Разпределени бази от данни

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

При изграждане на компютърни мрежи (КМ) е целесъобразно обединяването на техните изчислителни, програмни и информационни ресурси с оглед на по-пълното и бързо информационно осигуряване на потребителите. Това стимулира създаването на разпределени бази от данни (РзБД).

Разпределената база от данни е логически интегрирана база от данни, която физически е разпределена във възлите на компютърната мрежа.
Физическо разпределение на РзБД

Цялата база от данни (БД) е достъпна от всеки възел, което позволява на големи работни колективи да решават сложни задачи. Разпределените БД осигуряват икономия при използването на персоналните компютри, намаляват грешките от централизацията на данните [1] [2] [3].

Съществуват два подхода при изграждане на разпределени бази от данни:

  • Съхраняване на данните в един възел на разпределената система;
  • Дублиране на данните на различни възли в разпределената система.

При първия подход данните се разпределят на отделни порции (фрагменти) в отделните възли на разпределената система, съобразно някакъв принцип. В този случай е необходимо да се създаде и поддържа централизиран индекс с мета информация за местоположението на данните. Всякa заявка за търсене и обработка на данни в базата от данни, посредством централизиран сървър се пренасочва към съответен възел на разпределената система.

Характерна особеност при подхода с дублиране на данните на различни възли в разпределената система е, че при подновяване на данните съществува относително кратък период от време, през който данните в отделните възли не са уеднаквени. Това обстоятелство като цяло води до неточности при търсене и обработка на данни в разпределената система.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Бази данни в управленските информационни системи, http://www1.ecs.uni-ruse.bg/fbm/uis_b/L-2.pdf.
  2. Петков Ал., Управленски информационни системи. ПРИМАКС ООД, Русе, 2004, с.132, ISBN 954-9972-58-5
  3. Попова-Айкова Р., Управленски информационни системи. УИ ”Стопанство”, С., 1996