Факултет Лозаро-градинарство

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Факултетът по лозаро-градинарство е един от първите два факултета при създаването на Аграрния университет в Пловдив като самостоятелно висше училище през 1950 г. Той е единствен по рода си в България и Югоизточна Европа. През своето 65-годишно съществуване се е наложил като авторитетна и неделима част от Аграрния университет със свой специфичен и уникален облик.

Във факултета функционират пет специализирани профилиращи катедри – Лозарство, Градинарство, Овощарство, Механизация и Мелиорации и геодезия – тясно свързани с обучението на студентите в бакалавърска, магистърска и докторска степени.

Учебната и научната работа на факултета се осъществява от 45 души академичен персонал, от които 3 професори, 21 доценти, 11 главни асистенти, 10 асистенти. От тях доктори на науките – 2, доктори – 32. Работата на академичния персонал се подпомага от 15 служители, експерти и специалисти.

Обучението в първата образователна степен „бакалавър“ се извършва по следните специалности:

От основаването си до момента са обучавани над 10 000 студенти в специалност Лозаро-градинарство, над 2000 студенти в специалност Агрономство (Тропично и субторпично земеделие), над 400 студенти в специалност Аграрно инженерство. Немалък е и броят на обучаваните студенти в най-новите специалности на Факултета – Агрономство (Хидромелиорации) – 276 студенти и Агрономство (Декоративно градинарство) – 141 студенти.

Установени са добри традиции в подготовката на български и чуждестранни докторанти. Броят на обучаваните и защитили български докторанти е над 40. Чуждестранните докторанти са повече от 25, основно от Бангладеш, Бенин, Гвинея, Гърция, Египет, Етиопия, Йемен, Ирак, Кипър, Куба, Нигерия, Сирия, Словакия, Судан, Уругвай.

     Портал „Образование“         Портал „Образование          Портал „България“         Портал „България