Хемосинтеза

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Микроскопска снимка на оксидиращите водород бактерии Venenivibrio stagnispumantis

Хемосинтезата е биохимичен процес, при който съдържащи въглерод молекули (обикновено въглероден диоксид или метан) и хранителни вещества се преобразуват в органични вещества, като за източник на енергия служи оксидацията на неорганични молекули (водород, сероводород и други) или метан, а не слънчевата светлина, както при фотосинтезата.

Хемосинтезата се извършва от хемоавтотрофите - филогенетично разнородна група организми. По-известните сред тях, някои от които имат голямо биогеохимично значение, са сярооксидиращите гама и епсилон протеобактерии, Aquificae, метаногенните археи и неутрофилните желязооксидиращи бактерии.