Циклично съединение

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Цикличните съединения са органични съединения, свързани в затворена верига (пръстен). Според състава на веригообразуващите атоми разграничаваме: карбоверижни (карбоциклични) и хетероверижни (хетероциклични) молекули. Карбоцикличните съединения образуват веригата си само с въглеродни атоми, а в изграждането на пръстена на хетероцикличните влизат и други атоми елементи като кислород, азот, сяра, арсен и други. Според вида на връзките между атомите, образуващи веригата, молекулите могат да са:

  • циклоалкани с общ строеж – СnH2n; n≥3
  • ароматни (арени) с общ строеж – CnH2n-6; n≥6

Най-нестабилни (с най-висока енергия) са молекулите на 3-циклените (n=3) съединения. Най-стабилни се оказват 6-циклените молекули.

Хомоциклични съединения[редактиране | редактиране на кода]

Циклоалкани[редактиране | редактиране на кода]

Циклоалкени[редактиране | редактиране на кода]

Циклоалкини[редактиране | редактиране на кода]

Хетероциклични съединения[редактиране | редактиране на кода]