Академично цитиране

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Академичното цитиране, или още библиографското цитиране, е ясно писмено или електронно отбелязване източник(-ци) на дадено твърдение (довод) в научно изследване с цел придаването му на тежест и подкрепа, както и за избягване нарушаването авторските права на първоначалния източник.

То се определя по правила, предвидени от държавно ведомство, какъвто е например БДС[1] за библиографско цитиране, от собствените правила на научно сдружение, какъвто е случаят със Сдружението на американските психолози[2][3], или просто от широко наложените обичаи в дадени страна или научна общност.

Правила за библиографско цитиране в България[редактиране | редактиране на кода]

По БДС 17377-96[редактиране | редактиране на кода]

Библиографското цитиране предоставя библиографски сведения, които позволяват на читателя/оценителя на научната статия да проследи дадени твърдение, довод, извод или заключение до първоначалния източник, за да потвърди истинността му. Такива са: имена на авторите, година на публикуване, име на научното издание, том, брой, конкретни номера на страници, място на издаване.

По-долу са обобщени правилата на БДС 17377-96.

Вид на цитираното издание Формула Пример
Книги (в това число и монографии), учебници, учебни помагала, речници Фамилия, инициали.[4][5] Заглавие на книгата. Град на издаване, година на издаване, общ брой страници/конкретна(и) страница(и). Талев, Д. Железният светилник. София, 1979, 375 с.[6]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Съкращение на „Български държавен стандарт“.
  2. APA, American Psychological Association.
  3. APA Style – мрежова страница, изцяло посветена на изискванията на APA относно граматиката, стилистиката, пунктуацията и оформлението при изготвянето на научните статии.
  4. Ако авторът е един-единствен, се допуска изписването на пълното му име вместо инициала.
  5. Ако авторите станат повече от трима, тогава се изписват имената на тримата по установения ред и се добавя изразът „и др.“, което отговаря на широко разпространеното в англоезичната книжнина латинско „et al.“
  6. Ако съкращението „с.“ следва числото, това указва общия брой страници на книгата, а ако предхожда числото – конкретната страница от книгата.