Букви и звукове в българския език

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
В българския език има 30 букви, подредени в азбука, и 45 фонеми:
6 гласни 39 съгласни
а, ъ, о, у, е, и твърди – б, в, г, д , ж, дж, з, дз, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш и меки – б', в', г', д', з', дз', к', л', м', н', п', р', с', т', ф', х', ц', й.

Съгласни[редактиране | edit source]

Делят се на звучни (б, в, г, д, ж, з , дж, дз) и беззвучни (п, ф, к, т, ш, с, х, ч, ц).

Съгласните, при които преобладава повече тон, отколкото шум се наричат сонорни. Това са: л, м, р, н, й. Съгласната й е винаги мека.

 • Съгласните ж, ч, ш са винаги твърди, т.е. нямат меко съответствие.
 • Буквите я [йа, йъ, ьа, ьъ], ю [йу, ьу] и щ [шт] са съчетания от по два звука.
 • Съгласната ь е единствената буква в българския език, която няма звукова стойност — тя просто обозначава мекост на предходната съгласна.

Букви за съчетания от звукове[редактиране | edit source]

 • й + у = ю: йули юли (в началото на думата и след гласна);
 • ь + у = ю: пьуре пюре; (след мека или сонорна съгласна);
 • й + а = я: йагода ягода; (в началото на думата и след гласна);
 • й + ъ = я: полейъ полея (в окончания на глаголни форми);
 • ь + а = я: льато лято (след мека съгласна);
 • ь + ъ = я: мольъ моля (след мека съгласна);
 • ш + т = щ: светешт светещ (във всички позиции).

Някои изговорни правила[редактиране | edit source]

 • Буквата а се произнася /а/ след гласна (олимпиада), след твърда или сонорна съгласна (вана, жена, вила) и в членувани форми от ж. р. (радостта, любовта).
 • Буквата а се произнася /ъ/ в глаголни окончания ([пиша-пишъ, пишат-пишът; ходя-ходьъ, ходят-ходьът; пея-пеьъ, пеят-пеьът]), и в членувани форми от м. р. [градъ, диамантъ].
 • Звукове, които се пишат чрез съчетание от по две букви са дж и дз