Химн на Дания

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Der er et yndigt land
Национален химн на
Флаг на Дания Дания
Превод на името Има една прекрасна страна
Текст Адам Готлоб Йоленшлегер (на датски:Adam Oehlenschläger), 1819 г.
Музика Ханс Енрист Кройер (Hans Ernst Krøyer), 1835 г.
Приет 1835 г.

Химнът на Дания се нарича „Има една прекрасна страна“ (на датски: Der er et yndigt land).

Оригинален текст Превод
Der er et yndigt Land,
Det staaer med brede Bøge
Nær salten Østerstrand;
Det bugter sig i Bakke, Dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Freias Sal.
Der sad i fordums Tid
De harniskklædte Kæmper,
Udhvilede fra Strid;
Saa drog de frem til Fienders Meen,
Nu hvile deres Bene
Bag Høiens Bautasteen.
Det Land endnu er skiønt,
Thi blaa sig Søen belter,
Og Løvet staaer saa grønt;
Og ædle Qvinder, skiønne Møer,
Og Mænd og raske Svende
Beboe de Danskes Øer.
Vort Sprog er stærkt og blødt,
Vor Tro er reen og luttret
Og Modet er ei dødt.
Og hver en Dansk er lige fri,
Hver lyder tro sin Konge,
Men Trældom er forbi.
Et venligt Syd i Nord
Er, grønne Danarige,
Din axbeklædte Jord.
Og Snekken gaaer sin stolte Vei.
Hvor Ploug og Kiølen furer,
Der svigter Haabet ei.
Vort Dannebrog er smukt,
Det vifter hen ad Havet
Med Flagets røde Bugt.
Og stedse har sin Farve hvid
Dit hellige Kors i Blodet,
O Dannebrog, i Strid.
Karsk er den Danskes Aand,
Den hader Fordoms Lænker,
Og Sværmeriets Baand.
For Venskab aaben, kold for Spot,
Slaaer ærlig Jydes Hierte,
For Pige, Land og Drot.
Jeg bytter Danmark ei,
For Ruslands Vinterørkner,
For Sydens Blomstermai.
Ei Pest og Slanger kiende vi,
Ei Vesterlandets Tungsind,
Ei Østens Raseri.
Vor Tid ei staaer i Dunst,
Den hævet har sin Stemme
For Videnskab og Kunst.
Ei Bragis og ei Mimers Raab
Har vakt i lige Strækning
Et bedre Fremtids Haab.
Ei stor, vor Fødestavn,
Dog hæver sig blandt Stæder
Dit stolte Kiøbenhavn.
Til bedre By ei Havet kom,
Ja ingen Flod i Dalen,
Fra Trondhiem og til Rom.
Med hellig Varetægt
Bevare du, Alfader!
Vor gamle Kongeslægt.
Kong Fredrik ligner Fredegod;
Hvor er en bedre Fyrste,
Af bedre Helteblod?
Hil Drot og Fædreland!
Hil hver en Danneborger,
Som virker hvad han kan.
Vort gamle Danmark skal bestaae,
Saalænge Bøgen speiler
Sin Top i Bølgen blaa.
Има прекрасна земя
Тя стои с широки букове
В близост до соления източен плаж
Тя се вятърва в хълм, долина,
Това се нарича стара Дания
И това е залата на Фрея
Там седеше в миналото,
Боеприпасите на войниците,
Въздържаха се от конфликти
След това се стремяха да нанесат вреди на враговете,
Сега костите им почиват
Зад менохира на могилата
Тази страна все още е прекрасна,
Защото морските вълни са толкова сини,
И зелената листа е толкова зелена
И благородни жени, красиви девойки,
И мъже и оживени
Обитават островите Дани
Нашият език е силен и мек,
Нашата вяра е чиста и чиста
И куражът не е мъртъв.
И всеки Дайн е еднакво свободен,
Всеки вярващо се подчинява на своя крал,
Но робството свърши.
Приятен юг на север
Дали зеленото царство на Дейн,
Земята, покрита с брадва.
И корабът се разхожда горделиво.
Където прътът и килът браздат
Там, надеждата не се проваля.
Нашата страна е красива
Той фенове по морето
С червения залив на флага.
И винаги има своя бял цвят
Твоят свят кръст в кръвта,
О флаг на Дания в битка.
Чисто е Духът на Дана
Той мрази оковите на Председателя,
И връзките на очарованието.
За приятелството отворено, студено за подигравки
Удря честното сърце на Юталенд,
За момиче, страна и цар.
Аз няма да заменя Дания,
За зимните пустини в Русия,
За цветето – май на юг.
Не знаем чума и змии
Нито меланхолията на запад
Нито яростта на изток.
Времето ни не стои в тъмнина,
Той повдигна гласа си
За науката и изкуствата.
Не е бриз, а не Мимир
Възбуден на еднакво разстояние
По-добра надежда за бъдещето.
Не е голямо, нашето място на раждане,
Въпреки това, сред градовете се издига
Гордееш Копенхаген.
За по-добър град морето не дойде
Всъщност няма река в долината;
От Трондхием до Рим.
Със свято попечителство
Ще запазиш всичко, баща!
Нашата стара династия.
Крал Фредерик прилича на Фредегод;
Къде е по-добрият принц
За по-добра кръвна герой?
Здравей крал и бащинство!
Поздравете всеки гражданин на Дейн,
Който работи, каквото може
Нашата стара Дания ще устои,
Стига букът да се отразява
Върха му в синята вълна