Беседа:Маса

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Статията Маса е част от един или повече проекти:
Оценка Важност Проект
Статия от клас A Клас A Статия от клас C Средна Symbol a class.svg 1000 статии: подобряване на 1000 основни статии с универсална значимост.

Масата не е свойство на физическите обекти, което,изобщо взето,не показва колко вещество има в тях. Масата е мярка на собственната енергия , вложена при създаването навеществото. Тя е основно понятие в класическата механика и сродните и дисциплини. За да бъдел по-точни и коректни в определението, ние трябва да отбележим, че има две различни физзически величнини, които характеризират маса на веществото :

  • Инерционна маса е мярка за инерционнонста на веществото, от което е създаден обекта : тя е мярка за съпротивата, която той оказва при изменение посредством някаква сила на начина му на движение.Под действието на една и съща сила обект с по-малка инерционна маса по-лесно изменя състоянието си от обект с по-голяма инерционна маса.
  • Гравитационна маса е мярка за гравитационното поле, което създава вещетвото на обекта, както и мярка за силата,с която гравитационното поле да друг обект действува върху обекта. В едно и също гравитационно поле върху обектите с по-малка маса действува по-малка сила, отколкото върху обектите с по-голяма маса. Тази сила на гравитационно взаимодействие между два масови обекта се нарича "тегло" и тя не трябва да се смесва с масата, защото едно тяло ще има по-голямо тегло не-само при по-голяма маса, но и ако същият обект със същата маса го поставим в по-силно гравитационно поле.

Въпреки че инерционната и гравитационната маса се смятат принципно за различни величини, но досега няма експеримент, при който тези маси да не са равни за даден обект.Това е така, защото и двете величини определят изменението на вакуума от присъствието на веществото в него. Общата теория на относителността, теория за гравитацията във Физиката, развита от А. Айнщайн, без да обяснява защо, почива върху приемането, че инерционната и гравитационната маса на веществата са винаги равни. Това се нарича Принцип на еквивалентността.

Може да се предположи,че щом като вакуумът провежда електромагнитни полета, то той има диеквктрични свойства. А поставянето на една масова частица със собственни електрическо и магнитно поле ще предизвика деформация в решетката на вакуума, която създава напрежение в нея. Следователно, масата на веществото в обекта може да се окаже мярка за деформацията на кристалната решетка на вакуума.

Може да се предположи, че деформациите на кристалната решетка на вакуума, предизвикани от наличието на масови частици в нея, ще предизвика взаимодействие между деформациите. Възможно е това взаимодействие да се нарича гравитационно взаимодействие . Оказва се, че с помощтта на формули от хидродинамиката може да се докаже, че движението на дефект на решетката през вакуума, разглеждан като непрекъсната среда, ще предизвика съпротивление, което ще предизвика увеличение на енергията на дефекта, описано от формулата за енергията на релативистска частица.

Единицата за маса според SI е килограм. Физиците считат, за по-удобно да работят с други, по-малки единици за маса. Например във Физиката на елементарните частици най-често масата се мери с единицата за енергия електронволт (eV),мълчеливо подразбирайки нейното делене на скоростта на светлината в квадрат. Един електронволт е равен на 1,602189 × 10−19 J. Измерването на маса чрез енергия се основава на извода в Теорията на относителноста, според който те са свързани със съотношението E = mc². Оттам се получава, че един електронволт е 1,783 × 10-36 х 9.10^20 кг.(м/с)^2

маса в покой[редактиране на кода]

"Масата, както я дефинирахме, не се запазва при тези процеси. Най-простият пример е анихилацията на електрон и позитрон, при която се получават два фотона: Електронът и позитронът имат маси, а получените фотони са безмасови обекти."

Това изречение ми изглежда подвеждащо, защото: Фотоните имат маса/енергия = константата на планк х честотата на електромагнитната вълна. Фотоните нямат маса в покой.

Уважаеми господине Потребител:Vstoykov (aпропо, забравил сте да се подпишете). Ако четете отделни изречения, естествено, че ще бъдете подведен. Защото по-нагоре пише: „Според горното уравнение, енергията на безмасовите обекти е пропорционална на импулса им. “. --ИнжИнера 21:23, 27 август 2005 (UTC) Стабилен StableМаса[редактиране на кода]

Масата определя колко материя се съдържа в физическите обекти, като се отчитат всички форми на съществуване на материята и нейното разпределение в време-пространството. Тя е основно понятие във физиката и сродните и дисциплини.

В частната (специалната) теория на относителността, законите за запазвне на масата, енергията и импулса са обединени в общ закон за запазване. Енергията и импулсът могат да се обединят в 4-мерен импулс.

Големината на този 4-мерен импулс определя масата на физичския обект:

, като се предпочита да се работи в система с = 1.


EM 12:06, 8 април 2006 (UTC)emar@tu-sofia.bg

Коментари[редактиране на кода]

В статията има закоментиран текст от Инжинера, очевидно някакво искане за източник, ще помоля специалистите да погледнат. --Nadina 12:44, 25 декември 2011 (UTC)

Запитване[редактиране на кода]

Не знам дали някой ще ми обърне внимание тук, ако не ще пиша на разговори... едно време терминът беше инерционна маса, не инертна маса. Инертна маса означава нещо съвсем друго. Гледам, че в статията някой е използвал инертна маса. Може ли някой да провери в учебник по физика на български (аз не разполагам с такива) дали терминът е сменен или просто тук е използван грешно. Понеже съм се заела да пренапиша статията, бих го заменила навсякъде с инерционна.--Радостина 21:01, 25 септември 2012 (UTC)

Преди петнейсетина години си беше „инерционна“. --Спас Колев (беседа) 13:39, 28 септември 2012 (UTC)
В Енциклопедия А-Я (1972 г.) и Речник на научните термини (Уваров, Айзакс, 1992 г.) е инертна.--George (беседа) 17:16, 28 септември 2012 (UTC)