Финансов одит

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Одит.

Финансовият одит, съгласно легалната дефиниция на понятието и термина, което се съдържа в Закона за Сметната палата, „е изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов отчет на предприятието дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност“.

Съгласно Закона за независимия финансов одит „Независим финансов одит“ е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители подлежат на независим публичен надзор.

„Регистриран одитор“ е физическо лице, придобило право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети; или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители.

„Одиторска професия“ е професията на регистрираните одитори по извършване на услуги по независим финансов одит или аналогични на тях пряко или чрез специализирани одиторски предприятия.

Под предприятие тълкуването на закона не визира и разбира в случая стопанско или търговско предприятие, а всяко едно начинание по отношение на неговото финансиране.

История[редактиране | редактиране на кода]

Известно е, че в древен Китай още през 700 г. пр.н.е., по времето на управлението на династията Чжоу (1112 – 256 пр.н.е.) съществувала длъжност „Главен държавен одитор“, който обезпечавал и гарантирал честността на правителствените служители, които имат непосредствен достъп до държавните финанси и другото държавно имущество.

Регулаторни органи[редактиране | редактиране на кода]

Финансовият одит се подразделя на външен и вътрешен одит.

Международни одиторски стандарти[редактиране | редактиране на кода]

Международни одиторски стандарти са Международните стандарти за одит (ISA) и свързаните с тях становища за одит и етика, доколкото те имат отношение към независимия финансов одит.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]