Категории за проследяване

Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази страница съдържа списък на категории за проследяване, които се попълват автоматично от софтуера на МедияУики. Имената им могат да се променят чрез съответните системни съобщения в именното пространство МедияУики.

Категория за проследяване Име на съобщението Критерий за включване на категория
Страници с неработещи препратки към файлове(1 С)broken-file-categoryСтраницата съдържа повредена препратка към файл (препратка за поставяне на файл, когато такъв не съществува).
Страници, които използват повтарящи се аргументи в извикванията на шаблона(празна)duplicate-args-categoryСтраницата съдържа шаблонни извиквания, които използват повтарящи се аргументи, като например {{foo|bar=1|bar=2}} или {{foo|bar|1=baz}}.
Страници, в които е превишена дълбочината на разгръщане(празна)expansion-depth-exceeded-categoryСтраницата превишава максимално допустимата дълбочина на разгръщане.
Страници, които прекалено много пъти използват ресурсоемки анализиращи функции(празна)expensive-parserfunction-categoryСтраницата използва твърде много ресурсоемки анализиращи функции (като #ifexist). Вижте Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Скрити категории(6045 К)hidden-category-categoryКатегорията съдържа __HIDDENCAT__, което предотвратява показването ѝ в страниците по подразбиране.
Индексирани страници(8 С)index-categoryСтраницата съдържа __INDEX__ (и е от именно пространство, в което такова отбелязване е позволено), поради което се индексира от роботи, където обикновено не би била индексирана.
Страници с превишен брой възли(празна)node-count-exceeded-categoryСтраницата превишава максималния възел-граф.
Неиндексирани страници(25 К, 2099 С)noindex-categoryСтраницата не се индексира от роботи, защото съдържа вълшебната думичка __NOINDEX__ и е от именно пространство, в което такова отбелязване е позволено.
Страници с нечислови аргументи във formatnum(7 С)nonnumeric-formatnumСтраницата съдържа нецифров аргумент в анализиращата функция formatnum.
Страници, съдържащи шаблони с пропуснати аргументи(празна)post-expand-template-argument-categoryСтраницата е по-голяма от $wgMaxArticleSize след разгръщането на аргументите на шаблона (нещо в тройни фигурни скоби, например {{{Foo}}}).
Страници с превишен допустим размер на включените шаблони(празна)post-expand-template-inclusion-categoryСтраницата е по-голяма от $wgMaxArticleSize след разгръщането на всички шаблони, поради което някои шаблони не са разгърнати.
Страници с игнорирани заглавия за показване(празна)restricted-displaytitle-ignoredСтраницата съдържа игнориран {{DISPLAYTITLE}}, защото той не съвпада с действителното заглавие на страницата.
Страници, които използват = като шаблон(празна)template-equals-categoryСтраницата съдържа {{=}}, но във въпросното уики това не се разгръща до =. Тази употреба е непрепоръчителна. Бъдеща версия на МедияУики ще въведе {{=}} като анализираща функция.
Страници със зацикляне в шаблона(празна)template-loop-categoryТази страница съдържа зацикляне в шаблона, т.е. шаблон, който рекурсивно се самоизвиква.
Страници с превишено ограничение за дълбочината за unstrip(празна)unstrip-depth-categoryСтраницата надвишава ограничението за дълбочина на unstrip.
Страници с превишено ограничение за размера за unstrip(празна)unstrip-size-categoryСтраницата надвишава ограничението за размер на unstrip.
Страници, използващи Timeline(1366 С)timeline-tracking-categoryСтраницата съдържа <timeline> таг
Страници с грешка в източник(7 С)cite-tracking-category-cite-errorСтраниците в тази категория имат грешки при използването на таговете за източници.
Страници с грешки в оцветяването на синтаксиса(празна)syntaxhighlight-error-categoryГрешка при опит за оцветяване на кода в страницата.
Страници, използващи непрепоръчителни enclose атрибути(празна)syntaxhighlight-enclose-categoryОцветяването на кода в страницата използва непрепоръчителен enclose синтаксис.
Страници, използващи непрепоръчителни source тагове(2 С)syntaxhighlight-source-categoryОцветяването на кода в страницата използва непрепоръчителни source тагове.
Страници, използващи непрепоръчителни атрибути за партитура(празна)score-deprecated-categoryСтраниците използват опции от разширението „Score“, които са непрепоръчителни. Такива са: „override_audio“, „override_ogg“, и „override_midi“.
Pages which use score(1 С)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Страници с грешки при визуализирането на партитура(празна)score-error-categoryГрешка при визуализирането на партитурата.
TemplateStyles стилови множества с грешки(празна)templatestyles-stylesheet-error-categoryTemplateStyles стилово множество с грешка.
Страници с грешки в TemplateStyles(1 С)templatestyles-page-error-categoryГрешка при обработката на тага <templatestyles/> в страницата.
Списъци за доставка на масови съобщения(1 С)massmessage-list-categoryСтраницата е списък за доставка към разширението масови съобщения.
Файлове без машинночетим лиценз(561 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетим лиценз.
Файлове без машинночетимо описание(561 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за описание не е попълнено.
Файлове без машинночетим автор(561 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за автор не е попълнено.
Файлове без машинночетим източник(561 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за източник не е попълнено.
Файлове без машинночетим патент(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетим патент.
Страници с математически грешки(1 С)math-tracking-category-errorСтраниците в тази категория имат грешки при използването на математическите тагове.
Страници с грешки в показването на математически изрази(1 С)math-tracking-category-render-errorСтраниците в тази категория имат грешки при визуализирането на математическите изрази.
Страници, използващи непрепоръчителен формат в таговете за химични формули(7 С)math-tracking-category-mhchem-deprecationСтраниците в тази категория използват непрепоръчителен формат в таговете за химични формули
Страници, използващи непрепоръчителен формат в таговете за математически формули(4 С)math-tracking-category-texvc-deprecationСтраниците в тази категория използват непрепоръчителен формат в таговете за математически формули
Страници с неправилно зададени координатни етикети(празна)geodata-broken-tags-categoryСтраницата съдържа неправилно зададен {{#coordinates:}} етикет.
Страници с неизвестна сферична стойност(празна)geodata-unknown-globe-categoryСтраницата използва неизвестна стойност на globe параметъра за координати.
Страници с неизвестна стойност на региона(празна)geodata-unknown-region-categoryСтраницата използва неизвестна стойност на region параметъра за координати.
Страници с неизвестен тип координати(празна)geodata-unknown-type-categoryСтраницата използва неизвестна стойност на type параметъра за координати.
Страници с грешки в скрипта(3 С)scribunto-common-error-categoryГрешка при обработката на модула в страницата.
Модули с грешки(празна)scribunto-module-with-errors-categoryМодулът съдържа грешка.
Страници с непроверени преводи(45 С)cx-unreviewed-translation-categoryСтраници, преведени с инструмента „Превод на съдържание“, съдържащи голямо количество непроверено съдържание
Страници с недостъпни свойства(празна)unresolved-property-categoryТази категория обхваща страници с референции към свойства на Уикиданни, които не могат да бъдат намерени нито чрез идентификационния номер на свойството, нито чрез етикета.
Пренасочвания, свързани към обект на Уикиданни(154 С)connected-redirect-categoryТази категория обхваща пренасочващи страници, свързани към обект на Уикиданни.
Страници с графики(11 С)graph-tracking-categoryСтраницата съдържа <graph> таг.
Страници с остарели Vega 1.0 графики(празна)graph-obsolete-categoryСтраницата съдържа <graph> таг, който трябва да бъде обновен до версия 2.
Страници с повредени графики(празна)graph-broken-categoryСтраницата съдържа <graph> таг, използван по неправилен начин.
Страници с карти(8308 С)kartographer-tracking-categoryТази страница съдържа карта
Страници с повредени карти(празна)kartographer-broken-categoryТази страница ползва карта по неправилен начин
Страници, използващи вълшебни препратки ISBN(47025 С, 2 Ф)magiclink-tracking-isbnТази страница използва вълшебни препратки ISBN. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.
Страници, използващи вълшебни препратки RFC(59 С)magiclink-tracking-rfcТази страница използва вълшебни препратки RFC. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.
Страници, използващи вълшебни препратки PMID(125 С)magiclink-tracking-pmidТази страница използва вълшебни препратки PMID. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.