Агнец

от Уикипедия, свободната енциклопедия
„Разпятие“ на Грюневалд. До разпънатия Христос е Йоан Кръстител с древния символ на агнеца, който носи кръста и излива кръвта си в чашата на светото причастие.

Агнецът е символ на благост; кротост; младежка невинност; смиреност; чистота; неопетненост. Неговата непорочност обезсилва злите магьосници. Агнецът е символ на новопокръстения и на мистичното прераждане. Изобразени един до друг, агнецът и лъвът олицетворяват състоянието на съвършено райско блаженство.

В християнството е символ на разпятието; Христос, пожертван, за да изкупи греховете на хората; Агнецът Божи, непорочният и чист като Христос. Агнецът олицетворява Христос като едновременно страдащ и триумфиращ, като „всесъжение“ и „вседържател“, мъки и възкресение. Използва се често в символиката на християнското изкуство: Христос с агне на ръце представлява Добрият пастир, който се грижи за стадото си, който спасява и връща в правия път заблудената овца (т.е. грешникът), който води своето паство. Агнето заедно с кръста символизира разпъването на кръст; агнеца с хоругви – възкресението. Агнецът от Апокалипсиса с книгата и седемте печата олицетворява Христос като съдник при Второто пришествие. Агнецът от Апокалипсиса със седем рога и седем очи изразява седемте дара на Духа. Агнецът на хълм с четири потока символизира Църквата, като седмият хълм е Църквата, а потоците са четирите реки в Едемската градина и четирите Евангелия. Агнето, заобиколено от овце, олицетворява Христос, а овцете са неговите апостоли.

Йоан Кръстител с агнец, изобразява предтечата, провъзгласяващ идването на Христос.

В Библията агнецът се използва още и като метафора за вярващи хора, понякога и новоповярвали, особено с детински ум, а също и като сравнение за съдбата на онези, които са предопределени да бъдат съдени от Бога. Използва се и като сравнение за лъжепророк.

В юдаизма агнето е символ на бъдещия месия, „агнето без недостатък“.

В китайската митология агнето е символ на синовната почтителност.