Антропологична лингвистика

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Антропологична лингвистика e изучаването на отношенията между език и култура, както и човешката биология (виж биорегионална демокрация), възприятие и език.

Този вид изследване в голяма степен се застъпва като интердисциплинарен подход с полето на лингвистичната антропология, която е клон на антропологията, изучаващ хората през езика, който използват.

Поддисциплини:

  • Дескриптивна (синхронна) лингвистика
  • Историческа (диахронна) лингвистика
  • Етнолингвистика
  • Социолингвистика