Направо към съдържанието

Веселина Вълканова

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Веселина Вълканова
български журналист и изследовател, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация
Родена

Националност България
Учила вСофийски университет
Научна дейност
ОбластКомуникации
Работила вСофийски университет

Веселина Йорданова Вълканова е български журналист, професор във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Декан на ФЖМК от 2019 г.

Веселина Вълканова завършва Немската езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик. Магистър е по журналистика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. От 1988 г. е редовен асистент в СУ „Св. Кл. Охридски“. Доктор по журналистика с дисертация „Развитие на графичния дизайн в българския вестник (типографски тенденции)“. Доцент по Журналистика (графичен дизайн) от 2002 г. Професор по Медиен дизайн и комуникация от 2015 г. Работи в областта на визуалната комуникация, медийния дизайн, дизайна на традиционни и онлайн базирани медии, дизайна на книгите, типографията, шрифта, комуникациите.[1] От 2004 до 2011 г. е заместник-декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, от 2012 г. е ръководител на Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване“ при ФЖМК. Член на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Председател на Редакционния съвет на ФЖМК[2], член на Управителния съвет на Университетското издателство „Св. Кл. Охридски“[3]. За високи академични постижения през 2012 г. ѝ е присъден Почетен нагръден знак „Св. Кл. Охридски“ – първа степен. На 10 октомври 2019 г. е избрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация за мандат 2019 – 2023 година.

Преподавателска дейност

[редактиране | редактиране на кода]

Преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, където е доцент от 2002 г., професор от 2015 г.[4] Води курсове по графичен дизайн[5], визуална комуникация, дизайн на книгата, дизайн на печатните медии на студенти от бакалавърска степен по Журналистика, Връзки с обществеността и книгоиздаване [6], на студенти от магистърските програми на ФЖМК, научен ръководител на докторанти.

Автор е на 5 книги и десетки статии и студии, посветени на: развитието и тенденциите на графичния дизайн в традиционните медии – книги, вестници, списания; структурните и публикационни трансформации в полето на медиите и тяхното визуално представяне в дигиталната среда; дизайна и композицията на книгата[7]; дизайна и композиционни принципи на списанието; пространствата, елементите и организацията на традиционните, хибридни и онлайн медии; мрежите и модулните системи в дизайна на списания и книги, типографския дизайн на медиите. [8]

 • Медии & уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2019, ISBN 978-954-07-4740-8, 224 стр.
 • Дизайн на книгата. Комуникативни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2014, ISBN 978-954-07-3804-8, 384 стр. [9][10][11][12]
 • Медиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2013, ISBN 978-954-07-3431-6, 256 стр.[13]
 • Дизайн на вестника. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. София: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – ФЖМК, 2008, ISBN 978-954-8194-74-7, 180 стр.
 • Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневника. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2007, второ издание, ISBN 978-954-07-2493-5, 176 стр.
 • Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневника. София: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – ФЖМК, 2001, първо издание, ISBN 954-8194-48-1, 176 стр.[14]
 • Design Models of the Early Postcommunist Bulgarian Press. // Review of Journalism & Mass Communication. 2015, Vol. 3 No. 1. Monticello, NY, ISSN: 2333 – 5742.
 • Историческо развитие на българската вестникарска графика. // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 7, 2000, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISSN 1311 – 4883, с. 263 – 294, 31 стр.
 • Баухаус и Новата типография – един световен език. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 26, София, 2019: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISSN 1311 – 4883, с. 23 – 45.
 • Стари & нови медии – трансформации и роли на комуникационния дизайн в онлайн средата. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 25, София, 2018: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISSN 1311 – 4883, с. 31 – 45.
 • Гещалт психология и уеб дизайн – принципи, закони, практики. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 24, София, 2017: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISSN 1311 – 4883, с. 7 – 23.
 • Отзивчивият дизайн и медиите онлайн. Композиции, модели и подходи при визуалното представяне на новинарските сайтове за различни устройства. В: Проблеми на постмодерността, Том VII, Брой 1, 2017, с. 1-21Postmodernism problems, Volume 7, Number 1, 2017, pp. 1 – 21. ISSN 1314 – 3700.
 • Медии и визуален разказ: трансформации в редакционния дизайн на дигиталния век. В: Медии и комуникация. Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, ISBN 978-954-07-4122–2с. 92 – 110.
 1. Авторите. Информационна система на Софийския университет за научна дейност.
 2. Редакционен съвет на ФЖМК // Официален сайт на СУ „Св. Кл. Охридски“
 3. Първото десетилетие. Юбилейна книга. Връзки с обществеността за демокрация (1995 – 2005). София: 2005, с.68.
 4. Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ на Софийския университет // Официален сайт на СУ „Св. Кл. Охридски“
 5. По-голям проблем според мен е, че у нас вече много хора се наричат дизайнери. В: PrintGuide.info. Порталът за печатни технологии, 8 май 2008
 6. Преподаватели във ФЖМК
 7. Бенбасат, Алберт. Фундаментално изследване на книжния дизайн. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. 28 април 2015. Посетен на 9 май 2015.
 8. Научна библиография на преподавателите (2000 – 2013), сайт на ФЖМК на СУ.
 9. Ефремов, Ефрем. Дизайн и комуникация на книгата. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 21, 2015, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISSN 1311 – 4883, с. 243 – 245; Бодаков, Марин. Ходене по буквите. В: Култура, Брой 1 (2793), 9 януари 2015, с. 2. Бодаков, Марин. Ходене по буквите. В: Култура, Брой 1 (2793), 9 януари 2015; Бодаков, Марин. Да, книгите не са само корици и текст. В: Книжен ъгъл, 9 януари 2015. Бодаков, Марин. Литературно събитие на 2014 г. Марин Бодаков, поет, критик, редактор за книги във в. „Култура“: Номинация на „Дизайн на книгата“ от Веселина Вълканова (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“) за Литературно събитие на 2014 г. В: Литературен вестник, бр. 41 – 42 от 17 – 31 декември 2014, с. 19;
 10. Бодаков, Марин. Литературно събитие на 2014 г. Марин Бодаков, поет, критик, редактор за книги във в. „Култура“: Номинация на „Дизайн на книгата“ от Веселина Вълканова (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“) за Литературно събитие на 2014 г. // Литературен вестник, бр. 41 – 42 от 17 – 31 декември 2014.
 11. „Изобретението на Хюго“ влезе в български учебник. В: Блог на издателство „Милениум“. 30 януари 2015
 12. Шедьовърът „Изобретението на Хюго“ влезе в български учебник. В: ПИК. 6.02.2015
 13. Петрова, Теодора. Модерно за медийния дизайн. В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 18, 2013, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISSN 1311 – 4883, с.241 – 242; Бодаков, Марин. Ходене по буквите. В: Култура, Брой 5 (2711), 8 февруари 2013, с. 2; Бодаков, Марин. Ходене по буквите. В: Култура, Брой 5 (2711), 8 февруари 2013; Атанасов, Гриша. Модерно за дизайна на списанието. В: Книжарница Книжен ъгъл, 29 януари 2013; Веселина Вълканова >>Медиен дизайн. В: Blurbown, 8 юли 2013; Серезлиев, Стефан. Пресечни точки в полето на медийния дизайн. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. 4 септември 2013. Посетен на 11 февруари 2015.; „Медиен дизайн“. Веселина Вълканова. // ТрансАРТформация. 18 март 2014. Медиасвят, № 4, 2002, с. 3; Литературен вестник, бр. 24, 26.06 – 2.07.2013, с. 4.
 14. Анева, Наделина. Стандарт счупи догмите на графиката. В: Стандарт, бр. 3145, 1 октомври 2001, с. 31; Експертът Веселина Вълканова похвали в. „24 часа“ в книгата си. В: 24 часа, бр. 3626 от 26 септември 2001, с. 40; Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – ФЖМК, 2001, 176 стр.: В: Софийски университет, бр.14 от октомври 2001, с. 10.