Закон на Раул

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Френският учен Франсоа Раул е формулирал два закона, известни като Първи и Втори закон на Раул.

Първият закон на Раул се отнася за парното налягане над идеални разтвори и гласи: Понижението на парното налягане над разтвор, спрямо парното налягане над чистия разтворител е право пропорционално на молната част на разтвореното вещество.

Δp= po – p = po × χ

където po е парното налягане над чистия разтворител, p е парното налягане над разтвора, χ е молната част на разтвореното вещество.

Вторият закон на Раул се отнася до температурата на кристализация на разтвори. Понижаването на температурата на кристализация на разтвора, спрямо чистия разтворител е право пропорционална на съдъражанието на разтвореното вещество на единица разтворител.

ΔTкр = Tкр – Tкр1 =K × CM

където Tкр1 е температурата на кристализация на разтвора, а Tкр – на чистия разтворител. K е криоскопската константа, а CM е молалната концентрация на разтвора, изразена като моловете на разтвореното вещество в един килограм разтворител.

Законът на Бекман има аналогичен вид и се отнася до повишаването на температурата на кипене на разтвора:

ΔTк = Tк1 – Tк = E × CM

Означенеията са аналогични, като Е е ебулиоскопската константа на разтворителя.

     Портал „Химия“         Портал „Химия