Фразеологизъм

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Фразеологизмите са устойчиви изрази (фрази), обикновено с преносно значение, употребявани като готова единица в речта, най-вече в разговорната реч и словесното народно творчество.

Фразеологизмите не се образуват в непосредствения процес на езиковото общуване, а се възпроизвеждат като готови речникови единици с единна семантика, която не произлиза пряко от семантиката на образуващите ги думи. Фразеологичните единици се изучават от различни страни, като най-сериозно внимание се обръща на структурата, семантиката и емоционално-оценъчната им натовареност. Особено внимание се обръща на степента на срастване между значенията на съставящите го компоненти. Фразеологичната номинация има по-сложен характер от лексемната номинация. Фразеологизмите не само назовават предмети, явления, качества и т.н., но едновременно с това ги характеризират, дават им някаква оценка.

Фразеологизмите са присъщи на всеки национален език и на езика на всяка социална и професионална група (жаргон).

Те са обект на изследване на раздела от лексикологията, наречен фразеология.

Видове[редактиране | редактиране на кода]

По структура фразеологизмите са два основни вида:

  • фразеологизми със структура на изречение
върви ми по мед и масло;
горя от нетърпение.
  • фразеологизми със структура на словосъчетание
сизифов труд;
кутията на Пандора;
ахилесова пета.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]