Хармонизирана система

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана кратко само Хармонизираната система представлява номенклатура, основно използвана за класификация на стоки за митнически цели. Тя се основава на Конвенцията за Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките от 1983 г. Актуалната ѝ версия отчита актуализациите, извършени от страните по Конвенцията в рамките на Световната митническа организация, която се явява и неин депозитар. В Хармонизираната система се търси максимално обобщаване на всяка стока, която разполага с уникален номер и съпътстващо я описание.

Смисълът на Хармонизираната система е улесняването на международната търговия чрез създаването на единен списък за класиране на стоките, който да бъде универсално признат и прилаган от всички държави. За постигане на максимална точност и актуалност, класирането на стоките се ревизира веднъж на всеки пет години, като последната редакция бе осъществена през 2006 г., приложима от 1 януари 2007 г.

Съгласно Хармонизираната система, стоките по света са разделени условно на 21 раздела или на 97 глави, като глава 77 не се използва, за да бъде оползотворена по-късно с възникването на нови, некласирани и неописани стоки. Глави 1 до 24 условно класират селскостопанските стоки, а 25 до 97 - индустриалните.

Според Световната митническа организация, Хармонизираната система служи основно за:

Съгласно Конвенцията за хармонизираната система, класирането на стоките се извършва на ниво шест цифри. Първите две цифри посочват номера на главата от ХС, първите и вторите две посочват тарифни позиции, а първите шест - тарифните подпозиции. В митническата си тарифа администрацията на САЩ използва 10 знака, Европейският съюз - 10 + допълнителни 4.

Така оформената митническа тарифа в Европейския съюз и България се нарича Комбинирана номенклатура. Европейският съюз разполага с интегрирана система по митническата тарифа, наречена ТАРИК, която включва Комбинираната номенклатура и допълнителни кодове на Общността.

Хармонизирана система
Комбинираната номенклатура на Република България за 2006 г.
Схема на интегрираната митническа тарифа на Европейския съюз

Хармонизирана система[редактиране | редактиране на кода]

Раздел I - Живи животни и продукти от животински произход

 • Глава 1 - живи животни
 • Глава 2 - меса и карантии, годни за консумация
 • Глава 3 - риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни
 • Глава 4 - мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде
 • Глава 5 - други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

Раздел II - Продукти от растителен произход

 • Глава 6 - живи растения и цветарски продукти
 • Глава 7 - зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация
 • Глава 8 - плодове, годни за консумация; цитрусови и пъпешови кори
 • Глава 9 - кафе, чай, мате и подправки
 • Глава 10 - житни растения
 • Глава 11 - мелничарски продукти, малц; скорбяла и нишесте, инулин; пшеничен глутен
 • Глава 12 - маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи
 • Глава 13 - естествени лакове, клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти
 • Глава 14 - материали за сплитане и други продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

Раздел III - Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

 • Глава 15 - мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

Раздел IV - Продукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюни и обработени заместители на тютюна

 • Глава 16 - продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни
 • Глава 17 - захар и захарни изделия
 • Глава 18 - какао и продукти от какао
 • Глава 19 - хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия
 • Глава 20 - хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения
 • Глава 21 - разни видове хранителни продукти
 • Глава 22 - безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет
 • Глава 23 - остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни
 • Глава 24 - тютюн и обработени заместители на тютюна

Раздел V - Минерални продукти

 • Глава 25 - сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент
 • Глава 26 - руди, шлаки и пепели
 • Глава 27 - минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци

Раздел VI - Продукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености

 • Глава 28 - неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи
 • Глава 29 - органични химични продукти
 • Глава 30 - фармацевтични продукти
 • Глава 31 - торове
 • Глава 32 - дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила
 • Глава 33 - етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати
 • Глава 34 - сапуни, повърхностно активни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, "зъболекарски восъци" и състави за зъболекарството на базата на гипс
 • Глава 35 - белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими
 • Глава 36 - барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали
 • Глава 37 - фотографски или кинематографски продукти
 • Глава 38 - различни видове продукти на химическата промишленост

Раздел VII - Пластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия

 • Глава 39 - пластмаси и пластмасови изделия
 • Глава 40 - каучук и каучукови изделия

Раздел VIII - Кожи, кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

 • Глава 41 - кожи (различни от кожухарските)
 • Глава 42 - кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва
 • Глава 43 - кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи

Раздел IX - Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия

 • Глава 44 - дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища
 • Глава 45 - корк и коркови изделия
 • Глава 46 - тръстикови или кошничарски изделия

Раздел Х - Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци); хартия, картон и изделия от тях

 • Глава 47 - дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)
 • Глава 48 - хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия или от картон
 • Глава 49 - произведения на издателства, на пресата или на останалата графическа промишленост; ръкописни или машинописни текстове и чертежи

Раздел XI - Текстилни материали и изделия от тях

 • Глава 50 - естествена коприна
 • Глава 51 - вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми
 • Глава 52 - памук
 • Глава 53 - други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда
 • Глава 54 - синтетични или изкуствени нишки
 • Глава 55 - щапелни синтетични или изкуствени влакна
 • Глава 56 - вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството
 • Глава 57 - килими и други подови настилки от текстилни материали
 • Глава 58 - специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии
 • Глава 59 - импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани тъкани; технически артикули от текстилни материали
 • Глава 60 - трикотажни платове
 • Глава 61 - облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени
 • Глава 62 - облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените
 • Глава 63 - други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; парцали и употребявани дрехи и текстилни артикули

Раздел XII - Обувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове, и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси

 • Глава 64 - обувки, гети и подобни артикули; части за тях
 • Глава 65 - шапки и части за шапки
 • Глава 66 - чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, бастуни-столове, камшици, бичове, и техните части
 • Глава 67 - апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

Раздел XIII - Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло

 • Глава 68 - изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали
 • Глава 69 - керамични продукти
 • Глава 70 - стъкло и изделия от стъкло

Раздел XIV - Естествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

 • Глава 71 - естествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

Раздел XV - Неблагородни метали и изделия от тези метали

 • Глава 72 - неблагородни метали и изделия от тези метали
 • Глава 73 - изделия от чугун, желязо или стомана
 • Глава 74 - мед и изделия от мед
 • Глава 75 - никел и изделия от никел
 • Глава 76 - алуминий и изделия от алуминий
 • Глава 77 - (неизползвана, запазен номер за бъдеща употреба)
 • Глава 78 - олово и изделия от олово
 • Глава 79 - цинк и изделия от цинк
 • Глава 80 - калай и изделия от калай
 • Глава 81 - други неблагородни метали; металокерамики;изделия от тези материали
 • Глава 82 - инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали
 • Глава 83 - различни изделия от неблагородни метали

Раздел XVI - Машини и апарати, електрооборудване и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати

 • Глава 84 - ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати
 • Глава 85 - електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати

Раздел XVII - Транспортни съоръжения

 • Глава 86 - превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища
 • Глава 87 - автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности
 • Глава 88 - въздухоплаване и космонавтика
 • Глава 89 - морско или речно корабоплаване

Раздел XVIII - Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати

 • Глава 90 - оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медикохирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати
 • Глава 91 - часовникарски изделия
 • Глава 92 - музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти

Раздел XIX - Оръжия, муниции и техните части и принадлежности

 • Глава 93 - оръжия, муниции и техните части и принадлежности

Раздел ХХ - Разни стоки и продукти

 • Глава 94 - мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции
 • Глава 95 - играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности
 • Глава 96 - разни видове изделия

Раздел XXI - Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети


Новите стоки се класират с решения, взети в рамките на Световната митническа организация и нейния Комитет по хармонизираната система и други комитети.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]