Шаблон:Cite book

от Уикипедия, свободната енциклопедия

[редактиране] [почистване] Документация

Целта на този шаблон е да осигури съвместимост с en:Template:cite book, като по този начин улесни преводите на статии от други езикови версии на Уикипедия. За форматиране на библиографските данни той използва Шаблон:Източник БДС 17377.

Употреба

Пълна версия
{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |format= |accessdate= |edition= |series= |volume= |date= |year= |month= |origyear= |publisher= |location= |lang= |lang-hide= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |laysummary= |laydate= |separator= |postscript= |lastauthoramp=}}
Най-често употребявани параметри (използвайте и няма да се налага да триете излишни параметри)
{{cite book |title= |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |publisher= |location= |isbn= |pages= |url= |accessdate= |lang= |lang-hide= }}
Пример 1

{{cite book |last= Cordell |first= Bruce R. |coauthors= Jeff Grubb, David Yu |title= [[Manual of the Planes]] |publisher= [[Wizards of the Coast]] |year= 2001 |month= September |isbn= 0-7869-1850-8 |lang=en}}

Cordell, Bruce R. et al. Manual of the Planes. Wizards of the Coast, September 2001. ISBN 0-7869-1850-8. (на английски)

Пример 2
{{cite book
| last = Mumford
| first = David
| authorlink = David Mumford
| title = The Red Book of Varieties and Schemes
| publisher = [[Springer-Verlag]]
| series = Lecture notes in mathematics 1358
| year = 1999
| doi = 10.1007/b62130
| isbn = 354063293X
| lang = en
}}

Mumford, David. The Red Book of Varieties and Schemes. Springer-Verlag, 1999. ISBN 354063293X. DOI:10.1007/b62130. (на английски)

Пример lang-hide

{{cite book |last= Cordell |first= Bruce R. |coauthors= Jeff Grubb, David Yu |title= [[Manual of the Planes]] |publisher= [[Wizards of the Coast]] |year= 2001 |month= September |isbn= 0-7869-1850-8 |lang=en |lang-hide=yes}}

Cordell, Bruce R. et al. Manual of the Planes. Wizards of the Coast, September 2001. ISBN 0-7869-1850-8.

Vertical list Prerequisites * Brief instructions
{{cite book
|last=
|first=
|authorlink=
|coauthors=
|firstn=,lastn=
|authorn-link=
|editor=
|editorn=
|editorn-last=
|editorn-first=
|editor-link=
|editorn-link=
|others=
|title=
|trans_title=
|url=
|format=
|accessdate=
|edition=
|series=
|volume=
|date=
|origyear=
|year=
|month=
|publisher=
|location=
|lang=
|lang-hide=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|bibcode=
|id=
|pages=
|nopp=
|chapter=
|trans_chapter=
|chapterurl=
|quote=
|ref=
|laysummary=
|laydate=
|separator= 
|postscript= 
|lastauthoramp=
}}
  
 last
 last
 last 
   
 lastn 
  
  
  
 editorn-last
 editor or editor-last
 editorn or editorn-last
  
  
  
  
 url
 url
  
  
  
  
 year or date
  
 year
  
 publisher
  
  
  
  
  
  
  
  
 page or pages
  
  
 chapter
  
  
  
 laysummary
  
  
  
 coauthors or >1 lastn
  
   
 (no wikilink)
 (no wikilink)
  
 alternative to first2, last2...first9, last9
 (no wikilink). n=1 through 9
 n=1 through 9
  
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
  
  
  
 insert url of online version of the book or an extract, if available
  
  
  
  
  
 †preferred (no wikilink)
  
 alternative to date
  
  
  
 език, напр. „en“: показва езика в скоби и настройва съкр. за „страница“; за български се пропуска, освен ако не е изрично нужно
 скрива пояснението с езика на източника (напр. „(на латински)“); активира се с „да“, „вкл“, „1“, „yes“, „on“ или „true“
 always include ISBN if one has been assigned
  
  
  
  
  
 hides automatic 'p' or 'pp'.
 ‡(no wikilink).  Synonymous with "contribution".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вижте също

TemplateData
Документация на шаблона създадена чрез TemplateData и използвана от Визуалния редактор и други инструменти;

TemplateData за Cite book

This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.

Параметри на шаблона[Редактиране данните на шаблона]

За предпочитане е този шаблон да се използва с вградено форматиране на параметри.

ПараметърОписаниеТипСтатут
Фамилияlast

Фамилията на автора; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Низпредложен
Имеfirst

Първото или личното име, или инициали на автора; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Низпредложен
Фамилия 2last2

Фамилията на втория автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink2'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Низнезадължителен
Име 2first2

Първото или личното име, или инициали на втория автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink2'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Низнезадължителен
Фамилия 3last3

Фамилията на третия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink3'.

Низнезадължителен
Име 3first3

Първото или личното име, или инициали на третия автор; не добавяйте препратки.

Низнезадължителен
Фамилия 4last4

Фамилията на четвъртия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink4'.

Низнезадължителен
Име 4first4

Първото или личното име, или инициали на четвъртия автор; не добавяйте препратки.

Низнезадължителен
Фамилия 5last5

Фамилията на петия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink5'.

Низнезадължителен
Име 5first5

Първото или личното име, или инициали на петия автор; не добавяйте препратки.

Низнезадължителен
Фамилия 6last6

Фамилията на шестия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink6'.

Низнезадължителен
Име 6first6

Първото или личното име, или инициали на шестия автор; не добавяйте препратки.

Низнезадължителен
Фамилия 7last7

Фамилията на седмия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink7'.

Низнезадължителен
Име 7first7

Първото или личното име, или инициали на седмия автор; не добавяйте препратки.

Низнезадължителен
Фамилия 8last8

Фамилията на осмия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink8'.

Низнезадължителен
Име 8first8

Първото или личното име, или инициали на осмия автор; не добавяйте препратки.

Низнезадължителен
Фамилия 9last9

Фамилията на деветия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink9'. Ако са дефинирани девет автора, само 8 ще бъдат показани, а 'и др.' ще стои на мястото на последния автор.

Низнезадължителен
Име 9first9

Първото или личното име, или инициали на деветия автор; не добавяйте препратки.

Низнезадължителен
Препратка за автораauthorlink

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за автора; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Име на страницанезадължителен
Съавториcoauthors

Съавтори

Низнепрепоръчителен
Препратка за автора 2authorlink2

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за втория автор; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Име на страницанезадължителен
Препратка за автора 3authorlink3

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за третия автор.

Име на страницанезадължителен
Препратка за автора 4authorlink4

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за четвъртия автор.

Име на страницанезадължителен
Препратка за автора 5authorlink5

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за петия автор.

Име на страницанезадължителен
Препратка за автора 6authorlink6

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за шестия автор.

Име на страницанезадължителен
Препратка за автора 7authorlink7

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за седмия автор.

Име на страницанезадължителен
Препратка за автора 8authorlink8

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за осмия автор.

Име на страницанезадължителен
Препратка за автора 9authorlink9

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за деветия автор.

Име на страницанезадължителен
Фамилия на редактораeditor-last editor

Фамилията на редактора; не използвайте препратка, а 'editor-link'; може да добавите цифри в края за допълнителни редактори

Неизвестеннезадължителен
Име на редактораeditor-first

Собствено име или инициали на редактора; не използвайте препратка, а 'editor-link'; може да добавите цифри в края за допълнителни редактори

Неизвестеннезадължителен
Link for editoreditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor

Име на страницанезадължителен
Last name of second editoreditor2-last

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Низнезадължителен
First name of second editoreditor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Низнезадължителен
Link for second editoreditor2-link

Title of existing Wikipedia article about the second editor

Име на страницанезадължителен
Last name of third editoreditor3-last

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Низнезадължителен
First name of third editoreditor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Низнезадължителен
Link for third editoreditor3-link

Title of existing Wikipedia article about the third editor

Име на страницанезадължителен
Last name of fourth editoreditor4-last

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Низнезадължителен
First name of fourth editoreditor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Низнезадължителен
Link for fourth editoreditor4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor

Име на страницанезадължителен
Last name of fifth editoreditor5-last

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Низнезадължителен
First name of fifth editoreditor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Низнезадължителен
Link for fifth editoreditor5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor

Име на страницанезадължителен
Last name of sixth editoreditor6-last

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Низнезадължителен
First name of sixth editoreditor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Низнезадължителен
Link for sixth editoreditor6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor

Име на страницанезадължителен
Last name of seventh editoreditor7-last

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Низнезадължителен
First name of seventh editoreditor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Низнезадължителен
Link for seventh editoreditor7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor

Име на страницанезадължителен
Last name of eighth editoreditor8-last

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Низнезадължителен
First name of eighth editoreditor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Низнезадължителен
Link for eighth editoreditor8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor

Име на страницанезадължителен
Last name of ninth editoreditor9-last

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Низнезадължителен
First name of ninth editoreditor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Низнезадължителен
Link for ninth editoreditor9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor

Име на страницанезадължителен
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Низнезадължителен
Заглавиеtitle

Заглавието на книгата

Низзадължителен
Translated titletrans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Низнезадължителен
URLurl

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the  protocol relative scheme "//..."

Пример
https://books.google.com/books?id=...
Низнезадължителен
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Низнезадължителен
URL access dateaccessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Низнезадължителен
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed by ' ed.'

Низнезадължителен
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Низнезадължителен
Томvolume

За една творба, публикувана в няколко тома

Низнезадължителен
Датаdate

Точната дата на източника; не добавяйте препратка

Датанезадължителен
Original yearorigyear

Original year of publication; provide specifics

Низнезадължителен
Година на публикуванеyear

Годината в която е издадена книгата; използвайте 'date', ако месеца и деня са известни

Низпредложен
Месец на публикуванеmonth

Месецът в която е издаден книгата; използвайте 'date', ако месеца и деня са известни

Низпредложен
Издателpublisher

Наименованието на издателя

Низпредложен
Място на публикуванеlocation

Географското местоположение на публикуването; обикновено без препратка; не го попълвайте, ако наименованието на публикацията включва мястото

Низпредложен
Езикlang

Езикът на който е написан източника, ако е различен от български; използвайте двубуквения ISO 639-1 код; не използвайте икони или шаблони

Низнезадължителен
Hide languagelang-hide

........................................

Булевнезадължителен
ISBNisbn

Международен стандартен номер на книга; използвайте 13-цифровият код, където е възможно

Низпредложен
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Низнезадължителен
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Низнезадължителен
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Низнезадължителен
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Низнезадължителен
Pagepage

The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both

Низнезадължителен
Цитирани странициpages

Страниците, които потвърждават съдържанието (не се използва за брой страници на книгата); появява се след 'с.'; използвайте или page=, или pages=, но не и двете едновременно

Низпредложен
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Низнезадължителен
Chapterchapter

The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapterurl' but not both. For the contribution alias, see contributor-last

Низнезадължителен
Translated chaptertrans_chapter

An English language chapter heading, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Низнезадължителен
Chapter URLchapterurl

The URL of the online location where the text of the chapter can be found

Низнезадължителен
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Низнезадължителен
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Низнезадължителен
Lay URLlaysummary

URL link to a non-technical summary or review of the source

Низнезадължителен
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

Низнезадължителен
Separatorseparator

..........................................................

Низнезадължителен
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

По подразбиране
.
Низнезадължителен
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Низнезадължителен