Шахматна нотация

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Алгебрична шахматна нотация

Ходовете в шахмата обикновено се записват (в книги, списания, и др.) с помощта на шахматна нотация, представляваща комбинация от букви, числа и други символи. Използват се голям брой нотации, като най-разпространена в света е т.н. алгебрична шахматна нотация.

Освен за записване на ходовете, съществуват и нотации за определени позиции (вижте Нотация на Форсайт-Едуърдс). Те са подходящи за запазване на състоянието на партии или за изразяването на шахматни задачи.

Алгебрична шахматна нотация[редактиране | редактиране на кода]

Наименование на шахматните полета[редактиране | редактиране на кода]

Квадратчетата на шахматната дъска се наричат полета. Хоризонталните редове от полета се наричат хоризонтали, а вертикалните редове от полета – вертикали. Хоризонталите са наименувани с номера от 1 до 8 (виж диаграмата), като белите фигури се разполагат в началото на играта по хоризонтали 1 и 2, а черните – по 7 и 8. Вертикалите се обозначават с малки латински букви от a до h. Всяко поле на дъската се обозначава с буквата на вертикала и цифрата на хоризонтала, на които се намира. На диаграмата – полето g5 се намира там където се пресичат вертикала g и хоризонтала 5.

Обозначаване на шахматните фигури[редактиране | редактиране на кода]

При документиране ходовете в една партия шахматните фигури се обозначават както следва: цар – Ц, дама – Д, топ – Т, офицер – О и кон – К. За ходовете на пешките не се употребява буква.

Обозначаване на ходове[редактиране | редактиране на кода]

При обозначаването на шахматен ход се записва най-напред буквата на фигурата, която се премества (за пешка не се пише нищо) и след това – полето където фигурата е била преди хода, тире и полето, където фигурата се поставя след хода. Например, 1.a2-a4 означава, че крайната лява бяла пешка се придвижва от поле а2, където се намира в началото на играта, на поле а4. Цифрата 1. е поредния номер на хода в партията. Под един номер се записва вляво ход на белите и вдясно – ход на черните. Например ходът 2. ... Kb8-c6 означава, че черния кон от поле b8 се придвижва на поле c6. Това обозначаване съответства на пълната шахматна нотация – при кратката шахматна нотация се записва само крайното поле, на което се премества фигурата. Например горният ход с пешката се записва като 1.a4, а ходът с коня – 2. ... Kc6

Специални символи[редактиране | редактиране на кода]

При вземане на фигура се използва същия запис, като тирето между обозначението на двете полета се заменя с двоеточие. Например 4.Kf3:d4 e5:d4 означава, че белия кон от поле f3 взема фигурата от поле d4, а черната пешка от поле e5 взема фигурата (в случая коня) от поле d4. При кратката нотация това ще се запише като 4.K:d4 e:d4

Малка рокада се обозначава с 0 – 0, а голяма рокада – с 0-0-0.

Вземане ан-пасан (виж пешка): 7. ... c7-c5 8.d5:c6 (или 7. ... c5 8. d:c6)

Шах на царя се обозначава със знака +. Например 5.Oc4:f7+ (или 5.O:f7+).

Мат се обозначава със знака х, например 4.Дf3:f7x (или Д:f7x).

Когато пешка достигне последния хоризонтал: за бяла пешка това е осми хоризонтал, а за черна – първи, тя се превръща в (произвежда) друга фигура от същия цвят. Това се записва като:
43. f7-f8Д ... или кратко 43. f8Д ... – бяла пешка от поле f7 се премества на f8 и произвежда дама, или
37. ... c2-c1К или кратко 37. ... c1К  – черна пешка от поле c2 се премества на c1 и произвежда кон.

Други шахматни нотации[редактиране | редактиране на кода]