Шаблон:Wikidata list

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Този списък е генериран с данни от Уикиданни и се актуализира периодично от Listeriabot.
Редакциите във вътрешността на списъка ще бъдат премахнати при следващата автоматична актуализация!

[редактиране] [почистване] Документация

Употреба[редактиране на кода]

Този шаблон създава поддържан от бот списък, базиран информация от Уикиданни (((en)) първоначална публикация). Той трябва да бъде „затворен“ с {{Wikidata list end}} - съдържанието между тези два шаблона ще бъде периодично (веднъж в денонощие) подменяно с генериран с бот списък. Шаблонът може да се използва само един път на дадена страница.

Заявките задължително включват променливата ?item.

Пример[редактиране на кода]

{{Wikidata list|sparql=
  SELECT ?item WHERE {
   ?item wdt:P31 wd:Q39715 .
   ?item (wdt:P131)* wd:Q55
  }
 |columns=label:Article,description,p131:Place,P580,P582,p625,P18
 |section=131
 |min_section=3
 |sort=label
 |links=text
 |thumb=128
 |autolist=fallback
}}
 ... (This will be overwritten by ListeriaBot) ...
{{Wikidata list end}}

Параметри[редактиране на кода]

sparql
SPARQL SELECT заявка. Трябва да връща ?item като номер на обекта. Задължителен.
Вижте SPARQL query service examples suitable for Listeria
columns
Дефинира колоните за списъчната таблица. Допустимите стойности са:
 • number, пореден номер на реда (по раздел), започвайки от 1, в първоначалното подреждане
 • label, етикет на обекта на български с връзка към локалната статия (ако съществува) или към страницата в Уикиданни. При етикети без стойност на български се използва стойността на английски
 • label/de, етикет на обекта на зададения език ("de" за немски в примера) без връзка. При етикети без стойност на зададения език се използва стойността на английски
 • description, ръчно зададеното или автоматично генерирано описание в Уикиданни
 • item, Q-индексът на обекта
 • Pxxx стойност на съответното свойство в Уикиданни
 • Pxxx/Pzzz, свойства с квалификатори; за Pxxx препращащо към обект Qyyy и имащо квалификатор Pzzz - свързания етикет на Qxxx и стойността на Pzzz
 • Pxxx/Qyyy/Pzzz, свойства с квалификатори; за Pxxx препращащо към обект Qyyy и имащо квалификатор Pzzz - стойността на Pzzz. Това е вариант на предишния параметър, конкретизиран за определен обект (например "p553/q866/p554" за имена на акаунти в YouTube
 • ?fieldname, име на поле в SPARQL резултата
Стойности, отбелязани като „остарели“ не се показват. Всяка колона може опционално да има генерирано заглавие с добавяне на ":TITLE", в противен случай се използва името на свойството в Уикиданни. Задължителен
sort
Ключът за първоначално подреждане на таблицата. Валидните стойности са:
 • label, етикетът на обекта
 • family_name, опитва се да открие и подреди по фамилното (последно) име в етикета, предполагайки, че списъкът съдържа хора. Този метод е евристичен и може да не работи коректно във всички случаи. Когато е възможно, за предпочитане е подреждане по P734 (фамилно име).
 • Pxxx, свойство в Уикиданни
Незадължителен
section
Списъкът може да бъде разделен на раздели на основата на свойство от Уикиданни. Незадължителен
min_section
Минимален брой на редовете за създаване на отделен раздел при използване на section. Всички останали обекти се поставят в раздел "misc". По подразбиране:2. Незадължителен
autolist
Когато description е зададена колона, но в Уикиданни липсва описание, "autolist=fallback" използва AutoDesc, за да го генерира. Незадължителен
language
Език за етикета и описанието, ако е различен от български. Незадължителен
thumb
Ширина на изображенията в пиксели (например за колона със свойство P18). По подразбиране:128. Незадължителен
links
Начин на показване на препратките към липсващи статии в Уикипедия на български. Валдни стойности:
 • all за препратка към Уикиданни. По подразбиране.
 • local за премахване на обектите с липсваща локална статия (обратното на red_only).
 • red за червени препратки, въз основа на етикета на обекта.
 • red_only за премахване на обектите с налична локална статия (обратното на local).
 • text за създаване на сини препратки към наличните статии и текст без препратка за останалите.
 • reasonator за създаване на сини препратки към наличните статии и препратки към Reasonator за останалите.
Незадължителен
row_template
Генерира извикване на шаблон, вместо ред от таблица. Шаблонът от своя страна трябва да генерира ред от таблица или създаването на таблица трябва да бъде избегнато с параметъра skip_table. Параметрите, подавани към шаблона, са ключовете с малки букви от параметъра columns, например label или p18. Незадължителен
header_template
Генерира извикване на шаблон, вместо заглавен ред от таблица. Шаблонът от своя страна трябва да генерира заглавен ред от таблица. Към този шаблон не се подават параметри. Препоръчва се да се използва заедно с row_template. Незадължителен
skip_table
Изцяло спира генерирането на таблица при използване на row_template. Всяка стойност е валидна.
wdedit
Генерира информация, позволяваща редактиране на Уикиданни от Уикипедия с използване на този JavaScript, при зададена стойност yes. Не работи при използване на row_template. Внимание: Това води до по-голям обем на добавяния уикитекст от обикновено, което може да създава проблеми с актуализациите. Незадължителен
references
Добавя източници. Допустимата стойност е all. Изисква поставянето на <references/> или подобен шаблон в края на страницата. Незадължителен
freq
Числена стойност X - изчаква поне X дни преди автоматична актуализация. Не влияе на актуализациите през уеб интерфейса. Незадължителен
summary
Разделен със запетаи списък с ключове, които да се добабвят като резюме под цялото друго съдържание. Незадължителен
 • itemnumber Общ брой на обектите (редовете) в списъка.

Вижте също[редактиране на кода]