Български номенклатури за едропанелно жилищно строителство

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Номенклатурите за едропанелните сгради представляват набор от индустриално произвеждани стоманобетонни елементи, всеки от които има точно установена форма и размери. Редица функционални и експлоатационни качества на всяка едропанелна сграда като етажност, вътрешно разпределение, дължина на междуосията (надлъжни и напречни), външен вид (фасадата) и др. се определят по съответната номенклатура.

Списък на разработените и прилагани в България номенклатури[редактиране | редактиране на кода]

От първите ескперименти с едропанелно строителство в България до ликвидирането на домостроителните комбинати в началото на 1990-те години са били строени сгради по следните номенклатури:

Ал. Толстой

Траен мир

Красна поляна (4 етажа)

Русе – експериментални I

Русе – експериментални II

Б-V-Гл

Бс-2-63 (обединена)

Бс-VIII-Сф

Бс-2-64

Бс–V-VIII–1–68–Пд

Ос-68-Гл

Бн–IV–VIII–Гл–69

Бн–IV–VIII–72-Гл

Бс–IV–VIII–72–Гл/Бл

Бс–IV-IX-75–Гл-П–VII ст.

Бн–IV–VIII–Гл–75–Под

БП-75-Ск

Бн–IV–VIII–Гл–77

БП79–Гл

Бс-2-69

Бс-69-Сф

Бс-69–Сф-Уд

Бс-69–Сф-Уд'83

Бс-69–Сф-Уд'85

Бс-69–Сф-Уд-БП'87

Значение на названията[редактиране | редактиране на кода]

Ескперименталните номенклатури са получили своите названия от квартала или града, на чиято територия е проведен съответният експеримент. Номенклатурите, разработени след опитния стадий, се означават със сигнатури, които носят определена информация. Главните елементи, от които се състоят повечето сигнатури, имат следното значение:

  • първа буква – тип сгради (Б – жилищни сгради по безскелетна едропанелна система, О – общежития по безскелетна едропанелна система)
  • втора буква – райони, за които сградите са предназначени (с – за сеизмични райони, н – за несеизмични райони)
  • число, изписано с римска цифра – максимален брой етажи
  • двуцифрено число с арабски цифри – година на разработване
  • 2 букви – предприятие-разработчик (Сф – „Софпроект“, Гл – „Главпроект“) или град, за нуждите на който номенклатурата е предназначена (Вн – Варна, Рс – Русе и т.н.)

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]