Имена на числата

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Честото използване на числа в речта е наложило измислянето на система за наименуването им, за да бъдат те по-лесни за изговаряне. Малките числа от 1 до 19 се използват най-често в ежедневието и затова имат собствени имена. Имената на по-големите числа се дават през три разреда (хиляда за 103, милион — 106, милиард — 109 и т.н.) — затова често числата се изписват с малко разстояние между всяка тройка цифри (ето така: 32 064 256), което спомага за по-лесния им прочит. Имената на числата, които нямат собствено име, се образуват чрез "събиране" на тези които имат: 1 024 — хиляда двадесет и четири (1000 + 20 + 4).

Таблица с имената на някои числа:[1][2][3][4]
Малки числа Големи числа Нестандартни числа
нула 0 сто 102 секстилион 1036 гугол* 10100
едно 1 хиляда 103 ... асанкхейя 10140
две 2 десет хиляди 104 секстилиард 1039 гуголплекс 10гугол
три 3 сто хиляди 105 ... гуголдуплекс 10гуголплекс
четири 4 милион 106 септилион 1042 гуголтриплекс 10гуголдуплекс
пет 5 десет милиона 107 ... гуголквадраплекс 10гуголтриплекс
шест 6 сто милиона 108 септилиард 1045 гуголквинплекс 10гуголквадраплекс
седем 7 милиард 109 ...
осем 8 десет милиарда 1010 октилион 1048
девет 9 сто милиарда 1011 ...
десет 10 билион 1012 октилиард 1051
единадесет 11 десет билиона 1013 ...
дванадесет 12 сто билиона 1014 нонилион 1054
тринадесет 13 билиард 1015 ...
четиринадесет 14 десет билиарда 1016 нонилиард 1057
петнадесет 15 сто билиарда 1017 ...
шестнадесет 16 трилион 1018 децилион 1060
седемнадесет 17 десет трилиона 1019 ...
осемнадесет 18 сто трилиона 1020 децилиард 1063
деветнадесет 19 трилиард 1021 ...
двадесет 20 унвигинтилион 1066
тридесет 30 септилион /7-илион/ 107х6 ...
четиридесет 40 дуовигинтилион 1069
петдесет 50 октилион /8-илион/ 108х6 ...
шестдесет 60 тривигинтилион 1072
седемдесет 70 нонилион /9-илион/ 109х6 ...
осемдесет 80 ...
деветдесет 90 децилион /10-илион/ 1010х6 тригинтилион 1093

* Името на мрежовата търсачка Google произлиза от названието на това число — googol.

  • Окончанието -илион се дава на числата 106n, където n = латинско число
  • Окончанието -лиард се дава на числата 106n+3, където n = латинско число

(в исторически план името на числото показва колко са хилядите в лиарди - един лиард се изписва 000 000 (шест нули))

Пример:

  • милиард (ми=1(моно))(един лиард хиляди) => 106*1+3 или 109
  • билиард (би=2)(два лиарда хиляди) => 106*2+3 или 1015

Окончанията -лиард са типични за европа докато америка използва само -лион.

В някои езици правилата се различават, затова е най-удачно числата да се изписват като степени на 10.

Scientific формат = формат за научни цели и представлява [знак]мантиса Е[знак]степен, пример: милион 1.0 Е6, децилион 1.0 Е33.

Названията на числата по-големи от милиард почти не се използват, а в математиката — никога, заради посочената двузначност.

Вижте също[редактиране | edit source]

Източници[редактиране | edit source]

  1. ((en)) Rowlett, Russ. Names for Large Numbers. // www.unc.edu. University of North Carolina at Chapel Hill. Посетен на March 11, 2012.
  2. ((en))  Illion Numbers. // www.polytope.net. Посетен на March 11, 2012.
  3. ((en))  Very big numbers - Math Recreational - JLR. // www.skynet.be. 2004-11-17 16:51:20.0. Посетен на March 11, 2012.
  4. ((en))  Names for large numbers. // www.kpn.nl. Посетен на March 11, 2012.