Направо към съдържанието

Чаирлък

Чаирлък
(Текедере)
43.5689° с. ш. 26.6231° и. д.
43.7506° с. ш. 26.7553° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Разград
Община Разград
Община Завет
Община Исперих
Дължина35 km
Водосб. басейн162,9 km²
Начало
МястоСамуиловските височини,
от южната част
на село Ясеновец,
Област Разград
Координати43°34′08.04″ с. ш. 26°37′23.16″ и. д. / 43.5689° с. ш. 26.6231° и. д.
Надм. височина338 m
Устие
Мястоляв приток на река ЦарацарДунавЧерно море
Координати43°45′02.16″ с. ш. 26°45′19.08″ и. д. / 43.7506° с. ш. 26.7553° и. д.
Надм. височина154 m

Чаирлък (или Текедере) е река в Североизточна България, област Разград – общини Разград, Завет и Исперих, ляв приток на река Царацар от басейна на Дунав. Дължината ѝ е 35 km.

Река Чаирлък води началото си от Самуиловските височини, в южната част на с. Ясеновец, област Разград, на 338 m н.в. Тече в северна посока, като до бившето село Воден долината ѝ е широка, а след това става каньоновидна, дълбоко всечена в аптските варивици и льосовата покривка на Лудогорието. Югоизточно от град Завет завива на изток, служи за граница между общините Завет и Исперих и се влива отляво в река Царацар (от басейна на Дунав) на 154 m н.в., северно от мюсюлманското светилище „Демир баба теке".

Площта на водосборния басейн на реката е 162,9 km2, което представлява 15,3% от водосборния басейн на река Царацар.

Чаирлък е с основно дъждовно-снежно подхранване, но с малък дебит и непостоянен режим.

По течението ѝ са разположени само две села в община РазградЯсеновец и Черковна.

В горното течение на реката водите ѝ се използват за напояване, като са изградени 2 микроязовира.

В долното си течение реката протича през централната част на ловно стопанство „Воден".

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 529.