Направо към съдържанието

Уикипедия:Значимост (уебсайтове)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Статиите в Уикипедия не би трябвало да съществуват само за да описват профила, дизайна и услугите, предлагани от даден уебсайт, а да представят по енциклопедичен начин подробности за постиженията, въздействието му върху интернет пространството и потребителите, и историческата му значимост, която го различава от всички други аналогични на него уебсайтове.

Тази страница съдържа някои препоръки и ориентири, които много уикипедианци ползват когато преценяват дали някоя форма на уебсъдържание заслужава или не статия в Уикипедия. Понятието уеб съдържание включва, но не се изчерпва с, блогове, интернет форуми, електронни новинарски групи, онлайн списания и медии, уеб комикси, уеб хостове и уеб портали. Всякакво съдържание, което се разпространява единствено по Интернет се счита, за конкретните нужди на тази препоръка, за уеб съдържание.

Уикипедианците са противници на използването на Уикипедия за рекламни цели и това отдавна е заложено в принципите за това какво не е Уикипедия. Рекламното съдържание подлежи или на неутрализиране (ако обектът има значимост) или на изтриване.

Уикипедия не е уеб директория или сайт, специализиран в препращане към други уебсайтове и категоризирането им, нито в складиране на хипервръзки, изображения или мултимедия. Статиите, които не покриват критериите за значимост, например като съдържат само външна препратка и кратко описание на съдържанието на уебсайт, се третират по два начина: сливане и изтриване.

Като не се забравя, че статиите в Уикипедия трябва задължително да отговарят на принципите за възможност за проверка на твърденията срещу благонадеждни източници, дадено уеб-съдържание може да се смята за значимо, ако отговаря на някой от следните критерии:

 1. Съдържанието е било обект на множество нетривиални публикации, чийто източник е независим от самия уебсайт.
  • Това включва всички форми на достоверни публикации, като статии във вестници и списания, книги, документални телевизионни филми, и публикувани доклади от потребителски организации с наблюдателни функции. Изключение правят:
   • Медийни препечатки на прес-съобщения и реклама, изготвена под контрола на въпросния уебсайт.[1]
   • Тривиално медийно отразяване, като (1) новинарски статии, които просто съобщават адреса на някой интернет сайт, (2) новинарски статии, които само съобщават моментите, когато такова уеб съдържание е актуализирано или е станало достъпно, (3) кратки анотации за характера на уеб съдържанието, или (4) описания в интернет портали или електронни магазини.
 2. Уебсайтът или неговото съдържание са били удостоени с известна награда, учредена от независима от уебсайта организация.[2]
 3. Уеб съдържанието получава нетривиално разпространение (например след специален подбор, придружено от редакционен коментар) чрез друга медия, едновременно уважавана от аудиторията и независима от създателите на сайта: или чрез онлайн вестник или списание или друг онлайн издател. Изключение прави:
  • тривиално разпространение, като хостинг на развлекателни услуги, блогове и др.
 1. Саморекламата и продуктовата промоция не са начините да се сдобиете с енциклопедична статия. Някой друг трябва да пише за вашата компания, продукт или услуга. Когато пишете в Уикипедия в условията на конфликт на интереси неминуемо съществуват рискове и произтичащите от тях проблеми с възможността за проверка и неутралността на информацията.) Барометър за значимостта е това дали назависими от обекта на статията източници вече са сметнали уеб съдържание или уебсайта за достатъчно значим, за да му посветят нетривиални публикации, на които е първостепенен обект.
 2. Няколко номинации за дадена награда в различни години може също да се смята за показател за значимост.