Двоично търсене

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Двоично търсене е алгоритъм, за намиране на елемент в предварително сортиран масив.За разлика от последователното търсене при двоичното търсене са необходими много по малко стъпки за намиране на търсения елемент.Максималният брой стъпки необходими на алгоритъма за намирането на елемент в сортиран масив е двоичен логаритъм от дължината на масива. Тоест за намиране на елемент в сортиран масив от 1 милион елемента алгоритъма ще извърши най-много 20 стъпки.

Алгоритъм[редактиране | редактиране на кода]

Алгоритъма за намиране на елемент при двоично търсене е следният:

 1. Взима средния елемент на масива.
 2. Ако средният елемент е търсената стойност, алгоритъма завършва.

В противен случай има 2 варианта:

– Търсената стойност е по-малка от средният елемент. В този случай стъпка 1 се повтаря с частта от масива преди средният елемент.
– Търсената стойност е по-голяма от средният елемент. В този случай стъпка 1 се повтаря с частта от масива след средният елемент.

Алгоритъма завършва при следните случаи:

 1. Търсеният елемент е намерен.
 2. Когато са обходени елементите на масива по описания по горе алгоритъм и търсения елемент не е намерен.В този случай може да заключим, че търсеният елемент го няма в масива.

Примери[редактиране | редактиране на кода]

С цикъл[редактиране | редактиране на кода]

C#[редактиране | редактиране на кода]

int binarySearch(int[] array, int value, int left, int right)
{
  while (left <= right)
  {
    int middle = (left + right) / 2;
    if (array[middle] == value)
    {
      return middle;
    }
    else if (array[middle] > value)
    {
      right = middle - 1;
    }
    else
    {
      left = middle + 1;
    }
   }
   return -1;
}

Visual Basic[редактиране | редактиране на кода]

Function BinarySearch(ByVal A() As Integer, ByVal value As Integer) As Integer
  Dim low As Integer = 0
  Dim high As Integer = A.Length - 1
  Dim middle As Integer = 0
 
  While low <= high
    middle = (low + high) / 2
    If A(middle) > value Then
      high = middle - 1
    ElseIf A(middle) < value Then
      low = middle + 1
    Else
      Return middle
    End If
  End While
 
  Return Nothing
End Function

Рекурсивно[редактиране | редактиране на кода]

C#[редактиране | редактиране на кода]

static int BinarySearchRecursive(int[] array, int value, int low, int high)
{
  if (high < low)
  {
    return -1;
  }
  int middle = (low + high) / 2;
  if (array[middle] > value)
  {
    return BinarySearchRecursive(array, value, low, middle - 1);
  }
  else if (array[middle] < value)
  {
    return BinarySearchRecursive(array, value, middle + 1, high);
  }
  else
  {
    return middle;
  }
}

Visual Basic[редактиране | редактиране на кода]

Function BinarySearch(ByVal A() As Integer, ByVal value As Integer, ByVal low As Integer, ByVal high As Integer) As Integer
  Dim middle As Integer = 0
 
  If high < low Then
    Return Nothing
  End If
 
  middle = (low + high) / 2
 
  If A(middle) > value Then
    Return BinarySearch(A, value, low, middle - 1)
  ElseIf A(middle) < value Then
    Return BinarySearch(A, value, middle + 1, high)
  Else
    Return middle
  End If
End Function

Източници[редактиране | редактиране на кода]