Блага Благоева

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Блага Благоева

Роден
24 октомври 1962 г. (1962-10-24) (61 г.)

Блага Благоева е български учен и университетски преподавател, доцент и доктор по политически науки. Към 2024 г. работи в Университета за национално и световно стопанство в гр. София, България.

Личен живот и образование[редактиране | редактиране на кода]

Блага Благоева е родена на 24 октомври 1962 г. в гр. Долни чифлик, България (предишно име – гр. Георги Трайков). Завършва гимназия с изучаване на руски и френски език в гр. Долни чифлик с пълно отличие и е приета да учи философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1980 г. Завършва висше образование през 1986 г. с първа специалност „Философия“ и втора специалност „История“. През 1994 г. защитава докторска дисертация към Московския държавен университет „М. Ломоносов“, Руска федерация, с тема на дисертацията „Политическата култура в условията на демократизация“.

Специализира политически науки във Виенския университет, Австрия (направление „Съвременни политически системи и Международни отношения“), Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България (направление „Теория и история на политиката“), Фондация „Отворено общество“, гр. Будва, Черна гора (направление „Политически ценности и обществено мнение“).

Участва в международни конференции в Черна гора, Турция, Австрия, Русия, Албания.

Професионален път[редактиране | редактиране на кода]

Започва работа в УНСС през 1987 г. като преподавател по политически науки в катедра „Политология“, част от факултета по международна икономика и политика.

Професионално CV[редактиране | редактиране на кода]

От 2015 до 2023 г. е ръководител на катедра „Политология“ в УНСС.

От 2015 до 2023 г. два поредни мандата е член на Академичния съвет на УНСС.

От 2008 до 2015 г. два поредни мандата е заместник-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС.

От 2000 г. е член на ФС на факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС.

От 2020 г. е заместник-председател на Консултативния съвет на ЦПИ към УНСС.

От 1994 до 2001 г. е научен секретар на катедра „Политология“, УНСС.

От 2014 до 2018 г. е член на УС на Българската асоциация по политически науки – заместник-председател и изпълнителен секретар на БАПН.

Допълнителни квалификации[редактиране | редактиране на кода]

Политически консултант на народния представител Татяна Дончева, депутат в 38-ото, 39-ото, 40-ото, 41-вото, 45-ото и 46-ото НС.

Сертифициран обучител към Фондация „Европартньори 2007“, България.

Председател и член на експертни групи към НАОА при Министерския съвет на Република България за акредитация по направление 3.3. Политически науки.

Член на:

 • Европейския консорциум за политически изследвания, Есекс, Великобритания (колективно членство на катедра „Политология“, УНСС – 1996 – 2015);
 • Българската асоциация по политически науки (индивидуално членство);
 • Българската асоциация на Римския клуб (индивидуално членство);
 • Научния съвет на Института за социално-политически изследвания „Макс Вебер“, гр. Пловдив.

Професионални интереси[редактиране | редактиране на кода]

Професионалните интереси на доц. д-р Блага Благоева са в областта на:

 • политическите ценности и интереси;
 • политическата философия;
 • политическата култура;
 • политически комуникации и технологии.

Чете авторски курсове пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на УНСС и други учебни заведения в България по:

 • въведение в политическата наука;
 • политическа култура;
 • българска политическа култура;
 • политически комуникации и PR;
 • етикет и протокол в политиката и бизнеса.

Публикации[редактиране | редактиране на кода]

Доц. д-р Блага Благоева е автор на монографии, студии, статии и доклади по посочената проблематика. Има над 65 научни публикации както на български, така и на английски език.