Беседа:Хидробиология

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Предлагам дефиницията на термина "хидробиология" изцяло да се промени. Да се ползва учебника по Хидробиология на Узунов и Ковачев (2001):

Хидробиологията е наука за живота във водите (hydor- вода; bios- живот; logos- наука).

Предмет (обект) на изследване на хидробиологията са биологичното разнообразие, включително организмовият свят (генетично или видово разнообразие), организмовите групировки - съобщества, хидробиоценози и екологичните системи (ценотично разнообразие), процесите и явленията при преноса на материя и енергия (функционално разнообразие), протичащи във водната среда, в хидросферата като една от трите природни обвивки на Земята.

Основната задача на тази научна дисциплина е ползването на специфичните обекти и процеси на създаване, преобразуване и разграждане на органичната материя във водна среда с цел управление на тези процеси за нуждите на човешкото възпроизводство, в т.ч. за осигуряването му с хранителни и други продуктови ресурси (риболов, рибовъдство, аквакултури), с чиста вода за питейни и технологични нужди, със средства за борба с инфекциозни и зоонозни заболявания, разпространявани чрез водите, с технически проблеми, свързани с обрастватели и т.н.


Вижте също[редактиране на кода]

Lubbocom 17:45, 15 февруари 2010 (UTC)

Тук всеки има право да променя текста, особено ако е специалист в областта. Това, което нямате право да правите обаче е да използвате 1:1 текст от учебник или какъвто и да е друг материал, защитен с авторско право. Текстът не трябва да е преписван, а да е с Ваши думи.--Радостина 17:52, 15 февруари 2010 (UTC)
Благодаря за уточнението. Ще помисля по въпроса как да се представи по- коректно този термин.Lubbocom 11:45, 18 февруари 2010 (UTC)