Уикипедия:Разговори

от Уикипедия, свободната енциклопедия
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:Р, WP:VP, Архив: 2004-2023

Здравейте и добре дошли! Това е страницата за обсъждания на общността на Уикипедия на български език. Ако в момента пристигате на този сайт, някои негови аспекти могат да се окажат объркващи и нови за вас - затова с удоволствие ще ви помогнем.

Страниците Първи стъпки, Наръчник на уикипедианеца, Портал на общността и Често задавани въпроси ще ви помогнат с някои стандартни насоки, от които има нужда всеки нов редактор на Уикипедия. Ако в помощните страници има неясни места, непременно ни кажете, за да ги подобрим при първа възможност. Разгледайте ги, но и не се колебайте направо да зададете тук своите въпроси.

Отново ви приветстваме за добре дошли!

Предложение за корекция в критериите за значимост на спортисти[редактиране на кода]

В случай че бъде постигнат консенсус, това обсъждане може да стане основа за решение на Уикипедия:Решения. Обсъждането и !⁠гласуването ще продължат най-малко до 31 декември 2022 включително.
Тази нишка по-рано е била част от нишката Уикипедия:Разговори/Архив/2022/декември#Как може да се развие изтрита тема.

Конструктивното ми предложение е в т. 6 от Уикипедия:Значимост (хора) да се премахне критерият за най-високото аматьорско равнище в своя спорт. Отделно определям за противоречиво твърдението считани сами по себе си за значими, тъй като създава предпоставки за лично интерпретиране.

Модификацията изисква да се добави и изискването от т. 1 – обектът да е бил отразяван в множество независими и авторитетни източници, тъй като това е безспорно най-ефективният начин да се докаже потенциалът за значимост на определен спортист. Ако той до този момент не е присъствал никъде из медийното пространство, откъде можем да съдим за неговия успех? Carbonaro. (беседа) 09:51, 17 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]

Аз ще задам отново въпрос, защото той не е получил отговор, когато съм го задавал назад във времето. Защо един български футболист има гарантирано място в българската Уикипедия, а един български спортист, който не е футболист, няма? Защо за един художник, който е професионалист, т.е. прехранва се от това, и е световно известен и признат, няма гарантирано място тук? Защо за един културолог или човек, упражняващ друга професия, място в Уикипедия няма? Особено към хората, в сферата на интелектуалния труд, има редактори, които са изключително враждебни. За тези, от нашето минало има някакъв толеранс, за всичко от нашето съвремие - предложение за изтриване. И искам дебело да отбележа, че говоря за хора, които имат национално и международно признание. Лично за мен, това да си футболист в България не е нито постижение, нито успех. Ако си бил в отбора, който е спечелил Световното първенство по футбол, има някакъв резон да имаш статия в Уикипедия. Но иначе? Хората, които ни излагат пред света, падат от футболни джуджета или дори нямат качествата да бъдат допуснати да играят с футболни джуджета... имат гарантирано място в Уикипедия. Нямам нищо против футболистите, питам отново:
* Защо в индивидуален спорт, културизмът, многократен шампион на България получава шаблон за съмнителна енциклопедична значимост: Станимир Етов?
* Защо страницата ми Дует „СкандаУ“ беше категоризирана за маловажна и гласувана за изтриване и защо след 10 месеца далеч по-зле написана и защитена с източници, тя вече е станала значима?
* Защо хора, с най-високото отличие в наградната система на Република България, (и не само) също получават шаблон за неенциклопедична значимост?
Имам още много въпроси, [...]. Илиев2010 (беседа) 12:29, 17 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]
Не знам дали проблемът всъщност не е, че се пропуска последното изречение: „Следва да се приложат потвърждения от трети страни за нетривиални публикации, различни от спонсорски публикации, които да демонстрират, че лицето е получило широко признание – по първия критерий – като играе в професионално първенство или на най-високото съответно ниво.“ (подчертаването е мое). Ако за всеки спортист, независимо на какво ниво, действително се изискваха „нетривиални публикации“ (а просто споменаване в разни справочници е именно тривиална публикация), „които да демонстрират широко признание“, проблем според мен може би нямаше да съществува.
— Luchesar • Б/П 15:51, 17 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]
Напълно е възможно. Прочитайки първите няколко думи от т. 6 и разглеждайки вече създадените статии, редактор би могъл абсолютно добронамерено да реши да остави и своя принос, като създаде нова статия. Това може би е ключовият момент – дали да не отпадне, както предложи Elizaiv22, изискването за най-високото аматьорско равнище и да се постегне, като цяло, формулировката. Тоест, без значение дали спортистът е на световно, или на аматьорско ниво, щом има достатъчно публикации, значи явно е имало защо и неговото присъствие в У не би се тълкувало като опит за придобиване на публичност? Carbonaro. (беседа) 18:01, 17 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]
Според мен цялата точка 6 трябва да отпадне - общите правила са напълно достатъчни. Освен това сегашният текст е безсмислен и само добавя шум в системата - ако според второто изречение има независими нетривиални публикации, тогава обектът е значим по точка 1 и от първото изречение няма нужда. --Спас Колев (беседа) 08:36, 18 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]

Дали имаме консенсус, както предлага Спас, цялата точка 6 от Уикипедия:Значимост (хора)#Критерии за значимост на хора да отпадне? Струва ми се логичен аргументът, че тази точка в сегашния си вид е безсмислена, тъй като поставя изискване да е изпълнена и точка 1, която пък вече е достатъчен критерий за значимост. В същото време това изискване на практика често се пропуска и така хем имаме излишно правило, хем то и не се спазва. Може да е полезно допълнително да се разпишат по-конкретни критерии за спортисти, но това не изключва да оправим противоречието в сегашните правила.
— Luchesar • Б/П 17:39, 23 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]

Според мен ако отпадне т. 6, трябва да се редактира по някакъв начин целия раздел, един вид точка едно да се "изведе пред скоби"; в сегашния вид на текста аз по-скоро го интерпретирам в смисъл, че което и да е от условията по т. 1 - 10, ако е налице, приемаме личността за значима; и точно оттам тръгва вероятно проблемът с футболистите. Не съм сигурна дали изтриването на т. 6. ни решава казуса с многобройните футболисти, нашите медии са малко ограничени в интересите си, но ще помисля още и ще гласувам в срок. Elizaiv22 (беседа) 17:47, 23 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]

На мен ми се струва разумно предложението да отпадне т. 6 - споделям мнението на Спас Колев, че в сегашния вид е безсмислена и само добавя шум в системата. Разбира се, може да се направят и по-конкретни критерии, но дотогава все пак да почнем с нещо (с това предложение). И да продължим и с другите категории дейци. --Randona.bg (беседа) 18:11, 28 декември 2022 (UTC)Reply[отговор]

За „значителното отразяване“[редактиране на кода]

За съжаление не ми остава време да обърна повече внимание на това предложение. Но имам един важен въпрос, който косвено беше основателно повдигнат от Elizaiv22. Общата ни страница с упътване Уикипедия:Значимост казва, че общ принцип (критерий) за значимост е „ако една тема е значително отразена в надеждни източници, които са независими от темата, се счита, че е подходяща за отделна статия“. Именно това е и точка 1 от Уикипедия:Значимост (хора), но там са указани още критерии в следващите точки. Как гледаме на горния принцип за „значително отразяване в надеждни и независими източници“:

 1. този критерий е достатъчен, но не е задължителен – т.е. ако е изпълнен, темата/личността е значима, но може също да бъде значима, ако алтернативно са изпълнени някои от другите посочени критерии, или,
 2. този критерий е задължителен и достатъчен – т.е. темата/личността не е значима, ако няма „значително отразяване в надеждни и независими източници“, независимо какви други посочени критерии може да са изпълнени, или,
 3. този критерий e задължителен, но не е достатъчен – т.е. винаги трябва да е налице „значително отразяване в надеждни и независими източници“, но трябва да бъде изпълнен и поне още един друг критерий.

Отговорът сякаш е очевиден... докато човек не се зачете и замисли. Предимства и недостатъци на различните варианти според мен:

Вариант Предимства Недостатъци Бележки
1 Не ни принуждава да сме ограничени само до „масовия“ интерес, отразен в „масовите“ източници, резултат от който е например, че за начинаещ и силно промотиран музикален изпълнител може да има много публикации, докато за един утвърден учен – само една. Ако за дадена тема/личност няма „значително отразяване в източници“, тогава какви въобще източници бихме ползвали? От друга страна, дори една биографична статия за утвърден учен може да е достатъчна за написване на статия, независимо, че няма „значително отразяване“.
2 Опростява изключително много въпроса за значимостта: ако има „значително отразяване“ – личността/темата е значима, ако няма – не е. Не е нужно да се преценява абсолютно нищо друго. Приемаме да следваме безусловно „масовия“ интерес, игнорирайки всякакви теми, които не са получили „значително отразяване“. Може да възникнат спорове колко точно „значително“ трябва да е отразяването. За какво в такъв случай въобще са ни всичките други критерии? „Масовият“ интерес все пак е някакъв сравнително обективен критерий какво представлява интерес за обществото. Може би не е наша работа да се опитваме да „култивираме“ интерес към теми, които не са вече „значително отразени“. Колко точно е „значително“ отразяване може да се уточни при нужда.
3 Гарантираме, че за темите/личностите винаги ще има достатъчно източници. Можем да филтрираме теми/личности, които са просто „нашумели“ (например заради пиар кампания), но все още не са достигнали някакви други критерии, които да ги показват като енциклопедично значими. Ще бъдем принудени много подробно и внимателно да разпишем тези други критерии. Иначе рискуваме популярни и важни теми/личности да се окажат „незначими“, независимо от „значителното отразяване“, защото сме пропуснали един или друг критерий.

За мен, и за момента, сякаш най-разумно изглежда следното, което, макар и не абсолютно стриктно, най-много се доближава до вариант 1:

 • „значително отразяване“ е водещ критерий, който в повечето случаи е достатъчен, без да е нужно да се изпълняват други критерии,
 • но дори на „значителното отразяване“ трябва да се гледа критично и ако има съмнение, че е изкуствено (и предполагаемо кратковременно) предизвикано, трябва да се направи съпоставка и с останалите критерии,
 • и обратно, дори когато няма „значително отразяване“ – но все пак има някакви благонадеждни източници – за определени теми/личности може да са достатъчни други критерии, които трябва да бъдат уточнени предварително – именно в това виждам смисъла на допълнителните критерии: за издадени албуми, книги, евентуалната Уикипедия:Значимост по академичен признак и т.н.

Мнения? Колегиален пинг @ symbol.svgCarbonaro., Nk, Elizaiv22, Randona.bg. Извинявам се, ако неволно съм пропуснал някого от дискусиите.
— Luchesar • Б/П 10:33, 11 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Благодаря на всички включили се за проявения интерес и за взетото отношение. Проблемът при първия вариант е, че той много се доближава до положението, което е сега. У се напълва със значително количество статии за определена тема, защото голям процент от потребителите проявяват интерес към нея (сравн. с футболистите). От друга страна, теми, които предполагаемо имат значимост, и то съвсем основателна – учени, преподаватели, щангисти (някой беше дал пример с щангист, че нямал значимост), остават несправедливо засенчени от вселената от футболисти и попфолк изпълнители.
Неслучайно давам такъв пример, защото оставам с впечатлението, че искрите прехвърчат именно тогава, когато са засегнати тези конкретни теми. Иначе са доста разнообразни.
Третият вариант, който е най-стриктен, лично на мен на първо четене най ми допада. Убеден съм, че има доста да се мисли. Не претендирам, че това е окончателното, и предполагам, че всички са разколебани. Фактът, че има доста работа също би оказал негативно влияние върху редакторите и може да нажежи обстановката.
Но докато пиша това, се замислям, че вторият също не е по-лош. Приемаме, че са необходими независими източници (а не профил в сайта на футболен отбор) и даваме по-голяма свобода, без да е необходимо и ние да филтрираме всяка една статия става ли, не става ли.
Определено трябва да се внимава тутакси да не снижим критериите, опитвайки се да ги направим по-обективни, и да се окаже, че персонаж, издал само 1 книга например или написал 1 статия, е достатъчно значим, за да се бори за статия. Carbonaro. (беседа) 11:49, 11 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Само да отбележа, че задължителното изискване за „значително отразяване“ (варианти 2 и 3) ще изключи повечето учени. Не само, че учените рядко са интересни за журналистите и публицистите, но тези, които са интересни, най-често са ексцентрични „учени“ с маргинални виждания, нерядко страдащи от нарцисизъм и активно самопопуляризиращи се. На сериозните учени рядко им остава време за пиар. Това вероятно може да се каже и за други професии и въобще теми. Според мен „значителното отразяване“ трябва да ни е само водещ, основен критерий, но не абсолютно задължителен. Би могло да имаме и други критерии (както обсъжданите в Уикипедия:Значимост по академичен признак), които да са достатъчни, и, разбира се, винаги трябва да има благонадеждни източници, които да потвърдят поднесената на читателите информация (просто не мисля, че винаги трябва да бъдат „значителен“ брой).
Що се отнася конкретно до футболистите и въобще спортистите, според мен просто ни трябва по-разумна летва. Спортистите -- да не говорим пък за сценичните артисти или политиците -- разбираемо се радват на по-голям обществен интерес, така че е нормално летвата за тях да бъде по-ниска. Т.е. дори средностатистически футболист, актьор или политик вече може да представлява енциклопедичен интерес -- за разлика от средностатистически учен. Но не трябва да стигаме до крайности, когато се оказва, че особено уважаван в своята област, но скромен университетски професор не е „значим“, а начинаещ и почти незнаен футболист вече е. Малко повече баланс -- и ще разрешим проблема -- така смятам.
— Luchesar • Б/П 12:30, 11 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Привет и от мен! Благодаря за пингването и за повдигането на тази тема, надявам се да стигнем до някакво решение, което да предотврати (значителна част от) споровете относно значимостта на обекти на статии. Аз лично имам нужда да помисля малко преди да подкрепя някой от трите варианта, посочени от @Iliev, така че допълнително ще пиша по-подробно, но исках да маркирам няколко неща за размисъл в допълнение на написаното за учените, спортистите и пр.
- първо, според мен няма нужда "отразяването" да е журналистическо, макар неволно да асоциираме глагола с тази професия; като пример веднага се сещам многобройните статии за революционери и възрожденци, източниците за които са книги и изследвания, вкл. краеведски, и пр., т.е. тези хора са били достатъчно значими, че някой (независим от тях) изследовател да се поинтересува от живота им, да го проучи и го включи в книга. В този ред на мисли учените често са включвани в публикации и енциклопедии например на БАН или на съответната институция, за която работят, ако работата/позицията им е достатъчно важна;
- второ, понякога значително отразяване в източници има, но не и в български такива - това фактор ли е? Някой беше споменал преди време, че няма смисъл/не е целта на Уикипедия да се пише за личности, които са значими само в собствената си родина - това валиден аргумент ли е, особено в случаите, когато източниците са на език, който масово не се говори в България и не могат да бъдат проверени?
- трето, според вас има ли смисъл да се разграничат критериите за живи хора и такива, за чиято значимост историографията малко или много вече се е произнесла? Моите наблюдения са, че сякаш най-често спорим за приносите на живи хора, но може би греша...
Това е засега от мен, ще пиша отново след като помисля малко върху вариантите, структурирани по-горе. Поздрави, Elizaiv22 (беседа) 19:28, 11 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
П.П. @Pelajanela мисля, че също ще има какво да добави по темата, затова я пинг-вам. Elizaiv22 (беседа) 19:28, 11 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Elizaiv22,  има ли смисъл да се разграничат критериите за живи хора и такива, за чиято значимост историографията малко или много вече се е произнесла? Моите наблюдения са, че сякаш най-често спорим за приносите на живи хора, но може би греша... 
Не грешиш. Струва ми се, винаги сме имали консенсус че за умрелите летвата е по-ниска. Основно защото статия тук не може да повлияе върху живота, дейността или кариерата на човека ако той вече не е между живите. Понякога може би дори прекалено ниска летва както е с „римските балдъзи“. Сале (беседа) 23:44, 11 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
 особено уважаван в своята област, но скромен университетски професор не е „значим“, а начинаещ и почти незнаен футболист вече е 
Точно това! И понеже си го формулирал перфектно, като редактор, който се занимава толкова дълго време с Wikipedia, кой е най-разумният подход според теб, Iliev? Carbonaro. (беседа) 07:16, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
 имам нужда да помисля малко преди да подкрепя някой от трите варианта  от Elizaiv22
Не е нужно да е стриктно някой от трите -- както и аз съм представил по-долу своето собствено разбиране към момента, което най-много се приближава до вариант 1, но частично взаимства и от другите.
 няма нужда "отразяването" да е журналистическо (...) учените често са включвани в публикации и енциклопедии 
О, абсолютно! Но моите размисли бяха конкретно върху „значително“ отразяване. Един начинаещ футболист може да бъде споменаван в десетки статии в специализираната преса, докато един добър учен, изявил се над средното ниво, може да бъде споменат само в единични публикации от типа, които споменаваш. Някои особено изтъкнати учени действително може често да бъдат споменавани, но тук именно сякаш възниква чувството за несправедливост в летвата: излиза, че за да си енциклопедично значим футболист е достатъчно просто да си предизвикал интерес като начинаещ, докато за съпоставимо „значително отразяване“ трябва да си академик с два ордена „Стара планина“.
Отделно, че последното създава и допълнително изкривяване: понякога посредствени учени се оказват обект на обществено внимание по конюнктурни -- политически, идеологически и т.н. -- причини. Това не означава, че трябва да ги игнорираме -- те очевидно са спечелили вече вниманието -- но игнорирането на учените, които не се бутат под светлините на прожекторите, но са добри учени, има опасност да създаде неправилно впечатление за съсловието. Както съм писал и в Уикипедия:Значимост по академичен признак#Дискриминация, „Уикипедия не може и не трябва да се опитва да „възстановява справедливост“, още по-малко пък чрез собствени изследвания от страна на редактори. Но Уикипедия трябва да се стреми да бъде максимално обективна и изчерпателна.“
Та, в тоя смисъл именно си мисля, че изискването за „значително отразяване“ трябва да ни е водещо, но не абсолютно изискване. И че трябва да имаме допълнителни, добре премислени критерии.
 понякога значително отразяване в източници има, но не и в български такива - това фактор ли е? 
Това е добър въпрос и действително съм срещал и аз различни гледни точки. От една страна, нашата Уикипедия не е „българска“, а „на български език“. И целта на Уикипедия е да обхване цялото човешко познание, а не само „релевантното“ за определена страна или езикова общност (а и кое в днешния глобален свят е „единствено“ релевантно). В този смисъл всяко познание, което може да бъде подкрепено с благонадеждни източници и отговаря на останалите ни критерии за значимост, неутралност и т.н., би трябвало да има място и в Уикипедия на български език.
От друга страна обаче има поне един проблем с чуждите източници -- възможността за проверка. По едно време някакъв редактор блъскаше тук статии за полунеизвестни китайски (мисля) личности. При положение, че източниците -- доколкото ги има -- са изключително и само на китайски, а все пак доста малко хора знаят китайски, как точно се осъществява изискването на У:ВП?
Та, според мен, и тук е нужен баланс и здрав разум. В днешно време, когато английският е практически международен език, очевидно ми се струва, че източниците на английски минават без проблем условието на У:ВП. Макар и не в същата степен, източници на големите световни и европейски езици -- испански, френски, немски и т.н -- също са окей. По историческа традиция в подобна роля е и руският език, макар впечатлението ми е, че повечето млади хора не го разбират. Но макар да има хора, които учат китайски, японски, арабски, иврит и т.н., включването на теми, които са отразени само в източници на такива езици, ми се струва, че трябва да става изключително предпазливо. Бих казал, че дори липсата на източници на английски вече изисква добра преценка.
 има ли смисъл да се разграничат критериите за живи хора и (...) 
Тук съм абсолютно съгласен с констатацията на @ symbol.svgСале, включително и с това, че трябва да се внимава летвата да не слезе твърде ниско. Колебая се дори дали да не го кажа обратно: че по-скоро за живите летвата ни (трябва да) е малко по-висока, защото има риск Уикипедия да бъде използвана, съзнателно или не, за създаване на допълнителна популярност. Не че някои хора не се опитват да правят същото нещо и за дядовците си, като израз на някаква родова гордост, но все пак потенциалният користен мотив при живите е по-силен. Казано по друг начин, за живите са нужни и по-солидни източници, доказващи, че вече е налице достатъчно признание или интерес.
 кой е най-разумният подход според теб  от Carbonaro.
Частично целта на този разговор е точно тази -- да обмислим такива възможни подходи. За момента най-правилно ми изглежда да имаме добре обмислени критерии за различни групи личности: спортисти (включително конкретно футболисти), сценични артисти (включително музиканти, но също и все по-популярните влогъри, стриймъри и т.н.), учени, лекари и т.н.
— Luchesar • Б/П 10:00, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Iliev и всички останали. „Значително отразяване“ е залегнало като основа на дефиницията за значимост в Уикипедия. Донякъде за съжаление защото измества фокуса към известност вместо към обществена или историческа значимост. Да цитирам У:ЗХ: „1. Личността е била първостепенен обект на множество нетривиални (съществени) публикации, чийто източник е независим от личността.“ За това че летвата за живи хора е по-висока е достатъчно да погледнем отделната страница У:БЖХ.
Моето мнение, което съм изказвал нееднократно е че никой единичен частен критерий не може да бъде достатъчен за значимост най-малкото защото задължително трябва да има независими, авторитетни източници които показват „широко признати приноси, които оставят трайна следа в конкретната област на нейните компетенции“. Всъщност точно дефиницията за „широко признати приноси“ е големият спор за футбола, чалгата и някои други.
Нищо не може да ме убеди, че играл в няколко мача или дори вкарал 2-3 гола за второкласен професионален български отбор може да се смята за „широко признати приноси, които оставят трайна следа“.
Разбира се някой може да използва точно този мой аргумент за да предложи за изтриване статии като Димитър Костов (ски бегач), който е представял България на олимпийски игри, но няма много информация за него. Сале (беседа) 11:07, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Това е добра забележка. Съществуват разминаващи се представи за „принципната летва“ на Уикипедия. От една страна е концепцията за „широкопризнати приноси с трайна следа“ и проверките „100 години напред“ и „100 години назад“ и „професорският тест“, които поставят летвата сравнително високо -- определено „над средното ниво. От другата страна е разбирането, че „Уикипедия не е ограничена като обем“, „в Уикипедия трябва да пише за всичко, което интересува читателите“ и въобще „Уикипедия е място за всички знания“.
Струва ми се, че с времето постепенно започнахме да приемаме (с желание или с нежелание) все повече и повече втора теза, като постепенно съвсем средностатистическите представители на дадена област започнаха да стават значими.
И не само футболистите, впрочем. За писатели в момента май сме приели, че е достатъчно да са издали книга. А какво друго правят писателите? Това е същото като да изискваме учен да е написал научна публикация или може би да е защитил „малък доктор“. Или хирург да е направил операция. Окей, книга все пак е по-фундаментален труд от просто публикуван разказ в някое списание, но тогава всеки асистент в университет, написал учебник, също е значим. Или не? И защо пък футболист вкарал два гола във второкласен отбор да не е?
Според мен една тъжна причина за проблемите е, че на хората просто им е интересна дадена тема, и затова са склонни да настояват в тази тематика летвата да е ниска, макар да не са съгласни със същата ниска летва в други области -- защото там могат безпристрастно да видят, че летвата е твърде ниска. Но, нормално, искреният им интерес към тяхната си тема им пречи да направят същата безпристрастна преценка и за интересуващата ги тях област.
Това е човешко и никого не упреквам за подобни пристрастия. Но очевидно е също, че трябва да намерим решение, което да звучи достатъчно справедливо за всички.
Но това е и проблемът с критериите за различни области. Макар по-горе да писах, че именно това ми се струва в момента правилното решение, то е трудно постижимо, защото интересуващите се от конкретна област може да са склонни да искат летвата да бъде свалена. И ако за футболистите това може да е просто досадно, то свалянето на летвата за учени (а и за други области) рискува да доведе до превръщане на Уикипедия в безплатна дъска за CV-та.
На този проблем решението, мисля, е просто да се настоява, че летвата трябва да бъде достатъчно висока и в други области, колкото и да не се харесва на феновете на съответната област: било футболисти, било писатели, било художници, било музикални изпълнители и всякакви други.
Накратко бих направил едно такова обобщение, което не претендирам да бъде правило, а само моя си отправна точка на размишления:
 • За областите, които обичайно създават голям обществен интерес, като спорт и сценични изкуства, значими са дори средностатистическите представители (всеки изпълнител със самостоятелен албум, например), но при условие, че вече има наистина широко отразяване в независими източници. Особено за представителите на изкуствата (включително литературата) съществуващото отразяване е важно, иначе рискуваме Уикипедия да се използва точно за „създаване на несъществуваща до момента публичност“ (т.2 от У:БИСФ). Ако няма такова наистина широко отразяване в независими източници, тогава личността трябва да е над средното ниво в областта си: например футболист, играещ в първокласен отбор, вече е значим, дори да има съвсем малко публикации за него/нея.
 • В останалите области -- представителите на които рядко стават „известни личности“ (celebrities) -- принципната летва е „над средното ниво“. Т.е. учен, който просто е средностатистически добър учен, не е значим за Уикипедия. Нужно е да има приноси, които го/я издигат достатъчно над обичайното ниво на учените (поне в рамките на българската наука), било като (доказано) новаторство в определена област, достатъчно широко признание и т.н. (цитируемостта е малко спорен критерий, но, както сме писали на У:ЗАК, и тя може да бъде фактор при определяне на значимостта). За разлика от „известните личности“ обаче, за тези личности не бихме очаквали чак толкова „значително“ отразяване в независими източници -- просто трябва да има благонадеждни източници, доказващи приносите над средното ниво, които да могат да служат и за подкрепа на твърденията в статиите.
— Luchesar • Б/П 12:15, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
 например футболист, играещ в първокласен отбор, вече е значим, дори да има съвсем малко публикации за него/нея. 
@Лъчо, не мога да се съглася с това когато няма никакви източници а ако въобще има цитиран такъв той е от сайт на отбора за който рита топката въпросният. Наличието на независими източници би трябвало да е неотменимо при никакви обстоятелства. Същото се отнася за музиканти и певци за които е цитиран единствено издателя на единственият им албума или научен работник за когото е цитиран само неговият научен труд. Във всичките тези случаи става въпрос за информация от заинтересован източник. Сале (беседа) 12:38, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
До момент в тази дискусия са направени достатъчно много, смислени и нюансирани предложения и коментари, за да имам какво съдържателно да добавя. От вариантите - по метода на изключването (2), нещо средно между 3 и 1, може би. Защото да се мисли анблок за критериите за (доказване на) значимост на личности, работещи/изявяващи се в различни области (от наука през политика, обществена дейност и спорт, до развлекателна индустрия) за мен е проблематично. Не твърдя, че няма общи положения, а че не всички положения са общи.
Вместо това ще споделя как бих подходила методически, използвайки анализ на съдържанието (content analysis) и една или повече регистрационни карти. Бих избрала 10-20 (може и повече) измежду статиите в категориите, които се обсъждат най-интензивно и конкретни У-статии в тях често се посочват и съпоставят като примери – на първо време най-четените, на второ, може би, такива, за които имат консенсус, че значимостта е безспорна (за съставянето на такъв списък може да се направи и бързо допитване в Разговори, предполагам).
След това бих проверила колко и какви публикации, в т.ч. медийно отразяване (забележката на @Elizaiv22Elizaiv22 – благодаря за ping-ването – за пресрилийзите е много уместна; освен това през последните 10 години и в българските издания придоби доста широко разпространение форматът на т.нар адверториъли (или native advertising), които са доста по-завоалирана (умишлено) форма на създаване на неотличимо от редакционното платено съдържание (форма на търговски съобщения) от класическите PR съобщения), сайтове на научни издания и организации, изследователски центрове, критични рецензии в специализирани издания, макар жанрът да е доста слабо представен в България, и прочее. Със съжаление отбелязвам, че много малко издания, ако изобщо има такива, не публикуват прессъобщения – трябва им текучество, в пощите им пристигат десетки "готови" публикации ежедневно, някои променят по нещо, други директно copy-paste–ват.
Отварям една скоба, за да вмъкна, във връзка с въпроса за различните видове източници, в които се осъществява повече или по-малко значимото/независимо по всякакви признаци/безпристрастно/качествено/критично отразяване, че за мен има смисъл покрай предстоящата ревизия и изданията да се категоризират и опишат по разбираем и за редактори с по-малък опит начин. Разумно е търсенето (на публикации за тези личности) да е филтрирано до налични публикации към датата на създаване на статията в Уикипедия, не към днешна, за да не се изкривява и да се види "моментната снимка".
TL;DR: Ретроспективно установяване на степен на покриване на критериите, които се обсъждат; съпоставяне и анализ при всички случаи, в които се наблюдават по-сериозни девиации в едната или другата посока. Лично на мен би ми било интересно да отделя време за нещо такова Usmivka.png
Pelajanela // беседа 22:28, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Наличието на независими източници би трябвало да е неотменимо при никакви обстоятелства. 
Разбира се! Изискването информацията в статиите да е проверима и да са ползвани благонадеждни източници е валидно за всички статии и е независимо от изискването за енциклопедична значимост. Ако по някакъв магически начин всички благонадеждни източници за Левски се изпарят, статия за него няма да има, колкото и да е значим.

А що се отнася до футболисти, за които информация има само в сайта на отбора им, и изпълнители, за които е писал само издателят им -- практически същото бях изразил като мнение и аз: ако в тези области, в която има толкова голям обществен интерес, за някого няма независими благонадеждни източници, т.е. някой не е станал вече обект на „значително отразяване“ -- повтарям, въпреки огромния интерес към тези области -- значи тази личност не може да е енциклопедично значима.
— Luchesar • Б/П 13:06, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Само да илюстрирам във връзка с учените, макар че е отклонение от темата за спортистите. В момента в Инкубатора има две статии: едната за Тодор Полименов, другата за Румяна Койнова-Тенчова; първата много активно се пише от лица в конфликт на интереси (не че е забранено), които смятат, че щом е професор е достатъчно значимо. Втората си стои там пасивно (аз я пипнах) и очевидно обектът ѝ няма нищо общо с нея. Съпоставката между научните постижения на двете личности, макар и в различни области, ако се надникне в scholar, е огромна: Полименов и Койнова. В беседата на Полименов (2 монографии, едната дисертацията, както се прави) се залага на схващането, че всеки професор има достатъчно голяма значимост, за да бъде в Уикипедия. Несъмнено конкретната личност има приноси, и всеки професор би трябвало да ги има. Но малко не разбирам самочувствието и неспособността да се съпоставят с други (но може би пък нежелание). Университетите са автономни и могат да бълват колкото си искат професори и пр., всички помним килограмите професорите „игнатовчета“, но Уикипедия не им е филиал/страница за реклама. Имат си представяне в сайтовете на съответните университети. Изглежда целият Философски факултет на СУ (е, поне професорите) е решил да влезе тук. Планират се и още статии за засега липсващите, с посочения аргумент. Та мисля, че е време да се заемем (заехме се, но да не прекъснем това :)) да уточняваме критериите за всички категории.
В тази връзка, по конкретните три варианта ми трябва още малко време за мислене, но клоня повече към третия, с чийто посочен недостатък май трябва да се заемем и да го решим. --Randona.bg (беседа) 17:23, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
След известен размисъл и аз клоня към третия вариант (мисля, че подсъзнателно винаги така съм го тълкувала - задължително, но не единствено условие). Евентуално бих предложила да отпадне "значително" от изискването за отразяване, защото ми се струва субективен показател, който би породил нови спорове. Ако е налице достатъчно отразяване независимо от личността (т.е. не е прес рилийз, официален сайт или сайт на работодател, или включване в класация/списание срещу заплащане), вторият критерий ще допълни картинката дали личността е значима.
Съответно, ако се спрем на варианта отразяването да е задължително, но не достатъчно условие за статия, това ще означава, че за всяка личност ще трябва да е налице поне още един изпълнен критерий, където вече ще можем да диференцираме, вкл. можем да запазим (част от) критериите по т. 2 - 10. Elizaiv22 (беседа) 20:54, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Май ще си останем на същото дередже. Carbonaro. (беседа) 10:43, 26 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Може би наистина най-добре е да бъде премахната т. 6. Ако спортистът има достатъчно значими постижения (или кариера като цяло), ще се намерят и достатъчно нетривиални публикации (покрива се т. 1 в комбинация с някоя от останалите точки), както Спас вече е отбелязал. Ако няма, то няма какво да се чудим и почесваме – предложение за изтриване (по-добре сякаш по бавната процедура)... --Ted Masters (беседа) 17:44, 26 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Аз не разбирам защо тук се разисква една точка от общите критерии за хора, вместо да се (пре)напишат критериите за отделните области на познанието или за самите уики проекти. Това би било много по-ползотворно.--Rebelheartous (беседа) 17:54, 31 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Специално за футболистите – всеки един играл в професионална лига има място в Уикипедия. Така че коментара за Цветелин Тонев по-горе нещо не го разбрах. В България професионалните отбори са в А в Б група. Това дали Цветелин Тонев е допринесъл повече за обществото от някой учен или професор, който липсва в Уикипедия – най-вероятно не. Но не можем да измерваме нещата по този начин. Животът не е справедлив, така и Уикипедия няма как да е идеална и справедлива. Каква е според вас значимостта на всички тези например ? За останалите спортисти – има прекалено много фактори за да се вземе някакво общо решение, но няма по-добър измерител от медали на национални и международни шампионати.--Ģiverņ (беседа) 18:20, 31 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Не, нищо конкретно против личността Цветелин Тонев. Към момента на публикуване на коментара ми това бе просто един от многото примери за статии в окаян вид, без източници, които седят необезпокоявани от никого. „Всички тези“ определено е отвратително, че са по-високо от интелектуалците на нашето време, но колкото и да ни е неприятно, нищо не можем да кажем. Тъй като, за добро или за лошо, някои сфери по подразбиране се радват на по-голям обществен интерес. И броят на източниците, естествено, расте пропорционално. Carbonaro. (беседа) 18:46, 31 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Givern, по каква логика „всеки един играл в професионална лига има място в Уикипедия“? С какво това е значимо постижение в дадената област? Сале (беседа) 19:13, 31 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
А защо всеки професионалионален спортист да има място в Уикипедия? Отвратителното не е в контраста с интелектуалците, а в неспазването, направо елиминирането на правилата на Уикипедия, а именно точка 1 и точка 2. Дори в самата точка 6 пише, че за лицето трябват „нетривиални публикации, различни от спонсорски публикации, които да демонстрират, че лицето е получило широко признание – по първия критерий“. Ако няма такива, очевидно личността няма „широко признати приноси, които оставят трайна следа в конкретната област на нейните компетенции“ (вторият критерий). Не виждам да пише, че т. 2 не важи за спортисти. --Randona.bg (беседа) 19:21, 31 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Givern, точно това „играл в професионална лига“ е прекалено ниската летва която коментираме от самото начало. Няма никакви смислени аргументи за това! „Играл ... “ всъщност означава че дори да е влязъл в края на едно полувреме в единствен мач и потичал насам-натам по терена без дори да докосне топката изведнъж става достатъчно значим за самостоятелна статия. Това е все едно да твърдим, че всеки който е изнесъл една единствена лекция в университет е напълно значим (участвал като лектор) или всеки пилот на граждански самолет излитал от летище София или всеки който е пуснал едно видео в ютуб и е спечелил десетина лева от него и т.н. и т.н. Абсурдно е да твърдиш, че е достатъчно самото участие „играл ... “ в българските А и Б футболни групи, които сами по себе си са на дъното на спорта доколкото футболът в Европа може изобщо да се нарече спорт. Разбирам да кажеш, че е достатъчно значимо някой да е голмайстор за годината на отбор от А група или е бил избран за най-добър вратар в еди каква си класация или поне играл в международен мач на отбора си. Изобщо нещо смислено. „Търчал насам натам по терена в някой и друг мач“ не е. Сале (беседа) 19:37, 31 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Защо българският сайт на уикипедия изглежда като мобилната версия?[редактиране на кода]


2A00:4802:32F:1700:D56C:D098:36EE:E464 18:54, 4 януари 2023 (UTC) (изпратено през Уикипедия:За контакти)Reply[отговор]

Уикипедия на английски изглежда нормално, но Уикипедия на български изглежда все едно е мобилната версия със по ситен текст и като използва само половината ширина на страницата (на широк монитор).

Можете ли да я коргирате да използва нормалния скин, така се чете много по трудно от английската версия.

Не, на практика дизайнът за нерегистрирани потребители не се контролира от редакторите и езиковите общности, а централно от Фондацията. Ако се регистрирате, бихте имали повече възможности за контрол на дизайна. --Спас Колев (беседа) 13:59, 5 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Което видимо вече затруднява нерегистрираните потребители и това няма как да не доведе до спад в интереса им. Няма ли шанс да се обясним някак на Фондацията, че този нов облик, би могъл да доведе до отлив на хора? Станислав Николаев 14:46, 5 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Да. Така е за съжаление. Дано в скоро време измислят нов облик близък до предишния. --PowerBUL (беседа) 14:56, 5 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
mw:Manual:$wgDefaultSkin Carbonaro. (беседа) 16:03, 5 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Защо го правят самоволно, без решение на нашата общност? --Wikiwryter (беседа) 09:11, 10 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Причината се нарича развитие. Когато по подразбиране е новия изглед, новите редактори го ползват и той значително по-бързо се налага. За новият изглед ще се правят все повече инструменти, докато за стария ще намаляват. Който желае да се върне към стария, може да го направи с няколко клика. Ако бях нов редактор, вероятно щях да избера новия изглед, но отдавна съм свикнал с по-стария, за които имам инструменти, които за сега работят добре. --Стан (беседа) 10:17, 10 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Контрол върху начина на показване и изпробване на нововъведението – преместване на инструментите на страницата в дясната страна на страницата.

Двете теми в обратен ред:

 • промяната вече е въведена в някои езикови версии и се изразява в групирането на инструментите на страницата и отделянето им от инструментите за цялото уики. Това прави страничната лента (лявото меню) по-къса и по този начин измества съдържанието по-нагоре в страницата.

За да видите как изглеждат страниците с инструментите от дясната страна, добавете ?vectorpagetools=1 към който и да е URL адрес на страница в Уикипедия (ако вече използвате Vector 2022) или ?useskin=vector-2022&vectorpagetools=1 (ако не използвате Vector 2022). Пример: https://bg.wikipedia.org/wiki/Уикипедия:Разговори?vectorpagetools=1

 • Относно контрола върху ширината:

За регистрирани, вписали се потребители – позволява ширината на показване да бъде зададена за страници и уикита. Настройката е достъпна в секцията за външен вид на страницата с предпочитания („Активиране на режим с ограничена ширина“). Може също да бъде зададено като глобално предпочитание.
Ако не сте се вписали: превключването на ширината става от функционален бутон долу вдясно на всяка страница, ако мониторът е 1600 пиксела или по-широк. Установих, че ако мониторът е <1600, бутонът, който иначе не се показва, се "извиква" чрез zoom out – промяна в мащабирането (смаляване), в моя случай до 90% (ctrl+scroll down). След като се активира и ширината на показване се разпъне, настройката се запазва при нормализиране на мащаба (100%).

Относно промените в дизайна и „налагането“ им. Всякакви промени се разработват и тестват продължително с потребители на различни езикови версии, вкл. с много големи и с по-малки езикови версии (равнопоставеността и инклузивността са основи на политиката на Фондация Уикимедия) и хора с ограничено зрение и не са самоцелни (modern times), а са резултат от проучване, наблюдение, анализ на статистически данни за положителни и негативни последици от една или друга интерфейсна или функционална промяна (промени в количеството на извършените редакции, връщания на редакции и т.н.), събиране и обработване на обратна връзка. Без да искам да натрапвам или ангажирам никого с мнението и отношението си, бих казала в опит да повиша духа и мотивацията, че свикването с промяна като тази е въпрос на време (субективно и обективно – за едни повече, за други по-малко), преодоляване на нагласата на противопоставяне на промяната и вкопчване в познатото (човешко е, но може да бъде опасно), осъзнато развиване на уменията за по-добра приспособимост, и приемане, че по своите възприятия и предпочитания хората не са еднакви Usmivka.png
Pelajanela // беседа 10:44, 10 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Pelajanela,  Всякакви промени ... не са самоцелни (modern times), а са резултат от проучване, наблюдение, анализ на статистически данни за положителни и негативни последици от една или друга интерфейсна или функционална промяна (промени в количеството на извършените редакции, връщания на редакции и т.н.), събиране и обработване на обратна връзка. 
Де да беше вярно това :) Моят над 25 годишен опит в интернет и над 30 в ИТ сферата като цяло говори точно обратното почти повсеместно. Особено когато става въпрос за уеб интерфейс масово се налагат промени, които не харесват на никого освен на създателите им а по-вероятно дори не и на тях а само на тези които са поръчали промените. Конкретно за трудния за мащабиране нов изглед на Уикипедия да го пуснеш в края на 2022 когато много голяма част от потребителите използват или широкоформатни екрани (има вече доста монитори от рода на 3440x1440 средна ръка като цена) или 2-3 че и повече монитори често с вирутален десктоп през всичките е меко казано идиотско и не мога изобщо да се съглася с теб, че е резултат от задълбочено проучване. Дори за лаптоп ширина под 1600 пиксела вече е по-скоро изключение. За съжаление май от фондацията са се подвели по идеята, че фокусът трябва да е само върху потребителите на телефони и таблети а тези с компютрите кучета ги яли. Виждали сме го неведнъж другаде. Сале (беседа) 15:16, 10 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Коренът на проблема е, че фондацията има прекалено голям бюджет и твърде много служители. Обратното положение е по-лошо, но и това си има неприятните страни. усмивка --Спас Колев (беседа) 15:56, 10 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Този нов дизайн на българската Уикипедия е абсолютно зле, когато се отваря на компютър! Какво е това откачено подреждане, да не съм си отворил на телефон сайта?! Английската и руската версия са с красивият класически дизайн, а на нас ни натрапват това недоразумение, защо? Къде може да се подаде оплакване и обратна връзка към автора на това недодялано нещо, явно само смартфон използва и няма компютър изобщо?! Аман вече от самозвани "майстори" програмисти с две леви ръце! 94.26.15.134 04:13, 17 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Относно новия изглед, поздрави на роднините на разработчиците по права линия може да се изпращат на mw:Talk:Reading/Web/Desktop Improvements. Единственият проблем е, че вече има голяма опашка от чакащи да сторят същото. ухилване

— Luchesar • Б/П 09:47, 27 октомври 2022 (UTC) @Уикипедия:Разговори/Архив/2022/октомври#кога и кой реши да се смени видът на сайта?

От беседата обаче се вижда също, че и английската ще загуби тази седмица „класическия“ си дизайн. За добро или зло, това са неизбежни неща. Сред редакторите има немалко, за които класически е всъщност най-старият облик на сайта, Monobook. намигане Аз лично гледам да се фокусирам върху положителните неща -- каквито имаше преди във Vector 2010, а сега и във Vector 2022. Има и недостатъци, факт, а и свикването изисква усилие, но пък периодично пренастройване към нови неща е полезно за мозъка, така че дори в това може да се намери полза, дори да е с леко мазохистични оттенъци. усмивка
— Luchesar • Б/П 10:02, 17 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
За мен нещата са ясни-приемаш скапаното обновление, в което няма нищо хубаво или те принуждават да си правиш акаунт насила. За хора, които само четат и почти нищо не редактират, това е пълна глупост и ненужно. Ако скоро не се появи някакъв user script или екстеншън, който да запълва цялата ширина на дисплея с текст, ще огранича посещенията си тук до минимум. Дори бутонът за ръчното включване на текста да заема целият дисплей е бъгав, все едно изобщо не им пука. Защо да не може да се запомни тази настройка в бисквитките и да не се занимаваме повече-толкова ли е много?
Много жалко, хубав сайт беше, харесваше ми тук, но като им чета писанията на английски едва ли ще има положителна промяна скоро. Благодаря за линка, къде да ги похваля за недомислиците, написах си мнението и аз, но нямам големи надежди. Явно само мнението на разработчиците е важно, а не на читателите. Половината дисплей само празно бяло пространство-кой ги измисля такива тъпизми не знам! Всеки сайт започнаха все да искат да ни досаждат с регистрации за всичко-ами не е удобно така и не е практично. Аз съм склонен Уикипедия да ми зарежда малко по-бавно, ако ми пази настройките в бисквитките, но явно такава възможност нямало да има. Пълни глупости! 94.26.15.134 19:19, 18 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Предстоящо гласуване за ревизираните Насоки за прилагане на универсалния кодекс за поведение[редактиране на кода]

Здраво на всички,

В средата на януари Насоките за прилагане на универсалния кодекс за поведение ще бъдат подложени на второ гласуване за ратифициране в цялата общност. Това се случва след гласуването през март 2022 г., в резултат на което мнозинството от гласувалите подкрепиха Насоките за прилагане. По време на гласуването участниците в разговорите помогнаха да се подчертаят важни проблеми и въпроси на общността. Комитетът по обществените въпроси на Борда поиска тези проблемни области да бъдат преразгледани.

Ръководената от доброволци Комисия по редакции работи усилено, за да прегледа приноса и въпросите на общността и да направи нужните промени. Те обновиха проблемните области, като например изискванията за обучение и потвърждаване, поверителността и прозрачността на процеса, както и четливостта и преводимостта на самия документ.

Ревизираните Насоки за изпълнение могат да бъдат разгледани тук, а сравнение на промените може да бъде намерено тук.

Как да гласувам?

От 17 януари 2023 гласуването ще бъде отворено. Тази страница в Meta-wiki описва информация за това как да гласувате с чрез SecurePoll.

Кой може да гласува?

Изискванията за допустимост за това гласуване са същите като за изборите за Борд на настоятелите на Wikimedia. Вижте страницата с информация за гласоподавателите за повече подробности относно правото на участие в изборите. Ако сте отговаряте на условията гласоподавател, можете да използвате Вашия акаунт в Wikimedia за достъп до сървъра за гласуване.

Какво се случва след гласуването?

Гласовете ще бъдат прегледани от независима група от доброволци, а резултатите ще бъдат публикувани на Wikimedia-l, Форума за стратегия на движението, Diff и на Meta-wiki. Гласуващите отново ще могат да гласуват и да споделят притесненията си относно насоките. Бордът на настоятелите ще разгледа нивата на подкрепа и изразените опасения, докато преценяват как Насоките за прилагане да бъдат ратифицирани или доразвити.

В име на Проектната екипа на UCoC,
BPipal (WMF) (беседа) 13:51, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Преди седмица с мен се свързаха по мейла от Фондацията с молба да преведа информацията за гласуването. Трябва да призная, че до момента се подмотквах и едва сега подхванах страниците. И трябва да призная, че горчиво съжалих, че не отказах директно. Разбирам добрите намерения и разбирам, че подобен труд неизбежно произвежда и доста плява покрай просото, но някои кухи лафове ми идват в повече.
Така или иначе, ако имате интерес, можете да прегледате съществуващите и да разширите (или въобще започнете) преводите на тези страници:
— Luchesar • Б/П 16:05, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
П.П. По-голямата част от първия документ е била вече преведена от Фондацията -- вероятно основно с машинен превод (и затова има най-много смисъл вече наличните преводи да бъдат прегледани; това също е най-големият документ).
— Luchesar • Б/П 16:25, 12 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Всичките преводи са завършени на 100%. Определено имат нужда обаче от подобряване обаче.
— Luchesar • Б/П 14:53, 17 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Гледам, че @ symbol.svgPelajanela в момента върши страшно много работа и по проверката.
— Luchesar • Б/П 15:53, 17 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Генерал Стефан Таралежков[редактиране на кода]

Стефан Таралежков

Здравейте! Тук в карето за година на смъртта е посочена 1970, а в края на текста - 1972. Не успях да проверя коя е точната.

Поздрави, Анриета 82.147.128.130 07:52, 16 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Оставена е 1972 г. като по-вероятна. --Стан (беседа) 08:26, 16 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Не знам как да добавя, че са починали. Първият на 10 януари 2023 г., а вторият – през 2004 г. --Svawt95 (беседа) 10:39, 16 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

В уикиданни добавяш изявление: дата на смърт и я въвеждаш. Също и мястото на смърт в допълнително изявление. Мене Румен ме научи от А до Я. --Luxferuer (беседа) 10:53, 16 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Svawt95, в Укиданни се добавят, но и там трябва да има източници. Засега не е твърдо изискване, но рано или късно ще стане. Сале (беседа) 15:50, 17 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Наясно съм, че става от Уикиданни. Знам, че се влиза през „обект в Уикиданни“. Но след това какво правя? Влизал съм неколкократно в Уикиданни:Въведение, гледал съм и „опознавателните обиколки“. За мен е супер абстрактно обяснено и нищо не разбирам. Ако може някой с няколко думи да обясни разбираемо, ще съм благодарен.--Svawt95 (беседа) 21:27, 18 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Аз понеже съм от най-невежите може би ще успея простичко :). В уикиданните, след последното попълнено каре (вляво в синьо) - при Асен Селимски това е Instrument (с отбелязано Voice), долу вдясно – но преди Identifiers – има Add Statement, клик, празно поле, в което напр. в случая пишеш Място на смърт (може и на бълг) (или баща, или друго), появява се на английски, и после попълваш. --Randona.bg (беседа) 21:48, 18 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Wikidata - adding new item with suggested statements.png
След като натиснеш add statement, ти се появява това. Във всяко едно от полетата вляво се пишат някакви качества – sex or gender, date of birth, occupation, а в съответното поле по средата – стойността.
Например на sex or gender може да съответства male. Carbonaro. (беседа) 11:27, 19 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Благодаря на всички! Тъкмо се канех да напиша, че подобно нещо не ми излиза, но се сетих, че съм на мобилната версия. Превключих на настолна и нещата се получиха от раз, точно както е описано. Но за пореден път се чудя защо мобилната е толкова проблемна? И защо разликата е от земята до небето?--Svawt95 (беседа) 20:32, 19 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Ана-Мария Трайкова[редактиране на кода]

Здравейте!Казвам се Ана-Мария Трайкова.Имам огрОмна молба за редакция на биографията ми която тиражирате,защото е пълна с неточности и измислици.Нямам представа кой е източнийка,но това което пише не е в моя полза.Валя моят PR се опита да редактира,но не я приемате.Очаквам съдействие от Ваша страна.
78.128.47.175 17:27, 20 януари 2023 (UTC) (изпратено през Уикипедия:За контакти)Reply[отговор]

Точно тук Ви попитах коя е информацията, която е неточна, но Вие не отговорихте. Carbonaro. (беседа) 17:30, 20 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
А тук въпросната Валя очевидно излъга, че не е PR на Ана-Мария Трайкова, което би трябвало да означава доведе до блокиране.-- Сале (беседа) 18:47, 20 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Special:Diff/prev/11657551
— Luchesar • Б/П 17:41, 21 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Ако смятате, че в статията за Вас в Уикипедия има „неточности и измислици“, е добре да проверите най-напред дали въпросните твърдения не са публикувани и разпространявани в медийни и други достъпни за широката публика издания. Ако можете да докажете, че тези издания разпространяват неточна информация за Вас или дори клевети, можете да поискате от редакторите им да свалят или редактират материалите и да потърсите правата си по съдебен път (в случай, че е налице състав на престъплението клевета). Имате възможност да подадете заявка и за премахване на конкретни резултати при търсене по името Ви в Google (вж. Right to be forgotten; което не Ви гарантира удовлетворяването ѝ).
Ако обаче информация, която не Ви харесва, се съдържа в публикации в множество нетривиални източници и Вие не предприемате нищо по отношение на тези източници, нямате основание за претенции относно съдържанието на статията за Вас в Уикипедия, след като вече е преценено и не се оспорва от никого, че обектът на статията (Вие) има необходимата безспорна значимост, оправдаваща съществуването ѝ (запазването ѝ), и включената информация не е (i) измислена, нито е (ii) резултат от У:БОИ. Това, което евентуално можете да поискате, в случай, че можете да аргументирате възраженията и позицията си, е преформулиране на отделни части, които звучат едностранчиво или тенденциозно. Това може да се постигне чрез добавяне на нова надеждна и проверима информация, която да даде допълнителен контекст и по този начин евентуално да повлияе на общото впечатление, което статията в Уикипедия оставя у четящия.
Как да проверите произхода на твърденията, в случай, че в статията не се посочени източници: например Наричат я "Малката певица на президента". Копирате цялото твърдение и го поставяте в полето за търсене в Google, обградено в кавички. Ако търсене по по-голям пасаж не върне резултати, можете да опитате да вземете само част от него или да съчетаете няколко ключови фрази, които свързвате с оператор за търсене AND: пример: "Ана-Мария Трайкове" AND "певица на президента". Ако след поредица от разширени и стеснени търсения не откривате информация, потвърждаваща дадено твърдение за Вас, можете да поискате изтриването ѝ от статията за Вас в Уикипедия. Така или иначе тя (информацията) няма да остане в който и да е вид, ако съдържа твърдения за факти, неподкрепени с източници. Това се отнася и да предложения текст за Вас в беседата на статията – в момента целият този масив не съдържа нито един източник (специално за беседата, не поначало за статиите, е достатъчно да бъдат поставени в скоби на съответните места в текста, за които се отнасят); това представлява очакване/прехвърляне на ангажимента за търсене, проверка и подбор на източници на други редактори, които евентуално биха отделили време и вложили труд за тази статия. Както и да е написан (тон, синтаксис, безпристрастност, неутралност и т.н.), текстът е неизползваем, след като нито едно от твърденията в текста не може да бъде проверено.
Накратко: каква информация (ще) съдържа статията за личността Ана-Мария Трайкова в Уикипедия (и за когото и да е другиго) зависи изключително от:
 • наличието ѝ в медийни и други източници (информацията е публикувана в онлайн или в печатни издания и може да бъде намерена чрез търсене по ключови думи, в библиотеки, архиви и т.н.)
 • проверимостта ѝ: среща ли се в повече от един източник без разминавания във фактите
 • благонадеждността на тези източници по критериите за У:БИ
 • коректното им цитиране в статията
Pelajanela // беседа 12:03, 21 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Шаблони за Условията за ползване[редактиране на кода]

Направих много набързо два шаблона, които помагат по-лесно да се споменават УЗП ({{УЗП}}) и конкретно точка 4 от УЗП ({{УЗП4}}).
— Luchesar • Б/П 17:44, 21 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Ментор/Наставник[редактиране на кода]

Имам една лека дилема, при превода на термина „mentor“ на български в контекста на локализацията на проектите на Фондация Уикимедия. Принципно, mentor на български се превежда като наставник (менторска програма/наставническа програма) и ако мислим за чистотата на езика малко повече, би трябвало да ползваме точно този термин. От друга страна, терминът ментор се е наложил в българския език изключително много, докато терминът наставник започна да придобива една леко негативна конотация. Много ми е важно да чуя колкото се може повече мнения по въпроса. Специално бих помолил Pelajanela да си каже мнението. --Стан (беседа) 09:12, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

„Наставник“ на мен ми звучи особено добре. Още повече, че се използва в утвърдени словосъчетания – академичен наставник, творчески наставник. Carbonaro. (беседа) 09:26, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Много благодаря за насочването на вниманието ми и въвличането ми в тази дискусия, Стан!
Ще си позволява да отговоря веднъж, в движение, преди да съм направила задълбочено проучване, въз основа по-скоро на придобити впечатления, предишни прегледи (много често в един и същи контекст с peers, peering, peer review) и най-вече като се позовавам на теоретичната рамка за култура на участие (participatory culture), не просто защото бих се причислила към школата на Дженкинс[1], с чието има и научна дейност най-вече се свързва, но и защото съм на мнение, че Уикипедия е илюстрация на културата на участие par excellence. И втори път, малко по-късно, когато имам повече време и след като се подготвя насочено и в необходимата степен Usmivka.png
Първо поглеждам в РБЕ, разбира се
— за мен съпоставяне на речниковото значение не дава недвусмислено предимство на едното над другото понятие от гледна точка на лингвистичната семантика, имайки предвид (i) установените употреби на двете и (ii) употребата в конкретния случай, по повод на който повдигаш този въпрос. Първият филтър би бил отсъствието на ментор от речника. Или отсъствие на значение на една от двете думи, което в достатъчно степен "обслужва" търсения/влагания смисъл.
На английски
 • наставник се превежда с думите: teacher, instructor, educator, school teacher, academic, master
 • съветник е adviser
 • ръководител е manager, leader, director, supervisor, instructor, mastermind, principal, boss, administrator, pilot
 • надзорник е supervisor, warden, foreman, steward, surveyor, gaffer, viewer, driver, floorwalker, ganger, overlooker, overman
 • а ментор е mentor :)
— същевременно mentor се превежда като наставник, ментор, възпитател
От друга страна, значението на думите се изменя с навлизането на синонимни понятия и най-вече с появата и развитието на определени фразеологизми, които може да не са съществували до преди едно, две и повече десетилетия. И, разбира се, изпреварват ревизиите на официалните речници.
Обикновено наставникът, по начина, по който се употребява най-често в българския език, е назначен за такъв от някого. Менторството в редица случаи и примери е неформално и тъкмо неформалното менторство е една от специфичните изяви и характеристики на културата на участие.
Преди да продължа, трябва да направя уточнението, че силно поддържам запазването (защитата) на богатството на българския език, високата езикова култура, използването на понятия на български език винаги и навсякъде, където са утвърдени, разпознаваеми, подходящи. Смея да твърдя, че недобрите преводи, вкл. на художествена литература, дори от английски или най-вече от английски, са такива, не защото преводачите не знаят добре английски, а е защото нямат необходимата езикова култура по отношение на българския език. По тази причина се съпротивлявам, според мен не самоцелно (не бих искала да е и би било в противоречие с нагласата ми), на всякакви дигиталности, когато разполагаме с абсолютно пълноценни смислово и утвърдени в различни сфери на живота, вкл. и най-вече в политически документи и техническа литература, понятия като цифров преход, цифров (единен) пазар, цифрови технологии, цифрова грамотност, цифровизация. Но в крайна сметка дори за това съм склонна да приема, че конструктивният подход изисква човек да преразглежда вижданията си, да следи измененията и разширяването на живите езици, да се адаптира и по този начин да осъществява силно комуникативно действие.
Но да се върна към основния въпрос:
Уикипедия и изобщо проектите на Фондацията създават идеални условия и всъщност предпоставят и за от критично значение за развитието на културата на участие чрез постоянна смяна на ролите – всеки, който поради вътрешна мотивация и ценности, специфични интереси, труд и таланти, развие определени способности и натрупа знания в дадена област, би могъл да оказва помощ и подкрепа на онези, които сега навлизат, търсят и ценят опита, учат се от него – не защото някой го изисква от тях, а поради вътрешна потребност.[2]
В заключение (като че ли преминах границата на TL;DR) – може би бих избрала и намерила повече аргументи в подкрепа на използването на ментор в случая – и поради изказаното от теб съображение за конотацията и по-често срещаните употреби, за което намирам и се опитах да изложа аргументи в потвърждение на валидността му; но не намирам основание да твърдя, че наставник би било погрешно и неподходящо.
Pelajanela // беседа 12:08, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Бележки
 1. накратко и жаргонно: фен съм на самоопределилия се като aca-fan калифорнийски медиен изследовател Usmivka.png
 2. 3. With some type of informal mentorship whereby what is known by the most experienced is passed along to novices, из Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century (Part One) http://henryjenkins.org/blog/2006/10/confronting_the_challenges_of.html October 19, 2006 Henry Jenkins
PS В насоките за прилагането на кодекса за поведение има много хубав и полезен речник в края (binding verbs v recommendation verbs) с пояснение за значението на използваните глаголи - разграничение между глаголи, които изразяват изискване и задължение, и такива, които изразяват препоръка. Бих казала, че със значението, с което най-често попадам на думата в съвременния български език, има малко по-ясно изразена властова динамика между наставник и наставляван, отколкото между ментор и лицето или групата, с което/която менторът взаимодейства. Така ми се струва. Но решението може да бъде и чисто прагматично, по Хъмпти-Дъмпти-евски: When I use a word… it means just what I choose it to mean – neither more nor less.Usmivka.png
Стан, може ли два-три примерни превода от У, където да се види как звучи с едното и с другото? --Поздрави, Петър Петров 14:55, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Петър Петров: Отвори тази страница и филтрирай по "mentor". В таб "Всички" могат да се видят всички, в това число и непреведените текстове от разширението "Growth Experiments". --Стан (беседа) 15:25, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Така си и помислих - че става дума за Growth Usmivka.png, което беше „частната“ причина да „вляза“ в обсъждането през participatory culture (като втори слой – над този за изначалната връзка между WP и PC) Pelajanela // беседа 16:22, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Редактиране и създаване на страници[редактиране на кода]

Някой може ли да ми каже как се редактират като цяло страници, защото мога да помогна на уики общността с малко превод, но не мога да разбера как става, пък и забелязах, че в българската уикипедия страничния отдясно панел с кратката информация е по-различен от английската, защо не знам. Ivel66 (беседа) 19:00, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Ivel66, като за начало У:ВПС. Сале (беседа) 21:18, 24 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Авторските права[редактиране на кода]

Как предлагате да направя интересна страница след като уикипедия ме огранчиава с авторски права. Не мога да снимам примерно умрял актьор, нито пък жив, защото нямам възможност. Също така всички снимки които взимам са от гугъл изображения, които са с линкове към сайтове. Как предлагате да проследя цялата нишка за да намеря автора на изображението или този който държи правата му. Моля ви се, ще ви бъда благодарна за обяснението. Ivel66 (беседа) 14:59, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Ivel66, не Уикипедия Ви ограничава а законите за авторските права! Уикипедия изисква както снимките така и всичко останало да се лицензира под лиценз който позволява свободно използване включително и за комерсиални цели и точно тук се намесват законите.
Умрял актьор очевидно ще Ви е доста трудно да снимате, но с живите няма никакъв проблем ако Вие лично правите снимката и разбира се ако въпросният актьор няма нищо против. Сале (беседа) 16:07, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Сале, нали точно това попитах как да проследя връзката през сайтове и работи за да намеря точно този човек, на който са правата за снимката. Всъщност имам и още един въпрос, проблем ли е ако използвам снимки от английската уики тъй като вие би трябвало да работите заедно. Ivel66 (беседа) 16:12, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Ivel66, няма проблем да използвате снимки от Общомедия. Колкото до това дали „работим заедно“ мисля, че все още не разбирате добре Уикипедия, но в това няма нищо лошо. Нещо което съветвам всички е когато говорят а и мислят за Уикипедия винаги да използват второ лице множествено число т.е. винаги „ние“ :)
Колкото до това как да откриете кой всъщност държи правата за дадена снимка в Интернет това е въпрос на който едва ли някой може да отговори. На теория би трябвало на всеки сайт да има информация за контакт където да задавате такива въпроси, но силно се съмнявам, че навсякъде бихте получили адекватен отговор. Сале (беседа) 16:36, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Значи след като кача изображението пише че сайте не може да го приеме. Искам да видя guide къде ще ме отведе и да знам как да кача снимката, и в същото време той ме отвежда в началната страница на уикипедия. Значи, мъчиш са да помогнеш малко, нали на хора които искат да прочетат нещо, да преведеш статия, защото като гледам в бг уикипедията хората си пестят в повечето страници писането (има изключения с някой страници, не говоря за всички) мъчиш са да направиш страницата малко по интересна със снимки и накрая "Вашата снимка не се приема от уики" без абсолютно никакво обяснение защо и как да качиш снимка. Еми съжалявам, допревеждам си статията и приключвам с преводите, който му е интересно да научи за нещо, да ходи в английската уики. Ivel66 (беседа) 16:41, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
@Сале Ivel66 (беседа) 16:43, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Ivel66, снимките се качват в Общомедия. Там влизате със същото име и парола като тук. Снимки качени там могат да се включват директно тук. За повече информация погледнете У:НК. Въобще силно Ви препоръчвам да обърнете повече внимание на помощните страници. Можете да започнете от тази страница. Сале (беседа) 16:49, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Ivel66, по повод на горното имаме дори помощна страница наречена Уикипедия:10 неща, които трябва да се знаят за картинките в Уикипедия. Сале (беседа) 16:53, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
добре да го знам, но защо имам функцията да кача външна снимка, която не е в общомедията, а в същото време уикипедия отказва да я качи. Аз това не разбрах, за какво е тогава тази функция Ivel66 (беседа) 16:53, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Снимките се качват в Общомедия. Уикипедия само ги използва. Стан (беседа) 16:58, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
Ivel66, защото преди много години е взето решение да не се разрешава качване на локални картинки в българоезичната Уикипедия и именно затова навсякъде в помощните страници пише че трябва да се качват в Общомедия. Още веднъж ще Ви помоля, този път малко по-настоятелно да четете какво пише в помощните страници. Все пак никой не е длъжен да Ви обяснява надълго и нашироко нещо което е подробно написано в тях. Сале (беседа) 17:00, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]
и все пак съм благодарна за обяснението :) Ivel66 (беседа) 17:02, 27 януари 2023 (UTC)Reply[отговор]

Voting closes soon on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct[редактиране на кода]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

Voting closes on the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines in three days at 23.59 UTC on January 31, 2023. Please visit the voter information page on Meta-wiki for voter eligibility information and details on how to vote. More information on the Enforcement Guidelines and the voting process is available in this previous message.

On behalf of the UCoC Project Team,

User:BPipal (WMF)