Хасковска хълмиста област

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Хасковска хълмиста област
Relief Map of Bulgaria.jpg
41.9° с. ш. 25.4° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
Местоположение Флаг на България България

Хасковската хълмиста област е хълмиста област в северната част на Родопите, на територията на области Хасково и Пловдив, с надморска височина от 80-100 м на север до 420-450 м на юг.

Областта представлява северно предпланинско стъпало на Родопския масив, отделено от него с ясен и добре очертан планински склон. Простира се от запад на изток на около 90 км, а максималната ѝ шрина достига 30-35 км. Разположена е между долината на река Марица на север и изток и долното течение на Чепеларска река на запад. На юг границата се прокарва от Асеновград по северните подножията на родопските ридове Добростан, Сини връх, Драгойна, Мечковец, Чуката, Чала и Хухла и завършва при град Харманли.

Хасковската хълмиста област е силно разчленена от родопските реки десни притоци на Марица Черкезица, Мечка, Каялийка, Банска и Харманлийска (с притоците си Карамандере, Хасковска и Узунджовска река). Долините им обикновено са плитки и с широки легла. При пресичането на здрави скали (гнайси, андезити) коритата им се стесняват и придобиват проломен характер. Вододелите между тях са дълги и с плоски била, удобни за селскостопанска дейност. Хасковската хълмиста област е изградена предимно от плиоценски езерни утайки, изпод които в отделни места стърчат метаморфни и терциерни вулкански скали. Климатът е преходносредиземноморски (Хасково — средна годишна температура 12,5°С). Почвената покривка е представена от чернозем-смолници, излужени канелени горски и алувиално-ливадни почви. Добре развито селско сторанство — производство на зърнени храни, тютюн, памук, лозя, овощни градини, зеленчуци.

Основни центрове на областта са градовете Хасково, Димитровград и Първомай, околи които гравитират няколко десетки села.

В различни направления през Хасковската хълмиста област преминават участъци от 10 пътя от Държавната пътна мрежа:

По цялото най-северно подножие на Хасковската хълмиста област, предимно по десния бряг на река Марица, от Садово до Харманли, преминава участък от трасето на жп линията СофияПловдивСвиленград. От север на юг, от Димитровград до село Маслиново областта се пресича и от участък от трасето на жп линията РусеГорна ОряховицаСтара ЗагораПодкова.

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]