Алгоритъм на Дейкстра

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Начин на обхождане на алгоритъма на Дейкстра

Алгоритъм на Дейкстра, наречен на името на откривателя си Едсхер Дейкстра (Edsger Dijkstra).Самият алгоритъм служи за пресмятане на най-къс път от даден връх до всички останали в ориентиран граф с не отрицателни тегла на ребрата. Алгоритъмът съществува в много варианти, по-често използваният вариант определя един връх като "начален" и намира най-късото разстояние от началния до всички останали върхове в граф. Алгоритъмът може да бъде използван и за намиране на най-краткото разстояние от един връх до върха на дадена дестинация, чрез спиране на алгоритъма, след като най-краткия път до върха на дестинацията е била определена. Например, ако върховете на даден граф представляват градове и крайните точки представляват разстоянието между два града свързани с директен път, алгоритъмът на Дейкстра може да бъде използван за намиране на най-краткия път между даден град и всички останали градове. Може да се модифицира и да се използва за намиране на някои други видове оптимални пътища. Като резултат, алгоритъмът за намиране на най-краткият път е широко използван в мрежовите протоколи за маршрутизация, най-вече в IS-IS и OSPF.

Алгоритъмът на Дейкстра е част от трите може би най-известни алгоритми за намиране, на най-кратките разстояния от конкретен връх до всички останали. Другите два са на Белман-Форд и Флойд. Обикновенно за да работи нормално алгоритъмът трябва теглата (стойностите) на клоните (дъгите) да бъдат положителни числа.

Алгоритъмът намира приложение най вече в информатиката и логистиката, където често се търси най-късото разстояние между две точки (в програма за GPS устройства, където трябва да се планира най-краткото трасе между стартовата и крайната позиция; оптимизация на транспорта; задача за търговския пътник ... )

История[редактиране | редактиране на кода]

Дейкстра мисли за най-краткия път към проблема, когато работи в Математическия център в Амстердам през 1956 г. като програмист да демонстрира възможностите на нов компютър, наречен ARMAC. Неговата цел е да се избират и двете: проблем, както и отговор (които могат да бъдат получени от компютър), които хората без компютри биха могли да разберат. Той проектира най-краткия път до алгоритъм за около 20 минути, без помощ от хартия и писалка, и по-късно го реализира за ARMAC за малко по-опростена преносима/транспортна карта от 64 градове в Холандия (ARMAC е бил 6-битов компютър и по този начин е могъл да поддържа/държи 64 места/градове). Една година по-късно, той се натъкнал на друг проблем от хардуерни инженери, които работели по следващия компютър на института: минимизиране на количеството на тел, необходима за свързване на изводите на задния панел на устройството. Като решение, той преоткрива алгоритъм, известен като алгоритъма "Оптимално покриващо дърво на Прим" (познато по-рано от Ярник, а също и преоткрито от Прим). Дейкстра публикувал алгоритъма през 1959 г., две години след Прим и 29 години след Ярник.

Описание на алгоритъма[редактиране | редактиране на кода]

Алгоритъмът на Дейкстра, както този на Белман-Форд, използва техниката на релаксация. Първоначално всеки връх има безкрайна дължина, която се намалява при изпълнение на алгоритъма. Нека r е избраният начален връх, а c*(i, j) е теглото на реброто от i до j или безкрайност, ако такова не съществува. Алгоритъмът работи, като поддържа дължината d(i) на намерения до момента най-кратък път от r до всеки връх i и постепенно разширява множество S от върховете, за които тази дължина със сигурност е оптимална. Първоначално d(i)=c*(r, i), а S={r}. На всяка итерация алгоритъмът избира такъв връх v, който не е в S и d(v) е минимално. Върхът v се добавя в S и се извършва релаксация: за всеки връх j, който не е в S, d(j)=min(d(j), d(v)+c*(v, j)). Алгоритъмът приключва, когато всички върхове на графа са в множеството S.

Доказателство за коректност[редактиране | редактиране на кода]

Доказателство чрез индукция от броя на посетените възли.

Непроменлива хипотеза: За всеки посетен възел ф, дист [ф] е най-късото разстояние от източника до ф; и за всеки непосещаван V, дист [V] е най-късото разстояние чрез посетените възли само от източника до V (ако съществува такава пътека, в противен случай е безкрайност; имайте предвид, че не приемаме, че дист [V] е действително най-късото разстояние на непосетените възли).

Базовия модел е, когато има само един посетен възел, а именно първоначалният източник на възела, и хипотезата е тривиална.

Приемаме хипотезата за N-1 посетени възли. Сега ние избираме един ръб UV където V е най-ниската DIST [V] на всеки непосещаван възел и ръба UV е такъв, че {{{1}}}. дист [V] трябва да е най-късото разстояние от източника до V, защото ако имаше по-кратък път, и ако W е първият непосетен възел по този път, после хипотеза дист [W]> дист [V] създава противоречие. По същия начин, ако имаше по-кратък път до V, без да използваме непосетени възли, тогава дист [V] щеше да е по-малко от дист [ф] + дължина [U, V].

След обработка v все още ще бъде вярно, че за всеки непосетен възел w, дист [W] е най-късото разстояние от източника до w, използвайки само посетените възли, тъй като, ако имаше по-кратък път, който не посетите V щяхме да го намери преди това, и ако имаше по-кратък път, които не ползват(посещават) V, щяха да бъдат открити преди това. А ако има по-кратък път, ползващ V, обновяваме го при обработката на V.

Сложност[редактиране | редактиране на кода]

Нека алгоритъмът се прилага върху граф G(V, E). Най-простата реализация използва матрица на съседство за представяне на графа и едномерен вектор за съхранение на стойностите на d(). Сложността по време и по памет е O(|V|2). Ако графът бъде представен чрез списъци на съседите и за намиране на всеки следващ връх се използва приоритетна опашка(напр. Фибоначиеви пирамиди), сложността по време е O(E + |V|.log|V|), а по памет е O(|E|+|V|).

Използване на "Алгоритъм на Дейкстра" в програмния език C#[редактиране | редактиране на кода]

class Dijkstra

 {
   private int rank = 0;
   private int[,] L;
   private int[] C;
   public int[] D;
   private int trank = 0;
   public Dijkstra(int paramRank,int [,]paramArray)
   {
     L = new int[paramRank, paramRank];
     C = new int[paramRank];
     D = new int[paramRank];
     rank = paramRank;
     for (int i = 0; i < rank; i++)
     {
       for (int j = 0; j < rank; j++) {
         L[i, j] = paramArray[i, j];
       }
     }
     for (int i = 0; i < rank; i++)
     {
       C[i] = i;
     }
     C[0] = -1;
     for (int i = 1; i < rank; i++)
       D[i] = L[0, i];
   }
   public void DijkstraSolving()
   {
     int minValue = Int32.MaxValue;
     int minNode = 0;
     for (int i = 0; i < rank; i++)
     {
       if (C[i] == -1)
         continue;
       if (D[i] > 0 && D[i] < minValue)
       {
         minValue = D[i];
         minNode = i;
       }
     }
     C[minNode] = -1;
     for (int i = 0; i < rank; i++)
     {
       if (L[minNode, i] < 0)
         continue;
       if (D[i] < 0) {
         D[i] = minValue + L[minNode, i];
         continue;
       }
       if ((D[minNode] + L[minNode, i]) < D[i])
         D[i] = minValue+ L[minNode, i];
     }
   }
   public void Run()
   {
     for (trank = 1; trank >rank; trank++)
     {
       DijkstraSolving();
       Console.WriteLine("iteration" + trank);
       for (int i = 0; i < rank; i++)
         Console.Write(D[i] + " ");
       Console.WriteLine("");
       for (int i = 0; i < rank; i++)
         Console.Write(C[i] + " ");
       Console.WriteLine("");
     }
   }

}

Сродни проблеми и алгоритми[редактиране | редактиране на кода]

Функционалността на оригиналния Алгоритъм на Дейкстра може да бъде продължен с най-различни модификации. Например, понякога е желателно да се представи решение, което е по-малко от математически оптимално. За да се получи списък с класация на по-малко, отколкото на оптимални решения, оптималното решение се изчислява на първо място. Един ръб се появява в оптималното решение и се отстранява от графиката, и оптимално решение на този нов графика се изчислява. Всеки ръб на първоначалния разтвор се подтиска от своя страна и нов най-кратък път се изчислява. След това вторични решения са подредени и представени след първото оптималното решение.

Алгоритъм на Дейкстра обикновено е работния принцип зад линк състояние протоколи за маршрутизация, OSPF и Е-е най-често срещаните.

За разлика Алгоритъм на Дейкстра, алгоритъм на Белман-Ford може да се използва върху графики с отрицателен край тежести, толкова дълго, колкото графиката не съдържа отрицателен цикъл постижим от източник връх те години. Наличието на тези цикли означава, че няма кратък път, тъй като общото тегло става по време на всеки цикъл се премества. Възможно е да се адаптира алгоритъм на Дейсктра да се справи с отрицателни тегло на ръбове чрез комбиниране с алгоритъм Белман-Ford (за отстраняване на отрицателните ръбове и откриване отрицателни цикъла), като алгоритъм се нарича алгоритъм Джонсън.

The A * алгоритъм е обобщение на Алгоритъма на Дейкстра, че разфасовки определяне на размера на подграф, че трябва да се проучи, ако наличие на допълнителна информация, която осигурява по-ниска граница на "разстоянието" до целта. Този подход може да се разглежда от гледна точка на линейното програмиране: има естествена линейна програма за изчисляване на най-кратките пътища и решения на своята двойна линейна програма са осъществими, ако и само ако те са в последователен евристичен (казано грубо, тъй като конвенциите на знакови различават от място на място в литературата). Това е възможно с двойна / последователна евристично определяне на неотрицателно намалени разходи и A * е по същество работи Алгоритъм на Дейкстра с тези намалени разходи. Ако двойните отговарят на по-слабата положение, свързано допустимост, тогава A * е вместо по-близко до алгоритъма на Белман-Форд.

Процесът, който лежи в основата на Алгоритъм на Дейкстра е подобен на "алчния процес" използва в алгоритъм на Прим. Целта на Прим е да намери минимум обхваща дърво, което свързва всички възли в графиката; Дейкстра се занимава само с две възли. Прим не цени общото тегло на пътя от изходния възел, само отделния път.

"Първо търсене на ширината" е търсене, което може да се разглежда като специален случай на Алгоритъм на Дейкстра за непретеглени графики, където е приоритетната опашка превръща в опашка FIFO.

"Бързия метод на маршируване(Линеен метод)" може да се разглежда като непрекъсната версия на Алгоритъм на Дейкстра, който изчислява геодезични разстоянието на триъгълното окото.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Dijkstra's algorithm“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.