Фамилна констелация

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Фамилната констелация или още семейна констелация е алтернативен терапевтичен метод, развит от Берт Хелингер и практикуван от психолози, психиатри, психотерапевти и други. Неговата цел е да освободи дълбоките напрежения вътре и между хората. Тези напрежения може да лежат както в личностен, така и в професионален контекст.

В същността си метода се състои в това, че много членове на групата участват в решаването на проблема на единия от участниците. При това всеки от участниците има възможността да представи свой проблем за решаване. Независимо от формата на участие терапевтичния ефект се усеща от всеки участник.

За метода

Обикновено си мислим, че това което ни се случва е заради нас, че е по наша вина или дори че е последица от личното ни минало. Констелациите ни показват, че когато правим това, което не искаме да правим, или когато не правим това което бихме искали да правим, това не зависи от нас, а по-скоро е свързано с влиянието на другите членове от нашата фамилна система, заради това което те са направили или са пропуснали да направят… понякога това са починали предци, които дори не сме познавали.

При работата с констелации това се нарича човек да е „вплетен“ с член от своята фамилна система.

Трудно е да се наблюдават тези влияния по директен начин в семейството, при все това те могат да бъдат причината за тежки телесни заболявания, като рак, психически нарушения, като депресия, или също така за инциденти, за повтарящи неуспехи, за многократни трудности. Един метод, чрез който влиянията на членове от семейството ни, на деди и прадеди, излизат наяве е прилагането на фамилните констелации, които правят видими тези невидими сили.

Тези невидими движения са като нишки, които изтъкават нашия живот. Нищо не виждаме и при все това, тези движения ни тласкат да правим неща, които понякога искаме и които понякога не искаме. Ние не виждаме тези невидими системни нишки, енергиите карат фамилната ни система да се движи, но виждаме и търпим последиците от това. Същото е като да сме в контакт с радиоактивността: никой нищо не вижда, никой нищо не усеща, а след това сме тежко болни.

Процесът на работа преминава през два етапа:

I-ви етап: да разкрием влиянията или скритите динамики в нашата фамилна система и да открием които са причина за нашите проблеми;

II-ри етап: търсене на решение или намиране на по-добро решение за тези вплитания.

Констелациите могат да се правят в група или индивидуално. Може да се състави генограма, която ни позволява да видим какви системни принципи са нарушени. Има три основни системни принципи: принцип на изключването; принцип на точното място и принцип на баланс между даване и получаване.

Школи

Има две основни школи по констелации.

Школа, създадена от Берт Хелингер

Берт Хелингер създава фамилните констелации, вървейки от психологията към духовността и извървява пътя на истинската еволюция, следван от школите по мистерия. Той е католически свещеник, обучен в лична психоанализа и Първична терапия, Транзакционен анализ, Ерисконова хипноза, Психодрама. Има опит като представител във фамилни констелации на Теа Шоенфелдер и поради креативността си успява да развие и да представи метода по оригинален и специфичен начин. Негови учители са Рут Маклендър, Лес Кейдис (фамилна терапия), Вирджиния Сатир (фамилни скулптури). През 1980 г. Берт Хелингер създава своята техника Фамилни констелации като поставя хората във взаимодействие един с друг, питайки ги какво чувстват и след като ги мести на такова място, на което те се чувстват по-добре, като вербализирал процеса за да се движи към по-добро решение. След 20 години работа той говори за движение на душата, от няколко години говори за констелации за дихание на духа. Използва и друга техника – моли клиента да седне до него, той е центриран в себе си, в своя вътрешен резонанс и влиза в контакт с вътрешното движение след което има нужда само да каже няколко думи на клиента, с цел да го ориентира към по-доброто решение или разрешаване на проблема му.

Школа, създадена от Идрис Лаор

Идрис Лаор създава така наречените в началото на работата му еуфонически репрезентации, тръгвайки от духовния път, които усъвършенства впоследствие чрез психологията. В самото начало той прави така наречените констелации движение на душата и дихание на духа.

Източниците на Идрис Лаор са:

I. Традиционни и духовни източници: 1) Дервиши Хаким от Кафиристан при които той се е обучил по фамилни констелации. В рамките на тази традиция произхождат и констелациите, засягащи Движението на Душата и Диханието на Духа. 2) даоизъм, масонската практика, древния ритуал на масоните, шамански практики; индиански и африкански ритуали

II. Психологически източници: 1) терапии, които използват представители: Джейкъб Морено (психодрама и социометрия); преструктуриране на семейството (Вирджиния Сатир); използването на възприятията и усещанията; техники на поставяне и пренареждането на представителите в полето; теории за поставянето; работа с фигури (Теа Шонфелдер). 2) фамилни констелации (Берт Хелингер и неговите ученици Инса Спарер и Матиас Барта фон Кибет) 3) психологически и философски източници: психоанализа и дълбинна психология (Фройд, Юнг); философия на преживяването (Едмонд Хусерл); 4) модерни психологически тенденции: ериксонова хипноза (Милтън Ериксон), нервно-лингвистично програмиране (Ричард Бандлер Гриндър); ориентирана към решение краткосрочна терапия (Стив де Шейзър и К. Бърг); провокативна терапия (Франк Фарели); общуване без агресия (Маршал Розенберг); психоантропология (Селим Айсел); енергийна терапия (Роджър Калахан и Джефри Крейг)

III. Психотелесни, художествени и духовни източници: 1) психотелесни източници: гещалт терапия (Фридрих Пърл); бионергиен анализ (Александър Лоуен); терапия чрез прегръдка (Иржина Прекоп). 2) психотелесни и духовни практики: Рудолф Щайнер, йога дервиш и еуфоническите движения (Енеа Тес Грифит и Емма Тилок), свещени движение или така наречените гурджиеви танци (Георгий Гурджиев)

IV. Системни източници: 1) теории на системното мислене: Людвиг фон Берталанфи, Салвадор Минучин. 2) източници от терапии, които идват през поколенията: транспоколенческа семейна терапия; контекстуална терапия, Гюнтер Шмит.

Основни системни принципи

Когато поне двама души влязат във взаимодействие помежду си, те образуват система.

Всички системи се управляват от универсални принципи, които превъзхождат времето и пространството. И тези принципи са се преподавали преди хилядолетия и можем да ги намерим, например, в Книгата на промените, 306 глава. Тези принципи са наречени от Берт Хелингер, бащата на фамилните констелации – правила на любов, а от Идрис Лаор – принципи на Живота и Любовта.

И ние знаем, че когато не се уважава един от тези принципи в системата се появява дисбааланс и тя се старае данамери начин да компенсира този дисбаланс, тъй като системата е в непрекъснато търсене на равновесие и най-важно за нея е да оцелее. И понякога това е в ущърб на хората, които я съставят.

Трите принципа, които се проявяват едновременно в системите, са:

1. Принципът за принадлежност – всеки елемент на системата има еднакви права на принадлежност и всеки има право да принадлежи към нея. И това право не може да му бъде отнето.

И ние изключваме от системата, например, когато: не искаме да видим някой; когато го гоним; когато не го приемаме такъв какъвто е; когато го игнорираме; когато говорим лошо за него; когато го забравяме; когато отказваме да го изслушаме или не искаме да чуем потребностите му.

И когато някой е изключен това отслабва системата и вреди на всички членове на системата, не съществува хармоничност и развитие. 

2. Принципът за порядък и правилно място – всеки живот идва в определен момент и има определен ред и първият винаги е първи, а вторият – втори. И нашето място, определено в момента на влизане в системата, ни определя ролята, която ние имаме в системата. 

И ние нарушаваме този принцип, например, когато: като деца съветваме родителите си или ги осъждаме; когато родителите искат от децата да заемат друга роля; когато отстъпваме мястото си на друг.

3. Принципът за равновесие между даване и получаване – и винаги е важно да даваме малко повече от това, което сме получили, за да създадем дисбаланс и да продължим с любов напред.

Създаваме дисбаланс, например, когато: даваме твърде много; взимаме твърде много; когато не оправяме грешките си и не ги компенсираме.

Проблеми, подходящи за третиране с констелации

Поведението ни е обусловано от детството и от връзките с нашите близки. Но съществува също една памет във фамилната система, предавана през поколенията.

Изучаването на този „жив модел на семейството“ позволява да се открият какви събития или какви хора от миналото, дори няколко поколения назад, се отразяват върху нашия живот: хора починали млади; мъртво родени деца; абортирани деца; самоубийство; имигриране; семейна тайна…

Неуспехите в общуването, в живота, с партньор, разводите ни, нашите депресии, нашите болести, професионалните разочарования или проблемите на нашите деца са понякога в пряка връзка с това минало. Констелациите осветяват и разплитат вплитанията с тази фамилна история, за да стане тази връзка, връзка на любов.

Работата с констелации е полезна за:

 • · за изясняване и подобряване на семейството, двойката, професионален план;
 • · изясняване на проблемите свързани с работата, поведенията във взаимоотношенията, с физически нарушения;
 • · намиране на точното място в живота, получаване на сила и способност за действие; да се разбере актуалната ситуация, труден период в живота, развод, проблеми със съжителството с друг човек, стрес, поставяне под въпрос на самите себе си, неспособност за вземане на решение на персонално или професионално ниво;
 • · по-добър контрол върху възпитанието на децата или поведението на „трудно“ дете.

Фамилните системни констелации ни позволяват да се справим с:

 • · несъзнателни механизми, които мотивират нашето съществуване;
 • · блокажи и вярвания, които носим от раждането си;
 • · енергийните наранявания, дължащи се на преживяванията на предците ни, на които съхраняваме паметта от любов и лоялност сме ги взели върху себе си.

Констелациите не са нито медицина, нито психотерапия, дори и да са терапевтични на едно по-високо ниво.

Резултат от констелациите. Какво ще откриете?

Често ние възприемаме несъзнателно поведенията и проблемите на някои наши предци, които са били изключени, забравени или дори пренебрегнати (незачитани).

Несъзнателните енергии, които произтичат от това са много мощни и до голяма степен определят животите ни без наше знание.

Така множество чувства, поведения и симптоми не са свързани с личната ни история, а намират произхода си в една фамилна любов и лоялност, която изисква дадено поколение да възобнови неуредените конфликти на предишните поколения.

Фамилните констелации позволяват да осветим конфликтите и да ги поправим, освобождавайки ни и позволявайки на съответните предци да намерят отново силата и достойнството си. Цялата фамилна система се възползва от това.

Видове констелации

Констелациите могат да се използват за разрешаване на проблеми и трудности в нашия личен живот и/или в предприятия, фирми, организации.

Физически лица

Области, в които констелации са успешни, за разрешаване на проблеми и трудности на физически лица са:

 • · Физически или психологически проблеми;
 • · Проблеми във взаимоотношенията;
 • · Проблеми във връзката;
 • · Проблеми между родител и дете;
 • · Професионални проблеми;
 • · Парични проблеми;
 • · Проблеми с времето.

Предприятия, фирми, организации

Констелациите са ефективни за предприятията, тъй като:

 • · Помагат при вземане на решения;
 • · Помагат за определяне на стратегия и цели, маркетингова политика, продукти;
 • · Използват се като инструмент за диагностика;
 • · Помагат за стимулирането на мотивацията инагласата на персонала;
 • · Помагат за разрешаване на конфликти иразрешаването на кризисни ситуации;
 • · Разрешават междуличностни проблемнивзаимоотношения;
 • · Помагат оптимизацията на управлението;
 • · Използват се като средство за супервизия и коуч.