Фази на недребноклетъчния рак на белия дроб

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Определянето на фазата, стадия, е основна част от оценяването на пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб. Фазата се определя като част от процеса на определяне на лечение и правилно прогнозиране.American Joint Committee on Cancer (AJCC) предлага определянето на фазите да става по т.нар. TNM система, последвано от допълнително групиране по други критерии.

TNM[редактиране | редактиране на кода]

TNM системата представлява оценяване на три основни фактора:

 • Основен тумор (T)
 • Лимфни възли (англ. Limph Nodes) (N)
 • Отдалечени метастази (M)

Основен тумор (T)[редактиране | редактиране на кода]

 • TX: Основният тумор не може да бъде определен, или има злокачествени клетки в слюнката или бронхиалната промивка но не може да се види чрез снимка или бронхоскопия.
 • Tis: Carcinoma in situ. Локализиран карцином ('in situ', латински – 'на място').
 • T0: Няма доказателства за основен тумор.
 • T1: По-малък от 3 см, заобиколен от белодробна тъкан или вътрешна, висцерална плевра и без навлизане в главните бронхи.
 • T2: Тумор с някоя от следните характеристики:
 • T3: Тумор с някое от:
  • Навлизане в стените на гръдния кош, диафрагмата, медиастиналната плевра, или париеталния перикард.
  • Навилза в главните бронхи, на по-малко от два сантиметра от карината, но незасягащ карината.
  • Образува пневмонит, засягащ целия бял дроб.
 • T4: Тумор, който:
  • Засяга медиастинума, сърцето, големите кръвоносни съдове, трахеята, хранопровода, прешлените на гръбначния стълб, или карината.
  • Отделни туморни формации в един и същ лоб на белия дроб.
  • Образува малигнена плеврална ефузия.

Лимфни възли (N) (От англииски - nodes)[редактиране | редактиране на кода]

 • NX: Не може да бъде направена преценка за лимфните възли.
 • N0: Не са засегнати лимфни възли.
 • N1: Метастази в испилатералните перибронхиални или ипсилатералните хиларни лимфни възли.
 • N2: Метастази в ипсилатералните медиастинални или субкаринални лимфни възли.
 • N3: Метастази в:
  • Контралатералните медиастинални лимфни възли
  • Контралатералните вътрешни млечножлезни лимфни възли
  • Ипсилатералните или контралатерлни супраклавикуларни лимфни възли.

Отдалечени метастази (M)[редактиране | редактиране на кода]

 • MX: Отдалечените метастази не могат да бъдат оценени.
 • M0: Няма отдалечени метастази.
 • M1: Има отдалечени метастази.

Класификация на Маунтън[редактиране | редактиране на кода]

Клифтън Маунтън, хирург от Тексас, разширява основната класификация като разделя категориите на такива със сходно лечение и прогноза.

Фази на недребноклетъчния рак на белия дроб
Групиране TNM фаза
Occult carcinoma TX N0 M0
Фаза 0 Tis N0 M0
Фаза IA T1 N0 M0
Фаза IB T2 N0 M0
Фаза IIA T1 N1 M0
Фаза IIB T2 N1 M0
T3 N0 M0
Фаза IIIA T1 N2 M0
T2 N2 M0
T3 N1 M0
T3 N2 M0
Фаза IIIB Всяко-T N3 M0
T4 Всяко-N M0
Фаза IV Всяко-T Всяко-N M1

Прогноза[редактиране | редактиране на кода]

Статистическа преживяемост за период от 5 години при недребноклетъчен рак на белия дроб.

Този статистически показател показва средновзето какъв процент от заболелите са преживели 5 години след поставяне на диагнозата.

Данни за САЩ:
Група Процент
IA 70%
IB 55%
IIA 50%
IIB 40%
IIIA 23%
IIIB 5%
IV 1%
Данни за Европа:
Група Процент
IA 60%
IB 38%
IIA 34%
IIB 24%
IIIA 13%
IIIB 5%
IV по-малко от 1%

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Категория:Онкология