Направо към съдържанието

Чапли

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Чапли
Сива чапла (A. cinerea)
Сива чапла (A. cinerea)
Класификация
царство:Животни (Animalia)
(без ранг):Вторичноустни (Deuterostomia)
тип:Хордови (Chordata)
(без ранг):Ръкоперки (Sarcopterygii)
(без ранг):Тетраподоморфи (Tetrapodomorpha)
клас:Птици (Aves)
разред:Пеликаноподобни (Pelecaniformes)
семейство:Чаплови (Ardeidae)
подсемейство:Ardeinae
род:Чапли (Ardea)
Научно наименование
Linnaeus, 1758
Чапли в Общомедия
[ редактиране ]

Чаплите (Ardea) са род птици от разред Пеликаноподобни. Срещат се и в България.

Физическа характеристика[редактиране | редактиране на кода]

Средни и едри по размери птици, теглото им варира между половин и два и половина кг. Имат дълги крака, дълги шии и средно дълги до дълги човки.[1] Чаплите имат силно изразена ставна подвижност на шийните си прешлени и със светкавични движения изстрелват шията си напред, с което с клюна си нанасят прободния удар върху плячката. В България се срещат 9 вида, всичките гнездещи, с изключение на биволската чапла. Отлично приспособени са за хранене с риби по крайбрежията на водоемите.[2][3][4]У нас най-разпространена е сивата чапла, а най-рядка - биволската чапла.[5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Разпространение и биотоп[редактиране | редактиране на кода]

На територията на България се срещат 9 вида, най-едрите от които са:

Начин на живот и хранене[редактиране | редактиране на кода]

Хранят се предимно с риба и по-малко с насекоми, мишки, змии, малките на други птици и др. Когато ловуват стоят на място или крачат много бавно и когато видят плячката си изстрелват глава със светкавично движение. В продължение на много десетилетия чаплите в България бяха безпощадно избивани в рибовъдните стопанства и около тях. По данни от 1980-те години ежегодно в България са били отстрелвани по около 4500 екземпляра чапли от всичките 9 вида, разпространени в страната.[14]

Размножаване[редактиране | редактиране на кода]

Рядко гнезди самостоятелно, най-често образува колонии. Някои видове, като сивата чапла, привикват с човешко присъствие и се размножават дори в големи населени центрове.

Допълнителни сведения[редактиране | редактиране на кода]

На територията на България и двата представителя на рода са защитени от закона.

Списък на видовете[редактиране | редактиране на кода]

Род Чапли

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Боев, З. 1983. Чапли. – Природа и знание, 9: 23-26.
 2. Боев, З. 2019. Чаплите – тези древни съвършени риболовци. Природа – БАН, 1: 86-94.
 3. Боев, З. 1989. Морфометрична характеристика на адаптациите във връзка с добиването на храната при чаплите (Aves, Ardeidae). – Acta zoologica bulgarica, 37: 49-62.
 4. Боев, З. 1987. Сравнителен морфо-функционален анализ на хранодобивателния апарат на ръждивата и сивата чапли (Ardea purpurea L. и Ardea cinerea L.; Ardeidae — Aves). – В: Съвременни постижения на българската зоология — Материали от 4-та юб. науч. конф. по зоол., София, 25-30.05.1987. С., БАН: 363-366.
 5. Боев, З. 1985. Морфологични адаптации в скелета на чаплите. – Природа, БАН, 2: 66-70.
 6. Боев, З. 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. I. Соматометрични признаци. – Acta zoologica bulgarica, 33: 44-59.
 7. Боев, З. 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. II. Остеометрични признаци. – Acta zoologica bulgarica, 34: 53-67.
 8. Боев, З. 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. III. Индекси. – Acta zoologica bulgarica, 35: 53-64.
 9. Боев, З. 1987. Сравнително морфо-екологично проучване върху размаха на крилата на чаплите (сем. Ardeidae — Aves) от България. – В: Юб. нац. конф. по биол., Плевен, 29-31.05.1986. Секция „Зоология, екология и опазване на природната среда“. Доклади и съобщения. С.: 57-60.
 10. Боев, З. 1988. Морфометрична характеристика на адаптациите на чаплите (Aves, Ardeidae) във връзка с придвижването им по субстрата. – Acta zoologica bulgarica, 36: 63-71.
 11. Боев, З. 1989. Изменчивост на размерите на крилата при чаплите (сем. Ardeidae — Aves) от България. – Historia naturalis bulgarica, 1: 36-43.
 12. Боев, З. 1984. Тегла на скелета на чаплите в България (сем. Ardeidae — Aves). – В: Нац. конф. по биол., Михайловград, 11-13 септември 1984, Резюмета, С. 41-42.
 13. Боев, З. 1986. Сравнително-морфологични проучвания на чаплите (сем. Ardeidae – Aves) от България. – Национален природонаучен музей, БАН, Автореф. на дис. за пол. на н. ст. „канд. на науките“, С., БАН: 1-30.
 14. Боев, З. 1985. Проблеми на опазването на чаплите в рибовъдните стопанства в България. – Природа, БАН, 6: 71-73.