Възвръщаемост на инвестициите

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Възвръщаемостта на инвестициите (на английски: Return on Investment) е финансов показател за степента на възвращаемост на дадена инвестиция, т.е. способността ѝ да генерира печалба. Изчислява се като отношение между две величини: печалба/инвестиции, нетна печалба/инвестиции и др. подобни отношения.

RI = \frac{Prf_N} {I}

Обикновено се изчислява годишна възвращаемост, освен ако не е посочено друго или не се разбира от контекста.

Този показател служи за сравняване на степента на рентабилност между отделни инвестиции. Пример: инвестиция от 100 лв. и печалба 10 лв. трябва да се сравни по рентабилност с печалба 50 лв. от инвестиция на стойност 1000 лв. Така в първия случай възвращаемостта на инвестициите е 10%, защото \frac{10}{100} = 0,1 = 10%, а във втория – 5%, защото \frac{50}{1000} = 0,05 = 5%.

Има различни видове възвращаемост в зависимост от спецификата на контекста и използваните данни, както и по отношение на методите на пресмятане.

Важно е да се отбележи, че при сравнение между отделни инвестиции степента на възвръщаемост на инвестициите не е единственият показател, който трябва да се вземе под внимание. Така например в горната илюстрация възвращаемостта на първия проект е по-голяма, но размерът на проекта е такъв, че печалбата в абсолютна стойност е по-малка от тази на втория проект.

Обикновено рискът и възвращаемостта са правопропорционални, тоест: колкото по-голям е рискът, толкова по-голяма е потенциалната възвращаемост.