Частен съдебен изпълнител

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Частен съдебен изпълнител, съкратено ЧСИ, е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания (права на иск).[1][2]

Държавата чрез органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания.

Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.

Частните съдебни изпълнители, се наричат „частни“, за да се разграничат от държавните съдебни изпълнители, не толкова, заради статутът им на самоосигуряващи се лица, действащи в рамките на свободна професия, колкото да се акцентира, че събират преимуществено частни вземания.

Организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители са уредени в Закона за частните съдебни изпълнители.[3]

Откриване на места за частни съдебни изпълнители[редактиране | редактиране на кода]

В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители, въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието.[4]

Правоспособност[редактиране | редактиране на кода]

Правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на следните изисквания: има висше юридическо образование; придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт; има тригодишен юридически стаж; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано; не е лишено от правоспособност на частен съдебен изпълнител; не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност; не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут; издържало е конкурса за частен съдебен изпълнител.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Чл. 2, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители
  2. Камара на частните съдебни изпълнители. // Посетен на 25.11.2019.
  3. Чл. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители
  4. Членове 8 и 9 от Закона за частните съдебни изпълнители