1978 – 1986 Финансово-ревизионна служба – КСВ – под. 16810, 16860
2894 1 3 1985 – 1990 Военно-топографско отделение – КСВ – под. 22080
2896 4 5 1976 – 1988 Обединена редакция на списание „Армейски преглед“, „Сержант“ и „Военна техника“
2897 2 10 1985 – 1988 Редакция на вестник „Боен зов“ – под. 42350
2898 8 9 1978 – 1988 Свързочна рота ИКП – КСВ – под. 24040
2899 5 32 1979 – 1994 Медико-санитарен склад – Хисар – под. 42630
2900 9 38 1981 – 1988 306-и тръбопроводен батальон – Бургас – под. 44730
2901 6 21 1984 – 1990 74-та фронтова зенитно-техническа база – Шивачево – под. 38750
2902 7 22 1982 – 1990 Отделна рота за отбранително строителство – Змеево – поделение 28510
2903 2 22 1983 – 1990 1-ва фронтова тилова база – Преслав – под. 38500
2904 7 24 1980 – 1990 17-и дивизионен батальон за химическа защита – Хасково – под. 26190
2905 1 20 1979 – 1990 Школа по Гражданска отбрана – Варна
2906 1 1 1988 – 1990 ВИЦ – МНО-2 – под. 42790, 46860
2907 1 8 1980 – 1990 Междуокръжна школа по гражданска отбрана – Бургас
2908 1 10 1975 – 1990 Школа на Гражданска отбрана – Стара Загора
2909 7 73 1985 – 1996 1-ви самостоятелен оперативен батальон – Кърджали – под. 72350
2910 4 55 1985 – 1993 3-ти самостоятелен оперативен батальон – Джебел – под. 72360
2911 1 25 1971 – 1990 Школа по гражданска отбрана – Ловеч
2912 1 9 1974 – 1990 Централна школа за подготовка на танкови и автомобилни ремонтчици – Враца – под. 24310
2914 5 29 1974 – 1990 Поделение (90230) 34090 – София
2915 5 21 1976 – 1990 Поделение 42080 – Елин Пелин
2916 5 19 1977 – 1990 Поделение 28010 – Варна
2918 4 54 1977 – 1990 8-а авиотехническа комендатура – Щръклево – под. 42140
2919 4 47 1983 – 1994 13-и ОБСРСТО – Стара Загора – под. 46600
2920 4 109 1982 – 1995 42-ри отделен авиотехнически батальон – Стара Загора – под. 46060
2921 5 17 1976 – 1984 Профилакториум – Боровец – под. 42130
2922 5 21 1982 – 1989 13-и вертолетен боен полк – Стара Загора – под. 46540
2923 2 13 1988 – 1992 17-а авиотехническа комендатура – Габровница – под. 36400
2924 2 10 1988 – 1992 18-а авиотехническа комендатура – Крумово – под. 38700
2925 2 4 1984 – 1990 13-а авиотехническа комендатура – Силистра – под. 18850
2926 1 25 1984 – 1991 160-и смесен артилерийски дивизион ГМ – с. Костена река – под. 42500
2927 4 55 1977 – 1990 9-и бригаден артилерийски дивизион от 9-а танкова бригада – под. 22350
2928 5 47 1980 – 1998 106-и армейски понтонно-мостови батальон – под. 44930
2929 3 37 1980 – 1988 1-ви дивизионен изтребителен противотанков артилерийски дивизион – под. 46370
2930 3 26 1980 – 1988 1-ви дивизионен разузнавателен батальон – под. 26370
2931 3 29 1983 – 1987 1-ва армейска ремонтно-възстановителна база за въоръжение и техника – под. 46680
2932 3 176 1982 – 1999 2-ри отделен строителен полк – София – под. 46570
2933 2 50 1984 – 2000 327-а ЦСБ – Варна – под. 44810
2934 3 10 1980 – 1988 18-и дивизионен изтребително-противотанков дивизион – Шумен – под. 44640
2935 3 12 1975 – 1988 16-и дивизионен реактивен артилерийски дивизион – Поморие – под. 36870
2936 3 18 1976 – 1985 16-и дивизионен изтребителен противотанков артилерийски дивизион – Черноморец – под. 22250
2937 3 8 1980 – 1986 18-и дивизионен реактивен дивизион – Търговище – под. 18920
2938 4 9 1973 – 1986 18-и дивизионен разузнавателен батальон – Шумен – под. 38270
2939 3 10 1981 – 1987 18-и дивизионен артилерийски дивизион – Шумен – под. 46510
2940 7 39 1980 – 1995 Поделение 46100 – Самоков
2941 8 43 1977 – 1988 21-ви дивизионен изтребителен противотанков артилерийски дивизион – под. 38390
2942 10 26 1988 – 1990 3-ти мотострелкови отдел – под. 18420
2943 10 22 1976 – 1992 21-ва група за подготовка на ремонтно -възстановителни специалисти – под. 38380
2944 2 10 1980 – 1992 Военно представителство – Благоевград – под. 42330
2945 2 41 1974 – 2000 Военно представителство, комбинат „Електрон“ – Варна – под. 46420
2946 9 98 1985 – 1997 2-ри самостоятелен оперативен батальон – Разград – под. 72355
2947 1 7 1963 – 1983 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Благоевград
2948 4 21 1971 – 1990 10-и отделен дивизион торпедни катери – Созопол
2949 4 140 1970 – 1990 10-а бригада ракетни и торпедни катери – ВМФ – под. 26590
2950 4 24 1971 – 1990 Техническа позиция – 10 бртка – под. 26890
2951 1 44 1980 – 1991 Военен факултет към ВИФ „Г. Димитров“ – под. 42380
2952 3 34 1972 – 1994 248-и склад ГСМ – Сеново – под. (10490) 28530
2953 3 15 1983 – 1990 8-а централна медико-санитарна база – Велико Търново – под. 38560
2954 2 26 1979 – 1992 Военно представителство – МЗ „Антон Иванов“ – Пловдив – под. 46210
2955 2 33 1978 – 1993 38-и отделен батальон за засичане на ядрени взривове – Мусачево – под. 42600
2956 1 30 1978 – 1992 Школа на Гражданска отбрана – Велико Търново
2957 1 17 1975 – 1992 Школа по Гражданска отбрана – Бошуля
2958 1 14 1988 – 1992 Учебен център на Гражданска отбрана – Бели извор – под. 13520
2959 2 81 1989 – 2000 Трети отделен аварийно-спасителен батальон – Враца – под. 13770
2960 1 42 1973 – 1987 Отделен батальон за свързочно строителство – София – под. (12000) 68050
2961 3 23 1975 – 1987 1-ви армейски парашутно-разузнавателен батальон – под. 26850
2962 1 16 1989 – 1992 2-ри отделен аварийно-спасителен батальон – Пещера – под. 13760
2963 2 48 1969 – 2000 Военно представителство – Лясковец – под. 44430
2964 2 64 1989 – 1992 1-ви отделен аварийно-спасителен батальон – Горна Оряховица – под. 13750
2965 1 5 1982 – 1992 Военно представителство – Радомир – под. 18550
2966 1 14 1971 – 1992 Военно представителство – Самоков – под. 44470
2967 1 15 1961 – 1984 Окръжен щаб на Гражданска отбрана – Бургас
2968 1 14 1978 – 1992 Военно представителство към ЗТРТА – Велико Търново – под. 42300
2969 4 52 1985 – 1996 4-ти самостоятелен оперативен батальон – Нови пазар – под. 72365
2970 1 5 1989 – 1992 Военно представителство по корабостроене – Варна – под. 46480
2971 1 9 1980 – 1992 Военно представителство – Силистра – под. 44520
2972 1 12 1980 – 1992 Военно представителство – Шумен – под. 44300
2973 6 44 1980 – 1988 135-а фронтова подвижна ракетнотехническа база – Телиш – под. 48010
2974 2 19 1970 – 1993 Филиал „Военноморска техника“ – Варна – под. 22610
2975 2 36 1976 – 1993 147-и отделен батальон за радиоелектронна борба – под. 18350
2976 3 17 1970 – 1990 Морски специален разузнавател отряд – под. 22580
2978 2 61 1973 – 1994 Поделение 36920 (1-ви ООРРТР) – Смолян
2979 1 22 1985 – 1993 Комплексен институт за научноизследователска, развойна, проектантска и внедрителска дейност към ГУСВ – София
2980 1 10 1983 – 1991 Военно представителство – Ямбол – под. 28410
2981 2 20 1978 – 1992 Военно представителство – Панагюрище – под. 46670
2982 1 4 1990 – 1993 164-и отделен дивизион речни тралчици – Ряхово – под. 46920
2983 2 14 1955 – 1988 Санитарно-епидемиологичен отряд – КСВ – под. 28710
2984 12 817 1956 – 2004 Централен съвет на Организация за съдействие на отбраната
2985 8 36 1978 – 2004 230-и артилерийски склад – с. Козарско – под. 42610
2986 2 12 1982 – 1987 120-а бригада за материално осигуряване – под. 46580
2987 1 11 1989 – 1992 Станция за далечна навигация – Плевен – под. 36090
2988 1 14 1981 – 1992 1-ва свързочна рота – Граф Игнатиево – под. 34470
2989 1 14 1981 – 1992 2-ра свързочна рота – Ямбол – под. 34480
2990 1 17 1981 – 1992 3-та отделна рота за свръзки и РТО – Балчик – под. 34490
2991 5 592 1962 – 1998 ВРЗ „Хан Крум“ – Търговище
2992 2 10 1984 – 1992 Военно представителство – Враца – под. 44350
2993 5 5 1984 – 1988 Отдел VІІІ – КСВ
2994 2 9 1983 – 1992 Военно представителство – Михайловград – 44460
2995 1 4 1994 Поделение 46230 – София
2996 2 32 1985 – 1991 Флотска тилова база – Варна – под. 28440
2997 6 49 1987 – 2002 1-ви батальон за контактна мрежа и осигурителни инсталации – София – под. 58110
2998 6 56 1987 – 2002 2-ри батальон за строителство на контактна мрежа и осигурителни инсталации – Стара Загора – под. 58140
2999 6 55 1988 – 2002 3-ти батальон за строителство на контактна мрежа и осигурителни инсталации – Велико Търново – под. 58160
3001 8 100 1986 – 1997 6-и самостоятелен оперативен батальон – Бургас – под. 72375
3002 2 412 1952 – 2000 ЦСКА „Червено знаме“ – под. 18110
3003 2 11 1976 – 2000 7-а военнотранспортна служба Речен транспорт – Русе
3005 9 203 1965 – 2002 Главно управление на войските на МТ – София – под. (52000) 58900
3006 2 11 1961 – 1987 123-ти склад за строителни материали – София – под. 32560
3007 2 6 1977 – 1984 Войскова авиоремонтна работилница за ракети – Граф Игнатиево – под. 42900
3008 3 10 1983 – 1986 12-а авиотехническа комендатура – Дупница – под. 46990
3009 1 18 1990 – 1994 3-та ескадрила от 19 ИАП – Узунджово – под. 28000Б
3009а 1 4 1972 – 1991 Комитет за държавен и народен контрол
3010 3 91 1989 – 2000 Средно сержантско жп училище – Горна Оряховица
3011 4 15 1990 – 1999 Поделение 58130 – Лютиброд (База за съхранение на военновременни запаси)
3012 4 35 1980 – 1994 2-ри отделен център за Р и РТР – Царево – под. 44290, 24520 П
3013 5 207 1954 – 1996 ВРЗ „Овеч“ – Провадия
3014 3 55 1985 – 1993 Управление „Вътрешни войски“ – София – под. 72300
3015 2 4 1973 – 1988 Военно комендантство на жп гара Варна – под. 14400
3016 2 25 1986 – 1998 ГСМ склад към 120 АБрМО – под. 36480
3017 3 129 1976 – 2000 КЕЧ – Плевен – под. 18810
3019 3 131 1991 – 2000 Военен научноизследователски проектоконструкторски институт – София – под. 42660 Военен научнотехнически институт
3020 2 36 1992 – 2000 ВПД „Евродика“ – СВ – Пампорово
3021 2 35 1983 – 2000 Балнеосанаториум – Хисар
3022 2 35 1984 – 2000 Балнеосанаториум „Родопи“ – Велинград
3023 2 41 1984 – 2000 Лечебно-почивен комплекс „Дружба“ – Обзор
3024 2 23 1984 – 2000 ВПД „Хелиос – Гея“ – Приморско – Китен
3025 2 21 1984 – 2000 ВПД „Августа Траяна“ – Старозагорски минерални бани – с. Ягода
3026 2 19 1984 – 2000 ВПД „Тича“ – Обзор
3027 2 24 1979 – 1997 Школа на Гражданска защита – Плевен – под. 13370
3028 1 3 1987 – 1988 2-ра отделна охранителна група – Любимец – под. 48040
3029 1 24 1993 – 1997 205-а медицинска снабдителна база – Хисар – под. 42630
3032 1 9 1996 – 1998 Бригада за контактна мрежа и осигурителни инсталации
3033 1 8 1996 – 1998 База за международна транспортна дейност – София – под. 58850
3034 1 36 1992 – 1998 4-ти инженерно-технически полк – Варна – под. 13080
3036 1 37 1992 – 1998 3-ти инженерно-технически полк – Монтана – под. 13070
3037 1 14 1992 – 1996 Складов район „Пясъка“ – Варна – под. 18910
3038 1 29 1992 – 1998 2-ри инженерно-технически полк – Пловдив – под. 13060
3039 1 34 1956 – 1998 209-и медицински склад – Варна – под. 24650
3040 1 47 1989 – 1997 10-и мотострелкови батальон – под. 36820
3041 1 7 1996 – 1998 1-ви танков батальон – Карлово – под. 48070
3042 1 45 1978 – 1999 Авиотехническа комендатура (към БГА „Балкан) – София – под. 42890
3043 2 18 1989 – 2000 Ремонтно-технически батальон – с. Трояново – под. 58330
3044 3 34 1972 – 1999 База за съхранение на военновременни запаси – с. Гълъбник – под. 58120
3045 3 41 1988 – 1997 5-а централна снабдителна база – Плевен – под. 24720
3046 2 120 1992 – 2006 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – Монтана – под. 48270
3047 3 205 1981 – 2005 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – Пловдив – под. 48220
3048 2 187 1992 – 2006 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – Варна – под. 48230
3049 3 192 1992 – 2006 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – Ловеч – под. 48260
3050 2 134 1992 – 2006 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – Бургас – под. 48240
3051 3 156 1992 – 2006 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – Хасково – под. 46750, 48280
3052 1 11 1980 – 1990 227-а отделна авторемонтна работилница – Варна – под. 46520
3053 4 197 1992 – 2006 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – Русе – под. 48270
3055 4 205 1960 – 2003 Областен регионален център за предказармена подготовка на младежта – София – под. 48210
3056 1 5 1991 – 1993 Батальон за осигуряване командването и щаба на Гражданска отбрана – София – под. 13780
3057 2 36 1992 – 1998 1-ви инженерно-технически полк – София – под. 13050
3065 1 12 1996 – 1999 Тунелен батальон – Лозарево – под. 58250
3066 1 13 1996 – 1999 База за съхранение на военновременни запаси – Новаково – под. 58540
3067 1 10 1990 – 1999 Складова база за съхранение на военновременни запаси – Бяла – под. 58220
3069 1 18 1996 – 2000 Учебен център за подготовка на новобранци за АД „Мини Марица-Изток“ – под. 58770
3070 3 30 1985 – 2000 База за съхранение на военновременни запаси – Маноле – под. 58370
3071 1 30 1986 – 1999 Централна ремонтна база – София – под. 58820
3072 1 48 1985 – 1999 Централна снабдителна база за съхранение на военновременни запаси – Соколово – под. 58690
3073 1 47 1978 – 1999 Школа на Гражданска защита – Габрово – под. 13290
3074 1 17 1994 – 2000 Военно-полицейски отряд – Ямбол – под. 18710
3075 2 46 1975 – 2002 Школа за високо спортно майсторство към Министерство на транспорта
3076 1 21 1996 – 2000 Железопътен експлоатационно-строителен батальон – София – под. 58040
3077 2 347 1962 – 1999 Авиоотряд 28 – София – под. 42880
3079 2 51 1992 – 2001 Областен отдел „Гражданска защита" – Хасково – под. 13190
3081 1 17 1995 – 2000 Военно-почивна станция на Гражданска защита – Балчик
3082 3 93 1992 – 2003 Областен отдел Гражданска защита – Варна – под. 13140
3084 1 48 1992 – 1998 Отдел „Гражданска защита“ в Областна администрация – Ловеч – под. 13250
3086 1 75 1960 – 1999 242-ри централен автобронетанков склад – Провадия – под. (85290) 28600
3087 1 4 1986 – 2000 5-а военнотранспортна служба „Морски транспорт" – Варна – под. 36570
3088 1 24 1994 – 2001 Териториален сектор „Военна полиция“ – Стара Загора
3089 1 20 1993 – 2001 Териториален сектор „Военна полиция“ – Бургас
3090 1 6 1999 – 2000 Централна служба по собствеността, планиране и експлоатация на военните имоти – под. 52030
3091 1 3438 1967 – 1991 Металхим – Сопот
3092 2 80 1992 – 2001 Гражданска защита, област Бургас – под. 13400, 13440, 13430 – Ямбол, Сливен
3093 1 19 2000 – 2002 Батальон за ремонт на железния път към 5-а жп бригада – Казичане – под. 58440
3094 1 41 1992 – 2000 Служба „Казармено-жилищен фонд и противопожарна охрана“ – Шумен – под. 18860
3095 1 22 2000 – 2002 5-а железопътна бригада – София – под. 58300
3096 1 49 1992 – 2001 Гражданска защита – Пловдив – под. 13100
3097 1 322 1947 – 2000 ВЖК – под. 48800
3098 1 9 2000 – 2001 5-а жп бригада – Враждебна – под. 58150
3099 1 9 2001 – 2002 Строително механизиран батальон към 5-а жп бригада – Враждебна – под. 58890
3100 1 139 1955 – 2004 Интендантско обслужване – Горна Оряховица
3101 2 166 1953 – 2000 Служба „Казармено-жилищен фонд и противопожарна охрана“ – София – под. 18780
3102 2 20 1981 – 2000 Хотели и общежития – МО
3103 1 47 1992 – 2001 Дирекция „Гражданска защита“ – област Монтана
3105 1 39 1937 – 1945 Съюз на бойците от фронта в България и Сдружение на чиновниците по Военното ведомство
3106 1 109 2000 – 2008 Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“