Фонд за гарантиране на влоговете в банките

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Assorted United States coins.jpg

Фондът за гарантиране на влоговете в банките абревиатура ФГВБ) е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), приет от 38-то НС през април 1998 г. ФГВБ е на адрес: п.к. 1606, гр. София, ул. Владайска 27.

Банки, задължени да участват по закон във Фонда[редактиране | редактиране на кода]

Фондът гарантира пълно изплащане на влоговете в левове и в чуждестранна валута в 23 български банки в размер до 196 000 лв. (сумата включва и начислените лихви), като и защитава интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност.

Към началото на 2015 г. влоговете в следните банки са гарантирани от ФГВБ:

 1. Алианц Банк България АД
 2. Банка ДСК ЕАД
 3. Банка Пиреос България АД
 4. Българо-американска кредитна банка АД
 5. Българска банка за развитие АД
 6. Инвестбанк АД
 7. Интернешънъл Асет Банк АД
 8. Обединена българска банка АД
 9. Общинска банка АД
 10. Пощенска банка (Юробанк България АД)
 11. ПроКредит Банк (България) ЕАД
 12. Първа инвестиционна банка АД
 13. Райфайзенбанк (България) ЕАД
 14. СИБАНК ЕАД
 15. Сосиете Женерал Експресбанк АД
 16. Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София
 17. Тексимбанк АД
 18. Ти Би Ай Банк ЕАД
 19. Токуда Банк АД
 20. Търговска банка „Виктория” ЕАД (предишно наименование Креди Агрикол България ЕАД)
 21. "Търговска банка Д" АД
 22. УниКредит Булбанк АД
 23. Централна кооперативна банка АД

Следните кредитни институции са клонове на чуждестранни банки и не участват в българската система за гарантиране на влоговете, тъй като са защитени от системата в страната по седалището на банката:

 1. Алфа банка – клон България
 2. БНП Париба С. А. – клон София
 3. ИНГ Банк Н. В. – клон София
 4. Ишбанк АГ – клон София
 5. Ситибанк Европа АД – клон България

Събиране и инвестиране на финансовите средства от ФГВБ[редактиране | редактиране на кода]

Средствата на ФГВБ съгласно закона се генерират от встъпителна/и (в размер 1 на сто от регистрирания капитал на банката) и годишни премийни вноски (0.5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа), като Фондът капитализира доходите от инвестициите си.

От създаването си Фондът е натрупал значителни финансови средства, като през 2014 г. инвестиционният му портфейл достига 2.1 млрд. лв. Средствата на ФГВБ, съгласно закона, се инвестират в:

 1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;
 2. краткосрочни депозити в банки по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции;
 3. депозити в Българската народна банка.

В началото на декември 2014 г. ФГВБ започна изплащането на гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка, чийто лиценз е отнет от БНБ и използва натрупаните до този момент средства.

От 2004 г. Фондът не предоставя средства под формата на репо-сделки и/или депозити в банки.

При недостиг на средства Фондът може да ползва заеми:

 1. от български и чуждестранни банки, както и от други лица;
 2. от държавния бюджет след съответно решение на Народното събрание.

Състав на Управителния съвет[редактиране | редактиране на кода]

Към 2015 г. съставът на УС на ФГВБ включва:

 1. Радослав Миленков – председател
 2. Нели Кордовска – заместник-председател (главен директор на управление "Банков надзор", БНБ)
 3. Бисер Манолов - член (представител на Асоциацията на банките в България)
 4. Борислав Стратев – член
 5. Валери Димитров – член

Членство в международни организации[редактиране | редактиране на кода]

ФГВБ е член-учредител и активен участник в дейността на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити (IADI) и Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити (EFDI).

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]